Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2534 Розрахунок і підбір обладнання для очищення зерна, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

Розрахунок і підбір обладнання для очищення зерна, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

« Назад

5.5. Розрахунок і підбір обладнання для очищення зерна

Все зерно, що надходить, повинно бути очищене від домішок до кондицій, що відповідають цільовому призначенню. Попередньому очищенню від грубих і легких домішок необхідно піддавати все зерно, що надходить від постачальників.

Загальну продуктивність сепараторів (, тонн/год) для очищення сухого зерна, що встановлюються в спорудах хлібоприймальних підприємств і елеваторів слід визначати за наступними формулами:

а) для проектів будівництва на існуючих підприємствах, що мають дефіцит зерноочисного обладнання:

де  – загальна необхідна продуктивність сепараторів, тонн/год;

–  паспортна продуктивність сепараторів, тонн/год.

б) для типових проектів будівництва на нових майданчиках будівництва або на території існуючих підприємств:

де  – загальна необхідна продуктивність сепараторів, тонн/год;

Пр – тривалість розрахункового періоду заготівлі, діб;

А1, А2...Аn – кількість зерна даної культури, що поступає від постачальників на підприємство в продовж всього періоду заготівель, тонн;

К1, К2...Кn – коефіцієнти зміни продуктивності обладнання, що залежить від культури. 

Необхідну кількість сепараторів (Nсеп1, шт.) визначають за формулою:

де Qсп – паспортна продуктивність сепаратора, тонн/год;

– приймають у відповідності з формулою 12. 

Необхідну кількість трієрів (Nт, шт.) слід визначати за формулою: 

де А – кількість зерна, що надходить на проектоване підприємство від постачальників за період заготівлі, тонн;

Пр – тривалість розрахункового періоду заготівель, діб;

Ψ – кількість зерна, що підлягає очистці на трієрах, тонн. При розробці типових проектів потрібно передбачати очистку зерна на трієрах в продовж Пр в розмірі не менше 10 % річного надходження зерна від постачальників;

Qт – паспортна продуктивність трієрів, тонн/год. 

Необхідну кількість сепараторів Nсеп2 для очищення зерна, що надходить залізничним і водним транспортом або відвантажується портовими елеваторами слід визначати за формулою:

де Аmax – кількість зерна, що поступає залізничним або водним транспортом за добу максимального прийому, тонн;

К – коефіцієнт, що враховує яка частина від загального об'єму надходження зерна підлягає очистці за добу максимального прийому.

Приймається рівним 50 %;

Qсп – паспортна продуктивність сепаратора, тонн/год;

Кк – коефіцієнт, що враховує зміну продуктивності обладнання в залежності від культури. При надходженні різних культур Кк визначається як середньозважена величина. Загальну кількість сепараторів Nсеп визначають як суму Nсеп1, Nсеп2. 

На виробничих елеваторах здійснюють фракціонування зерна. Сумарну продуктивність машин (Qф, тонн/год) для фракціонування визначають із розрахунку добової продуктивності сепаратора в продовж однієї зміни (8 годин) роботи елеватора за формулою: 

де W – добова продуктивність відділення дрібної фракції з зерна, тонн/добу. 

Місткість бункерів над і під зерноочисними машинами в елеваторах всіх типів повинна розраховуватись на 2-3 години роботи зерноочисних машин.

Кількість вказаних бункерів має бути не менша двох.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!