Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2495 Завдання до виконання практичної частини контрольної роботи, Економічний аналіз, НУ ЛП

Завдання до виконання практичної частини контрольної роботи, Економічний аналіз, НУ ЛП

« Назад

Завдання до виконання практичної частини контрольної роботи

Практична частина контрольної роботи передбачає проведення аналізу фінансового стану і фінансових результатів конкретного підприємства. Основниим джерелом інформаційного забезпечення аналізу є фінансова звітність  підприємства за два останні роки. 

Виконання практичного завдання контрольної роботи передбачає побудову аналітичних таблиць, діаграм та формування аналітичних висновків. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Практична частина контрольної роботи поділяється на 9 розділів, рекомендації до виконання яких, подано нижче.

1. Характеристика господарської діяльності підприємства

Цей розділ передбачає коротку характеристику підприємства з зазначенням повного і скороченого найменування, підпорядкованості, основних видів діяльності, часу створення чи реорганізації, форми власності, основних показ­ників діяльності за останні роки та тенденцій їх зміни тощо.

ПАТ «Іскра» — львівська потужна світлотехнічна компанія, яка має повний завершений технологічний цикл виробництва джерел світла, від наукових розробок до виготовлення компонентів та готової продукції. 

Товарний асортимент ПАТ «Іскра» налічує понад 280 видів ламп загального та спеціального призначення, а також кварцево-галогенні, мініатюрні, автомобільні, натрієві і ртутні, компактні люмінесцентні та лампи-фари. Товариство постійно вдосконалює існуючі технології з урахуванням сучасних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, вкладає значні кошти в модернізацію та розвиток виробництва, розробляє нові джерела світла. Сьогодні товариство постачає світлотехнічну продукцію під двома торговими марками «Volta» та «Іскра», які зареєстровані у 33 країнах світу. Продукція займає значну частку на ринку освітлювальної техніки України.

20 квітня 2006 р. на основі обстеження виробництва ПАТ «Іскра» та позитивних результатів випробувань в лабораторії міжнародного органу з сертифікації «TÜV Rheinland» (ТЮФ Рейнланд) м. Будапешт (Угорщина) взірців електроламп торгових марок «Iskra» та «Volta» підприємству було вручено сертифікати відповідності CE та сертифікати TÜV GS, що дає можливість виходу продукції ПАТ «Іскра» на ринки Євросоюзу. 

«Народжене з любов’ю – вічне». Саме так ми окреслили своє бачення того, що ж таке ІСКРА, якою вона була в минулому, є сьогодні і якою буде в майбутньому.

Ми поставили перед собою амбітне завдання – дарувати людям світло, яке буде відповідати їхнім найвибагливішим вимогам, що змінюються з часом. Разом з ними змінюються і пропоновані ІСКРОЮ можливості в освітленні побутових, житлових, громадських, адміністративних приміщень, промислових об’єктів.Майбутнє у наших руках.

За 35 років ІСКРА пройшла довгий етап свого становлення. Як одне з небагатьох світлотехнічних підприємств Східної Європи, ІСКРА зуміла не тільки вижити, а знайти можливість розвиватися як світлотехнічна компанія.

За останні 5 років ІСКРА змогла придбати та в основному впровадити стратегічно важливі технології світлотехнічної галузі і перейти від виробництва ламп розжарювання загального призначення до виготовлення більшості типів джерел світла. Ми намагаємося зробити це світло екологічно чистішим для збереження навколишнього природного середовища.

ПАТ ІСКРА розпочала розробку та випуск продукції у 1972 році. Відтоді ми пройшли довгий шлях довжиною понад тридцять п’ять років, стали потужною світлотехнічною компанією, яка здійснює повний цикл виробництва – від наукових розробок до виготовлення компонентів і готової продукції. Наш товарний асортимент налічує лампи розжарювання спеціального та загального призначення, кварцево-галогенні лампи, лампи-фари, мініатюрні та автомобільні, компактні люмінесцентні лампи. Окрім цього, група ІСКРА – це ще й виробництво медичної техніки та обладнання. ІСКРА належить до десятки найпотужніших світлотехнічних підприємств Європи, займає провідне місце серед підприємств своєї галузі як таке, що найшвидше розвивається.

