Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2482 Основні розділи та зміст бізнес – плану, Бізнес-планування, ЛНУ ім. Шевченка

Основні розділи та зміст бізнес – плану, Бізнес-планування, ЛНУ ім. Шевченка

« Назад

2. Основні розділи та зміст бізнес – плану 

Для розробки бізнес – плану можливо використати таку структуру:

Резюме;

 1. Опис товару чи послуги;

 2. Аналіз ринку;

 3. Аналіз конкурентів;

 4. План маркетингу;

 5. План виробництва товару чи послуги;

 6. Організаційний план;

 7. Фінансовий план;

 8. Оцінка ризиків діяльності; 

2.1 Резюме 

Резюме складається після того, як закінчено розробку всього бізнес – плану. Цей розділ розміщується на початку бізнес – плану. Резюме висвітлює головну мету бізнес – плану, структуру, фінансові потреби та основні економічні результати реалізації проекту. У цьому розділі рекомендується надавати таку інформацію:

 1. Загальні дані. Вказати повну назву, адресу підприємства, форму власності та засновників.

 2. Мета бізнес – плану. Описати як пропонований продукт чи послуга буде сприяти досягненню цілей у бізнесі. Яка нова технологія, інформація або патенти використовуються.

 3. Можливості бізнесу. Надати варіанти використання своїх ресурсів і потенційних можливостей.

 4. Ринок і маркетинг. Навести дані про темпи росту сегментів ринку, у яких збираєтеся працювати. Оцінити можливості продажу у цих сегментах ринку і пояснити на чому ґрунтуються висновки.

 5. Конкурентні переваги. Показати переваги своєї продукції (краще у порівнянні).

 6. Компетенція і професіоналізм команди. Надати інформацію про ініціатора ідеї чи проекту. Охарактеризувати компетенцію і професіоналізм.

 7. Результати діяльності. Навести показники прибутку, обсягу продажу, строків окупності інвестицій.

 8. Фінансування. Показати, яка сума фінансування та її форма вам потрібні. В який термін ви використаєте ці кошти. 

2.2 Опис товару чи послуги 

В цьому розділі наводиться характеристика товару чи послуги. Викладати матеріал розділу можливо в такій послідовності:

- описуються усі види та модифікації товарів чи послуг, які будуть запропоновані споживачеві. Для відображення асортименту товарів чи послуг доцільно використовувати таблицю 2.1.

- описується призначення та сфера застосування. Необхідно вказати функції товару чи послуги і ті потреби, що вони задовольняють.

- основні особливості товару чи послуги. Необхідно підкреслити відмінності між тими товарами, що присутні на ринку і тими, з якими ви збираєтеся на нього вийти. Особливу увагу приділити тим характеристикам, що можуть забезпечити комерційний успіх.

- переваги і недоліки товару чи послуги. Наводиться порівняльна характеристика вашого товару чи послуги з присутніми на ринку.

Таблиця 2.1

Асортимент товарів (послуг) що будуть запропоновані споживачам

Назва продукту

Коротка характеристика

Ціна реалізації, грн.

Доля, %

1.

2.

3.

 

 

 

2.3 Аналіз ринку 

В цьому розділі наводиться характеристика ринків збуту товарів чи послуг. Дуже важливо правильно сформулювати ідею вашого бізнесу з урахуванням стану справ у галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового підприємства у порівнянні з іншими.

В цьому розділі висвітлюються такі питання:

- стислий опис галузі. Описується галузь та можливості для розвитку бізнесу.

- визначення кола споживачів, сегментація ринку.  Визначається, хто буде споживачами вашого товару, в якому обсязі споживатимуть ваші товари чи послуги. Сегментацію ринку рекомендується проводити в табличній (таблиці 2.2; 2.3) чи графічній (рисунок 2.1; 2.2) формі. Сегментами ринку, що аналізуються можуть бути:

а) доходи споживачів;

б) вік;

в) місце проживання;

г) сезони року;

д) тип споживача за видом діяльності;

є) форма власності партнерів та інші.

- обчислюється потенційний та реальний обсяг ринку.

Форми таблиць для проведення сегментації. Таблицю 2.2 використовують у випадку простого асортименту товарів чи послуг. Для товарів чи послуг, асортимент яких відрізняється охватом широкого кола споживачів, сегментацію рекомендується проводити по формі таблиці 2.3.

