Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2477 Перелік видів страхування, заданих для порівняння, Страхові послуги, НУ ЛП

Перелік видів страхування, заданих для порівняння, Страхові послуги, НУ ЛП

« Назад

4. Перелік видів страхування, заданих для порівняння

(відповідно до номера в журналі)

 1. Страхування життя.

 2. Змішане страхування життя.

 3. Страхування дітей.

 4. Загальнообов’язкове пенсійне страхування.

 5. Добровільне пенсійне страхування.

 6. Обов’язкове страхування від нещасних випадків (на вибір).

 7. Добровільне страхування від нещасних випадків.

 8. Обов’язкове медичне страхування.

 9. Добровільне медичне страхування.

 10. Добровільне страхування майна юридичних осіб.

 11. Страхування від втрат прибутку.

 12. Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції, що виробляється.

 13. Страхування відповідальності роботодавця.

 14. Страхування відповідальності юридичних осіб за забруднення навколишнього середовища (екологічне).

 15. Страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

 16. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур.

 17. Добровільне страхування сільськогосподарських тварин.

 18. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

 19. Страхування монтажних ризиків.

 20. Страхування машин (не авто каско!!!!).

 21. Страхування електронних пристроїв.

 22. Делькредерне страхування.

 23. Гарантійне страхування.

 24. Страхування автокаско.

 25. Страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 26. «Зелена карта».

 27. Страхування вантажів.

 28. Морське страхування (вид на вибір).

 29. Авіаційне страхування (вид на вибір).

 30. Страхування домашнього майна громадян. 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV,  із  змінами  і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua.

 2. Закон України “Про страхування” №85/96 від 07.03.1996р.

 3. Закон України від 1991.11.05 № 1788-ХІІ “Про пенсійне забезпечення”

 4. Закон України від 2003.07.09 № 1057-ІУ “Про недержавне пенсійне забезпечення”

 5. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 09.02.2012 № 4391-VI

 6. Кодекс торговельного мореплавства України № 176/95-ВР від 23.05.1195р.

 7. Повітряний кодекс України від 1991.12.12 № 1970-ХІІ

 8. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VІ

 9. Постанова ВРУ від 1994.12.28 № 333/94-ВР«Про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»

 10. Постанова ВРУ від 1998.07.13 № 1083 «Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування»

 11. Постанова Кабінета Міністрів від 9 вересня 1999 р. N 1662  “Про внесення зміни та доповнення до Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів”

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків” №1280 від 17.08.1998р.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті” № 959 від 14.08.1996р.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів” №8 від 05.01.1998р.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду” № 953 від 23.06.2003р.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” № 1175 від 28.09.1996р.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро” № 561 від 27.04.1998р.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги “Асістанс-Україна” № 1926 від 04.12.1998р.

 19. Постанова КМУ від 1992.08.19 № 486«Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників прокуратури»

 20. Постанова КМУ від 1992.08.19 № 487«Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників митних органів»

 21. Постанова КМУ від 1994.02.14 № 89«Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів»

 22. Постанова КМУ від 1994.02.22 № 116«Про затвердження Умов обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини»

 23. Постанова КМУ від 1998.08.17 № 1292«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців»

 24. Постанова КМУ від 1994.06.03 № 349«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби»

 25. Постанова КМУ від 1995.01.27 “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України” із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №1758 від 27.12.2001р., № 1402 від 04.09.2003р., №962 від 28.07.2004р., № 932 від 11.07.2007р.

 26. Постанова КМУ від 1995.03.09 № 165«Про доповнення Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України»

 27. Постанова КМУ від 1995.03.31 № 227«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю»

 28. Постанова КМУ від 1995.04.03 № 232«Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)»

 29. Постанова КМУ від 1995.05.31 № 378«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій»

 30. Постанова КМУ від 1995.07.31 № 589«Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників державної лісової охорони»

 31. Постанова КМУ від 1996.08.14 № 959«Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»

 32. Постанова КМУ від 1996.09.17 № 1122«Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян»

 33. Постанова КМУ від 1996.10.04 № 1223«Про внесення доповнень до Граничних розмірів страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян»

 34. Постанова КМУ від 1996.12.11 № 1501«Про внесення доповнень до Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»

 35. Постанова КМУ від 1996.12.18. № 1523 “Про порядок провадження діяльності страховими посередниками”

 36. Постанова КМУ від 1998.10.16 № 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції»

 37. Постанова КМУ від 2001.09.26 № 1228«Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України»

 38. Постанова КМУ від 2002.03.29 № 402«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї»

 39. Постанова КМУ від 2002.06.01 № 733«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»

 40. Постанова КМУ від 2002.07.09 № 944«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»

 41. Постанова КМУ від 2002.08.19 № 1219«Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів»

 42. Про банки і банківську діяльність : [Закон України] прийнято ВР 07.12.2000 №2121-III, із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua.

 43. Цивільний  кодекс  України  від 16.01.2003  №435-IV

 44. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с.

