Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2526 Порядок захисту курсової роботи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

Порядок захисту курсової роботи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

« Назад

7. Порядок захисту курсової роботи

Порядок захисту КР визначається робочим планом-графіком виконання КР, підписаним викладачем та затвердженим завідувачем кафедри. Графік доводиться до відома студентів за місяць до захисту КР.

Попередньо здійснюється:

- виправлення  помилок,  що  стосуються оформлення і його відовідності нормативно-технічним документам;

- перевірка КР та допуск студента їїдо захисту.

Будь-яке переписування матеріалів літературних джерел або електронних документів (електронних книг, ІОТЕКМЕТ-сайтів) неприпустимо. Якщо студент вважає за необхідність наведення певної кількості описових матеріалів, то вони розміщуються у додатках.

До захисту допускаються курсові роботи, що виконані в повному обсязі згідно з затвердженим індивідуальним завданням, перевірені керівником і підписані ним на титульному аркуші із зазначенням дати. Рекомендується підписувати КР таким чином: „До захисту", „Дата", „Підпис керівника". КР, які не підписані до захисту керівником, на захист не виносяться.

Стан справ з виконанням курсової роботи певної дисципліни з допуском до складан­ня іспиту за цією дисципліною не пов'язувати прирівнявши у такий спосіб захист курсової роботи до додаткового іспиту.

Захист роботи проводиться публічно за встановленим графіком перед комісією, склад якої затверджується завідувачем кафедри, і здійснюється таким чином:

- студент робить доповідь з теми до 5-10 хвилин (або допускається інша форма прийому КР, що визначається комісією);

- після доповіді члени комісії задають питання за темою роботи;

- за результатами захисту комісія на закритому засіданні визначає оцінку, яка потім оголошується студенту;

- у випадку виявлення керівником роботи чи членами комісії факту несамостій­ного виконання роботи, студент до захисту не допускається.

Рекомендується після захисту роботи і визначення відповідної оцінки на титульному аркуші пояснювальної записки давати такий запис: „Оцінка", „Дата", „Підписи членів комісії".

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!