Ми постійно вдосконалюємо існуючі технології з урахуванням сучасних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, вкладаємо значні кошти в модернізацію та розвиток виробництва, розробляємо нові джерела світла. Головний напрям інвестування – створення нових видів продукції, здатних конкурувати на світовому ринку джерел світла. Світло від ІСКРИ світить у 33-х країнах світу. Ми ставимо перед собою завдання стати першими в галузі світлотехніки на ринку Східної Європи.

Постійне зростання обсягів виробництва відбувається одночасно з підвищенням рівня якості продукції. Іскра стала першою компанією в Україні, яка надала 3-річні гарантійні зобов’язання на компактні люмінесцентні лампи торгової марки Volta, за умови їх експлуатації в побутових умовах. Проводяться роботи для підвищення термінів служби газорозрядних ламп високого тиску, інших джерел світла – адже якість нашої продукції – домінуючий показник конкурентоспроможності.

Орієнтованість на потреби клієнта, розуміння цінностей наших споживачів – є основою стратегії Іскри як виробника і завдяки цьому споживачі понад 30 країн світу, від західної Європи до Китаю, надають перевагу продукції торгових марок Іскра, Вольта, Тес-Лампс. Ми цінуємо кожного, хто робить вибір на користь нашої продукції і готові надалі працювати для покращення рівня сервісу, якості і конкурентноздатності пропонованих нами джерел світла і компонентів. Щоб бути ближчими до споживачів ми відкриваємо офіційні представництва в Чехії, Росії, Польщі, Німеччині, Казахстані, Китаї. Це не повний перелік країн, де вже функціонують або найближчим часом будуть відкриті наші представництва. Вони забезпечують зручну логістику, створюють цивілізовану, прозору систему продажу продукції, кваліфіковано надають інформацію щодо переваг співпраці з Іскрою, а в разі необхідності отримання технічних консультацій – організують спілкування з відповідальним за напрямок технічним спеціалістом. Ми робимо все, щоб кожен наш покупець відчував турботу виробника, мав переконання - він є частиною великої сім’ї, на ім’я Іскра. 

2.  Аналіз необоротних активів підприємства

Аналіз динаміки, складу і структури необоротних активів розпочинають з дослідження динаміки їх загального обсягу та окремих видів. У процесі аналізу виявляють види необоротних активів, за рахунок яких відбулася зміна їх загального обсягу.

Аналіз структури необоротних активів та її зміни відіграє особливу роль в аналізі забезпечення підприємства необоротними активами. Велика частка основних виробничих засобів і незавершеного будівництва у складі необоротних активів, а також велика частка їх приросту у зміні загальної величини необоротних активів за аналізований період характеризує орієнтацію підприємства на створення матеріальних умов для розширення основної діяльності.

Для аналізу динаміки необоротних активів і їх структури потрібно заповнити аналітичну таблицю (додаток А) та зробити відповідні висновки.

Аналіз ефективності використання основних засобів здійснюють за системою натуральних і вартісних показників, основними серед яких є фондовіддача і фондомісткість. Фондовіддача – показник, який характеризує обсяг виробленої продукції (або обсяг її реалізації) в розрахунку на грошову одиницю вартості виробничих основних засобів підприємства. Розраховують показник як відношення обсягу виробленої продукції за період, що аналізується, до середньої за період, що аналізується, вартості виробничих основних засобів.

Фондомісткість обернений до фондовіддачі показник; він характеризує середню вартість виробничих основних засобів, що припадає на одиницю обсягу виробленої продукції (або обсягу її реалізації).

