Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2542 Тематика дипломних робіт, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

Тематика дипломних робіт, Менеджмент організацій і адміністрування, НТУУ КПІ

« Назад

2. Тематика дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Відповідно до Наказу Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», студенту надається право обрати тему дипломної роботи з визначеного кафедрою переліку тем або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення [2].

Теми дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» мають формуватися відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів за напрямом підготовки «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»; наукових досліджень, які виконуються викладачами кафедри менеджменту, а також на замовлення підприємств і організацій, за умови укладення відповідних договорів – в межах професійного спрямування випускника.

Тематика дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»розробляється та щорічно оновлюється кафедрою менеджменту. Відтак студент має можливість обрати тему дослідження із запропонованого кафедрою орієнтовного переліку.

Крім того, студент, за погодженням із керівником, може запропо­нувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації про підприємство).

Вибір теми дипломної роботи здійснюється за заявою студента на ім’я завідувача кафедри згідно з формою, наведеною у додатку А. Тема дипломної роботи має бути узгодженою з керівником роботи після чого передається відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі.

Тематика дипломних робіт розглядається на засіданні кафедри (у процесі розгляду тем можуть бути внесені відповідні корективи, які доводяться до відома студента та його наукового керівника). За результатами розгляду тематики робіт готується та затверджується наказ, в якому за студентом закріплюється обрана тема роботи, база дослідження (підприємство, що досліджується) і призначається керівник.

Назва теми дипломної роботи повинна бути лаконічною, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи.

Формування тематики атестаційних робіт завершується за 1,5-2 місяці до початку переддипломної практики [1].

Тема дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» має бути ідентичною в наказі, завданні на дипломну роботу, титульному аркуші пояснювальної записки, відгуку, рецензіях, документах ДЕК та в додатку до диплома.

Перелік орієнтовних тем, які можуть бути предметом розгляду дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», наведено у Додатку Б.

У назві  теми зазначається підприємство, на основі даних якого буде здійснюватись робота.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!