Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2522 Структура курсової роботи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

Структура курсової роботи, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера, ВНТУ

« Назад

3. Структура курсової роботи

Структура курсової роботи визначається завданням, яке узгоджується викладачем з кожним зі студентів. Завдання видається не пізніше двох тижнів з початку семестру. Зміст пояснювальної записки до курсової роботи повинний відповідати індивідуальному завданню на курсову роботу.

Разом з тим, курсова робота складається з певних обов’язкових етапів, які мають бути відображені у відповідних розділах пояснювальної записки.

Пояснювальна записка виконується згідно з вимогами ЄСКД. Теоретичні положення висвітлюються на конкретних прикладах. Текст пояснювальної записки носить обгрунтувальний, а не описувальний характер. Пояснювальна записка набирається на комп’ютері та роздруковується на принтері.

Орієнтовний перелік та обсяг основних складових частин поясню­валь­ної записки  наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Орієнтований порядок подання матеріалу в ПЗ

Складова частина

Обсяг, стор.

Титульний лист

 

Індивідуальне завдання на курсову роботу

1

Анотація

1

Зміст

1

Вступ

1 – 2

1 Розробка структурної схеми операційного пристрою

2 – 4

2. Синтез функціональної схеми операційного пристрою

6 – 8

3 Компютерне моделювання функціональної схеми операційного пристрою

3 – 5

Висновки

1 – 2

Література

1 – 2

Наведений перелік може змінюватися в залежності від специфіки теми за узгодженням виконавця і керівника роботи.

Обсяг пояснювальної записки (без додатків) повинен складати 20-25 сторінок машинописного тексту на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!