Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2491 Порядок захисту курсових робіт, Технологія будівельного виробництва, ТНТУ ім. Пулюя

Порядок захисту курсових робіт, Технологія будівельного виробництва, ТНТУ ім. Пулюя

« Назад

10. Порядок захисту курсових робіт

Порядок захисту курсових робіт визначається робочим планом-графіком виконання КР, підписаним викладачем, завідувачем кафедри та затвердженим деканом факультету. Попередньо здійснюється перевірка матеріалів КР керівником. Виявлені при перевірці помилки, які стосуються змісту та оформлення роботи згідно вимог нормативно-технічної документації,  повинні бути виправлені студентом до захисту.

Будь-яке переписування матеріалів літературних джерел або електронних документів (електронних книг, інтернет-сайтів) не дозволяється. Якщо студент вважає за необхідність наведення певної кількості описових матеріалів , то їх слід розміщати у додатках.

Для захисту курсової роботи кафедрою призначається комісія у складі не менше двох викладачів. До захисту допускаються курсові роботи, які виконані в повному обсязі згідно із затвердженим індивідуальним завданням, перевірені керівником і підписані ним на титульному аркуші з поміткою «До захисту (дата захисту)». Курсові роботи не підписані керівником на захист не виносяться. Робота, яка подається у вигляді копії, до захисту не приймається.

Захист курсової роботи проводиться публічно за встановленим графіком перед комісією. Захист відбувається таким чином:

- аркуш А1 вивішується таким чином, щоб його було видно членам комісії і всім присутнім на захисті;

- студент передає комісії зброшуровану степлером пояснювальну записку (без додаткових палітурок чи папок);

- студент робить доповідь тривалістю 5…7 хвилин за темою курсової роботи, супроводжуючи доповідь демонстрацією ілюстративних матеріалів на аркуші А1;

- після доповіді члени комісії задають питання за темою курсової роботи (дозволяється задавати питання будь-кому з присутніх в залі захисту з дозволу членів комісії);

- за результатами захисту комісія на закритому засідання визначає оцінку, яка потім оголошується студенту;

- у випадку виявлення керівником проекту чи членами комісії факту несамостійного виконання роботи студент знімається з захисту.

Після захисту курсової роботи на титульному аркуші у встановленому місці вказується оцінка, дата захисту і підписи членів комісії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!