Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2505 Частина 3 на тему Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням, Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

Частина 3 на тему Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням, Радіопередавальні пристрої, НТУУ КПІ

« Назад

Частина 3 на тему Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням

3.1. Розрахунок генератора із зовнішнім збудженням (ГЗЗ).

В основному в ГЗЗ на біполярних транзисторах АЕ вмикаються за схемою зі спільним емітером (СЕ) або спільною базою (СБ). Один із варіантів побудови ГЗЗ з вхідним та вихідним колами узгодження та колами зміщення приведений на рис. 3.1[4].

В цій схемі елементи С1, С2, L1, утворюють вхідне КУ, С3, L2, С4, - вихідне КУ, а подільник напруги R1, R2 утворює коло зміщення.

Під час розробки структурної схеми були вибрані транзистори вихідного каскаду, тому необхідні дані для розрахунку вихідного каскаду зводимо у таблицю 3.1: 

Таблиця 3.1

Експериментальні

параметри

Параметри ідеалізованих статичних характеристик

Високочастотні

параметри

Допустимі

параметри

 

 

 

 

 

 

β0 (h21e)

rнас

rб

rе

 

Ск

СЕ

LЕ

LБ

Lк

fт

τк

ЕК0.доп

EБЕ.доп

EКЕ.доп

Ik0.доп

Iб0.доп

Pk.доп

fp

Пояснення до таблиці 3.1.

а) h21е = β0

б) якщо в графі для Rуе; rе; rб; не вказані величини, то: Rуе = ∞;   rе = 0; 

rб = ,    де = (0,2…0,3) 

в) величина rнас вибирається для частот f <

величина (rнасвч) вибирається для частот f >

г) якщо rнас і  (rнасвч) не приведені, то 

rнас  = 

rнас ВЧ = (1,5…3) rнас 

3.1.1. Розрахунок кола колектора 

Враховуючи, що транзистори у вихідному каскаді працюють в граничному режимі з відсіканням струму вихідного електроду в режимі В, то при цьому:

 1. Визначається –коефіцієнт використання колекторної напруги-відношення амплітуди високочастотного коливання до напруги живлення: 

 2. Амплітуда високочастотного коливання напруги на колекторі: 

 3. Максимальна напруга на колекторі:

 4. Амплітуда першої гармоніки струму  колектора: 

 5. Максимальне значення струму  колектора:

 6. Постійна складова струму  колектора: 

 7. Потужність джерела живлення: 

 8. Потужність, що виділяється на колекторі

 9. ККД: 

 10. Розраховується  опір навантаження, який забезпечить граничний режим роботи транзистора 

3.1.2. Розрахунок кола бази 

Розрахунок кола бази проводиться за наступним алгоритмом[4]: 

 1. Розрахунок струму бази - ІБ;

 2. Розрахунок вхідного опору - Zвх;

 3. Розрахунок вхідної потужності - Рвх; 

Еквівалентна схема вхідного кола приведена на Рис. 3.2:

Розраховується додатковий опір, увімкнений між базою і емітером:

Після розрахунку  перевірити умову , для зменшення втрат потужності, збудження на . 

 1. Амплітуда струму бази:

 2. Максимальна зворотня напруга на емітерному переході:

 3. Постійні складові:

 4. Розраховуються величини елементів еквівалентної схеми – може набувати від’ємних значень. 

 5. Розраховуються значення  елементів приведеної схеми вхідного кола транзистора:

 6. Визначається потужність, що розсіюється на rВХ: 

 7. Визначається потужність розсіювання на опорі : 

 8. Розраховується коефіцієнт передачі  потужності транзистора: 

 9. Повна потужність, що розсіюється в транзисторі:

Розрахунок кола бази закінчується розрахунком кола зміщення переходу база-емітер АЕ, схема якого приведена на рис.3.3.

Величини опорів і  для класу В вибираються із умови:

При цьому необхідно перевірити, щоб потужність розсіювання на резисторах кола зміщення не перевищувала значення.

Величини блокувальних дроселів та конденсаторів вибираються із наступних умов.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!