Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2427 Розробка настанови користувача, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Розробка настанови користувача, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

2.5. Розробка настанови користувача

2.5.1 Мета роботи

Ознайомитися з вимогами до формування документів з рішень з організаційного забезпечення автоматизованої системи, зокрема – настанови користувача, за стандартами та керівними документами на автоматизовану систему.

Навчитися формувати та оформлювати проектну документацію для користувача автоматизованої системи. 

2.5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Під час підготовки до лабораторної роботи «Розробка настанови користувача» необхідно вивчити рекомендовану літературу і лекційний матеріал з дисципліни «Теорія інформаційних систем», повторити матеріал практичних занять.

Дана робота присвячена вивченню загальних підходів до проектування елементів організаційного забезпечення ІС.

Для виконання лабораторної роботи потрібен матеріал з рішеннями з інформаційного і програмного забезпечення автоматизованих систем для задач за індивідуальним завданням (за темою курсової роботи з дисципліни «Теорія інформаційних систем»), який має бути підготовлено під час самостійної роботи студентів при виконанні курсової роботи.

Документ «Настанова користувача» містить такі розділи:

- вступ;

- призначення та умови застосування;

- підготовка до роботи;

- опис операцій;

- аварійні ситуації;

- рекомендації з освоєння.

У вступі вказують область застосування, дають стислий опис можливостей, вказують рівень підготовки користувача і перелік експлуатаційної документації, з якою необхідно ознайомити користувача в процесі упровадження інформаційної системи.

Вказуючи призначення та умови застосування автоматизованої системи, визначають види діяльності, функції, для автоматизації яких призначено даний засіб автоматизації, умови, при дотримуванні (виконанні) яких забезпечується застосування засобів автоматизації у відповідності до призначення (наприклад, вид електронно-обчислювальної техніки і конфігурація технічних засобів, операційна система і загальносистемні програмні засоби, вхідна інформація, носії даних, база даних, вимоги до підготовки фахівців тощо).

Описуючи порядок підготовки до роботи вказують склад і зміст дистрибутивного носія даних, порядок завантаження програм і даних, порядок перевірки працездатності.

При описанні операцій надають опис усіх функцій, задач, комплексів задач, процедур, що виконуються, а також опис операцій технологічного процесу обробки даних, необхідних для виконання функцій, комплексів задач (задач), процедур.

Для кожної операції обробки даних вказують найменування, умови, при  дотримуванні яких можливо виконати операцію, підготовчі дії, основні дії в послідовності, що потрібна, заключні дії, ресурси, що витрачаються на операцію.

В описі дій припускаються посилання на файли підказок, розташованих на носіях даних.

В описі аварійних ситуацій вказують дії у разі недотримання умов виконання технологічного процесу, у тому числі при тривалих відмовах технічних засобів; дій з відновлення програмних засобів і (або) даних за умови відмови носіїв інформації або за умови виявлення помилок в даних; дій у разі виявлення несанкціонованого втручання в дані; дії в інших аварійних ситуаціях.

В настанові користувача також вказують рекомендації з освоєння та експлуатації, опис контрольного прикладу включно, а також правила його запуску і виконання. 

2.5.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи 

Для формування текстової частини документа «Настанова користувача» необхідно використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад, MS Word.

Для підготовки ілюстративного матеріалу може використовуватися будь-яке середовище розробки програмних продуктів, обґрунтовано вибране при розробці індивідуального завдання. 

2.5.4. Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

Індивідуальне завдання для виконання лабораторної роботи обирається студентом згідно з темою курсової роботи. Матеріали, підготовлені за результатами виконання лабораторних робіт, включаються до пояснювальної записки курсової роботи.

Виконання лабораторної роботи пропонується проводити під час позааудиторної самостійної роботи, а під час проведення аудиторних лабораторних робіт планувати перевірку підготовлених матеріалів викладачем, коригування матеріалів викладачем і студентом (за необхідністю), складання та захист матеріалів лабораторної роботи.

Під час виконання лабораторної роботи рекомендується:

- обрати необхідні для формування та оформлення документів програмні засоби;

- оформити документ «Настанова користувача» згідно з вимогами стандартів [2,5] настанову користувача;

- оформити звіт про виконання роботи. 

2.5.5 Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформляє індивідуальний звіт, що включає до свого складу:

- інформацію про виконавця роботи на першому листі звіту, а саме –  прізвище та ініціали студента, шифр групи, номер і тему роботи, дату виконання роботи;

- індивідуальне завдання (згідно з темою курсової роботи);

- оформлений документ «Настанова користувача»;

Звіт має бути сформований та оформлений за вимогами стандарту [1] і представлений викладачеві. 

2.5.6 Контрольні запитання та завдання 

  1. До якого виду забезпечень АС належить настанова користувача?

  2. Які розділи мають входити до настанови користувача?

  3. Яка інформація має бути вказана в розділі, де надається опис призначення та умови застосування?

  4. Яка інформація має бути вказана в розділі, де надається опис процесу підготовки до роботи?

  5. Яка інформація має бути вказана в розділі, де надається опис операцій?

  6. Яка інформація має бути вказана в розділі, де надається опис аварійних ситуацій?

  7. Яка інформація має бути вказана в розділі, де надається рекомендації з освоєння?

  8. Які стандарти використовуються для розробки документа «Настанова користувача»?

  9. Які стандарти використовуються для оформлення документа «Настанова користувача»?

  10. Які програмні засоби можуть використовуватися для розробки та оформлення документів з організаційного забезпечення автоматизованих систем?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!