Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2513 Практичне заняття №3 Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням, Вихідне коло, НТУУ КПІ

Практичне заняття №3 Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням, Вихідне коло, НТУУ КПІ

« Назад

Практичне заняття №3

Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням, Вихідне коло

В основному в ГЗЗ на біполярних транзисторах АЕ вмикаються по схемі зі спільним емітером (СЕ) або спільною базою (СБ). Один із варіантів побудови ГЗЗ з вхідним та вихідним колами узгодження та колами зміщення приведений на рис. 3.1[4].

В цій схемі елементи С1, С2, L1, утворюють вхідне КУ, С3, L2, С4, - вихідне КУ, а подільник напруги R1, R2утворює коло зміщення.

Під час розробки структурної схеми були вибрані транзистори вихідного каскаду, тому необхідні дані для розрахунку вихідного каскаду зводимо у таблицю 3.1: 

Таблиця 3.1

Експериментальні

параметри

Параметри ідеалізованих статичних характеристик

Високочастотні

параметри

Допустимі

параметри

 

 

 

 

 

 

β0 (h21e)

rнас

rб

rе

 

Ск

СЕ

LЕ

LБ

Lк

fт

τк

ЕК0.доп

EБЕ.доп

EКЕ.доп

Ik0.доп

Iб0.доп

Pk.доп

fp

Пояснення до таблиці 3.1.

а) h21е = β0

б) якщо в графі для Rуе; rе; rб; не вказані величини, то:Rуе = ∞;   rе = 0; 

rб = ,    де = (0,2…0,3) 

в) величина rнас вибирається для частот f<

величина (rнас вч) вибирається для частот f>

г) якщоrнас і  (rнас вч) не приведені, то 

rнас  = 

rнас ВЧ = (1,5…3) rнас 

Розрахунок кола колектора 

Враховуючи, що транзистори у вихідному каскаді працюють в граничному режимі з відсіканням струму вихідного електроду в режимі В,то при цьому.

  1. Визначається–коефіцієнт використання колекторної напруги-відношення амплітуди високочастотного коливання до напруги живлення:

  2. Амплітуда високочастотного коливання напруги на колекторі:

  3. Максимальна напруга на колекторі:

  4. Амплітуда першої гармоніки струму  колектора:

  5. Максимальне значення струму  колектора: 

  6. Постійна складова струму  колектора:

  7. Потужність джерела живлення:

  8. Потужність, що виділяється на колекторі: Pkдоп

  9. ККД: 

  10. Розраховується  опір навантаження, який забезпечить граничний режим роботи транзистора

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!