Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2424 Формування схеми організаційної структури та її опис, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Формування схеми організаційної структури та її опис, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

2.2. Формування схеми організаційної структури та її опис при функціонуванні ІС

2.2.1 Мета роботи

Ознайомитися з вимогами до формування документів з загальносистемних рішень, зокрема – схеми організаційної структури за стандартами та керівними документами на автоматизовану систему, та з вимогами до складу документів з рішень з організаційного забезпечення, зокрема – описом організаційної структури.

Навчитися використовувати програмні засоби проектування та розробки проектної документації при формуванні та оформленні документів. 

2.2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу і лекційний матеріал з дисципліни.

Схема організаційної структури містить:

- склад підрозділів (посадових осіб) організації, що забезпечують функціонування АС або використовують при прийнятті рішень інформацію, яку отримують від АС;

- основні функції та зв’язки між підрозділами та окремими посадовими особами, що вказані на схемі, а також їх підпорядкованість.

Опис організаційної структури містить такі розділи:

- зміни в організаційній структурі управління об’єктом. В цьому розділі треба описати проектні рішення, що пов’язані із змінами організаційної структури управління об’єктом та їх обґрунтування, а також описати зміни у взаємозв’язках між підрозділами;

- організація підрозділів. В цьому розділі треба привести опис організаційної структури та функцій підрозділів, що утворюються з метою забезпечення функціонування АС, описати регламент робіт і перелічити категорії робітників і кількість штатних одиниць;

- реорганізація існуючих підрозділів управління. В цьому розділі треба привести опис змін, що обумовлені створенням АС, які необхідно здійснити у кожному діючому підрозділі управління об’єктом, зокрема – в організаційній структурі, в функціях підрозділів, в регламенті роботи, у складі персоналу підрозділів. 

2.2.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи 

Для виконання лабораторної роботи із застосуванням комп’ютера при оформленні схеми організаційної структури підприємства треба використовувати будь-які програмні засоби (наприклад, MS Visio) за бажанням студента. Для формування опису організаційної структури треба використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад MS Word. 

2.2.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

Індивідуальне завдання для виконання лабораторної роботи обирається студентом згідно з темою курсової роботи. Матеріали, підготовлені за результатами виконання лабораторних робіт, включаються до пояснювальної записки курсової роботи.

Виконання лабораторної роботи пропонується проводити під час позааудиторної самостійної роботи, а під час аудиторних занять планувати перевірку підготовлених матеріалів викладачем, коригування матеріалів (за необхідністю), складання та захист матеріалів лабораторної роботи.

Під час виконання лабораторної роботи рекомендується:

- обрати необхідні для формування та оформлення документів програмні продукти;

- оформити схему організаційної структури підприємства, для якого вирішується задача автоматизації, згідно з вимогами стандартів [2,5];

- сформувати документ «Опис організаційної структури» при функціонуванні автоматизованої системи конкретного призначення згідно з вимогами стандартів [2,5];

- оформити звіт про виконання роботи. 

2.2.5 Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформляє індивідуальний звіт, що включає до свого складу:

- інформацію про виконавця роботи на першому листі звіту, а саме –  прізвище та ініціали  студента, шифр групи,  номер і тема роботи;

- індивідуальне завдання (згідно з темою курсової роботи);

- оформлену схему організаційної структури;

- сформований матеріал документу «Опис організаційної структури».

Звіт має бути сформований та оформлений за вимогами стандарту [1] і представлений викладачеві. 

2.2.6 Контрольні запитання та завдання 

  1. До якого виду забезпечень АС віднесено схема організаційної структури?

  2. До якого виду забезпечень АС віднесено опис організаційної структури?

  3. Що є елементами в схемі організаційної структури?

  4. Що є зв'язками в схемі організаційної структури?

  5. Яку інформацію містять розділи опису організаційної структури?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!