Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2483 План виробництва, Бізнес-планування, ЛНУ ім. Шевченка

План виробництва, Бізнес-планування, ЛНУ ім. Шевченка

« Назад

2.6 План виробництва 

В цьому розділі потрібно описати інфраструктуру підприємства та виробничі процеси, визначити потребу в основних та обігових коштах, зробити розрахунки витрат на перший рік діяльності підприємства.

Інфраструктура підприємства описується для підприємства, яке буде займатися виробництвом. Опис інфраструктури повинен включати:

- опис території;

- стан землевідводів та споруджень;

- обладнання (кількість, тип, технічний стан, вік та знос);

- балансову та остаточну, а також ринкову вартість приміщень та обладнання компанії;

- наявність сертифікатів, спеціальних дозволу та ліцензій.

Необхідно загально описати процес виробництва основної продукції, а також дати відповідь на запитання:

де вироблятиметься товар (на існуючому виробництві або це буде нове підприємство);

якими виробничими потужностями володіє підприємство (кількість продукції, яку можливо випускати за одиницю часу);

де та в якій кількості, за якими цінами необхідно купувати сировину та матеріали;

підтвердити репутацію постачальників сировини, їхній досвід роботи;

показати присутність виробничих відходів, токсичних речовин та шляхів їхньої утилізації, розміщення та захоронення (зробити розрахунок витрат на утилізацію, розміщення та захоронення).

Виробничий процес описується з точки зору технології, яка буде використовуватися, а також характеристики кваліфікаційних вимог до персоналу. Якщо необхідна перекваліфікація або набір додаткового персоналу, поьрібно показати, що ви для цього збираєтеся робити.

Визначення потреби в основних фондах, малоцінному інвентарі, інструментах та матеріалах на перший рік діяльності можливо провести за допомогою таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Потреба в основних фондах, малоцінному інвентарі, інструментах та матеріалах на перший рік діяльності

Найменування

Кількість

Ціна, грн.

Вартість ,

грн.

Примітки

Основні кошти

1.Торгівельна палатка

2.

 

1

 

600

 

600

 

Нова, в наявності, термін служби 6 років

Всього

 

 

 

 

Малоцінний інвентар

1.Стол - вітрина

2.Стелажі

3.Калькулятор

4.

 

1

6

1

 

150

20

60

 

150

120

60

Б/у,  в наявності,

нові, необхідно придбати

Всього

 

 

 

 

Витратні матеріали

1.Упаковочні матеріали

2.Засоби для прибирання

3.

 

 

 

50

40

 

50

40

В розрахунку на рік

Всього

 

 

 

 

Розрахунок витрат на перший рік діяльності рекомендується виконувати у вигляді таблиці 2.10

 Таблиця 2.10

 Розрахунок витрат на перший рік діяльності

Найменування

2005

2006

Всього

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

I. Постійні витрати

1.Амортизація

2.Заробітна плата

3.Відрахування в пенс.фонд

4.Фіксований податок

5.Реєстрація

6.Малоціний інвентар

7.Ринковий збір

8.Оренда складського приміщення

9.Витрати на охорону

10.

 

 

 

 

 

 

Всього постійні витрати

 

 

 

 

 

II. Змінні витрати

1.Матеріальні ресурси

2.Витратні матеріали

3.Транспортні витрати

1.Вартість електроенергії

5. Оплата послуг ринку

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

Всього змінні витрати

 

 

 

 

 

Всього витрат

 

 

 

 

 

Розрахунок вартості проекту рекомендується виконувати у вигляді таблиці 2.11

Таблиця 2.11

Розрахунок вартості проекту

Найменування

Сума, грн

1.Основні кошти, обладнання, малоцінний інвентар та витратні матеріали, необхідні на початок діяльності

 

2.Фіксований податок (за один місяць)

 

3.Реєстрація

 

4.Матеріальні ресурси (одна партія закупки)

 

5.

 

Всього

 

 

2.7 Організаційний план 

Структура цього розділу може бути такою:

- організаційний план і менеджмент – діловий розклад, правове забезпечення діяльності фірми, організація керування підприємством, організація керування персоналом, координація і взаємодія служб і підрозділів;

- потреба в кадрах – форма найму працівників, кваліфікаційні вимоги, заробітна плата та соціальне забезпечення.

Діловий розклад. В цьому підрозділі необхідно вказати місце розташування підприємства або офісу, розпорядок роботи, навести поетапний план – графік організації підприємства з визначенням термінів виконання окремих етапів.