Для аналізу ефективності використання основних засобів потрібно заповнити аналітичну таблицю (додаток Б) та зробити відповідні висновки.

Додаток А

Динаміка, склад і структура необоротних активів

____ПАТ «Іскра»___

(назва підприємства)

Необоротні активи

На початок звітного періоду
(2014)

На кінець звітного періоду
(2014)

Відхилення (+, –)

вартість, тис. грн.

структура, %

вартість, тис. грн.

структура, %

вартості, тис. грн.

структури, %

Нематеріальні активи

2869

1,4

2821

1,5

-48

+7,14

Незавершене будівництво

0

-

0

-

-

-

Основні засоби

155379

77,88

126526

68,95

-28853

-18,56

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

 

 

-        які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

0

-

0

-

-

-

-       інші фінансові інвестиції

41262

20,68

54140

29,45

+12878

+31,21

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

-

0

-

-

-

Відстрочені податкові активи

0

-

0

-

-

-

Інші необоротні активи

0

-

0

-

-

-

Разом

199510

100

183487

100

-16023

-

Висновки: Дані додатку А показують, що загальна величина необоротних активів підприємства за звітній період зменшилася на 16023 тис. грн. Найбільшою у структурі необоротних активів підприємства є частка основних засобів, яка на кінець звітного періоду становила 68,9%, знижившись порівняно з початком звітного періоду (на 18,56%). Досить високою є й частка інших фінансових інвестицій (29% на кінець звітного періоду), що має тенденцію до зростання (на 12878 тис грн). Водночас підприємство скоротило нематеріальні активи на 48 тис. грн та їх частку в загальній вартості необоротних активів на 1,67%.

Додаток Б

Динаміка показників ефективності використання основних засобів ____ПАТ «Іскра»____

(назва підприємства)

Показники

Попередній

рік (2013)

Звітний

рік(2014)

Відхилення (+, –)

абсолютне

відносне, %

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

329617

335565

+5948

+1,8

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

372343,5

371737,5

-606

-0,16

Фондовіддача, грн./грн.

1,12

1,107

-1,08

-

Фондомісткість, грн./грн.

0,88

0,902

+2,5

-

Висновок: Аналіз ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності ПАТ «Іскра» та їх активності свідчить, що основні її показники у звітному році порівняно з попереднім дещо погіршилися. Зменшення середньорічної вартості виробничих основних засобів на 606  тис. грн (-0,16%) та відносно незначне зростання обсягу виробництва продукції – на 5948 тис грн (1,8%) призвели до зниження фондовіддачі виробничих основних засобів на 1,08 грн/грн. Фондомісткість виробничих основних засобів зросла (на 2,5 грн /грн), що також свідчить про зниження ефективності використання основних засобів.  

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Результат процесу виробництва залежить від рівня продуктивності праці, тобто ефективності затрат конкретної праці, яка визначається обсягом про­дукції, виробленої за одиницю часу (година, зміна, місяць, рік) або кіль­кіс­тю часу, затраченого на виготовлену одиницю продукції. Продуктивність пра­ці вимірюється з використанням таких показників.

Середньорічний виробіток про­дукції на одного працівника – розраховується як відношення обсягу виробленої продукції до середньооблікової кількості працівників основної діяльності.

Середньорічний виробіток продукції одним робітником - розраховується як відношення обсягу виробленої продукції до се­редньооблікової кількості робітників.

Середньоденний виробіток продукції одним робітником - розраховується як відношення річного обсягу виробленої продукції до загальної кількості відпрацьованих усіма робітниками за рік днів.

Для аналізу показників продуктивності праці необхідно заповнити аналітичну таблицю (додаток В) та зробити відповідні висновки.

Додаток В

Динаміка показників продуктивності праці
_______ПАТ «Іскра»______

(назва підприємства)

Показники

Попередній рік (2013)

Звітний рік (2014)

Відхилення (+, –)

абсолютне

відносне, %

1.Обсяг виробленої продукції в порівняних цінах, тис. грн.

