Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2461 Ілюстрації, таблиці, додатки, Порівняльна лексикологія англійської та української мов, НТУ

Ілюстрації, таблиці, додатки, Порівняльна лексикологія англійської та української мов, НТУ

« Назад

3. Ілюстрації, таблиці, додатки

Ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщуються на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації починають словом “Рис.” (Figure) і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: “Рис. 1.2” (Figure 1.2 ) (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні написи розміщують послідовно під ілюстрацією. Рисунки повинні бути органічно пов’язані з текстом, наочно і доступно відображати результати роботи, полегшувати розуміння суті викладених у роботі питань, мають не дублювати таблиць.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” (Table) із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (Table 1.2 ) (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично тексту.

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку роботи пишуть слова “Продовження табл.” (Table continuation) і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2” (Table continuation 1.2).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!