Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2487 Створення слайд-фільмів в MS PowerPoint, Переклад, НГУ

Створення слайд-фільмів в MS PowerPoint, Переклад, НГУ

« Назад

Розділ 4. Створення слайд-фільмів в MS PowerPoint

4.1. Документ PowerPoint

Програмний продукт PowerPoint входить до Microsoft Office і служить для створення презентацій.

Документи PowerPoint:

- призначені для демонстрації на екрані комп'ютера чи на великому екрані (за допомогою проектора);

- створюються для допомоги доповідачеві;

- привертають увагу до змісту документа.

У Microsoft PowerPoint можна створити:

-  ділову доповідь (яка включає роздавальний матеріал для слухачів);

- рекламу, яка містить велику кількість мультимедійних та інтерак­тивних компонентів;

- мультимедійні навчальні презентації, що вимагають великої кіль­кості    наочного матеріалу.

Пункти і рядки Меню

Файл служить для створення, відкриття і збереження презентацій.Презентацію можна зберігати у різному вигляді (презентація, демонстрація, веб - сторінка, рисунки у рі­зних форматах тощо).

Правка служить для редагування презентації і містить пункти,пов'язані зроботою над окремими об'єктами ("Виріза­ти", "Копіювати", "Знайти", "Замінити" тощо).

Вид служить для настроювання робочого поля програми панелей інструментів, режиму зображення слайду на робо­чому полі, режиму представлення кольору, сітки і нап­рямних.

Вставка служить для вставки у презентацію різних об'єктів - слайду з цієї чи іншої презентації, рисунка, фільму, зву­кового фрагмента, діаграми тощо.

Формат служить для роботи зі шрифтами, фоном, розміткою і оформленням слайду.

Сервис служить для настроюванняPowerPoint

Показ слайдов служить для настроювання анімації і показу презентацій

Окно служить для настроювання редагування кількох презентацій у різних вікнах

Справка служить для перегляду довідкового матеріалу     

 Основні панелі інструментів         

Стандартная служить для виконання команд різного значення,які часто зустрічаються (відкриття,збереження,друкування,відміна дій, створення таблиць і діаграм тощо)

Форматирование   служить для завдання параметрів тексту(стиль, розмір, накреслення, вимірювання, інтервал, колір тощо)

Рисование служить для роботи з графічними елементами(рисування ліній,фігур, написів, завдання кольору заливки, ліній, тексту тощо).

4.2. Слайд у PowerPoint

Файл Microsoft PowerPoint є набором слайдів.

Слайд – це мінімальна частина презентації, у межах якої проводиться робота над об'єктами. З погляду глядача, слайд – це окрема сторінка пре­зентації.

Слайд має такі параметри:

- колір фону (однотонний, градієнтна заливка, заготовка, текстура, рисунок);

- оформлення (готовий шаблон оформлення);

- звуковий супровід;

- анімація переходу між слайдами;

- спосіб зміни слайдів (за коротким сигналом, автоматична, немає переходу).

Макет слайду - це заготовка, яка задає спосіб розміщення об'єктів на слайді.

Шаблони оформлення містять готові колірні рішення і шрифтові формати, а також фонові об'єкти. Все це у комплексі надає презентації вигляд якісної дизайнерської роботи.

Розмітка слайду дає змогу у єдиному стилі ввести інформацію на низ­ку слайдів. У будь-який момент розмітка може бути змінена вручну чи автоматично.

На слайді презентації PowerPoint можна розмістити:

о текст (WordArt)

о  рисунки (усіх форматів)

о таблиці (Word, Excel)

о  відео- та аудіозаписи    

о  гіперпосилання

о  автофігури

о  діаграми тощо.

Кожен об'єкт, розміщений на слайді, має свої параметри (колір, роз­мір, звуковий супровід, анімація, вид переходу).

У PowerPoint ХР доступні ширші можливості для анімації.