329617

335565

+5948

+1,8

2. Середньооблікова кількість працівників основної діяльності, осіб

1789

1799

+10

+0,55

3. Середньооблікова кількість робітників, осіб

1252

1259

+7

+0,55

4. Загальна кількість днів, відпрацьованих робітниками, людино-днів

314252

316009

+1757

+0,55

5. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником (ряд. 4 : ряд. 3)

251

251

-

-

5. Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн. (ряд. 1 : ряд.2)

184,24

186,52

+2,28

+0,15

6. Середньорічний виробіток продукції одним робітником, тис. грн. (ряд. 1 : ряд. 3)

263,27

266,53

+3,26

+1,23

7. Середньоденний виробіток продукції одним робітником, грн. (ряд.1 : ряд.4)

1,04

1,06

+0,02

+1,92

Висновок: Обсяг виробленої продукції зріс на 5948 тис грн порівняно з попереднім роком. Основними причинами зростання обсягу виробленої продукції було збільшення середньооблікової кількості працівників, а відповідно середньоденного виробітку продукції одним працівником. Хоч середня кількість днів, відпрацьованих один працівником не змінилася, на збільшення середньорічного виробітку вплинуло збільшення працівників на 0,55%, а саме на 7 осіб.  

4. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

Для характеристики ефективності використання сировини та матеріалів застосовується система узагальнювальних та часткових показників, розрахунок яких ґрунтується на показнику матеріальних витрат. До основних узагальнювальних показників належать такі показники.

Матеріаловіддача продукції характеризує вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії) і розраховується як відношення обсягу виробленої продукції до суми матеріальних витрат

Матеріаломісткість продукції показує, скільки матеріальних вит­рат припадає на гривню виробленої продукції. Показник, обернений до матеріаловіддачі.

Для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів необхідно заповнити аналітичну таблицю (додаток Д) та зробити відповідні висновки.

Додаток Д

Динаміка показників ефективності використання матеріальних ресурсів _______ПАТ «Іскра»______

(назва підприємства)

Показник

Попередній рік (2013)

Звітний рік (2014)

Абсолютне відхилення

(+, –)

Обсяг виробленої продукції у порівняних цінах

 (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн.

329617

335565

+5948

Матеріальні витрати на виробницт­во продукції, тис. грн.

163262

171269

+8007

Матеріаломісткість продукції, коп/грн.

0,49

0,51

-0,02

Матеріаловіддача продукції,  грн/грн.

2,01

1,95

+0,97

Висновок:  Аналіз використання матеріальних ресурсів ПАТ «Іскра» свідчить про підвищення ефективності їх використання. У попередньому році матеріаломісткість становила 0,49 грн/грн, а у звітному – 0,51 грн/грн, тобто використання матеріалів зменшилася на 2 коп. на кожну гривню виробленої продукції. Відповідно зросла матеріаловіддача продукції на 0,97 грн/грн, що сприяло зростанню обсягу виробленої продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів.  

5. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз динаміки валюти балансу (загальної вартості майна) підприємства здійснюють порівнянням даних про вартість майна підприємства, яким воно володіє, на початок і кінець звітного періоду.

Загальну оцінку динаміки фінансового стану підприємства проводять за таки­ми показниками:

Коефіцієнт зміни валюти балансу (kб) розраховують за формулою

де  і - середня величина валюти балансу відповідно за звітний і попередній періоди.

Середня величина валюти балансу за звітний і попередній періоди роз­раховується як середня арифметична значень валюти балансу на початок і кінець відповідного періоду.

Коефіцієнт зміни обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кд) розраховується за формулою

де  і  - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно за звітний і попередній періоди.

Випереджання темпів приросту обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з темпами приросту валюти балансу (кд > кб) свідчить про покращання використання майна підприємства в динаміці, про ефективніше використання фінансових ресурсів у звітному періоді порівняно з попереднім, а відставання - про погіршення використання майна, про менш ефективне використання фінансових ресурсів.

