Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2430 Стан і розвиток залізничного транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

Стан і розвиток залізничного транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

« Назад

Розділ 2. Стан і розвиток залізничного транспорту області 

2.1. Характеристика сучасного стану залізничного транспорту, перспективи його розвитку 

Необхідно розкрити роль, яку відіграє залізничний транспорт у вантажообігу і пасажирообороті транспортного комплексу області; зазначити довжину залізничних шляхів загального користування, які перетинають територію області, щільність залізничних шляхів області, кількість дистанцій колії, залізничних станцій, локомотив-них та вагонних депо тощо, річний пасажирооборот і вантажообіг залізничного транспорту області, в тому числі по вантажах; відзна-чити залізничні вузли, що відрізняються найбільшим вантажообігом і пасажирооборотом, міжнародні залізничні транспортні коридори, що проходять через область; назвати залізниці, якими представлена залізнична мережа області, охарактеризувати їх; описати стан елек-трифікації залізниць; основні проблеми на залізниці і шляхи їх ви-рішення; перспективи розвитку залізничного транспорту регіону тощо. Основні показники роботи залізничного транспорту області навести у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика залізничних колій області 

 

Показники

Довжина колій, км

Питома вага,

 

 

%

 

 

 

 

 

Експлуатаційна довжина

 

 

 

колій

 

 

 

 

З них:

 

 

 

 

-

одноколійні лінії

 

 

 

-

двоколійні лінії

 

 

 

-

триколійні лінії

 

 

 

-

електрифіковані із

 

 

 

 

змінним струмом

 

 

 

Розгорнута довжина

 

 

 

2.2. Географія залізничних ліній 

Необхідно зазначити залізниці, до яких належить область, у тому числі в %-му співвідношенні; описати залізничні транспортні вузли, назвати найважливіші залізничні станції; докладно охарактеризува-ти міжнародні залізничні транспортні коридори, що перетинають регіон. Навести карту залізничних шляхів України і окремо області, на якій показати електрифіковані ділянки залізниць. 

2.3. Характеристика вантажних і пасажирських потоківзалізничного транспорту 

Необхідно дати означення основних показників, що характери-зують роботу залізничного транспорту (відправлення вантажів, пе-ревезення вантажів, вантажообіг, перевезення транзитних вантажів, відправлення пасажирів, перевезення пасажирів, пасажирооборот, щільність шляхів сполучення тощо); охарактеризувати пасажироо-борот і вантажообіг залізничного транспорту області та проаналізу-вати їхню динаміку за останні три роки (табл. 2.2, рис. 2.1, 2.2), зро-бити висновки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!