Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2419 Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт, курсової роботи з дисципліни Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт, курсової роботи з дисципліни Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

  

Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт, курсової роботи з дисципліни Теорія інформаційних систем

для студентів усіх форм навчання

напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки

 

Харків 2010

 

Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт, курсової роботи з дисципліни «Теорія інформаційних систем» для студентів усіх форм навчання напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки / Упоряд.: Н.В. Васильцова, А.В. Міхнова. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 60 с. 

Зміст 

ВСТУП ……………………………………………………………………....…....... 6

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1.1 АНАЛІЗ І ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ................….. 9

1.1.1 Мета роботи ……………………………………………………...……..……. 9

1.1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів……..…… 9

1.1.3 Порядок виконання роботи…………………………………………….……15

1.1.4 Звіт про роботу………………………………………………………..….…..15

1.1.5 Контрольні запитання і завдання...............................15

1.2 РОЗРОБКА ДОКУМЕНТА «ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ НА ПЕРЕДПРОЕКТНІЙ СТАДІЇ «ФОРМУВАННЯ ВИМОГ» ПРИ РОЗРОБЦІ ЕЛЕМЕНТА (ЗАДАЧІ, КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ, ПІДСИСТЕМИ) АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНКРЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»............................................16

1.2.1 Мета роботи …..…………………………………………..……….………....16

1.2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів………….16

1.2.3 Порядок виконання роботи………………………………………………….18

1.2.4 Звіт про роботу……..…………………………………………………..….…18

1.2.5 Контрольні запитання і завдання...................................19

1.3 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ЕЛЕМЕНТА (ЗАДАЧІ, КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ, ПІДСИСТЕМИ) АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНКРЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...........19

1.3.1 Мета роботи …..…………………………………………..………………....19

1.3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів…..19

1.3.3 Порядок виконання роботи……………………………………….22

1.3.4 Звіт про роботу………...…………………………………..……22

1.3.5 Контрольні запитання і завдання.......................................22

1.4 РОЗРОБКА ДОКУМЕНТА «ОПИС ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ (КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ) АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНКРЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»…23

1.4.1 Мета роботи …..………………………………….....23

1.4.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів..23

1.4.3 Порядок виконання роботи…..……………………………...25

1.4.4 Звіт про роботу…………...…………………………………..……25

1.4.5 Контрольні запитання і завдання...................................26 

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ...............26

2.1 РОЗРОБКА СХЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА ОПИС ФУНКЦІЙ, ЯКІ АВТОМАТИЗУЮТЬСЯ ........................26

2.1.1 Мета роботи....................................26

2.1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів...26

2.1.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи............................27

2.1.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання................27

2.1.5 Зміст звіту............................................28

2.1.6 Контрольні запитання та завдання................................28

2.2 ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА ЇЇ ОПИС ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ ІС..............................29

2.2.1 Мета роботи ...........................29

2.2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів..29

2.2.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи...........................29

2.2.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання................30

2.2.5 Зміст звіту......................................30

2.2.6 Контрольні запитання та завдання.................30

2.3 РОЗРОБКА СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ....................31

2.3.1 Мета роботи ...............................................31

2.3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів...31

2.3.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи.............................32

2.3.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання...32

2.3.5 Зміст звіту ...........................................33

2.3.6 Контрольні запитання та завдання........................33

2.4 РОЗРОБКА СХЕМ РОБОТИ СИСТЕМИ (АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ) ТА ОПИС АЛГОРИТМІВ .....34

2.4.1 Мета роботи ...........................................34

2.4.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів..34

2.4.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи..........................38

2.4.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання...38

2.4.5 Зміст звіту .............................................39

2.4.6 Контрольні запитання та завдання...................39

2.5 РОЗРОБКА НАСТАНОВИ КОРИСТУВАЧА ....................40

2.5.1 Мета роботи .................................................40

2.5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів...40

2.5.3 Опис програмних продуктів, які використовуються для виконання лабораторної роботи...........................41