На завершальному етапі загальної оцінки фінансового стану підприємства треба систематизувати позитивні і негативні тенденції, виявлені під час аналізу, зробити відповідні висновки

У контрольній роботі дослідження динаміки, складу і структури майна підприємства мають бути проведені у розрізі основних розділів і статей активу балансу, а також зроблені відповідні висновки. Дані пасиву балансу дають змогу визначити, за рахунок яких джерел сформовано майно підприємства, які зміни відбулись у їх структурі.

Для аналізу динаміки і структури майна підприємства та  джерел його формування потрібно заповнити аналітичну таблицю (додаток Е) та зробити відповідні висновки. 

Додаток Е

Порівняльний аналітичний баланс
 ____ПАТ «Іскра»____

(назва підприємства)

Показники балансу

На початок звітного періоду (2014)

На кінець

звітного періоду (2014)

Відхилення (+, –)

сума,

тис. грн.

структура,

%

сума,

тис. грн.

структура,

%

абсолютне,

тис. грн.

відносне,

%

сруктури,

%

у % до зміни підсумку балансу

Актив

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні активи

199501

41,42

183487

36,24

-16014

-8,02

-12,5

-65,16

Оборотні активи

282111

58,57

322701

63,75

+40590

+14,38

+8,84

+165,16

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

Необоротні активи та групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

481612

100

506188

100

+24576

+5,10

0

100

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал

108174

22,46

90571

17,89

-17603

-16,27

-20,34

-71,62

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

-

Довгострокові зобов’язання

91599

19,01

114569

22,63

+22970

+25,07

+19,04

+93,46

Поточні зобов’язання

281839

58,51

482190

59,48

+200351

+71,08

+1,65

+815,23

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

481612

100

506188

100

+24576

+5,10

0

100

Висновок: Як видно з даних у таблиці на кінець звітного періоду вартість майна (активів) підприємства зросла на 24576 тис грн (5,10%). Це зростання було зумовлене в основному збільшенням вартості оборотних активів на 40590 тис грн, або на 14,38% при суттєвому зниженні вартості необоротних активів (на 16014 тис грн, або 8,02%). Змінилась і структура майна підприємства: частка оборотних активів у загальній вартості майна зросла на 8,84% (з 58,57% до 63,75%),а частка необоротних активів зменшилася на 12,5% (з 41,42%  до 36,24%).

Що стосується джерел формування майна підприємства, то у звітному періоді значно зменшилась сума власного капіталу – на 17603 тис грн, проте значно збільшилася сума поточних (з 281839 тис грн до 482190 тис грн) та довгострокових (з 91599 тис грн до 114569 тис грн) зобов’язань. 

6. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Аналіз динаміки основних відносних показників фінансової стійкості підприємства здійснюють на основі значень коефіцієнтів капіталізації.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності, концентрації власного капіталу) (ка) характеризує незалежність фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування, показує частку власних коштів підприємства у загальній сумі джерел її фінансування і розраховується за формулою

де ЗК - загальна сума джерел фінансування (загальний капітал) підприємства (ва­люта балансу); А - загальна вартість всіх активів підприємства (валюта балансу).

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкішою і незалежнішою від зовнішніх кредиторів є підприємство. Мінімальне значення кое­фіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5. Якщо ка > 0,5, то теоретично всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті її власними коштами.

Коефіцієнт фінансової залежності (кфз) є оберненим до коефіцієнта автономії і розраховується за формулою

Він показує, яка сума загальної вартості майна (активів) припадає на 1 грн. власного капіталу підприємства. Теоретично його значення є не меншим за 1,0. (100 %) і означає, що підприємство не використовує позикових коштів, а повністю фінансується за рахунок власного капіталу. Зростання показника в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і зростання її фінансової залежності від кредиторів та інвесторів.