Таблиця 2.2

 Сегментація ризику за доходами споживачів (для простого асортименту)

Величина доходу

Доля, %

 1. високий
 2. середній
 3. низький

 

Таблиця 2.3

Сегментація ринку за доходами споживачів (для складного асортименту)

Асортимент товарів чи послуг

Величина доходу, доля %

високий

середній

низький

1.

2.

3.

 

 

 

Аналогічної форми таблиць використовуються і для інших сегментів ринку.

Результати сегментації також можливо наводити у вигляді графіків чи діаграм.

Розрахунок потенційного та реального обсягу ринка.

Місткість ринку визначається обсягом (у фізичних одиницях або у вартісному вираженні) товарів або послуг, які можливо реалізувати на ринку протягом певного терміну (року).

Обсяг ринку можливо визначити декількома способами:

а) по продукції для якої є статистичні дані по споживанню

Наприклад. Споживання кондитерських виробів в Україні за 2009 рік в середньому складало 10 кг на одного мешканця. На території, яку буде обслуговувати підприємство мешкає 10 тис. жителів. Середня вартість 1 кг кондитерських виробів складає 10 грн.

Маючи ці данні можливо вирахувати потенційний обсяг ринку:

10х10000х10=1000000 грн. на рік.

На цій же території вже існують два великі підприємства, до яких у реалізації кондитерських виробів складає близько 40 % та 12 малих підприємств, що мають приблизно той же асортимент, що буде й у створюваного підприємства. Таким чином на долю кожного з 12 малих підприємств припадає:

(100%-40%):12=5%.

Створюване підприємство може розраховувати на ту ж долю ринку. Тому реальний обсяг ринку складе:

1000000х0,05=50000 грн. на рік.

б) на основі маркетингових досліджень

Наприклад. Створюється підприємство по наданню перукарських послуг. Вивчаючи ринок, можливо визначити кількість споживачів перукарських послуг того ж асортименту у вже існуючому підприємстві такого ж розміру, що й створюване і оцінити реальний обсяг ринку.

в) на ринку послуг у випадку коли попит перевищує пропозицію

Розрахунок реального обсягу ринку можливо провести виходячи зі своїх виробничих можливостей. Наприклад. Встановлення автономної системи опалення в типовій двокімнатній квартирі коштує в середньому 2000 грн. (без вартості матеріалів). Працівники створюваного підприємства можуть виконувати ці роботи за 7 робочих днів. При 6 ти денному робочому тижні потенційний обсяг ринку складе:

(52х6-20):7х2000=83400 грн. на рік.

Враховуючи можливі простої за відсутності замовлень, реальний ринок складе не менше 80% від потенціального:

83400х0,8=66700 грн. на рік.

Для розрахунку потенційного та реального обсягу ринку можуть бути й інші варіанти.

2.4 Аналіз конкурентів 

Вивчаючи ринок необхідно чітко визначитися, хто для створюваного підприємства буде прямим та потенційним конкурентом. Необхідно навести основних конкурентів у регіоні діяльності підприємства та їх питомі долі ринку.

Надається стисла характеристика конкурентів. Виявляються їх основні сильні та слабкі сторони.

Вказуються ваші конкурентні переваги. 

2.5 План маркетингу 

План маркетингу потрібен для внутрішньої організації діяльності підприємства, а також для чіткої уяви про схему реалізації товарів чи послуг, методів визначення ціни та стимулювання збуту, прогнозу продажу, сервісні послуги.

1. Схема розповсюдження товарів чи послуг

Надається схема розповсюдження товарів чи послуг (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

 Схема розповсюдження товарів чи послуг

Канали збуту продукції

Кількість

нат. одиниць

% від загальної суми

Зі складів

 

 

Через посередників

 

 

Через торгівельну мережу:

Оптом

Вроздріб

 

 

Замовлення поштою

 

 

Продаж організаціям

 

 

Замовлення телефоном

 

 

Інше

 

 

Зазначається як будуть реалізовуватися продукти на початковому етапі. Подається план розширення продажу у майбутньому.

2. Ціноутворення

Вказати, за яким з чотирьох методів ціноутворення ви будете працювати:

- Собівартість.

Ціни на продукт вираховуються згідно з вашими витратами плюс відсоток вашого прибутку.

- Поглинання ринку.

