Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2431 Характеристика автомобільного транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

Характеристика автомобільного транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

« Назад

Розділ 3. Характеристика автомобільного транспорту області 

3.1. Сучасний стан автомобільного транспорту, перспективи його розвитку 

Необхідно розкрити роль, яку відіграє автомобільний транспорт у вантажообігу і пасажирообороті транспортного комплексу регіону; відзначити автомобільні вузли, що відрізняються найбільшим вантажообігом і пасажирооборотом, міжнародні автомобільні транспортні коридори, що перетинають область (рис. 3.1); назвати автошляхи, які проходять територією області, їхні номери і довжину (табл. 3.1, 3.2), щільність автомобільних доріг регіону; охарактеризувати роботу автотранспортних підприємств області; окреслити основні проблеми на автомобільному транспорті і шляхи їх вирішення, головні напрямки розвитку автотранспортної мережі області. 

Таблиця 3.1

Довжина автомобільних доріг загального користування в області

Автомобільні шляхи

 

 

Довжина, км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загального користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У т.ч. з твердим покриттям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2

 

Автомобільні шляхи області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейські автошляхи (Е)

 

 

Е 58, Е 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні автошляхи (М)

 

 

М-14, М-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні автошляхи (Н)

 

Н-08, Н-15, Н-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні автошляхи (Р)

 

 

Р-37, Р-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-0803, Т-0804, Т-0805, Т-0806,

 

 

Територіальні автошляхи (Т)

Т-0810, Т-0811, Т-0812, Т-0813,

 

 

Т-0814, Т-0815, Т-0817, Т-0818,

 

 

 

 

 

 

 

 

Т-0819, Т-0820, Т-0821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Географія автомобільних доріг області 

Необхідно зазначити автошляхи, які проходять територією обла-сті, їх основні характеристики; описати автомобільні транспортні вузли, назвати найважливіші автостанції; докладно охарактеризувати міжнародні автомобільні транспортні коридори, що перетинають регіон. Навести карту автомобільних шляхів України і окремо області. 

3.3. Вантажообіг і пасажирооборот, їх аналіз тадинаміка протягом останніх років 

Необхідно дати означення основних показників, що характери-зують роботу автомобільного транспорту (відправлення вантажів, перевезення вантажів, вантажообіг, перевезення транзитних ванта-жів, відправлення пасажирів, перевезення пасажирів, пасажирообо-рот, щільність шляхів сполучення тощо); охарактеризувати пасажи-рооборот і вантажообіг автомобільного транспорту області і про-аналізувати їхню динаміку за останні три роки (табл. 3.3, 3.4, рис. 3.1, 3.2), зробити висновки. 

Приклад.

Таблиця 3.3 

Основні показники роботи автомобільного транспорту області 

Назва

Одиниці

Значення показника

 

 

за роками

 

 

з/п

показника

виміру

 

 

 

2010

2011

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Пасажирооборот

млн. пкм

1448,9

1676,1

 

1535,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Вантажообіг

млн. ткм

1178,9

1459,0

 

1460,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Відправлено (переве-

млн. т

27,2

28,3

 

22,0

 

 

зено) вантажів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Відправлено (переве-

млн. осіб

131,7

137,3

 

139,6

 

 

зено) пасажирів

 

 

 

 

 

 

5.

Індекс обсягу

%

88,7

103,7

 

78,0

 

 

вантажообігу

 

 

 

 

 

 

6.

Індекс обсягу

%

111,7

104,3

 

101,6

 

 

пасажирообороту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.4 

Рухомий склад автомобільного транспорту області (одиниць на кінець року) 

 

Значення показника

Назва показника

за роками, од.

 

2010

2011

2012

Автомобільний транспорт 

Вантажні автомобілі

- з них в особистій власності 

Пасажирські автобуси

- з них в особистій власності 

Легкові автомобілі

- з них в особистій власності 

Інші автомобілі 

Мототранспорт

- з них в особистій власності

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!