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (коефіцієнт фінансової стійкості) (кфс) характеризує рівень незалежності підприємства від короткострокових позикових джерел фінансування і  розрахо­вується за формулою

Чим більшим є значення показника, тим вища фінансова стійкість підприємства і тим нижча частка її поточних зобов'язань. З позицій довгострокової перспективи підприємство більшою мірою залежить від зовнішніх кредиторів та інвесторів, якщо в загальній сумі довгострокових (капіталізованих) джерел фінансування переважає частка довгострокових зобов'язань.  Водночас підприємство привабливіше для нових інвесторів, якщо в загальній сумі довго­строкових джерел фінансування переважає частка власного капіталу.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (коефіцієнт
фінансування, коефіцієнт фінансового ризику) (кпв) показує обсяг залучених
коштів, що припадає на гривню власного капіталу, характеризує рівень залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і  розрахо­вується за формулою

де ЗНВ - нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі; ДМП - доходи, отримані протягом поточ­ного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Зростання цього показника свідчить про посилення залежності від позикового капіталу і зниження фінансової стійкості. Рекомендований рівень коефіцієнта співвідно­шення позикового і власного капіталу менший за 0,7 - 1,0. Ситуація, коли значення коефіцієнта більше за 1,0 (більша частина майна підприємства сформована за рахунок позикових коштів), може свідчити про небезпеку неплатоспроможності .

Коефіцієнт фінансового левериджу (кфл) характеризує співвідношення довгострокових зобов'язань підприємства і власного капіталу.Його зростання свідчить про посилення залежності від довгострокового пози­кового капіталу, про зниження фінансової стійкості.

Коефіцієнти структури довгострокових джерел фінансування: коефі­цієнт фінансової залежності капіталізованих джерел (кзкд) і коефіцієнт фінан­сової незалежності капіталізованих джерел (kнкд). Їх розраховують відповідно за формулами:

Вони характеризують структуру капіталу підприємства, показують частку власного капіталу і довгострокового позикового капіталу в сумі усіх його довгострокових джерел фінансування. Зростання коефіцієнта кзкд в динаміці свідчить про погіршення фінансового стану підприємства, тобто в довгостроковій перспективі організація дедалі більше залежатиме від зовнішніх кредиторів. Частка власного капіталу в загальній сумі довгострокових джерел фінансування (kнкд) повинна бути достатньо високою (не меншою за 0,6 або 60 %).

Результати аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства подати в таблиці (додаток Ж) та зробити відповідні висновки.

Додаток Ж

Динаміка основних відносних показників фінансової стійкості _____________________________

(назва підприємства)

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне

відхилення

(+,-)

Коефіцієнт автономії

 

 

 

Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

 

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

 

 

 

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

 

 

 

Коефіцієнт фінансового левериджу

 

 

 

Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел

 

 

 

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

 

 

 

7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Аналіз ліквідності балансу підприємства полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розташовані в порядку її спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою терміновості і розміщені в порядку збільшення термінів погашення зобов'язань. Баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:

А11; А22; А33; А44,                           (15)

де А1 - високоліквідні активи: сума за всіма статтями грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточні інвестиції; А2 - иівидколіквідні активи: дебіторська заборгованість, платежі за якою очікують протягом дванадцяти місяців після звітної дати; А3 - повільноліквідні активи: запаси, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів; А4 - важколіквідні активи: необоротні активи; П1 - термінові пасиви: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та поточні зобов'язання за розрахунками; П2 - короткострокові пасиви: короткострокові кредити банків та інші поточні зобов'язання, що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу; П3 - довгострокові пасиви: довгострокові зобов'язання; П4 - постійні пасиви: власний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів.

