Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2599 Методичні рекомендації з написання контрольних робіт, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Методичні рекомендації з написання контрольних робіт, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

12. Методичні рекомендації з написання контрольних робіт

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми страхування і виконуватися студентом після вибору ним відповідних питань (завдань). Виходячи з специфічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується письмово у формі реферату, в якому розв'язуються конкретні ситуації.

При виконанні контрольної роботи студенти здійснюються такі заходи:

  • уточнення завдання, виявляють необхідні для роботи  джерела;

  • виявляють тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінювання;

  • безпосередньо розв’язують завдання, супроводжуючи його відповідними поясненнями та  інтерпретуючи;

  • формулюють остаточні висновки з прогнозом  розвитку процесу (явища) у перспективі.

Контрольна робота, яку студенти виконують  самостійно, обов’язково повинна містити:

  • Зміст (номер завдання та його назву)  контрольної роботи;

  • відповідь (із посиланнями на джерела с списку використаної літературу) на вибране питання для контрольної роботи;

  • умови та результати їх розв'язання розрахункових завдань зі страхування,  наведених далі;

  • список використаної літератури. 

При виконанні кожного завдання необхідно зазначити його номер та переписати умову. Розв’язання завдання обов’язково супроводжується поясненнями. У розрахунках слід використовувати правила наближених обчислень.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15-20 сторінок. Наприкінці роботи слід подати список використаних літературних джерел, поставити підпис і дату виконання.

Номер теоретичного питання контрольної роботи студент вибирає за останніми двома цифрами номері своєї залікової книжки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!