Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2576 Тема 18 Управління ціновою політикою на туристичному підприємстві, КНУ ім. Остроградського

Тема 18 Управління ціновою політикою на туристичному підприємстві, КНУ ім. Остроградського

« Назад

Тема 18 Управління ціновою політикою на туристичному підприємстві

Вступ

Розділ 1 Теоретичні аспекти цінової політики туристичного підприємства в ринкових умовах

Розділ 2 Характеристика та аналіз діяльності туристичного підприємства

Розділ 3 Проектування заходів щодо удосконалення цінової політики туристичного підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У вступі необхідно розглянути сучасний стан туристичної галузі та її проблеми, пов’язати їх з обраною темою. Розкрити актуальність, визначити мету, предмет, об’єкт та задачі дослідження.

В розділі 1 «Теоретичні аспекти цінової політики туристичного підприємства в ринкових умовах» необхідно визначити основи формування цінової політики (основні визначення, задачі, функції). Розглянути етапи цінової політики туристичного підприємства: визначення попиту, аналіз витрат на послуги, виробництво та збут, аналіз цін конкурентів. Обґрунтувати вибір методу ціноутворення та встановлення остаточної ціни.

В розділі 2 «Характеристика та аналіз діяльності туристичного підприємства» наводиться розгорнута сфера діяльності підприємства, виконується розрахунок та аналіз показників в динаміці за три-чотири роки, проводиться аналіз внутрішніх факторів, перш за все тих, які впливають на собівартість послуг, та зовнішніх факторів – конкурентного середовища, попиту та його еластичності, ємності ринку. Виявляються слабкі місця та резерви підвищення  ефективності надання послуг виробництва продукції туристичного призначення, можливості стратегічного маневру з точки зору формування оптимальної цінової політики.

В розділі 3 «Проектування заходів щодо удосконалення цінової політики туристичного підприємства»розробляються заходи щодо обґрунтування цінової політики фірми: зменшення собівартості послуг та продукції туристичного призначення; розвиток маркетингових комунікацій; обґрунтування діапазону цін на основі аналізу беззбитковості; вплив на конкурентне середовище; інше. Наводиться економічна оцінка запропонованих заходів.

У розділі такожнаводиться приклад застосування економіко-математичних методів та моделей, наприклад: оптимізація асортименту з метою збільшення прибутку туристичного підприємства; аналіз варіантів цін з урахуванням беззбиткового випуску та максимальної вигоди підприємства; регресійний аналіз і т. ін.

У висновках наводиться короткий огляд отриманих результатів та пропозиції.

Вихідні дані до розробки проекту: форми звітності туристичного підприємства, дані паспорту підприємства, опис процесу та характеристика послуг, відомості про конкурентне середовище.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!