Необхідною умовою абсолютної ліквідності є виконання перших трьох нерівностей. Зіставлення груп А1 - П1, та А2 - П2 дає змогу виявити так звану поточну ліквідність підприємства, яка свідчить про поточну його платоспромож­ність (неплатоспроможність). Порівняння А3 з П3 відображає перспективну платоспроможність підприємства. На її основі прогнозується її довгострокова орієнтовна платоспроможність.

У контрольній роботі результати аналізу ліквідності балансу подати в аналітичній таблиці (додаток З) та зробити відповідні висновки.

Оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності проводиться за такими коефіцієнтами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (кал) показує, яку частину поточних зобов'язань організація може погасити негайно за рахунок високоліквідних активів, і розраховується як відношення вартості високоліквідних активів (А1) до суми поточних зобов'язань (П12). Теоретично достатнім вважається зна­чення коефіцієнта, більше за 0,20 - 0,35, тобто в найкоротший термін орга­нізація може погасити 20 - 35 % своїх поточних боргів;

Коефіцієнт критичної ліквідності (ккл) відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами і обчислюється діленням суми високоліквідних та швид­ко­ліквід­них активів (А1+ А2) на суму поточних зобов'язань (П1 + П2) підприємства. Оптимальним вважається значення цього коефіцієнта на рівні 1,0;

Коефіцієнт поточної ліквідності (кпл) визначають як відношення суми оборотних активів (А1 + А2 + А3) до суми поточних зобов'язань (П1 + П2) підприємства. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану плато­спроможність підприємства за період, який дорівнює середній тривалості одного обороту його оборотних активів. Підприємство своєчасно погашає борги, якщо значення цього коефіцієнта в межах 1,0 - 1,5 і має неліквідний баланс - при значенні, меншому за 1,0.

У контрольній роботі відносні показники ліквідності та платоспроможності підприємства подати в таблиці (додаток К) і зробити аналітичні висновки.

Додаток З

Аналіз ліквідності балансу

_______________________

(назва підприємства)

Ранжувания активів балансу

На початок звітного періоду, тис. грн.

На кінець звітного періоду, тис. грн.

Ранжування пасивів балансу

На початок звітного періоду, тис. грн.

На кінець звітного періоду, тис. грн.

Платіжний надлишок (+), нестача (-)

Рівень покриття зобов'язань

на початок звітного періоду, тис. грн.

на кінець звітного періоду, тис. грн.

на початок звітного періоду, %

на кінець звітного періоду, %

1. Високо- ліквідні ак­тиви (А1)

 

 

1. Терміно­ві пасиви (П1)

 

 

 

 

 

 

2. Швидко- ліквідні ак­тиви (А2)

 

 

2. Корот­кострокові пасиви (П2)

 

 

 

 

 

 

3. Повіль- ноліквідні активи (А3)

 

 

3. Довгост­рокові па­сиви (П3)

 

 

 

 

 

 

4. Важко- ліквідні ак­тиви (А4)

 

 

4. Постійні пасиви ((П4)

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

-

-

-

-

Додаток К

Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ____________________________________

(назва підприємства)

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+,-)

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

Коефіцієнт критичної ліквідності

 

 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності

 

 

 

8. Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз динаміки господарської діяльності підприємства здійснюють за такими загальними показниками: обсяг капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (вартість активів); чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий прибуток, зіставляючи темпи зміни цих показників за декілька періодів. Оптимальним вважають таке співвідношення темпів зростання зазначених вище показників:

де - темп зростання чистого прибутку; - темп зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); - темп зростання капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (темп зростання активів).

Нерівність >100% означає, що економічний потенціал підприємства поліп­шується, масштаби діяльності зростають; нерівність свідчить про те, що темпи зростання чистого доходу вищі за темпи зростання економічного потенціалу, тобто на кожну гривню додатково вкладеного капіталу організація отримує більше, ніж одну гривню віддачі; нерівність вказує на те, що темпи зростання чистого прибутку перевищують темпи зростання чистого доходу та темпи зростання економічного потенціалу.