Ваш продукт не є новим на ринку. З метою швидкого входження у ринок, ціни на продукт встановлюються на межі нижчій ніж ринкові ціни.

- Виснаження ринку.

Ваш продукт є першим та унікальним і для оволодіння ринком ви встановлюєте ціну набагато вищу за собівартість.

- Прямування за ринком.

Ціна на ваш продукт встановлюється на рівні ціни ринку.

3. Стимулювання продаж

Необхідно визначити, які особливості продуктів використовуватимуся для стимулювання продажу (наприклад, високоякісний сервіс, якість продукту, доступна ціна, своєчасне постачання, прийнятні часи роботи, гарантія, знижки постійним покупцям, подарунки, розіграші призів та інше).

У разі значних сезонних коливань продажу, визначити, що може бути зроблено для продажу продукту поза сезоном.

4. Вибір цільових сегментів ринку і прогноз продажу

Вибір цільових сегментів ринку можливо провести на основі сегментації (розділ 2.3), результати наводяться у формі таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Вибір цільових сегментів ринку

Асортимент продуктів

Ознаки сегментації, доля %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Манікюр

х

х

 

 

х

х

 

х

х

х

2. Педикюр

х

х

 

 

х

х

 

х

х

х

3. Стрижка

 

х

х

х

 

 

х

 

 

 

4. Зачіски

х

х

 

 

х

х

 

х

х

х

5. Нарощування нігтів

х

х

 

 

х

х

 

х

х

х

Можливі сегменти ринку:

1 – споживачі з високим доходом;

2 - споживачі з середнім доходом;

3 - споживачі з низьким доходом;

4 – діти віком до 14 років;

5 – молодь від 15 до 25 років;

6 – споживачі працездатного віку;

7 – пенсіонери;

8 – літній сезон;

9 – зимовий сезон;

10 – весна, осінь.

Для прогнозування обсягу продажу можливо використовувати таблицю 2.6 (поквартально) або 2.7 (прогноз на місяць).

5. Післяпродажне обслуговування і надання гарантій

При наявності післяпродажного обслуговування і гарантій вказати, що треба зробити для удосконалення системи:

- рівень обслуговування;

- кваліфікація і комунікабельність працівників;

- збільшення термінів гарантії та інше.

Перерахувати умови надання гарантій. Чим забезпечується гарантія якості.

Таблиця 2.6

Прогноз реалізації продукту на перший рік діяльності підприємства (поквартально)

Асортимент продуктів

2005

2006

Всього

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

1. Манікюр кількість, шт.

ринкова ціна, грн

виручка, грн.

 

 

 

 

 

2. Педикюр кількість, шт.

ринкова ціна, грн

виручка, грн

 

 

 

 

 

3. Стрижка кількість, шт.

ринкова ціна, грн

виручка,грн.

 

 

 

 

 

4. Зачіски кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

Виручка, грн.

 

 

 

 

 

5. Нарощування нігтів

кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

Виручка, грн.

 

 

 

 

 

Всього , грн.

 

 

 

 

 

Таблиця 2.7

Прогноз реалізації продукту на перший рік діяльності підприємства (помісячно)

Асортимент продуктів

2005

2006

Всього

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. Манікюр

кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

виручка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Педикюр

кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

виручка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Стрижка

кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

виручка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зачіски

кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

виручка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Нарощування нігтів

кількість, шт.

ринкова ціна, грн.

виручка, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Реклама 

Необхідно відповісти на найголовніше питання: як ви збираєтеся привернути увагу потенційних споживачів до своєї продукції? Визначити які засоби реклами доцільно використовувати та визначити розмір витрат.

Розрахунок витрат на рекламу можливо звести до таблиці 2.8. В таблиці наведені найбільш поширені види реклами для малих підприємств. 

Таблиця 2.8

Розрахунок витрат на рекламу

Рекламні заходи

2005

2006

Всего

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

1. Виготовлення візиток, проспектів, буклетів та іншої друкованої продукції

 

 

 

 

 

2. Рекламні об’яви в ЗМІ

 

 

 

 

 

3. Виготовлення рекламних щитів, рекламне оздоблення офісу, робочого приміщення

 

 

 

 

 

4. Розсилка рекламної продукції потенційним споживачам

 

 

 

 

 

5. Проведення рекламних акцій

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!