Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2423 Методичні вказівки до лабораторних робіт, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Методичні вказівки до лабораторних робіт, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт

2.1. Розробка схеми функціональної структури та опис функцій, які автоматизуються

2.1.1 Мета роботи

Ознайомитися із стандартами та керівними документами на автоматизовану систему, а саме з вимогами до змісту документів з загальносистемних рішень, таких як схема функціональної структури та опис функцій, які автоматизуються.

Навчитися формувати та оформлювати документи з використанням програмних засобів проектування та розробки проектної документації. 

2.1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно вивчити рекомендовану літературу, яка стосується розробки функціональної структури автоматизованої системи та опису функцій, які автоматизуються [2,5], і лекційний матеріал з дисципліни.

Схема функціональної структури АС містить:

- елементи функціональної структури АС (підсистеми АС), автоматизовані функції та (або) задачі (комплекси задач), сукупність дій (операцій), що виконуються при реалізації автоматизованих функцій тільки технічними засобами (автоматично) або тільки людиною;

- інформаційні зв’язки між елементами та із зовнішнім середовищем із стислою вказівкою на зміст повідомлень та (або) сигналів, що передаються за допомогою зв’язків, а при необхідності, зв’язки інших типів (вхідних, підпорядкування тощо);

- деталізовані схеми частин функціональної структури (за необхідністю).

Опис функцій, які автоматизуються, містить:

- вихідні дані;

- мету АС та функції, які автоматизуються;

- характеристику функціональної структури;

- типові рішення (при наявності).

При описі вихідних даних приводять:

- перелік вихідних матеріалів та документів, що використовуються при розробці функціональної частини проекту АС;

- особливості об’єкта управління, що впливають на проектні рішення з функцій, які автоматизуються;

- дані про системи управління, які мають взаємозв’язок з АС, що розроблюється, та відомості про інформацію, якою вона має обмінюватися з абонентами та іншими системами;

- опис інформаційної моделі об’єкта разом з його системою управління.

При формулюванні мети АС та функцій, що автоматизуються, приводять опис функцій, які спрямовані на досягнення встановленої мети.

При описі характеристики функціональної структури наводять:

- перелік підсистем АС із зазначенням функцій та (або) задач, що реалізує кожна підсистема;

- опис процесу виконання функції (за необхідністю);

- необхідні пояснення щодо розподілу функцій на дії (операції), які виконуються технічними засобами і людиною;

- вимоги до регламенту часу, до характеристик процесу реалізації функцій, які автоматизуються (точність, надійність тощо), до вирішення задач.

Розглядаючи типові рішення наводять їх перелік з вказівкою функцій, задач, комплексів задач, для виконання яких вони застосовуються. 

2.1.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи 

Для виконання лабораторної роботи при оформленні документа «Схема функціональної структури» із застосуванням комп’ютера треба використовувати будь-які програмні засоби (наприклад, BP Win, Power Designer, MS Visio, Rational Rose або інші) за бажанням студента.

Для формування опису функцій, які автоматизуються, треба використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад MS Word. 

2.1.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання 

Індивідуальне завдання для виконання лабораторної роботи обирається студентом згідно з темою курсової роботи. Матеріали, підготовлені за результатами виконання лабораторних робіт, включаються до пояснювальної записки курсової роботи.

Виконання лабораторної роботи пропонується проводити під час позааудиторної самостійної роботи, а під час аудиторних лабораторних робіт планувати перевірку підготовлених матеріалів викладачем, коригування матеріалів (за необхідністю), складання та захист матеріалів лабораторної роботи, відповідь на запитання, які надаються в методичних вказівках.

Під час підготовки і виконання лабораторної роботи студентам рекомендується:

- проаналізувати та обрати необхідні для формування та оформлення документів програмні продукти;

- оформити схему функціональної структури АС згідно з вимогами стандартів [2,5];

- сформувати опис функцій, які автоматизуються, згідно з вимогами стандартів [2,5];

- оформити звіт про виконання роботи. 

2.1.5 Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформляє індивідуальний звіт, що включає до свого складу:

- інформацію про виконавця роботи на першому листі звіту, а саме –  прізвище та ініціали студента, шифр групи, номер і тему роботи;

- індивідуальне завдання (згідно з темою курсової роботи);

- схему функціональної структури, а за необхідністю і деталізовані схеми;

- опис функцій, які автоматизуються.

Звіт має бути сформований, оформлений за вимогами стандарту [1] і представлений викладачеві. 

2.1.6 Контрольні запитання та завдання 

 1. До якого виду забезпечень АС віднесено схему функціональної структури системи?

 2. Що є елементом схеми функціональної структури АС?

 3. Що є зв’язком в схемі функціональної структури?

 4. До якого виду забезпечень АС віднесено опис функцій, які автоматизуються?

 5. Які питання розглядаються при описі функцій, які автоматизуються?

 6. Що треба вказувати при описі вихідних даних?

 7. Що треба вказувати при описі мети АС та функцій, які автоматизуються?

 8. Що треба вказувати при описі характеристики функціональної структури?

 9. Що треба вказувати при описі типових рішень?

 10. Які програмні засоби можна використати при оформленні документа «Схема функціональної структури»?

 11. Згідно з якими стандартами формується опис функцій, які автоматизуються, і оформлюється схема функціональної структури системи?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!