Наприклад:

Підприємство планується розмістити в приміщенні залізничного вокзалу міста Луганськ, на другому поверсі (за адресою:           ).

Режим роботи – 6ти денна робоча неділя, вихідний день – понеділок.

Часи роботи: з 700 до 2000.

Таблиця 2.12

План – графік організації підприємства

Найменування етапів

Термін виконання

1. Підвищення кваліфікації

29.11.05-12.12.05

2. Розробка бізнес - плану

29.11.05-12.12.05

3. Захист бізнес - плану

12.12.05

4. Реєстрація підприємницької діяльності

грудень 2005 р

5. Складання договору оренди

грудень 2005 р

6. Ремонт приміщення

грудень 2005 р

7 Закупка обладнання

грудень 2005 р

8. Закупка матеріальних ресурсів

12.05 – 01.06

 

 

12. Початок підприємницької діяльності

грудень 2005 р

13. Початок реалізації послуг (товарів)

Січень 2006 р.

Правове забезпечення діяльності підприємства.

У цьому підрозділі подається вся інформація, пов’язана зі створенням і забезпеченням господарської діяльності підприємства, в тому числі:

- де, коли і ким буде зареєстроване підприємство;

- адреса підприємства;

- форма власності (приватна, кооперативна, відкрите або закрите акціонерне товариство, спільне підприємство);

- засновники підприємства;

- потреба в ліцензуванні на види діяльності, що є предметом розгляду бізнес – плану (копії ліцензій, якщо ви їх уже маєте);

- копії угод і договорів з іншими організаціями за даними видами діяльності (якщо ви їх уже маєте).

Потреба в кадрах. Необхідно визначити, які саме фахівці, за яким профілем, із яким досвідом роботи вам потрібні для успішного ведення справи. Форма залучення персоналу (постійна робота, сумісництво, надомна робота, робота за контрактом). Розмір заробітної плати кожного працівника, а також розмір інших винагород та пільг (таблиця 2.13).

Таблиця 2.13 – Розрахунок потреби персоналу та заробітної праці

Назва категорії персоналу

Кількість

Оклад з нарахуванням

Матеріальне заохочення

Загалом

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.8 Фінансовий план 

Цей розділ розробляється з метою узагальнення попередніх розрахунків та прогнозів розвитку підприємства. Усі розрахунки подаються у вартісному виразі, вони дозволяють дійти висновку про реальність проекту, виходячи з економічної точки зору.

Розділ включає такі документи:

- прогноз прибутку (збитків) за перший рік діяльності підприємства (таблиця 2.14);

- прогноз руху грошових коштів на перший рік діяльності (таблиця 2.15);

- розрахунок точки беззбитковості проекту та основних фінансових показників (таблиця 2.16).

Прогноз у загальному випадку робиться на один рік. У випадку, коли економічний цикл підприємницької діяльності більше ніж один рік, то прогноз робиться на протязі одного циклу.

Таблиця 2.14

Прогноз прибутку (збитків) за перший рік діяльності  наведено в таблиці

Найменування

2005

2006

Всього

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

1.Надходження грошових коштів всього (виручка від продажу)

2.Матеріальні витрати

всього:

в т.ч.

а) зарплата

б) амортизація

в) матеріальні ресурси

3.Валовий прибуток

4.Транспортні витрати

5.Прибуток до сплати податку

6.Податок

7.Чистий прибуток

 

 

 

 

 

Таблиця 2.15

Прогноз руху грошових коштів на перший рік діяльності наведено в таблиці

Найменування

2005 р.

2006 р.

3 кв

4 кв

1 кв

2 кв

1.Грошові кошти на початок періоду

2.Надходження грошових коштів всього:

(виручка від продажу)

3.Поточні витрати

всього:

в т.ч.:

а) зарплата

б) амортизація

в) матеріальні ресурси

4. Грошові кошти на кінець періоду

 

 

 

 

Таблиця 2.16

Результати розрахунку точки беззбитковості та основних фінансових показників діяльності підприємства за перший рік

Найменування

Величина

1.Постійні витрати

2.Змінні витрати

3.Виручка від продажу

4.Чистий прибуток

5.Точка беззбитковості

6.Запас фінансової стійкості

7.Рівень рентабельності

8.Термін окупності

9.Маржинальний дохід

 

Розрахункові формули для визначення величини показників:

Точка беззбитковості.

