Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2506 Частина 4 на тему Розробка схем додавання та ділення потужностей, Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

Частина 4 на тему Розробка схем додавання та ділення потужностей, Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

« Назад

Частина 4 на тему Розробка схем додавання та ділення потужностей

Визначивши вхідний опір  та опір навантаження, що забезпечує граничний режим роботи транзистора окремого ГЗЗ вихідного каскаду , переходять до розробки схем додавання та ділення потужностей, вибір яких рекомендовано проводити за таблицею 4.

Таблиця 4

f, МГц

Схема

5…30

30…120

120…220

Протифазна

Синфазна

Квадратурна

4.1 Розробка протифазної схеми додавання потужностей

Протифазні схеми будуються за схемою двотактного каскаду на трансформаторах на довгих лініях (ТДЛ), один із варіантів якої приведено на рис. 4.1.

Для даної схеми проводиться розрахунок трансформаторів Т3 та Т4 за методикою приведеною в [3]

  1. Визначається кількість ліній трансформатора Т4 N

  2. Визначається вхідний опір трансформатораТ3 та вибирається кабель за табл.4.2. [3]

Хвильовий опір ліній трансформатораТ4 визначається в залежності від кількості ліній трансформатора та способу їх увімкнення. 

  1. Визначається напруга та струм лінії:

  2. Визначається необхідна індуктивність лінії: вибирається за табл. 5.1 [3] для m = 1; . 

  3. Визначається геометрична довжина лінії: 

  4. За табл.4.3. та табл.4.4 [3] вибирається марка та тип осердя трансформатора. 

  5. За рис. 4.9. [3] вибирається конструкція трансформатора та, розраховується кількість витків обмотки W. 

  6. Уточнюється значення індуктивності  L і перевіряється умова:

4.2 Розробка синфазної схеми додавання потужностей.

Синфазні схеми додавання потужностей будуються за мостовими схемами, два варіанти яких приведено на рис.3.2а,б.

Увімкнувши генератор на місце навантаження отримуємо схему  ділення потужності. 

4.3 Квадратурні мостові схеми додавання та ділення потужностей.

Квадратурний міст, структурна схема якого приведена на рис. 4.3.1, має два основні чотириполюсники «1», які забезпечують зсув фази на  або  і трансформацію опору R в R/2, і два додаткових чотириполюсника «2», які також забезпечують зсув фази на  або   і трансформацію опору R в R. 

Фаза генератора Г1 по відношенню до фази генератора Г2 становить . При опори  і  міняють місцями.

Чотириполюсники «1» і «2» можна виконати із П – або Т – ланок на зосереджених L, C – елементах або на відрізках ліній довжиною. 

Для приведених схем реактивні опори визначаються із співвідношення:

а) для основних чотириполюсників «1»:

б) для додаткових чотириполюсників «2»:

При використанні П – ланок можливі чотири варіанти квадратурних схем, дві з яких приведені на рис. 4.3.2  (а,б) 

Значення реактивних опорів LC – елементів в них визначаються із відношення:

Знак «+» вибирається для схеми рис.4.3.2. а,  а «-» – для схеми рис.4.3.2.б.

В цих схемах індуктивності і ємності можна міняти місцями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!