Анімація можлива для будь-яких об'єктів, розміщених на слайді, і може супроводжувати чотири види подій:

вхід (спосіб появи об'єкта на слайді);

виділення (те, що відбувається з об'єктом між його входом і ви­ходом);

вихід (способи зникнення об'єкта зі слайду);

шляхи переміщення (спосіб переміщення об'єкта по слайду).

У PowerPoint можна відрегулювати перехід від слайду до слайду.
Можливі такі параметри настроювання зміни слайдів:

анімація переходу;

швидкість переходу;

звуковий супровід;

зміна слайду (за коротким сигналом, автоматична після ... секунд);

застосування дії до одного чи до всіх слайдів презентації.

4.3. Презентація у PowerPoint

За своєю структурою презентація PowerPoint може бути:

лінійна - презентація, слайди якої при демонструванні йдуть за строго визначеним порядком від першого до останнього;

розгалужена - презентація зі складною структурою, у якій при пе­реході від слайду до слайду користувачеві надається вибір з кількох слайдів. Для створення розгалуженої презентації використовуються спе­ціальні об'єкти - керувальні кнопки.

Види кнопок керування:

 • кнопки у вигляді тексту (гіперпосилання);

 • кнопки, створені з допомогою невидимого замкненого контуру;

 • кнопки-картинки;

 • кнопки - автофігури.

Кнопки працюють лише у режимі перегляду презентації. При наве­денні на кнопку вказівника миші курсор перетворюється на «руку».

Рекомендації з оформлення презентацій:

 • рекомендується витримувати презентацію в єдиному стилі;

 • стиль окремих розділів презентації може відрізнятися тональністю-чи кольоровою гамою;

 • намагайтесь уникати тексту WordArt, особливо у презентації діло­вого характеру: зазвичай він виглядає дещо легковажно;

 • краще не розміщувати на слайді надто багато об'єктів;

 • текст, особливо великого обсягу, буде виглядати гарно, якщо його вирівняти за шириною;

 • довгий текст краще розмістити на кількох слайдах;

 • на слайди рекомендується виносити ту частину доповіді, яку склад­но пояснити словами чи важко сприйняти на слух: таблиці, підрахунки, рисунки, схеми, мультимедійні компоненти тощо;

 • уважно перевірте текст презентації – помилки підривають автори­тет доповідача і довіру до його слів;

 • не рекомендується використовувати на одному слайді більше трьох різних шрифтів;

 • стежте за тим, аби текст гарно читався, використовуйте для його оформлення мінімально можливу кількість кольорів;

 • намагайтесь уникати нестандартних шрифтів, оскільки їх може не бути на інших комп'ютерах. У випадку відсутності вашого шрифту він буде замінений на інший, а це може призвести до порушення дизайну слайду і навіть унеможливити прочитання тексту;

 • для  створення  однотипних слайдів  використовуйте  копіювання • слайдів («Вставка» – «Дублировать слайд»).

Правила підготовки доповіді

1. Під час репетиції перед глядачами пропустіть останній слайд з вис­новками і запитайте, що їх особливо зацікавило, що їм запам'я­талося і що сподобалося у вашій доповіді. Попросіть слухачів скласти список того, що вони вважають найбільш суттєвим у до­повіді. Чи зрозуміли вони все так, як ви хотіли це передати?

2. Ретельно перевірте все презентаційне обладнання перед виступом.

3. Проведіть репетицію доповіді з усіма підручними засобами, які бу­дуть вами використані.

4. Розробіть запасний план на випадок непередбачених обставин, на­приклад, поломки техніки. Випробуйте задуманий план.

5. Композиція доповіді: вступ - мета - огляд - головна частина - вис­новки.

4.4. Підготовка доповіді

Правила поведінки доповідача:

 1. Залишайтеся бадьорим;

 2. Стежте за реакцією аудиторії;

 3. Виявляйте максимум ентузіазму;

 4. Не збивайтеся з головної думки;

 5. Вчасно прибирайте вже використаний наочний матеріал, щоб він не відволікав глядачів.

Поради щодо закінчення доповіді:

 1. Подякувати присутнім.

