Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2532 Розрахунок і підбір устаткування для приймання і відпуску зерна, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

Розрахунок і підбір устаткування для приймання і відпуску зерна, Технологія елеваторної промисловості, НУХТ

« Назад

5.4. Розрахунок і підбір устаткування для приймання і відпуску зерна

5.4.1 Приймання і відпуск зерна з автомобільного транспорту

Необхідну продуктивність і кількість устаткування для приймання зерна, що надходить автотранспортом, визначають з урахуванням коефіцієнта добової (Кдоб ) і годинної (Кгод) нерівномірності надходження зерна на підприємство. При розробці типових проектів Кдоб приймають залежно від об'єму заготівель А і тривалості розрахункового періоду заготівель Пр за табл. 2. 

Таблиця 2

Коефіцієнти добової нерівномірності

Об’єм заготівель за розрахунковий період 0,8∙А, тис. тонн

Тривалість розрахункового періоду заготівель, діб

до 15

до 20

до 30

до 25 вкл.

1,7

1,6

1,6

більше 25 до 50 вкл.

1,6

1,6

1,6

більше 50 до 100 вкл.

1,5

1,5

1,6

більше 100

1,4

1,5

1,6

Кгод визначають в залежності від максимального добового надходження зерна за табл. 3.

Таблиця 3

Коефіцієнти годинної нерівномірності

Максимальне добове надходження зерна Адоб, тис. тонн

Адоб

До 1

До 2

До 3

До 4

До 5

До 6

До 7

Від 7 до 10

Від 10 до 13

Більше 13

Кгод

2,9

2,3

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

Максимальне добове надходження зерна (Адоб, тис. тонн), визначають за формулою:

де Аавт - об'єм зерна, що приймається автотранспортом, тонн;

Кдоб - коефіцієнт добової нерівномірності;

Пр - розрахунковий період заготівель для даного підприємства, діб. 

Необхідну продуктивність і кількість устаткування для приймання, післязбиральної обробки зерна на підприємстві визначають з урахуванням коефіцієнтів, що враховують зміну продуктивності устаткування залежно від культури зерна, його стану по вологості і засміченості відповідно до табл. 4, 5.

Співвідношення кількості зерна і зернових культур, що надходять, по вологості і засміченості приймають за табл. 6.

Пристрої для приймання зерна з автомобільного транспорту і обробки зерна проектують з урахуванням числа партій зерна, які надходять одночасно. 

Таблиця 4

Коефіцієнти зміни продуктивності устаткування залежно від культури – Кк

Культура

Норії,

конвеєри

Сепаратори, ворохоочисники

Пшениця

1

1

Ячмінь

0,8

0,8

Овес

0,7

0,6

Жито

0,9

0,95

Просо

0,8

0,3

Горох

0,9

1,0

Гречка

0,7

0,7

Соняшник

0,6

0,5

Соя

0,9

1,0

Таблиця 5

Коефіцієнти зміни продуктивності обладнання в залежності від стану зерна по вологості і засміченості - Квз

Вміст відокремлюваної домішки, %

Вологість, %

до 15

від 15 до 17

від 17 до 19

від 19 до 22

від 22 до 25

від 25

Автомобілерозвантажувачі

 до 10

1,0

1,09

0,9

0,9

0,8

0,7

 більше 10

1,0

0,9

0,8

0,8

0,7

0,6

Норії, конвеєри

до 5

1

1

0,9

0,8

0,8

0,7

від 5 до 10

1

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

від 10 до 15

1

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

Для типових проектів можливе число партій, що надходить на підприємство на протязі розрахункового періоду заготівель (Р) приймають відповідно до завдання на проектування або за табл. 7, залежно від об'єму Аавт і періоду заготівель Пр. 

Таблиця 6

Характеристика зерна, що надходить на ХПП в залежності від району розташування

Показники стану зерна

Кількість зерна, що надходить, %

Райони з сирим і вологим зерном

Райони з зерном середньої вологості

Райони з сухим зерном

Вологість,

%

 

до 15,0

10

40

60

15,1…17,0

10

30

20

17,1…22,0

35

30

20

22,1…26,0

30

-

-

Засміченість,

%

 

до 1,0

-

20

50

1,1…3,0

-

60

45

3,1…5,0

40

10

5

більше 5,0

60

10

-

Таблиця 7

 Можливе число партій, що надходять на підприємство

Об’єм заготівель за розрахунковий період 0,8∙Аавт , тис. тонн

Для районів з тривалістю періоду заготівель, діб.

до 15

до 20

до 30

до 25 вкл.

10

10

5

від 25 до 50 вкл.

