Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2547 Методичні вказівки для виконання дипломної роботи з курсу Дозимерист, Пожежний рятувальник, ВПУ ЛДУБЖ м. Вінниця

Методичні вказівки для виконання дипломної роботи з курсу Дозимерист, Пожежний рятувальник, ВПУ ЛДУБЖ м. Вінниця

« Назад

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (м. Вінниця)

 

Цикл виробничого навчання 

 

Методичні вказівки для виконання дипломної роботи з курсу Дозимерист, Пожежний рятувальник

  

  2015

ЗМІСТ

1

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ………………………………………………..

3

2

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ………………………………………

4

2.1

Титульний аркуш дипломної роботи…………………………..…...

4

2.2

Завдання на дипломну роботу……………………………………….

4

2.3

Зміст…………………………………………………………………….

4

2.4

Вступ………………………………………………….……………......

5

2.5

Основна частина……………………………………………...............

5

 

РОЗДІЛ І Заступання на чергування…………………………….…...

5

 

1.1. Приймання чергування……………………………………………

5

 

1.2. Дотримання вимог щодо службових приміщень

5

 

РОЗДІЛ ІІ  Несення служби в черговому караулі 

6

 

2.1. Виконання обов'язків особовим складом внутрішнього наряду чергового караулу під час несення служби…………………………..

 

6

 

2.2. Порядок випробування пожежно-технічного обладнання…….

6

 

РОЗДІЛ ІІІ Дії пожежного-рятувальника під час виконання оперативних завдань

 

7

 

РОЗДІЛ ІV Порядок виконання оперативних завдань дозиметртиста

РОЗДІЛ V Здача чергування

8

8

2.6

ВИСНОВКИ……………………………………………………………

8

2.7

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..………….

8

3

Додатки…………………..……………………………………….…….

9

3.1

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…..………..….

10

3.2

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ…………………..…………………..………….

10

3.3

НУМЕРАЦІЯ………………………………………………..………….

10

3.4

ФОРМУЛИ…………………………………………………..………….

11

3.5

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРАСТАННІ ДЖЕРЕЛА…………………………………………

 

12

  

ЗАГАЛЬНІ  ВКАЗІВКИ

Дипломну роботу за професією 7243 «Дозимерист» 5161 «Пожежний-рятувальник» курсанти та учні виконують на завершальному етапі навчання. Мета дипломної роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань курсантів та учнів, застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних, виробничих та й інших завдань; розвитку навичок самостійної роботи.

Курсант, учень обирає тему та отримує завдання для виконання дипломної роботи, визначену циклом виробничого навчання у керівника дипломної роботи.

Керівниками дипломних робіт призначаються наказом по училищу викладачі циклу виробничого навчання та майстри виробничого навчання.

Теми дипломних робіт затверджуються  начальником училища.

Дипломну роботу необхідно подавати у вигляді спеціально підготовленого рукопису, до якого додати відгук керівника. 

У відгуку на дипломну роботу керівник дає оцінку проведеного дослідження за такими напрямками:

- практична значимість;

- відповідність змісту роботи завданню;

- якість оформлення роботи. 

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні державної кваліфікаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Результати захисту дипломної роботи визначають оцінками початкового, середнього, достатнього або високого рівня.

Результати захисту дипломних робіт оголошують у той самий день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Рішення державної кваліфікаційної комісії про оцінку знань, виявлених під час захисту дипломної роботи, приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Курсанта, учня, який під час захисту дипломної роботи отримав оцінку початкового рівня (1, 2, 3), відраховують з училища і йому видають академічну довідку встановленого зразка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!