Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2535 Розрахунок і підбір зерносушарок, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

Розрахунок і підбір зерносушарок, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

« Назад

5.6. Розрахунок і підбір зерносушарок

При проектуванні нових та реконструкції діючих підприємств для зберігання і переробки зерна слід застосовувати найбільш прогресивні типи високоефективних зерносушарок. Продуктивність і кількість зерносушарок повинні забезпечувати сушіння в об'ємі середньодобового надходження злакових, бобових культур, що надходять від виробників зерна.

Об'єм сушіння зерна (Ас, в планових одиницях, тонн) для підприємства в цілому визначають за формулою:

де Аавт – кількість зерна, що надходить від постачальників за весь період заготівлі, тонн;

Кв – коефіцієнт перерахунку фізичних одиниць в планові.

Встановлюється виходячи із кількості вологого і сирого зерна в загальному об'ємі заготівель за табл. 13. Для типових проектів Кв приймають: для районів з сухим зерном – 0,6; для районів з зерном середньої вологості – 0,8; для районів з сирим і вологим зерном – 1,2.

Кк.ср – коефіцієнт (середньозважений), що враховує зміну продуктивності зерносушарок в залежності від культури, що сушиться.

Кн – коефіцієнт, що враховує призначення зерна. Для продовольчого і фуражного зерна Кн=1, насіннєвого зерна Кн=2, пивоварного ячменю Кн=1,7. 

Таблиця 13

Коефіцієнти перерахунку фізичних одиниць зерна в планові одиниці при його сушінні

Кількість сирого і вологого зерна в загальному об'ємі заготівлі, %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

>90

Кв

0,2

0,3

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,3

Число партій вологого і сирого зерна, що потребує сушіння для типового проектування визначають за табл.  14. 

Таблиця 14

Число партій сирого і вологого зерна, що потребує сушіння

Об'єм заготівлі (А·0,8) за розрахунковий період заготівлі,

тис. тонн

Для районів з тривалістю розрахункового періоду заготівлі – Пр, діб

15

20

30

до 25 вкл.

4

6

4

від 25 до 50 вкл.

6

9

7

від 50 до 75 вкл.

7

12

11

від 75 до 100 вкл.

8

15

14

більше 100

10

18

18

Розмір партії зерна різноманітних культур приймають у відповідності з табл. 9.

Рекомендовані продуктивності зерносушарок в залежності від розміру партії, що підлягає сушінню протягом періоду заготівлі, приймають за табл. 15. 

Таблиця 15

Рекомендовані продуктивності зерносушарок

Величина партії для сушіння в продовж періоду заготівлі, тонн

Рекомендована продуктивність зерносушарки, план. тонн/год

не менше 10000

100

не менше 5000

50

не менше 3000

32-25

менше 3000

10

Кількість типорозмірів зерносушарок на підприємстві має бути не більше трьох. Розрахункова кількість зерна (Qт, план. тонн), яку може просушити одна сушарка за період заготівель, розраховується за формулою:

де Qзп – паспортна продуктивність зерносушарки, план. тонн/год;

Кпер – коефіцієнт, що враховує зниження продуктивності зерносушарки в залежності від кількості партій, що направляються на неї, приймають за табл. 16;

Кд – коефіцієнт, що враховує зниження продуктивності зерносушарок під час роботи. Для елеваторів Кд=1,0;

Пр – розрахунковий період заготівлі, діб. 

Таблиця 16

Значення коефіцієнтів зниження продуктивності зерносушарки

Число партій

Кпер

1

1,0

2

0,94

3

0,84

4

0,73

5

0,35

Визначення необхідної кількості зерносушарок здійснюють з урахуванням табл. 17, де наведені значення розрахункової кількості зерна, що просушується зерносушарками різної продуктивності при сушінні різної кількості партій. 

Таблиця 17

Значення розрахункової кількості зерна, що просушується зерносушарками, план. тонн

Q, план. тонн/

год

Тривалість розрахункового періоду заготівлі, Пр, діб

15

20

30

Кількість партій зерна, що направляються на зерносушарку

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

2,3

2,2

1,9

1,7

0,8

3,1

2,9

2,6

2,3

1,1

4,6

4,3

3,9

3,4

1,6

25

7,7

7,2

6,5

5,6

2,7

10,3

9,6

8,6

7,5

3,6

15,4

14,5

13,0

11,2

5,4

32

10,2

9,6

8,6

7,5

3,6

13,6

12,8

11,4

9,9

4,8

20,4

19,2

17,1

14,9

7,1

50

16,7

15,7

14,0

12,2

5,8

22,2

20,9

18,7

16,3

7,8

33,4

31,4

28,0

24,4

11,7

100

34,7

32,6

29,2

25,3

12,1

46,3

43,5

38,9

33,8

16,2

69,4

65,2

58,3

50,7

24,3

Зерносушарки слід проектувати в комплексі з накопичувальними і оперативними ємностями. Місткість накопичувальної ємності приймається з розрахунку безперервної роботи зерносушарки протягом не менше 3-х діб. Місткість оперативних ємностей для сирого і сухого зерна повинна забезпечувати безперебійну роботу зерносушарок протягом не менше 8 годин.

Місткість ємностей групи зерносушарок визначають як суму місткості ємностей для кожної зерносушарки.

Кількість рідкого палива (Ет, тонн) необхідного для забезпечення безперебійної роботи зерносушарок на протязі всього періоду сушіння зерна слід визначати за формулою:

де Т – норма витрат умовного палива на одну планову тонну просушеного зерна, кг/план.тонн;

Ас – загальна кількість зерна, що підлягає сушінню за весь період заготівлі, тонн;

Кн.п. – коефіцієнт перерахунку натурального палива в умовне. Для дизельного палива приймають Кн.п.=1,15. 

Рекомендовану місткість оперативної та накопичувальної ємності для розміщення сирого і вологого зерна однієї зерносушарки приймають за   табл. 18. 

Таблиця 18

Рекомендована місткість ємностей для зерносушарок

Продуктивність зерносушарки, план. тонн/год

Місткість оперативної ємності, тонн

Місткість накопичувальної ємності, тонн

10-12,5

100

1000

25-32

250

3000

50

400

5000

100

800

10000

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!