Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2571 Тематика курсових робіт та їх структура, Менеджмент, Менеджмент організацій, КНУ ім. Остроградського

Тематика курсових робіт та їх структура, Менеджмент, Менеджмент організацій, КНУ ім. Остроградського

« Назад

2. Тематика курсових робіт та їх структура

Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, які відбивають зміст дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій)».

Курсові роботи виконуються згідно з наступними темами:

1. Розробка організаційної структури управління туристичною організацією (підприємством).

2. Розробка бізнес-плану туристичного підприємства (на прикладі готелю).

3. Розвиток інфраструктури туристичного ринку України.

4. Розвиток малого бізнесу в готельному господарстві (туризмі).

5. Управління підприємствами готельного господарства (туризму) у туристичних дестинаціях України та шляхи їх удосконалення.

6. Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.

7. Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та шляхи її вдосконалення.

8. Управління туристичним підприємством малого бізнесу та шляхи його удосконалення.

9. Обґрунтування напрямків вдосконалення організаційної структури управління туристичним підприємством.

10. Розробка бізнес-плану підвищення якості послуг туристичного підприємства.

11. Обґрунтування бізнес-плану реконструкції готельного комплексу.

12. Управління інноваціями та розробка бізнес-плану інноваційного проекту на туристичному підприємстві.

13. Підвищення конкурентоспроможності та оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність управління туристичним підприємством.

14. Розробка бізнес-плану реструктуризації туристичного підприємства.

15. Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних переваг туристичного підприємства.

16. Організаційна структура управління туристичним підприємством га шляхи її удосконалення.

17. Впровадження сучасних моделей і методів прийняття управлінських рішень в туристичному підприємстві.

18. Управління ціновою політикою на туристичному підприємстві.

19. Формування інформаційної системи туристичного підприємства на основі створення АРМ та шляхи її вдосконалення.

20. Впровадження Internet - технологій в господарську діяльність туристичного підприємства.

21. Організація праці менеджера туристичного підприємства на основі сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення.

22. Управління комунікаційною діяльністю туристичного підприємства на основі впровадження сучасних інформаційних технологій та шляхи її удосконалення.

23. Розробка системи управління якістю послуг підприємства готельного господарства.

24. Удосконалення стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства.

25. Організація праці персоналу та підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок удосконалення організації праці персоналу та шляхи її удосконалення.

26. Підвищення ефективності управління шляхом удосконалення функціонування виробничої інфраструктури в підприємстві готельного господарства.

27. Управління організацією дозвілля туристів на підприємстві.

28. Формування системи інформаційної логістики в туристичному підприємстві.

29. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на основі сучасної маркетингової стратегії.

30. Розробка політики просування туристичного (готельного) продукту вітчизняних підприємств на міжнародному ринку.

31. Удосконалення системи управління персоналом туристичної організації в ринкових умовах.

32. Підвищення ефективності використання людських ресурсів за рахунок удосконалення мотивації праці в туристичному підприємстві.

33. Підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок удосконалення управління персоналом в туристичному підприємстві.

34. Управління господарського діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення.

35. Управління ефективністю господарської діяльності туристичного підприємства та шляхи його удосконалення.

Під час написання курсової роботи рекомендується дотримуватися наступної структури (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Рекомендована структура курсових робіт

Розділи роботи

Обсяг розділів

у відсотках до загалу, %

1. Вступ

3

2. Аналітична частина

10

3. Проектно-розрахункова частина

15

4. Дослідницька частина

10

5. Розрахунок економічної ефективності

7

6. Висновки, література

5

Якщо курсова робота виконується на основі літературних джерел, вона повинна містити узагальнення теоретичних основ та передового досвіду з проблем управління, організації та нормування праці менеджерів туристичного підприємства. У аналітичній частині такого проекту слід детально розглянути принципи аналізу та узагальнення відповідного передового досвіду.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!