Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2502 Тематика курсових робіт з дисципліни Організація зовнішньоторговельних операцій, КНТЕУ

Тематика курсових робіт з дисципліни Організація зовнішньоторговельних операцій, КНТЕУ

« Назад

Тематика курсових робіт з дисципліни Організація зовнішньоторговельних операцій

 1. Організація міжнародних експортних операцій підприємства.

 2. Організація міжнародних імпортних операцій підприємства.

 3. Організація проведення міжнародних операцій з реекспорту.

 4. Організація проведення міжнародних операцій з реімпорту.

 5. Організація міжнародних бартерних операцій підприємства.

 6. Організація міжнародних компенсаційних операцій з іноземним партнером.

 7. Організація міжнародних операцій зустрічної закупівлі.

 8. Організація укладання угоди щодо переробки давальницької сиро­вини іноземного замовника в Україні.

 9. Організація укладання угоди щодо переробки давальницької сиро­вини українського замовника за кордоном.

 10. Організація зовнішньоторговельних операцій магазину безмитної торгівлі.

 11. Організація зовнішньоторговельних операцій митного ліцензій­ного складу.

 12. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу.

 13. Організація транспортно-експедиторського обслуговування зов­ніш­ньо­еконо­мічних зв’язків підприємства.

 14. Організація комісійних операцій фірми на зовнішньому ринку.

 15. Організація консигнаційних операцій фірми на зовнішньому ринку.

 16. Організація проведення міжнародної операції оперативного лізингу.

 17. Організація проведення міжнародної операції фінансового лізингу.

 18. Організація оптової (роздрібної) торгівлі підприємства-суб’єкта ЗЕД.

 19. Організація спільного підприємства з іноземними партнерами.

 20. Організація діяльності підприємства у вільних економічних зонах.

 21. Організація зовнішньоторговельних операцій з сировинною продукцією.

 22. Організація укладання експортної (імпортної) угоди на поставку машин та устаткування.

 23. Організація міжнародних дилінгових операцій підприємства.

 24. Організація міжнародних дистриб’юторських операцій підприємства.

 25. Організація міжнародних франчайзингових операцій.

 26. Організація міжнародних форфейтингових операцій.

 27. Організація міжнародної торгівлі безпатентними ліцензіями.

 28. Організація і техніка здійснення ф’ючерсних операцій підпри­ємством на міжнародних товарних біржах.

 29. Організація і техніка здійснення форвардних операцій підприєм­ством на міжнародних товарних біржах.

 30. Організація укладання угод на реальний товар на міжнародному біржовому ринку.

 31. Організація укладання опціонних контрактів на міжнародному біржовому ринку.

 32. Організація угод з генерального підряду при будівництві промис­лових об’єктів.

 33. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства при здійсненні міжнародної аукціонної торгівлі.

 34. Організація та техніка проведення міжнародних виставкових заходів підприємства.

 35. Організація та техніка укладання зовнішньоторговельних угод підприємства при здійсненні міжнародної торгівлі патентами.

 36. Організація і техніка проведення гласних торгів підприємством щодо закупівлі сировинних і продовольчих товарів.

 37. Організація міжнародної науково-технічної кооперації підприємства.

 38. Організація і техніка проведення закритих торгів підприємством на виконання будівельних і підрядних робіт.

 39. Організація укладання договору на виконання будівельно-монтажних робіт при міжнародному співробітництві щодо будівництва промислових об’єктів.

 40. Організація міжнародної виробничої кооперації у сучасних умовах.

 41. Організація укладання договору на консультативний інжиніринг.

 42. Організація укладання договору з торговим агентом.

 43. Організація укладання міжнародних брокерських угод.

 44. Організація операції з перепродажу фірми на зовнішньому ринку.

 45. Організація міжнародної торгівлі «ноу-хау» на підприємстві.

 46. Організація міжнародних комплексних інжинірингових операцій підприємства.

 47. Організація зовнішньоторговельних операцій з сільськогоспо­дарською продукцією.

 48. Організація роботи представництва, (філіали) дочірнього підпри­ємства за кордоном.

 49. Організація транспортного страхування при здійсненні зовнішньо­економічних зв’язків підприємства.

Додаток 3

 Орієнтовний план курсової роботи 

 1. Загальна характеристика підприємства.

 2. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 3. Обґрунтування доцільності здійснення альтернативної зовнішньо­торговельної операції за профілем діяльності підприємства.

 4. Алгоритм організації зовнішньоторговельної операції.

 5. Прогнозна оцінка ефективності запропонованої зовнішньоторгове­льної операції.

Висновки.

Список використаної літератури. 

Додаток 4 

Конкурентний лист №___

Розрахунок експортної ціни бензину АІ-98 

№ пор.

Етапи приведення цін та зміст поправок, що вносяться

Спосіб приведення

Умови майбутнього контракту

Конкурентні матеріали

Lukoil
Казахстан АІ-92

СИБНЕФТЕПРОДУКТ
Росія АІ-95

 

 

 

 

дані

поправки

дані

поправки

0

Ціна в валюті

 

 

305,95$

 

8 560 р.

 

 

Вал. курс на момент складання

 

 

 

 

0,032

 

1

Ціна в єдиній валюті

C1 = Coq0

$

305,95

 

273,9

 

2

Приведення за комерційними умовами

 

 

 

 

 

 

2.1

Поправка на інфляцію, К1

C1 = CoI1/I0

2011

2008

-72,35

2011

2.2

Поправки на базисні умови поставки, К2

– транспортування, навантаження/розванта­ження, експортна очистка

EXW Пермь

EXW Омск

CPT Ростов

-6,80

2.3

Поправки на умови оплати, К3

вартість кредиту (див. формули)

100% передплата

100% передплата

Акредитив

-13,54

2.4

Поправки на кількість, К4

5–10%

40 т

60 т

15,3

60 т

13,69

2.5

Поправка на вторговування, К5

5%

контракт

прейскурант

-15,3

пропозиція

-13,69

2.6

Сумарні поправки на комерційні умови, Кс

Кс=К1+К2+К3+К4+К5

 

 

-72,35

 

-20,34

3

Приведена ціна за ком. умовами

Ск = С1 + Кс

 

 

233,60

 

253,56

4

Поправка на технічні параметри, Т1

виходячи зі вмісту ізооктану

АІ-98

АІ-92

14,30

АІ-95

7,76

5

Приведена ціна за тех. умовами

Ст = Ск + Т1

 

247,90

 

261,32

 

6

Середня ціна

 

267,5

 

 

 

 

7

Мінімальна ціна

 

247,9

 

 

 

 

8

Затверджена ціна

 

267,5

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!