14

15

8

від 50 до 75 вкл.

18

20

12

від 75 до 100 вкл.

21

25

16

більше 100

25

30

20

Число партій зерна, що надходять на підприємство за добу Рд залежно від об'єму заготівель і тривалості періоду заготівель приймають за табл. 8.

Таблиця 8

Число партій, що надходять за добу – Рд

Об’єм заготівель за розрахунковий період 0,8∙Аавт,

тис. тонн

Тривалість розрахункового періоду, діб.

до 15

до 20

до 30

Число партій, що надходить за період заготівель, Рд

10

15

20

25

10

15

20

25

30

10

15

20

25

до 25 вкл.

8

11

12

13

8

9

9

9

10

3

7

8

8

від 25 до 50 вкл

9

13

15

16

9

11

11

12

12

4

8

9

9

від 50 до 100 вкл.

9

14

17

18

9

13

15

16

16

5

9

11

12

більше 100

10

15

19

20

10

15

17

18

18

5

10

13

15

Співвідношення величин партій зерна в залежності від їх числа приймають за табл. 9.

Таблиця 9

Співвідношення величин партії зерна, %

Номер партії в порядку спадання маси

Число партій

2

3

4

5

6

7

8

9

1

84,0

70,0

63,0

55,0

49,0

44,5

40,5

37,5

2

16,0

20,0

22,0

24,0

24,5

24,0

24,0

23,5

3

 

10,0

11,0

12,5

13,5

14,5

15,0

15,0

4

 

 

4,0

5,5

6,5

8,0

9,0

10,0

5

 

 

 

3,0

4,0

4,5

5,0

5,5

6

 

 

 

 

2,5

2,5

3,0

3,5

7

 

 

 

 

 

2,0

2,0

2,5

8

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

9

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Продовження таблиці 9

 

10

12

14

16

18

20

25

30

1

35,0

30,5

27,0

24,0

21,0

19,5

16,0

15,0

2

23,0

21,0

20,0

18,5

16,5

15,5

13,5

13,0

3

15,0

15,0

14,5

14,0

13,5

12,5

11,5

11,0

4

10,0

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,0

9,5

5

6,0

7,0

7,5

8,5

8,5

8,5

8,0

8,0

6

4,0

5,0

6,0

6,5

6,5

7,0

6,5

6,0

7

3,0

4,0

4,5

5,0

5,5

5,5

5,5

6,0

8

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,0

9

1,5

2,0

2,5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,0

10

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,5

3,0

3,5

11

 

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,0

12

 

0,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

13

 

 

0,5

1,0

1,5

1,5

2,0

2,5

14

 

 

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

15

 

 

 

0,5

1,0

1,0

1,0

2,0

16

 

 

 

0,5

0,5

0,5

1,0

1,5

17

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

1,0

18

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

1,0

19

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

20

 

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

21-25

 

 

 

 

 

 

 

0,5

26-30

 

 

 

 

 

 

 

0,5

Розрахунок устаткування при розвантаженні зерна з автотранспорту

При розробці типових проектів визначають максимальне годинне (Аг, тонн/год) надходження зерна за формулою:

де Ад – максимально-добове надходження зерна від виробників зерна, тонн;

Кг – коефіцієнт годинної нерівномірності (див. табл. 3);

Т – розрахунковий час підвезення зерна автотранспортом протягом доби – 24 години. 

Необхідна кількість технологічних ліній приймання зерна з автотранспорту (Nавтл)визначають за формулою:

де: Аг – максимальне годинне надходження зерна, тонн/год;

Кк – коефіцієнт, що враховує зниження продуктивності транспортного устаткування в залежності від культури (приймати за табл. 4);

Кв.з – коефіцієнт, що враховує зниження продуктивності транспортуючого устаткування при переміщенні зерна, яке відрізняється по вологості і  засміченості (приймати за табл. 5);

Qл – продуктивність ліній при прийомі зерна з автотранспорту (приймати за табл. 10), тонн/год. 

