Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2516 Практичне заняття №6 Розробка синфазних та квадратурних схем додавання та ділення потужностей схеми додавання потужностей, НТУУ КПІ

Практичне заняття №6 Розробка синфазних та квадратурних схем додавання та ділення потужностей схеми додавання потужностей, НТУУ КПІ

« Назад

Практичне заняття №6

Розробка синфазних та квадратурних схем додавання та ділення потужностей схеми додавання потужностей

Синфазні схеми додавання потужностей будуються за мостовими схемами,два варіанти яких приведено на рис.3.2а, б.

Увімкнувши генератор на місце навантаження отримуємо схему  ділення потужності.

Квадратурний міст, структурна схема якого приведена на рис. 4.3.1, має два основні чотириполюсники «1», які забезпечують зсув фази на  або  і трансформацію опору R в R/2, і два додаткових чотириполюсника «2», які також забезпечують зсув фази на  або   і трансформацію опору Rв R.

Фаза генератора Г1 по відношенню до фази генератора Г2 становить . При опори  і  міняють місцями.

Чотириполюсники «1» і «2» можна виконати із П – або Т – ланок на зосереджених L, C – елементах або на відрізках ліній довжиною. 

Для приведених схем реактивні опори визначаються із співвідношення:

а) для основних чотириполюсників «1»:

б) для додаткових чотириполюсників «2»:

При використанні П – ланок можливі чотири варіанти квадратурних схем, дві з яких приведені на рис. 4.3.2  (а,б)

Значення реактивних опорів LC – елементів в них визначаються із відношення:

Знак «+» вибирається для схеми рис.4.3.2. а,а «-» – для схеми рис.4.3.2.б.

В цих схемах індуктивності і ємності можна міняти місцями. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!