Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2507 Частина 5 на тему Розрахунок кіл узгодження, Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

Частина 5 на тему Розрахунок кіл узгодження, Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

« Назад

Частина 5 на тему Розрахунок кіл узгодження

5.1. Розрахунок вузькосмугових вихідних схем узгодження на LC -елементах 

Вихідні схеми узгодження вирішують дві основні задачі:

а) трансформація опорів;

б) фільтрація вищих гармонік.

Вхідні дані для розрахунку:

 1. Потужність в навантаженні -

 2. Робоча частота – f

 3. Опір навантаження -

 4. Опір, що забезпечує граничний режим роботи АЕ -

 5. Допустимий рівень вищих гармонік в навантаженні - aдоп

 6. Добротність котушки індуктивності СУ -

 7. Амплітуда першої гармоніки струму колектора – IK1 

 8. Вихідні каскади працюють в режимі В з відсіканням струму вихідного електрода. При цьому, а коефіцієнти розкладання косинусоїдального імпульса дорівнюють.

У зв’язку з цим розрахунок проводиться для другої гармоніки. 

 1. Вибирається тип схеми узгодження: «П» - тип або «Т» - тип.

 2. Розраховується допустима потужність струму ІІ гармоніки в навантаженні:

 3. Розраховується допустима амплітуда струму ІІ гармоніки в навантаженні:

 4. Визначається амплітуда струму ІІ гармоніки на вході СУ:

 5. Розраховується необхідний коефіцієнт фільтрації: 

 6. Визначається необхідна кількість елементів СУ для забезпечення розрахованого коефіцієнта фільтрації:

Приклад розрахунку проводиться для СУ «П» - типу m = 5, схема якої приведена на рис. 5.1.1 

Для цього схема рис.5.1.1 розбивається на елементарні ланки.

Розрахунок величин  проводиться за методикою, приведеною в табл..4.1. [3], враховуючи, що:

Розраховується дійсний коефіцієнт фільтрації СУ:

де n = 2 – номер гармоніки

Перевіряється умова:

Якщо, необхідно збільшити кількість елементів СУ, а при  кількість елементів схеми зменшують і проводять перерахунок . При цьому в формулі при вилученні ємності підставляють , а при вилученні індуктивності підставляють. 

 1. Розраховуються величини елементів схеми:

 2. Визначається ККД СУ:

де  - ККД елементарних ланок 

Величина розрахункового ККД повинна перевищувати значення, враховані при розрахунку структурної схеми передавача. 

5.2. Розрахунок вхідних (міжкаскадних) схем узгодження.

Після розрахунку вхідного кола транзистора, еквівалентна схема якого приведена на рис.5.2.1, вибирається та розраховується вхідна схема узгодження, яка виконує дві функції:

1. Нейтралізує реактивність вхідного опору транзистора .

2. Трансформує вхідний опір  в  попереднього каскаду, який можна розрахувати за даними, отриманими в процесі розробки структурної схеми:

Методика розрахунку вхідних кіл узгодження приведена в табл.4.1[3].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!