МД = Виторг- Змінні витрати

Запас фінансової стійкості/Рівень рентабельності продаж 

Срок окупності 

2.9 Оцінювання ризиків

Оцінювання ризиків дає змогу реально оцінити ситуацію і ті загрози бізнесу, що можуть виникнути в процесі діяльності, а передбачення ризику дозволяє його зменшити.

Загалом підприємець повинен передбачити такі ризики: політичний; валютний; ринковий; законодавчий; ризики по роду діяльності.

Для більшості невеликих проектів аналіз ризику проводиться експертними методами шляхом оцінювання їхньої ймовірності та визначаються шляхи подолання чи зменшення ризиків. Проводити оцінювання можливо за допомогою таблиці 2.17 .

Таблиця 2.17

 Підприємницькі ризики та шляхи їх зменшення

Підприємницькі ризики

Шляхи зменшення ризиків

Зміни законодавства України про підприємництво

 

Зміни податкового законодавства України

 

Зміни кон’юнктури ринку

 

Ризики по роду діяльності

 

Форсмажорні обставини

 

Содержание 

Резюме.................................................................................3

1. Описание товара..............................................................5

2. Анализ рынка...................................................................7

3. Анализ конкурентов......................................................10

4. План маркетинга............................................................15

5. Организационный план................................................20

6. План производства........................................................28

7. Финансовый план..........................................................35

8. Предпринимательские риски.......................................38  

Резюме 

Данный бизпес-план разработан безработной Букаевым Александром Анатольевичем, для представления в центр занятости с целью получения единоразового пособия для начала предпринимательской деятельности.

Основной целью моей предпринимательской деятельности является удовлетворение спроса населения города Молодогвардейск и ближайших населенных пунктов в недорогих высококачественных услугах по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, создание одного рабочего места и получение прибыли.

Несмотря на значительную конкуренцию, в настоящее время спрос на качественное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, превышает предложение.

Моими конкурентными преимуществами будут:

удобное место расположения мастерской – одно из наибольших в городе гаражных товариществ «Заря»;

культура и качество обслуживания;

опыт вождения, ремонта и технического обслуживания автомобилей различных марок;

индивидуальный подход к потребителям;

широкий ассортимент услуг.

Стоимость проекта 12624 грн., финансирование будет осуществляться за счет пособия центра занятости в размере 5800 грн., также собственных средств в размере 6824 грн.

Валовая выручка за первый год работы - 28000 грн.;

Валовые затраты – 16621 грн.;

Чистая прибыль – 11372 грн.

Точка безубыточности – 14845 грн.;

Запас финансовой устойчивости – 47 %

Уровень рентабельности – 40,6 %;

Срок окупаемости-1,1 года. 

1. Описание товара 

Данный бизнес-план будет реализован в сфере услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Форма осуществления бизнеса - частное предпринимательство без образования юридического лица.

Основной целью моей предпринимательской деятельности является удовлетворение спроса населения города Молодогвардейск и ближайших населенных пунктов в недорогих высококачественных услугах по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, создание одного рабочего места и получение прибыли.

Ассортимент услуг для реализации населению представлен в таблице.

Наименование

Стоимость

Доля%

1.

Ремонт ходовой части

100-300

20

2.

Ремонт двигателей внутреннего сгорания

80-300

15

3.

Сварочные и покрасочные работы кузова и шасси

60-300

15

4.

Ремонт электрооборудования

20-50

20

5.

Чистка топливных систем

5-40

10

6.

Замена масла в агрегатах

 

10

7.

Другие виды

 

10

Транспортные средства находящиеся в эксплуатации требуют ремонта узлов и агрегатов в связи: с естественным износом, воздействием дорожного покрытия, окружающей среды, применения владельцем не качественных горюче-смазочных материалов, что приводит к частичной или полной поломке узлов и агрегатов. Оказание качественного ремонта, для которого необходимо оборудованное специальное место, всевозможные приспособления для ремонта и замены узлов и агрегатов а также опыт, знания, для выполнения данных работ.

Повышение дохода населения, отсутствие времени и желания на проведение самостоятельного ремонта транспортных средств, а также внедрение в автомобильное производство новых технологий которые требуют определенных знаний. Влечет за собой постоянный спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Данной услугой может воспользоваться большая часть владельцев транспортных средств.

Для демонтажа двигателя необходимо: слить охлаждающую жидкость, масло, отстыковать двигатель от коробки передач. с помощью лебедки вынуть из моторного отсека и установить на стенд для дальнейшей разборки.