2.5.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання..41

2.5.5 Зміст звіту ........................................42

2.5.6 Контрольні запитання та завдання.....................42 

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ.........43

3.1 Мета і задачі курсової роботи ...…....…................43

3.2 Тематика курсових робіт ........….…............43

3.3 Організація курсової роботи ...............…..............45

3.4 Завдання на курсову роботу ...........……...............46

3.5 Структура та зміст курсової роботи ........................46

3.5.1 Загальні вказівки ...…………..…….46

3.5.2 Структура пояснювальної записки до курсової роботи ..…..46

3.5.3 Рекомендації до змісту пояснювальної записки ……..….47

3.6 Вказівки і рекомендації до виконання курсової роботи ………......49

3.6.1 Підготовча робота.................…………....49

3.6.2 Робота над літературними джерелами ………….…....49

3.7 Вимоги до оформлення курсової роботи .......……..........50

3.8 Порядок подання і захисту курсових робіт .......50

3.8.1 Подання курсової роботи до захисту …....…….......51

3.8.2 Захист курсової роботи .................................51

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………….52

Додаток А Зразок форми титульного аркуша документа «Звіт про проведені роботи на передпроектній стадії «Формування вимог» при розробці елемента автоматизованої системи»...........53

Додаток Б Зразок форми титульного аркуша документа «Технічне завдання на автоматизовану систему»................54

Додаток В Зразок форми титульного аркуша документа «Опис постановки задачі».....................................55

Додаток Г Форма аркуша завдання на курсову роботу .........56

Додаток Д Форма аркуша календарного плану виконання курсової роботи....................................................57

Додаток Е Зразок оформлення реферату ………..58

Додаток Ж Форма титульного аркуша пояснювальної записки …….59 

ВСТУП 

При підготовці до виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Теорія інформаційних систем» студенту необхідно визначитися з вибором предметної області (об’єктом дослідження), для якої (якого) будуть виконуватися роботи, з її (його) обмеженнями, ознайомитися з існуючим документообігом, з аналізом функціональних задач тощо. У результаті обстеження об’єкта студент вчиться формувати окремі проектні рішення, формувати проектні документи та їхні розділи відповідно до діючих стандартів щодо розробки автоматизованих систем (АС) та їх елементів [1-4].

Розроблені документи і зібрані під час практичних занять матеріали також необхідні студентам для виконання курсового проектування з дисципліни «Теорія інформаційних систем».

Типовий перелік задач (комплексів задач, автоматизованих робочих місць (АРМ), інформаційних систем (ІС)) для виконання практичних завдань з дисципліни «Теорія інформаційних систем» приведений у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Типовий перелік задач (тематика розробки)

Но-мер

Задачі для виконання практичних занять

1

Задача «Формування та ведення договорів» автоматизованої ІС (АІС) «Підприємство»

2

Задача «Нарахування заробітної платні» АІС «Підприємство»

3

Задача «Облік кредитів» АІС «Підприємство»

4

Задача «Облік заказів» АІС «Підприємство»

5

Задача «Облік матеріалів та обладнання» АІС «Підприємство»

6

Задача «Облік кадрів» АІС «Підприємство»

7

Задача «Формування штатного розкладу» АІС «Підприємство»

8

Задача «Облік та контроль витрати матеріалів та комплектуючих» АІС «Підприємство»

9

АРМ комірника на складі

10

Задача «Облік сплати послуг» АІС «Автоматична телефонна станція»

11

Задача «Облік хворих» АІС «Лікарня»

12

Задача «Облік листків непрацездатності» АІС «Лікарня»

13

АРМ аптекаря

14

Задача «Облік аудіо-відео продукції» АІС «Магазин електротехніки»

15

Задача «Формування каталога товарів» АІС «Електронна комерція»

16

Задача «Формування і аналіз «кошика» покупця» АІС «Електронна комерція»

17

Задача «Облік і контроль доставки товарів» АІС «Магазин»

18

Задача «Облік поселення клієнтів у готель» АІС «Готель»

19

Інформаційно-довідкова система агенції нерухомості

20

Інформаційно-довідкова система гуртожитку

21

Задача «Формування розкладу занять» АІС «Школа»

Продовження таблиці 1.1

Но-мер

Задачі для виконання практичних занять

22

Задача «Облік та аналіз успішності учнів» АІС «Школа»

23

Задача «Розрахунок навчального навантаження вчителів» АІС «Школа»

24

Задача «Формування студентських груп» підсистеми «Деканат» інформаційно-аналітичної системи (ІАС) «Університет»

25

Задача «Облік та аналіз успішності студентів групи» підсистеми «Деканат» ІАС «Університет»

26

Задача «Призначення стипендії» підсистеми «Деканат» ІАС «Університет»

27

Задача «Складання розкладу іспитів» підсистеми «Деканат» ІАС «Університет»

28

Задача «Формування та ведення навчальної картки студента» ІАС «Університет»

29

Задача «Формування навчального плану із спеціальності» підсистеми «Кафедра» ІАС «Університет»

30

Задача «Розподілення учбового навантаження» підсистеми «Кафедра» ІАС «Університет»

