Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2536 Розрахунок і підбір транспортуючого обладнання, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

Розрахунок і підбір транспортуючого обладнання, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

« Назад

5.7. Розрахунок і підбір транспортуючого обладнання

5.7.1. Норії

Норії, що встановлюються на хлібоприймальних підприємствах, поділяються в залежності від технологічного призначення на основні та спеціалізовані. Основні норії розташовані в робочій башті. Для кращого їх використання рекомендовано передбачати:

а) можливість подачі кожного основного потоку зерна не менше ніж на 2 норії;

б) забезпечення технологічними схемами порівняно однакової тривалості роботи основних норій на протязі доби.

До спеціалізованих норій рекомендовано відносити розташовані біля зерносушарок, ті що подають зерно на попереднє очищення в потоці прийому, а також для транспортування відходів.

Допускається застосування на елеваторах норій різної продуктивності.

Необхідну кількість норій слід визначати із розрахунку здійснення всіх операцій з зерном, які співпадають за часом, заповнюючи табл. 19. 

Таблиця 19

Кількість годин роботи норій по операціям в залежності від їх продуктивності

пор.

Найменування операції

Добовий об'єм операції, тонн

Необхідна кількість годин роботи норії на вказаній операції

Продуктивність норії, тонн/год

100

175

350

1

Приймання зерна, що розвантажується з автотранспорту

 

 

 

 

2

Приймання зерна, що розвантажується із залізничних вагонів

 

 

 

 

3

Приймання зерна, що розвантажується із морських і річкових суден

 

 

 

 

4

Відвантаження зерна в автомобілі

 

 

 

 

5

Відвантаження зерна в залізничні вагони

 

 

 

 

6

Відвантаження зерна в морські чи річкові судна

 

 

 

 

7

Очищення зерна

 

 

 

 

8

Сушіння зерна

 

 

 

 

9

Провітрювання

 

 

 

 

10

Передача на виробництво

 

 

 

 

 

Всього: Σ Нг

 

 

 

 

Необхідна кількість норій в робочій башті визначається за перерахованими нижче вихідними даними і результатами розрахунків.

Необхідна кількість годин роботи норії (Nг, год) по кожній операції визначається за формулою: 

де а – добовий об'єм операції, тонн;

Кп – кількість підйомів зерна, що визначається об'ємно-плановими рішеннями робочого приміщення. При одноступінчатій схемі даний коефіцієнт для всіх операцій дорівнює 1, а для сушіння – 2;

Qн – продуктивність норії, тонн/год;

Кв – коефіцієнт використання норії, слід приймати за табл. 20;

Квз – коефіцієнт, що залежить від якісної характеристики зернової маси, приймають за табл. 5;

Кк – коефіцієнт, що залежить від культури що транспортується, приймають за табл. 4. 

Таблиця 20

Коефіцієнт зниження паспортної продуктивності норії, Кн

№ пор.

Назва операції

Норії продуктивністю, тонн/год

100

175

350

500

1

Прийом зерна, що розвантажується з автомобілів

0,85

0,8

0,75

0,7

2

Прийом зерна, що розвантажується із залізничних вагонів

0,8

0,75

0,75

0,7

3

Прийом зерна, що розвантажується з водного транспорту

0,85

0,8

0,75

0,7

4

Відвантаження зерна в залізничні вагони

0,8

0,75

0,7

0,65

5

Подача зерна у відпускні ємності для завантаження водного транспорту

0,85

0,85

0,75

-

6

Подача зерна в надсепараторні, надсушарні бункери тощо

0,9

0,85

0,8

-

7

Транспортування зерна із ємностей підсепараторних, підсушарних тощо

0,9

0,85

0,8

-

8

Подача підготованих партій зерна на виробництво

0,9

0,85

0,8

-

9

Внутрішнє переміщення зерна:

а) із ємності в ємність, при інвентаризації тощо.

б) при провітрюванні зерна, підсортуванні

 

0,9

 

0,6

 

0,9

 

0,55

 

0,8

 

0,5

-

Розрахункову кількість норій (Nнр, шт.) визначають за формулою:

Необхідну кількість норій (Nн, шт.) визначають за формулою:

де Кн – коефіцієнт використання основних норій по часу: при Nнр до 3 приймати

0,65; при Nнр від 3 до 4 – 0,7; при Nнр від 4 до 5 – 0,75. 

5.7.2. Транспортери

На елеваторах для транспортування зерна як правило рекомендуються наступні типи транспортерів: стрічкові, ланцюгові, шнекові.

Продуктивність приймально-відпускних конвеєрів в залежності від об'єму виконуваної операції слід визначати, враховуючи потужність пов'язаних з ними норій.

Продуктивність надсилосних та підсилосних транспортерів приймається аналогічно. Кількість транспортерів для приймання і відпуску слід визначати з урахуванням необхідної кількості ліній.

Кількість надсилосних і підсилосних транспортерів визначається об'ємно-планувальним вирішенням, але не може бути меншою за кількість потоків, одночасно виконуваних операцій.

Кут підйому похилої частини стрічкових конвеєрів допускається не більше 14°. Радіус викривлення підйому транспортера, як правило, приймають рівним     85 м.

Швидкість стрічок транспортерів приймають не більше 2,8 м/с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!