 2. Надати матеріали доповіді.

 3. Дізнатися думки про презентацію.

 4. Відповісти на запитання.

4.5. Клавіатура для PowerPoint

Операція

Комбінація клавіш

Додавання нового слайду

CTRL+M

Переключення на наступну область(за годинниковою стрілкою)

F6

Перемикання на попередню область(проти годинниковою стрілки)

SHRIFT+F6

Створення дубліката поточного слайду

CTRL+D

Запуск показу слайду

F5

Підвищення рівня абзацу

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО

Зниження рівня абзацу

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО

Формування у нижньому регістрі

CTRL+РАВНО(=)

Формування у верхньому регістрі

CTRL+ПЛЮС(+)

Відкриття діалогового вікна ШРИФТ

CTRL+T

Повторення останньої дії

F4 або  CTRL+Y

Пошук

CTRL+F

Відображення напрямних

CTRL+G

Видалення слова

CTRL+BACKSPACE

Перехід на верхній регістр

SHIFT+F3

Напівжирно

CTRL+B

Курсивом

CTRL+I

Вставка гіперпосилання

CTRL+K

Виділення всього змісту

CTRL+A

Копіювання

CTRL+C

Вставка

CTRL+V

Відміна

CTRL+Z

Збереження

CTRL+S

Друк

CTRL+P

Відкриття

CTRL+O

Перехід до наступного слайду

ПРОБЕЛ

Клавіші управління(стрілки)  ВПРАВО/ВЛЕВО

Клавіші управління(стрілки) ВВЕРХ/ВНИЗ

Клавіша N(у будь-якому регістрі) ВПЕРЕД

Клавіша N(у будь-якому регістрі) НАЗАД

ENTER(ВВОД)

PAGE DOWN/PAGE UP

За допомогою миші

Вихід з повно екранного показу презентації

ESC

  

Розділ 5. КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ ТА її РЕЦЕНЗУВАННЯ 

Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється ква­ліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом підготов­ки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються на завідувача кафедри.

Обов'язки наукового керівника:

надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) роботи, доборі літератури, методології та методів дослідження;

аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження;

складати поетапний план виконання роботи з зазначенням термінів;

контролювати виконання плану дослідження;

доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершення ро­боти;

дати відзив на роботу;

організувати внутрішнє (для ОКР "Бакалавр" та "Спеціаліст") або зовнішнє (для ОКР "Магістр") рецензування роботи.

Відзив наукового керівника роботи повинен містити оцінку таких складових, як:

 • актуальність теми;

 • ступінь наукового і практичного значення праці;

 • новизну поставлених питань та оригінальність їх розв'язання;

 • вміння використовувати наукову літературу;

 • ступінь оволодіння методами дослідження;

 • повноту та якість розробки теми;

 • логічність, послідовність, аргументованість, мовну грамотність ви­кладу матеріалу тощо.

Наприкінці відзиву науковий керівник оцінює роботу за чотирибаль­ною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), (див. Додаток Ґ).

Рецензію на дипломну роботу подає спеціаліст відповідної кваліфі­кації (для ОКР "Магістр" - зовнішнє рецензування, тобто їхню роботу оцінюють фахівці інших університетів; для ОКР "Бакалавр" та "Спеціа­ліст" - внутрішнє рецензування фахівцями власного університету).

Рецензія може висвітлювати практично ті самі питання, що й відзив наукового керівника. Особливу увагу слід звернути на:

 • актуальність теми;

 • уміння застосовувати теоретичні знання для розв'язання конкрет­них практичних завдань;

 • достовірність результатів і обґрунтованість висновків дипломника;

 • стиль викладу та оформлення роботи;

 • недоліки роботи.

Рецензент, як і науковий керівник, оцінює дипломну роботу за чоти­рибальною системою.

Рецензування роботи забезпечує науковий керівник. Зовнішня рецен­зія має бути завірена печаткою навчального закладу, в якому працює ре­цензент. Зразок рецензії подано у Додатку Д.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!