Снять клапанную крышку демонтировать головку блока цилиндров, снять поддон, извлечь поршни, коленчатый вал. Затем необходимо измерить микрометром размер шеек коленчатого вала, при износе вал необходимо прошлифовать. Нутромером измерить износ в гильзах блока, если износ превышает допустимые параметры также необходимо провести расточку блока. Проверить головку блока цилиндров на пригодность использования клапанов системы газораспределения направляющих клапанов на дальнейшее использование. Проверить состояния водяного насоса (помпы), масло насоса. Для дальнейшей сборки все детали требуют тщательной мойки от грязи и смол. Также необходимо приобрести набор прокладок, новый масляный фильтр по необходимости кольца, поршни, пальцы, вкладыши, произвести регулировку клапанов.

Произвести сборку в следующей последовательности: установить коленчатый вал, поршни, поддон, головку блока цилиндров. Установить двигатель на место в моторный отсек произвести стыковку с коробкой передач. Залить новое масло, охлаждающую жидкость. Провести необходимую регулировку для оптимальной работы двигателя.

Считаю что я смогу обеспечить достойное качество обслуживания транспортных средств. С 1996 года занимался ремонтом транспортных средств в свободное от основной работы время долгое время работал водителем, имеется необходимый практический опыт, литература по данной отрасли.

Место мастерской выбрано в гаражном обществе "ЗАРЯ" который является одним из наибольших в городе. Некоторые автолюбители уже пользовались моими услугами поэтому даже на начальном этапе предпринимательской деятельности у меня есть определенный задел, поэтому я уверен в успехе. 

2. Анализ рынка 

Предпринимательская деятельность будет осуществляться на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта города Молодогвардейск.

Данный рынок характеризуется:

Наличием на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей самых различного марок, различных фирм, конструкций, времени производства, требующих ремонтов самой различной стоимости. В целом рынок растущий. Увеличение доходов населения за последние 6 -7 лет привело к увеличению количества авто владельцев, а также более интенсивному использованию транспорта.

Данный рынок можно сегментировать по:

А) доходам потребителей

Доход

Доля%

Высокий

Средний

Низкий

30%

60%

10%

Б) производителям автомобилей

Наименование

Доля%

Украина, Россия

Европа

Япония

70%

20%

10%

В) по возрасту автомобилей

Наименование

Доля%

До 5 лет

5-10 лет

Свыше 10 лет

5%

35%

60%

Г) по возрасту владельцев

Наименование

Доля%

Население пенсионного возраста 55 - 70 лет

Трудоспособного возраста от 30 до 55 лет

Молодежь от 18-30лет

20%

 

40%

 

40%

Таким образом основными покупателями будут жители города Молодогвардейск со средним и высоким доходом в возрасте от 18 до 55 лет, владельцы автомобилей производства Украины и России, изготовленные до 2000 года.

Объем рынка.

В настоящее время спрос на квалифицированные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей не удовлетворен. Поэтому реальный объем рынка будет зависеть только от моих возможностей.

Я автолюбитель со стажем более 10 лет. За это время мне неоднократно приходилось обращаться за помощью в ремонте практически всех узлов и помогать в ремонте другим. Поэтому я знаю не только технологию ремонта но и его реальную стоимость, трудоемкость и отношения, возникающие в процессе ремонта между мастером и клиентом. По моим исследованиям за один месяц возможно произвести различной сложности ремонты на сумму от 2000 до 5000 – 6000 грн. Тогда  объем рынка составит:

(2,0 – 5,0)*12=24 – 60 тысяч грн. в год.

3. Анализ конкурентов 

В целом на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта города Молодогвардейск конкуренция довольно значительная. Имеются станции технического обслуживания автомобилей, выполняющие ремонты и ТО различной сложности, имеются частные предприниматели, занимающиеся данным видом деятельности, а также лица занимающиеся этой деятельностью без официального оформления. Несмотря на это, в настоящее время спрос на качественное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, превышает предложение.

Основное преимущество конкурентов состоит в том, что их предпринимательская деятельность начата сравнительно давно, больше знакомых людей в сфере услуг, больше знаний и навыков по работе в сфере оказания услуг, обширные знания рынка услуг.

Моими конкурентными преимуществами будут:

удобное место расположения мастерской – одно из наибольших в городе гаражных товариществ «Заря»;

культура и качество обслуживания;

опыт вождения, ремонта и технического обслуживания автомобилей различных марок;

индивидуальный подход к потребителям;

широкий ассортимент услуг. 