 45. Александрова М.М. Страхування: Навчальний посібник для студ. вузів. – К.: ЦУЛ, 2002. – 207 с.

 46. Алєксєєв І. Страхові послуги: Навчальний посібник для студ. 4 курсу спец. / Ігор Алєксєєв, Ірина Кондрат, Ната-ля Ярошевич,; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Вид-во Національного ун-у "Львівська політехніка", 2006. - 203 с.

 47. Базилевич В. Д., БазилевичК. С. Страхова справа. — К.: Знання, 1997. — 216с.

 48. Бондарев Б.В. Математиские модели в страховании. – Донецк, Апекс, 2002. – 114 с.

 49. Брагинский М. Договор страхования. – М.: Статут, 2000. – 174 с.

 50. Бридун Є.В. Страхова справа: Посібник для розв’язування задач для підготовки бакалаврів / Держ. податкова адміністрація України, Акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 109 с.

 51. Василенко П. Медичне страхування: реалії та проблеми  // Соціальне страхування. – 2008. – No 3. – С. 112–113.

 52. Внукова Н.М. Практикум зі страхування. – К.: Лібра, 1998. – 39 с.

 53. Внукова Н.М. та ін. Страхування: теорія та практика: Навч.-метод. посібник. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 371 с.

 54. ВоблыйК. Т. Основы экономии страхования. — М.: Анкил, 1995. — 228с.

 55. Вовчак О.Д. Страхування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Центр. спілка споживч. тов-ств України, Львів. комерц. Академія. – Львів, 2002. – 146 с.

 56. Вплив світової кризи на сучасний страховий ринок України /Залєтов О.М.// Світ фінансів / Тернопільський національний економічний університет. – 2011. – Вип.3. С. – 95–100.

 57. Галагуза Н. Ф. Реклама в страхований: ключ к успеху. — М.: Финансы, 1995. —132 с.

 58. Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник. —- М.: Финансы и статистика, 1998. — 304с.

 59. Гвозденко А. А. Финансово-экономические методы страхования: Учебник. —- М.: Финансы и статистика, 1998. — 184с.

 60. ГвозденкоА. А. Основы страхования: Учебник. —- М.: Финансы и статистика, 1998. — 304с.

 61. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа”, 2001. – 181 с.

 62. Грачов В.І., Бубенко І.В. Страхові послуги: Навчальний посібник / Харків. держ. економ. ун-т. – Харків, 2003. – 75 с.

 63. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учеб. пособие. - М: Финансы и статистика, 2004. - 352 с.

 64. Джусов А.А. Пенсионная реформа в Украине: стратегия и тактика международного инвестирования / Днепропетровский нац. ун-т, Ин-т экономики. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003. – 35 с.

 65. Ермасов СВ., Ермасова Н.Б. Страхование: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 462 с.

 66. Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента й брокера: Учеб. пособие. — М., 1996. — 416с.

 67. Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих-ПЭЛ, 1996. — 528 с.

 68. Ефимов С.Л. Морское страхование. Теория и практика. – М.: Российская консультация, 2001. – 448 с.

 69. Журавлев Ю. М., Секерж Й. Г. Страхование й перестрахование (Теория и практика). — М.: Анкил, 1993. — 115с.

 70. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. О.А.Слюсаренко. – К.:Логос, 2002. – 450 с.

 71. Залетов А.Н., Пукала Р., Слюсаренко О.А. и др. Страховые рынки Восточной Европы и СНГ: Справочное пособие. - М.: 2004 - 623 с.

 72. Заруба О. Д. Страхова справа. Підручник. — К.: Знання, 1998. — 321 с.

 73. Калашніков О.М. Страхування: Навчально-методичний посібник / Харків. нац. аграрний ун-т ім. В.Б. Докучаєва. – Х., 2002. – 61 с.

 74. Качаловская Э. Страхование жизни: тарифы и резервы взносов. Финансовые основы страхования жизни. – М.: Анкил, 2000. – 232 с.

 75. Кашенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 1999. – 252 с.

 76. Кириллова Н. Финансовая устойчивость и несостоятельность страховых компаний // Страховое дело, 2001. - № 5. – с. 17-21.

 77. Клапків М. Кредитно-страховий альянс.—Тернопіль: Збруч, 1995. — 135с.

 78. Климова М.А. Страхование: Учеб. пособие. - М.: Издательство РИОР, 2004. - 137 с.

 79. Козьменко О.В.,Козьменко С.М. Страховий та перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія/ Козьменко О.В.,Козьменко С.М.- Суми:Університетська книга. – 2011. – 388 с.

 80. Козьменко О.В.,Козьменко С.М., Васильєва Т.А. Нові вектори розвитку страхового ринку України:монографія/ О.В.Козьменко, С.М.Козьменко, Т.А.Васильєва . – Суми:Університетська книга, 2012.- 315 с.

 81. Компаніченко О.С. Перестрахування у системі страхових послуг \\ Фінанси України, 2003. - №4. - с. 130-138.

 82. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 399с.

 83. Крейсберг М.М. США: Системный подход в управлении (практика промышленных корпораций).—М.: Наука, 1974.—216с.

