Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2432 Стан та розвиток морського та річкового транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

Стан та розвиток морського та річкового транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

« Назад

Розділ 4. Стан та розвиток морського та річкового транспорту області 

4.1. Характеристика сучасного стану морського тарічкового транспорту, перспективи їх розвитку 

Необхідно розкрити роль, яку відіграє морський і річковий (якщо є) транспорт у вантажообігу та пасажирообороті транспортного комплексу регіону; навести коротку історичну довідку розвитку морського і річкового транспорту регіону; описати пароплавства, що становлять основу морського та річкового транспорту України; відзначити морські і річкові порти, що відрізняються найбільшим вантажообігом і пасажирооборотом; охарактеризувати судноплавні річки та озера області (табл. 4.1); назвати і описати елементи морсь-кого та річкового транспорту; охарактеризувати роботу судноплав-них компаній України, що здійснюють перевезення в області, їх експортний потенціал; дати коротку характеристику структури мор-ських і річкових вантажних перевезень; окреслити основні пробле-ми на річковому і морському транспорті і шляхи їх вирішення. 

 

 

Таблиця 4.1

 

Судноплавні річки області

 

 

 

 

Назва річки

Довжина судноплавної

Питома вага, %

 

 

ділянки річки, км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Географія морських та річкових басейнів, морських та річкових портів, їх економічне значення 

Необхідно зазначити річки, які протікають територією області, штучні водойми регіону, їх основні характеристики; навести класи-фікацію річок області; описати морські і річкові порти регіону, їх інфраструктуру, історію будівництва і експлуатації, основні техні-ко-експлуатаційні показники; докладно охарактеризувати державні і міжнародні морські коридори. Представити карту (схему) морсь-кого і річкового портів. 

4.3. Характеристика вантажних і пасажирськихпотоків морського та річкового транспорту 

Необхідно охарактеризувати основні техніко-економічні та екс-плуатаційні показники роботи морського і річкового транспорту (табл. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6); оцінити експортно-імпортний потенціал портів регіону (табл. 4.7); охарактеризувати пасажирооборот та вантажообіг автомобільного транспорту області і проаналізувати їхню динаміку за останні три роки (рис. 4.1, 4.2, 4.3), зробити ви-сновки.

Приклад.

Таблиця 4.2

Основні показники роботи водного транспорту області 

 

Одиниці

Значення показника

 

 

з/п

Назва показника

виміру

 

за роками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Відправлено (перевезено)

млн. т

0,4

 

0,2

 

0,1

 

 

 

вантажів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Відправлено (перевезено)

млн. осіб

0,6

 

0,5

 

0,3

 

 

 

пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вантажообіг

млн. ткм

17,0

 

10,7

 

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Пасажирооборот

млн. пас.-км

1,3

 

1,3

 

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Індекс обсягу

%

116,4

 

59,4

 

62,8

 

 

 

вантажообігу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Індекс обсягу

%

91,7

 

91,6

 

63,2

 

 

 

пасажирообороту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3

 

 

Перевезення вантажів річковим транспортом області, тис. т 

Назва показника

Значення показника за роками

 

 

 

 

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі вантажі

356,7

199,9

133,7

 

 

 

 

 

 

За видами вантажів

 

 

 

 

Вугілля

10,4

9,8

-

 

 

 

 

 

 

Будівельні

274,9

39,3

17,8

 

 

 

 

 

 

Чорні метали

3,8

3,4

-

 

 

 

 

 

 

Інші вантажі

28,4

25,3

6,4

 

 

 

 

 

 

За видами сполучення

 

 

 

 

Закордонного

-

-

7,2

 

 

 

 

 

 

Каботажного

356,7

199,9

126,5

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Таблиця 4.4 

Перевезення вантажів морським транспортом області 

 

Значення показника за роками

 

2010

2011

2012

Усі вантажі

18,9

23,3

6,5

За видами сполучення

 

 

 

Закордонного

-

-

-

Каботажного

18,9

23,3

6,5

 

Таблиця 4.5 

Пасажирооборот морського та річкового транспорту області 

Транспорт

Значення показника за роками, млн. пас.-км

 

 

 

 

 

 

Водний

2010

2011

2012

 

- морський

 

 

 

 

-

0,0

0,9

 

 

 

 

 

 

- річковий

1,3

1,3

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Динаміка вантажообігу водного транспорту … області за 2010-2012 рр.

Рис. 4.2. Динаміка пасажирообороту водного транспорту … області за 2010-2012 рр. 

Таблиця 4.6 

Каботажні перевезення вантажів морським та річковим транспортом області за 2010-2012 рр. 

Транспорт

Значення показника за роками, тис. т

 

 

 

 

Водний

2010

2011

2012

 

 

 

 

- морський

14,9

25,0

49,7

 

 

 

 

- річковий

385,7

247,3

264,5

 

 

 

 

 

Таблиця 4.7 

Перероблено вантажів морськими і річковими портами області 

Усього перероблено

Значення показника за роками, тис. т

 

вантажів

 

 

 

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

Експортних

3452,2

2695,1

2984,9

 

 

 

 

 

 

Імпортних

854,6

810,1

98,1

 

 

 

 

 

 

Транзитних

390,2

249,3

121,6

 

 

 

 

 

 

Внутрішнього сполучення

1956,4

2758,6

627,9

 

 

 

 

 

 

Усього

5413,4

5684,1

2895,5

 

 

 

 

 

 

 

2010

2011

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

4%

 

Морський

9%

 

Морський

 

%

 

Морський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

Річковий

91

 

Річковий

 

84

 

Річковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

%

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Співвідношення каботажних перевезень вантажів морським та річковим транспортом … області за 2010-2012 рр.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!