4. План маркетинга 

Основной целью моей предпринимательской деятельности на певоначальном периоде является:

а)выход на рынок и закрепление на нем

б)доведение выручки за год до 40000грн.

в) расширение ассортимента выполняемых работ.

Для достижения этой цели предусматриваются следующие маркетинговые мероприятия:

1) По ассортименту услуг:

а) постепенное расширение ассортимента на основе изучения спроса клиентов;

б) специализация на ограниченном ассортименте, пользующемся наибольшим спросом.

2) В области ценовой политики:

а) учет цен конкурентов;

б) использовать метод ценообразования на основе средних затрат;

в) использовать методы диверсификации цен (одна и та же услуга, в зависимости от покупателя, предоставляется по разным ценам);

3) В сфере рекламы:

активной рекламной компании не предусматривается.

4) По работе с покупателями:

а) индивидуальный подход к покупателю, предусмотреть скидку для отдельных категорий в определенное время года;

б) предоставление полной информации о услуге;

в) возможность кредита.

Прогноз выручки от реализации продукции за первый год деятельности приведен в таблице

Наименование

2007 год

2008 год

Всего

3 кварт.

4 кварт.

1 кварт.

2 кварт.

3 кварт.

Ремонт ходовой части

400

1400

1400

1600

800

5600

Ремонт двигателей внутреннего сгорания

300

1050

1050

1200

600

4200

Сварочные и покрасочные работы кузова и шасси

300

1050

1050

1200

600

4200

Ремонт электрооборудования

400

1400

1400

1600

800

5600

Чистка топливных систем

200

700

700

800

400

2800

Замена масла в агрегатах

200

700

700

800

400

2800

Другие виды

200

700

700

800

400

2800

Всего

2000

7000

7000

8000

4000

28000

5. Организационный план 

Предпринимательская деятельность будет осуществляться в мастерской, расположенной в гаражном товариществе «Заря» города Молодогвардейск.

Штат предприятия 1 человек.

6 дневная рабочая неделя, выходной понедельник.

График работы с 8.00 до 16.00.

План - график организации предпринимательской деятельности

Наименование

Дата

2.Разработка бизнес-плана

3.Защита бизнес - плана

4.Регистрация предпринимательской деятельности

5.Ремонт и оборудование мастерской

6..Начало предпринимательской деятельности

25.07.07-01.08.07

01.08.07

 

 

3 квартал 2007 год

 

3 квартал 2007 год

3 квартал 2007 год

 

6. План производства 

Потребность в основных средствах, малоценном инвентаре и расходных материалах на первый год предпринимательской деятельности приведена в таблице.

Наименование

Количество

Цена

Стоимость

Примечания

Основные средства

Здание мастерской (гараж)

1

6000

6000

Б/у, имеется в наличии, срок использования 20 лет

Пресс

1

2000

2000

Новый, приобрести, срок использования 10 лет

Газосварочный аппарат

1

1000

1000

Новый, приобрести, срок использования 10 лет

Всего

 

 

9000

 

Малоценный инвентарь

1. Дрель

1

200

200

Имеется в наличии

2.Шлифовочная машинка

1

150

150

Приобрести

3. Ключи, комплект

3

50,00

150,00

приобрести

4. Съемники

2

50

100

Б/у, имеется в наличии

5. Отвертки, комплект

2

60

120

Приобрести

6. Микрометры

-

-

60

Всего

7. Нутромеры

-

-

60

Всего

8. Домкраты

3

-

100

Б/у, приобрести

9. Точильный станок

1

150

150

Б/у, приобрести

10. Лебедка (ручная таль)

1

130

130

Всего

11. Захваты для узлов и агрегатов

комплект

 

170

Всего

Всего

 

 

1390

 

Расходные материалы

1. Средства для расконсервации расконсерваци

-

-

100

Необходимо приобретать

2. ГСМ

-

-

90

3. Метизы

-

-

110

4. Сверла, шлифовальные круги и другие комплектующие

 

 

220

 

5. Средства для сварочных работ

 

 

160

 

6. Другие материалы

 

 

100

 

Всего

 

 

780

 

Стоимость основных средств и малоценного инвентаря, необходимых на первый год деятельности:

всего: 10390 грн.,

в том числе, на начало деятельности: 10390 грн.,

в том числе, необходимо приобрести на начало деятельности: 4090 грн.

Расчет амортизации грн. в год.

Расчет затрат на первый год предпринимательской деятельности приведен в таблице.