 84. Манэс А. Основы страхового дела. — М.: Анкил. — 1992. — 114 с.

 85. Нагайчук Н. Г. Управління капіталом страхової компанії / Н. Г. Нагайчук // Фінанси України. — 2008. — № 11. — С. 106–116

 86. Никитенко Л.К. Имущественное страхование: Учебно-практическое пособие. – М.: Экзамен, 2002. – 288 с.

 87. Оговорки института Лондонских страховщиков по страхованию грузов // Финансовые услуги. — 1997. — №3. — С. 56-60.

 88. Осипчук Д.Г. Перспективи фінансового  та  економічного розвитку України  в післякризовий період / Д.Г. Осипчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 3(106). – С. 30-34.

 89. Основы морского страхования. Уч. Пособие. – С.-Пб.: Сентябрь, 2002. – 300 с.

 90. Особенности имущественного страхования (опыт страхового ринка Швейцарии). — М.: Анкил.— 1994. —32с.

 91. Островерха Р. Е. Реальність страхового захисту // Фінанси України, 2003. - № 6. - с. 132-138.

 92. Плешков А. П., Орлова И. В. Очерки зарубежного страхования. — М.: Анкил, 1997. — 200 с.

 93. Плиса В.Й. Страхування: Довідник / ЛНУ ім. Ів. Франка. – Львів, 2001. – 197 с.

 94. Пушкарьов В. Регулювання страхування експорту в Європейському Союзі та Україні :

 95. Аналітично –правовий огляд // Підприємництво , господарство і право . - 2010. – No 6 (174). - 131-134 с.

 96. Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2008. – №104. – С. 44–46.

 97. Рыбкин И.В. Страхование: максимальные продажи. - СПб.: "Питер", 2004. - 224 с.

 98. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 256 с. - (Высшее образование).

 99. Страхование жизни на примере Швейцарии. — М.: Анкил, 1994. — 80 с.

 100. Страхование от А до Я (книга для страхователей) / Под ред. Л. Й. Корчевской, К. Е. Турбиной. — М.: Инфра-М, 1996 — 624 с.

 101. Страховая индустрия Украины: стратегия развития: Монография / Филонюк А.Ф., Залетов А.Н. // К. : Междунар. агенция “Бизон”, 2008. – 448 с.

 102. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333.

 103. Страховий ринок України: проблеми та напрями розвитку /Залєтов О.М.// Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць / Білоцерківський національний аграрний університет. – 2011. – Вип. 5 (85). – 150–154.

 104. Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2011. – №126. – С. 8–11.

 105. Страхові послуги населення України в умовах економічної кризи: стан та перспективи /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2010. – №120. – С. 4–7.

 106. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т.М. Артюх та ін.: За заг. ред. Т.М.Артюх; КНЕУ. – К.; 2000. – 124 с.

 107. Страховое дело: Учебник / Под ред. Л. Й. Рейтмана. — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр. — 1992. — 530 с.

 108. Страхування від повеней: стан та перспективи розвитку /Залєтов О.М.// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Економіка. – 2009. – №113-114. – С. 19–23.

 109. Страхування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / О.О.Гаманкова та ін.; За заг. Ред. О.О.Гаманкової, КНЕУ. – К., 2000. – 117 с.

 110. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.:КНЕУ, 1998. — 528с.

 111. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.:КНЕУ, 2002. — 528с.

 112. Таркуцяк А.О. Страхування: Навчальний посібник / Європейський ун-т. – К., 2001. – 114 с.

 113. Теребус О.М. Страхові послуги: Навчально-методичні матеріали для студ. денної і заочної форми навч. спец. 7.050104, 7.0502-1, 7.050206 / Терноп. акад. народ. госп-ва; Ін-т фінансів. – Тернопіль, 2002. – 167 с.

 114. Ткаченко Н. Страхування: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ Наталія Володимирівна Ткаченко. - К.: Ліра-К, 2007. - 375 с..

 115. Цуканова В.Я. Страхование: Учебное пособие по самост. изучению дисциплины / Харьков. гос. эконом. ун-т. – Харьков, ИН-ЖЭК, 2003. – 127 с.

 116. Цуканова В.Я. Страховое дело: Конспект лекций / Харьков. гос. эконом. ун-т. – Харьков, 2002. – 98 с.

 117. Шахов В. В. Введение в страхование: экономический аспект. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 192 с.

 118. Шахов В. В. Страхование. — М.: ЮНИТИ. — Страховой полис, 1997. — 311 с.

 119. Шірінян Л.В. Оподаткування страхових компаній України // Фінанси України. - 2010. - №5. - С. 76-85.

 120. Інформаційно-аналітичний страховий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://forinsurer.com

 121. Інформаційно-аналітичний фінансовий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://finance.ua

 122. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу. http://portal.rada.gov.ua

 123. Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// http://www.dfp.gov.ua

 124. Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uainsur.com/

 125. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 126. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. [Електронний ресурс]. Режим доступу. http://www.kmu.gov.ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!