Результати оцінки співвідношення темпів зростання загальних показників господарської діяльності підприємства подати в таблиці (додаток Л) та зробити відповідні висновки.

Додаток Л

Динаміка загальних показників господарської діяльності _____________________

(назва підприємства)

Показник

Попередній період

Звітний період

Темп

зростання,

%

Середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів), тис. грн.

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

9. Аналіз прибутковості підприємства

Аналіз прибутку діяльності підприємства передбачає дослідження його рівня і динаміки кожного з показників прибутку (збитку) за звітний пе­ріод порівняно з попереднім (базовим) періодом. Інформацію про основні види прибутку підприємства, як і основні дані для їх розрахунку, містить "Звіт про фінансові результати". Результати аналізу різних видів прибутків (збитків) підприємства за аналізований період навести в таблиці (додаток М).

Аналіз рентабельності діяльності підприємства здійснюють за показниками рентабельності продукції та рентабельності капіталу (інвестицій).

До системи основних показників рентабельності продукції належать:

- валова рентабельність продукції - відношення суми валового прибутку до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

- операційна рентабельність продукції - відношення суми прибутку від операційної діяльності до величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

- чиста операційна рентабельність продукції - відношення суми чистого операційного прибутку від реалізації продукції (прибутку від операційної діяльності за вирахуванням податку на прибуток від операційної діяльності) до величини чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Наведені вище показники рентабельності продукції показують, який прибуток одержує організація з кожної гривні чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і характеризують ефективність її основної діяльності. Під час аналізу показників рентабельності продукції оцінюють їх рівень, динаміку та вплив факторів на зміну рентабельності, виявляють резерви її підвищення.

Показники рентабельності капіталу (інвестицій) характеризують взаємо­зв'язок прибутку і капіталу, інвестованого у формування активів підприємства з метою одержання цього прибутку.

До найважливіших показників рентабельності капіталу належать:

- операційна рентабельність активів – відношення прибутку від операційної діяльності (операційний прибуток) до середньої за період, що аналізується, вартості активів підприємства. Показ­ник характеризує ефективність використання майнового потенціалу підприємства і показує, скільки гривень операційного прибутку приносить кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу;

- чиста рентабельність активів – відношення загальної суми чистого прибутку підприємства, одержаного від усіх видів його господарської діяльності до середньої за період, що аналізується, вартості активів підприємства. Показник характеризує рівень чистого прибутку, що генерується всіма активами підприємства, прибутковість інвестованого в активи капіталу;

– чиста рентабельність власного капіталу - відношення загальної суми чис­то­го прибутку підприємства, одержаного від усіх видів його господарської дія­льності до середньої за період, що аналізується, суми власного капіталу. По­каз­ник характеризує прибутковість інвестованого в організацію капі­талу з по­зи­цій її власників.

Результати аналізу рівня і динаміки показників рентабельності за аналізо­ваний період навести в таблиці (додаток Н) та зробити відповідні висновки.

Додаток М

Рівень і динаміка фінансових результатів

________________

(назва підприємства)

Показник

Попередній період, тис. грн.

Звітний період, тис. грн.

Відхилення (+, -)

абсолютне, тис. грн.

відносне,

%

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

Податок на додану вартість

 

 

 

 

Акцизний збір

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

 

 

 

 

Інші операційні доходи

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

Інші операційні витрати

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

 

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

 

 

 

 

Надзвичайні:

Доходи

Витрати

 

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

 

Додаток Н

Рівень і динаміка показників рентабельності

______________

(назва підприємства)

Показник

Значення показника

Відхилення

Попередній період

Звітний період

Валова рентабельність продукції, %

 

 

 

Операційна рентабельність продукції, %

 

 

 

Чиста операційна рентабельність продукції, %

 

 

 

Операційна рентабельність активів, %

 

 

 

Чиста рентабельність активів, %

 

 

 

Чиста рентабельність власного капіталу, %

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!