Таблиця 10

Продуктивність лінії приймання зерна з автотранспорту, тонн/год

Число партій, що надходить на лінію за добу, Рдл

Середня вантажопідйомність автотранспорту, Qа, тонн

6

8

10

12

14

16

18

20

Продуктивність транспортуючого обладнання Qт = 100 тонн/год

а) приймальні пристрої, що передають зерно в накопичувальні місткості

(tn = 0,05 год)

2

82

83

84

84

85

85

86

86

3

74

75

76

77

78

79

80

81

4

71

72

73

74

75

76

77

78

5

69

70

71

72

73

74

75

76

6

66

67

68

69

70

71

72

73

б) приймальні пристрої, що передають зерно на основні норії робочої башти

(tn = 0,1 год)

2

62

63

64

65

66

67

68

69

3

53

55

58

60

62

64

66

68

4

47

50

52

55

58

61

63

66

5

43

46

49

52

55

58

61

64

6

41

44

47

50

53

56

59

62

Продуктивність транспортуючого обладнання Qт = 175 тонн/год

а) приймальні пристрої, що передають зерно в накопичувальні місткості

(tn = 0,05 год)

2

135

137

138

140

142

144

145

147

3

124

126

128

130

131

133

135

137

Продовження табл. 10

4

119

121

123

124

126

128

130

131

5

114

116

117

119

121

123

124

126

6

112

114

116

117

119

121

123

124

б) приймальні пристрої, що передають зерно на основні норії робочої башти

(tn = 0,1 год)

2

100

102

103

105

107

109

110

112

3

81

84

86

89

93

95

98

102

4

70

74

77

81

84

88

91

95

5

67

70

74

77

81

84

88

91

6

63

67

70

74

77

81

84

88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продуктивність транспортуючого обладнання Qт=350 тонн/год

а) приймальні пристрої, що передають зерно в накопичувальні місткості

(tn = 0,05 год)

2

252

256

259

262

266

270

273

277

3

231

235

238

242

245

249

252

256

4

217

221

224

228

231

235

238

242

5

210

214

217

221

224

228

231

235

6

203

207

210

214

217

221

224

228

б) приймальні пристрої, що передають зерно на основні норії робочої башти

(tn = 0,1 год)

2

172

179

182

189

196

200

207

214

3

133

140

147

154

158

165

172

175

4

119

126

130

133

137

144

147

154

5

105

112

116

123

126

133

140

147

6

98

105

112

116

123

130

133

140

Примітка. tn – час, необхідний для переключення маршруту лінії при переході з однієї партії на іншу.

Необхідна кількість автомобілерозвантажувачів визначається виходячи з кількості і продуктивності технологічних ліній з урахуванням продуктивності розвантажувачів.

Продуктивність автомобілерозвантажувачів (Qa, тонн/год) визначають за формулою:

де Qот – технічна продуктивність автомобілерозвантажувача певної марки в залежності від середньої вантажопідйомності автотранспорту, (приймати за табл. 11), тонн/год;

Кпр – коефіцієнт технічної продуктивності автомобілерозвантажувача в залежності від продуктивності транспортуючого устаткування лінії, числа партій, що поступають на лінію за добу і середньої вантажопідйомності автотранспорту (приймати за табл. 12). 

Таблиця 11

Технічна продуктивність автомобілерозвантажувача, тонн/год

Марка автомобілерозвантажувача

Середня вантажопідйомність автотранспорту, тонн

6

8

10

АВС-50, АВС-50М, 5ПФШ-2, ЗМ

130

160

185

У15-УРАГ, У15-УРВС, ГУАР-30М, НПБ-2СМ-1

110

140

160

ПГА-25, ПГА-25М

135

150

160

ГУАР-15С, ГУАР-15У

125

165

-

Якщо продуктивність автомобілерозвантажувача нижча за продуктивність приймальної лінії (Qа < Qл ), то слід передбачати установку двох автомобілерозвантажувачів на одну лінію.

Місткість приймального бункера під автомобілерознтажувачем приймати не менше 25 тонн. 

Таблиця 12

Коефіцієнт  зниження продуктивності автомобілерозвантажувача – Кпр

Число партій, що надходить на лінію за добу, Рдл

Середня вантажопідйомність автотранспорту, Qа, тонн

6

8

10

Продуктивність транспортуючого обладнання Qт = 100 тонн/год

2

0,89

0,79

0,74

3

0,84

0,73

0,69

4

0,81

0,71

0,66

5

0,88

0,69

0,64

6

0,79

0,67

0,63

Продуктивність транспортуючого обладнання Qт = 175 тонн/год

2

0,95

0,91

0,88

3

0,92

0,88

0,84

Продовження табл. 12

4

0,90

0,86

0,82

5

0,88

0,84

0,80

6

0,87

0,87

0,79

Продуктивність транспортуючого обладнання Qт = 350 тонн/год

2

0,98

0,95

0,93

3

0,96

0,93

0,91

4

0,94

0,91

0,88

5

0,92

0,89

0,87

6

0,91

0,88

0,86

Для завантаження зерна на автотранспорт мають бути передбачені бункери ємкістю не менше 15 тонн кожен. Кількість відвантажувальних бункерів слід призначати з розрахунку навантаження через кожен бункер не більше 20 тонн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!