Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2577 Тема 24 Удосконалення стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства, КНУ ім. Остроградського

Тема 24 Удосконалення стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Тема 24 Удосконалення стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства

Вступ

Розділ 1 Стратегічне управління та його роль у діяльності туристичного підприємства

1.1 Концептуальні підходи до управління організацією

1.2 Концептуальні основи діагностики. Методи та засоби діагностики

1.3 Складові системи стратегічного управління

1.4 Зарубіжний досвід стратегічного управління туристичними підприємствами

Розділ 2 Стратегічний аналіз туристичного підприємства

2.1 Стисла характеристика об’єкту дослідження

2.2 Діагностика стратегічних ресурсів туристичної організації

2.3 Діагностика зовнішнього  та внутрішнього середовища туристичної організації

2.4 Виявлення факторів, що впливають на діяльність організації, та визначення рівня їх впливу

Розділ 3 Розробка заходів щодо удосконалення стратегічного управління туристичним підприємством

3.1 Розробка і обґрунтування стратегічного набору туристичного підприємства

3.2 Вибір та розробка функціональних стратегій туристичного підприємства

3.3 Аналіз ефективності впровадженої системи стратегічного управління туристичного підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ. Обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, вказуються цілі і задачі дослідження.

Розділ 1. Стратегічне управління та його роль у діяльності туристичного підприємства

1.1 Концептуальні підходи до управління організацією. Розглядаються підходи до управління організацією, поняття цілей організації; подається схема стратегічного управління. Вказуються переваги стратегічного підходу до управління. Дається сутність категорій «стратегічне управління». Особлива увага приділяється основним етапам стратегічного управління.

1.2 Концептуальні основи діагностики. Методи та засоби діагностики. В підрозділі розглядається оцінка конкурентного середовища в галузі туризму, аналізується поведінка фірм-конкурентів; дається оцінка впливу споживачів, інше.

1.3 Складові системи стратегічного управління. Розглядаються такі поняття як «стратегія», «план», «прогноз», «місія», «ціль».

1.4 Зарубіжний досвід стратегічного управління туристичними підприємствами. Викладається досвід підприємств країн з розвинутою економікою щодо стратегічного управління туристичною діяльністю. 

Розділ 2 Стратегічний аналіз туристичного підприємства

2.1 Стисла характеристика об’єкту дослідження. Підрозділ включає: стислу характеристику форми власності, рік заснування, структуру управління, асортимент послуг, основні техніко-економічні показники, їх аналіз. Основні напрями аналізу та їх елементи залежать від обсягу реалізації послуг та продукції туристичного призначення, аналіз виробничих ресурсів підприємства (ефективності використання основних фондів, трудових та матеріальних ресурсів).

2.2 Діагностика стратегічних ресурсів туристичної організації. Розділ передбачає аналіз всіх ресурсів підприємства; фінансовий стан підприємства. Для оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин розроблена і успішно застосовується цілісна система аналізу, яка базується на використанні прийнятої звітності. За базу порівняння рекомендується приймати аналогічні показники (коефіцієнти), досягнуті за період, який передує аналізу (або нормативні). Всі одержані показники коментуються.

2.3 Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища туристичної організації. На цьому етапі проводиться аналіз макросередовища, мікросередовища організації та аналіз внутрішнього середовища організації.

2.4 Виявлення факторів, що впливають на діяльність організації, та визначення рівня їх впливу. Оцінка ринкової позиції підприємства; SWOT – аналіз. 

Розділ 3 Розробка заходів щодо удосконалення стратегічного управління туристичним підприємством

Виконання цього розділу базується на висновках аналітичного розділу. Можливі варіанти виконання розділу наведені нижче.

3.1 Розробка і обґрунтування стратегічного набору туристичного підприємства. В цьому підрозділі передбачається визначення загальної стратегії розвитку підприємства; загальної конкурентної стратегії; продуктово-товарної стратегії; ресурсної стратегії.

3.2 Вибір та розробка функціональних стратегій туристичного підприємства. Цей розділ може містити розробку стратегії розвитку загального управління підприємством; розробку маркетингової стратегії; розробку стратегії наукових досліджень; розробку стратегії надання послуг; розробку стратегії персоналу; розробку стратегії фінансування.

3.3 Аналіз ефективності впровадженої системи стратегічного управління туристичного підприємства. Заходи щодо удосконалення стратегічного управління потребують визначення їх ефективності. В умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища можна розглянути ризики пов’язані з реалізацією планів та їх ефективності. В розділі розраховується очікувана економічна ефективність заходів, виходячи із можливого зростання показників діяльності.

Висновки містять узагальнення матеріалу курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!