Наименование

2006 г.

2007 г.

Всего

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

I. Постоянные затраты

1. Амортизация

60

120

120

120

80

500

2.Зарплата

500

1500

1500

1500

1000

6000

3.Отчисления в пенсионный фонд

126,4

379,2

379,2

379,2

252,8

1516,8

4. Единый налог

100

300

300

300

200

1200

5. Регистрация предпринимательской деятельности

34

 

 

 

 

34

6. Ремонт и оборудование мастерской

2000

 

 

 

 

2000

7.Малоценный инвентарь

1090

 

 

 

300

1390

8. Разрешительные платежи (пожарная охрана,)

200

 

 

 

 

200

Итого

4110,4

2299,2

2299,2

2299,2

1832,8

12841

II. Переменные затраты

1.Расходные материалы

200

150

150

150

130

780

2.Электроэнергия

50

150

150

150

100

600

3.Транспортные расходы

200

600

600

600

400

2400

Итого

450

900

900

900

630

3780

Всего

4560,4

3199,2

3199,2

3199,2

2462,8

16621

Расчет стоимости проекта приведен в таблице

Наименование

Сумма

1. Основные средства

9000

2. Малоценный инвентарь.

1090

3. Регистрация предпринимательской деятельности

34

4. Налог

100

5. Расходные материалы.

200

6.Разрешительные платежи

200

7. Ремонт

2000

Всего

12624

7. Финансовый план 

Прогноз прибыли (убытков) за первый год предпринимательской деятельности приведен в таблице

Наименование

2007 год

2008 год

Всего

3 кварт.

4 кварт.

1 кварт.

2 кварт.

3 кварт.

1.Поступление денежных средств

2000

7000

7000

8000

4000

28000

2.Материальные затраты, в т.ч.:

4260,4

2299,2

2299,2

2299,2

1862,8

13021

а)зарплата

500

1500

1500

1500

1000

6000

б)амортизация

60

120

120

120

80

500

в)расходные материалы

200

150

150

150

130

780

3.Валовая прибыль

-2260,4

4700,8

4700,8

5700,8

2137,2

14979

4.Транспортные расходы

200

600

600

600

400

2400

5.Прибыль до уплаты налога

-2460,4

4100,8

4100,8

5100,8

1737,2

12579

6.Налог

100

300

300

300

200

1200

7.Чистая прибыль

-2560,4

3800,8

3800,8

4800,8

1537,2

11379

Прогноз движения денежных средств за первый год предпринимательской деятельности приведен в таблице

Наименование

2007 год

2008 год

3 кварт.

4 кварт.

1 кварт.

2 кварт.

3 кварт.

1.Денежные средства на начало периода

12624

10063,6

13864,4

17665,2

22466

2.Поступление денежных средств

2000

7000

7000

8000

4000

3.Текущие затраты, в т.ч.:

4560,4

3199,2

3199,2

3199,2

2462,8

а)зарплата

500

1500

1500

1500

1000

б)амортизация

60

120

120

120

80

в)расходные материалы

200

150

150

150

130

4.Денежные средства на конец периода

10063,6

13864,4

17665,2

22466

24003,2

Расчет точки безубыточности и основных финансовых показателей

Таблица 7.2.

Наименование

Величина

1.Постоянные затраты

2.Переменные затраты

3.Выручка

4.Чистая прибыль

5.Стоимость проекта

6.Точка безубыточности

7.Запас финансовой устойчивости

8.Уровень рентабельности продаж

9.Срок окупаемости проекта

12841

3780

28000

11372

12624

14845

47 %

40,6 %

1,1 года

Точка безубыточности

Запас финансовой устойчивости

З.Ф.У=(Выручка – ТБ)/Выручка х 100%=(28000 – 14845)/28000 х 100%=47 %

Уровень рентабельности продаж 

Срок окупаемости проекта 

8. Предпринимательские риски 

Предпринимательские риски

Меры по снижению рисков

1. Изменение законов Украины о предпринимательской деятельности

1. Постоянные консультации в налоговой инспекции, юридических службах

2. Изменение налоговой системы

2. Участие в объединениях предпринимателей

3. Изменение конъюнктуры рынка:

3. Освоение нового ассортимента услуг, расширение деятельности за счет освоения новых технологий

4. Риски по роду деятельности

 

4. Работа с проверенными поставщиками

5. Форсмажорные обстоятельства

5. Участие в коллективной охране объектов, страхование имущества

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!