Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2584 Програма навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

Програма навчальної дисципліни, Страхування, Національна академія управління, НАУ

« Назад

6. Програма навчальної дисципліни 

Дисципліна “Страхування” складається з чотирьох змістовних модулів:

1. Змістовний модуль. 1. Теоретичні основи страхування.

2. Змістовний модуль. 2. Страховий ринок

3. Змістовний модуль. 3. Види страхової діяльності

4. Змістовний модуль. 4. Фінансова діяльність страховика 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Кількість годин

Дення форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

 

у тому числі

 

 

л

с

п

інд.

с.р.

 

л

с

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Страхування

180

36

24

-

-

120

180

12

4

-

-

164

  

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи страхування

 

Кількість годин

Дення форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

 

у тому числі

 

 

л

с

п

інд.

с.р.

 

л

с

п

інд.

с.р.

Тема 1. Сутність, принципи й роль страхуванняреалізації

16

4

2

-

-

10

17

1

1

-

-

15

Тема 2. Класифікація страхування

14

2

2

-

-

10

14

2

 

-

-

12

Страхові ризики і їх оцінювання

16

4

2

-

-

10

16

1

 

-

-

15

Разом за змістовним

модулем 1

46

10

6

-

-

30

47

4

1

0

0

42

  

Змістовний модуль 2. Страховий ринок

 

Кількість годин

Дення форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

 

у тому числі

 

л

с

п

інд.

с.р.

 

л

с

п

інд.

с.р.

Тема 4. Страховий ринок

18

4

2

-

-

12

17

1

1

-

-

15

Тема 5. Страхова організація

12

2

2

-

-

8

13

1

 

-

-

12

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності

14

2

2

-

-

10

13

1

 

-

-

12

Разом за змістовним

модулем 2

44

8

6

-

-

30

43

3

1

-

-

39

  

Змістовний модуль 3. Види страхової діяльності

 

Кількість годин

Дення форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

 

у тому числі

 

 

л

с

п

інд.

с.р.

 

л

с

п

інд.

с.р.

Тема 7. Особисте  страхування

18

2

4

-

-

12

17

1

1

-

-

15

Тема 8. Майнове страхування

16

4

2

-

-

10

13

1

 

-

-

12

Тема 9. Страхування відповідальності

12

2

2

-

-

8

12

-

 

-

-

12

Тема 10. Перестрахування і співстрахування

16

2

2

-

-

12

16

1

 

-

-

15

Разом за змістовним

модулем 3

62

10

10

-

-

42

58

3

1

-

-

54

 

Змістовний модуль 4. Фінансова діяльність страховика

 

Кількість годин

Дення форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

 

у тому числі

 

 

Л

с

п

інд.

с.р.

 

л

с

п

інд.

с.р.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика

12

2

2

-

-

8

16

1

1

-

-

14

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії

16

4

2

-

-

10

16

1

 

-

-

15

Разом за змістовним

модулем 4

28

6

4

-

-

18

32

2

1

-

-

29

Усього годин

180

34

26

-

-

120

180

12

4

-

-

164

  

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Сутність, принципи й роль страхування.

2 год.

2.

Класифікація страхування.

2 год.

3.

Страхові ризики і їх оцінювання.

2 год.

4.

Страховий ринок.

2 год.

5.

Страхова організація.

2 год.

6.

Державне регулювання страхової діяльності.

2 год.

7.

Особисте  страхування.

4 год.

8.

Майнове страхування.

2 год.

9.

Страхування відповідальності.

2 год.

10.

Перестрахування і співстрахування.

2 год.

11.

Доходи, витрати і прибуток страховика.

2 год.

12.

Фінансова надійність страхової компанії.

2 год.

 

Разом

26 год.

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Сутність, принципи й роль страхування.

10 год.

2.

Класифікація страхування.

10 год.

3.

Страхові ризики і їх оцінювання.

10 год.

4.

Страховий ринок.

12 год.

5.

Страхова організація.

8 год.

6.

Державне регулювання страхової діяльності.

10 год.

7.

Особисте  страхування.

12 год.

8.

Майнове страхування.

10 год.

9.

Страхування відповідальності.

 8 год.

10.

Перестрахування і співстрахування.

12 год.

11.

Доходи, витрати і прибуток страховика.

8 год.

12.

Фінансова надійність страхової компанії.

10 год.

 

Разом

120 год.

 

7. Індивідуальні завдання 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється в формі індивідуальних консультацій зі студентами по питанням тематичного навчального плану, завданням для самостійного для самостійної роботи студентів та виконанню контрольних (реферативних) робіт. Час проведення встановлюється згідно з графіком, затвердженим на засіданні кафедри.

Індивідуальні завдання надаються студентам для самостійної роботи студентів по ключовим розрахункам по фінансових показників діяльності страхових компаній. Приклади формування індивідуальних завдань подаються нижче.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!