Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2539 Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

« Назад

6. Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється у відповідності до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Вона має бути написана від руки чорни чорнилом чи пастою або виконана з використанням ЕОМ та роздрукована. Оформлення записки здійснюється з однієї сторони аркуша формату А4 з рамкою і штампом.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути зшитою в такій послідовності: титульний аркуш, бланк завдання на курсовий проект, зміст, основні розділи, список використаних джерел, креслення.

Графічна частина виконується вручну або за допомогою комп’ютерних програм відповідності до вимог ЄСКД. Зображення конструктивних елементів будівлі повинно відповідати вимогам СПДС.

На технологічних схемах, планах і розрізах обладнання зображують графічними символами, прийнятими проектними організаціями та зведеними в альбоми нормалей. Дотримання масштабів є обов’язковим, рекомендований масштаб – 1:50 або 1:100. Все обладнання повинно мати прив’язки до координаційних осей.

7. Порядок захисту курсового проекту

Виконаний у відповідності до завдання курсовий проект студент повинен здати на перевірку керівнику не пізніше терміну, який зазначений у календарному плані. Після перевірки студент захищає курсовий проект та отримує об’єктивну оцінку своїм знанням. 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Нормы   технологического проектирования хлебоприёмных предприятий и элеваторов: ВНТП-05-88 /Минхлебопродуктов СССР. ЦНИИпромзернопроэкт. – М., 1990. – 138 с.

2. Платонов Н.П., Пунков С.П., Фасман В.Б. Элеваторы и склады. – М.: Агропромиздат, 1987. – 319 с.

3. Правила организации и ведения технологического процесса на элеваторах хлебоприёмных предприятиях / Минзаг СССР. – М., 1984. – 123 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!