31

Задача «Планування навчально-методичної роботи викладача» підсистеми «Кафедра» ІАС «Університет»

32

Задача «Планування науково-дослідницької роботи викладача» підсистеми «Кафедра» ІАС «Університет»

33

Задача «Фонд бібліотеки» підсистеми «Бібліотека» ІАС «Університет»

34

Задача «Абонемент» підсистеми «Бібліотека» ІАС «Університет»

35

Задача «Розподілення підручників серед студентів» ІАС «Університет»

36

АРМ продавця оптово-роздрібного магазина

37

Задача «Контроль сплати Internet-послуг» АІС «Internet-провайдер»

Як приклади, студентам надаються документи щодо реальних науково-дослідних робіт, які виконувались або виконуються кафедрою Інформаційних управляючих систем, за умови згоди викладача («Замовника») і студента («Виконавця»), а також при узгодженні із завідувачем кафедри.

Основною метою методичних вказівок до лабораторних робіт є закріплення у студентів навичок в складанні та оформленні проектної документації та технічного опису проектних рішень за індивідуальними завданнями для автоматизації окремих процесів або при розробці задач інформаційних систем конкретного призначення.

У методичних вказівках до лабораторних робіт розглядаються теми лабораторних занять відповідно до програми дисципліни «Теорія інформаційних систем», які пов’язані з оформленням технічної документації із загальносистемних рішень, організаційного, інформаційного, математичного, програмного, технічного забезпечень АІС з використанням CASE-засобів, програмних засобів для оформлення схем, діаграм, моделей тощо.

Індивідуальне завдання для виконання лабораторних робіт пов’язане з темою курсової роботи з цієї дисципліни.

Лабораторні роботи виконуються студентами протягом 20 годин в позааудиторний час (самостійно) та протягом 20 годин в режимі аудиторних занять (перевірка матеріалів викладачем, доробка та захист підготовлених матеріалів студентом). Інструментальні засоби для розробки та оформлення проектних рішень з різних видів забезпечень інформаційної системи (її елементів) обираються студентом самостійно, обґрунтовується вибір згідно з потребою для цілей індивідуального завдання за темою індивідуального завдання (згідно з темою курсової роботи з дисципліни).

Розробка, впровадження та супроводження сучасних інформаційних систем вимагають участі в цих процесах висококваліфікованих фахівців, що мають теоретичні (загальносистемні) знання і практичні навички з розробки або вибору проектних рішень при створенні або модифікації ІС.

Курсова робота з дисципліни «Теорія інформаційних систем» є етапом узагальнення і обгрунтування матеріалу не тільки з цієї дисципліни, а також з тих дисциплін, що вивчалися протягом попередніх років навчання, а саме:

- загальносистемних дисциплін («Системний аналіз», «Теорія алгоритмів»; «Технології комп’ютерного проектування»);

- дисципліни, що забезпечує проектні рішення з інформаційного забезпечення системи («Організація баз даних і знань»);

- дисциплін, що забезпечують проектні рішення з математичного забезпечення системи («Дискретна математика», «Моделювання систем», «Математичні методи і дослідження операцій»);

- дисциплін, що забезпечують проектні рішення з програмного забезпечення системи («Алгоритмізація та програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи»);

- дисциплін, що забезпечують деякі проектні рішення з технічного забезпечення системи («Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерні мережі»).

Отримані знання студенти мають застосувати під час розробки проектних рішень з розробки елементів (задач, комплексів задач, підсистем) інформаційних систем.

Під час виконання курсової роботи та при її захисті студент має показати свою підготовленість із загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, вміння користуватися науково-технічною літературою, стандартами і спеціальними міжгалузевими методичними матеріалами щодо розробки різних видів забезпечень інформаційних систем.

Теоретичні та практичні положення курсової роботи є базовими для вивчення матеріалу дисциплін з проектування ІС («Проектування інформаційних систем», «Проектування організаційних та технологічних ІУС», «Проектування комплексу засобів ІУС»), а також блоку дисциплін вільного вибору студентів з впровадження і супроводження (експлуатації) ІУС. 

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1.1. АНАЛІЗ І ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

1.1.1 Мета роботи 

Обстеження і вивчення об'єкта (організації), місії і цілей його функціонування, зовнішнього середовища, ресурсів, процесів і структури об'єкта. 

1.1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Призначення будь-якої інформаційно-управляючої системи (ІУС) визначається тим об'єктом (організацією), для якого створюється система.

Організація являє собою сукупність людей, груп, об'єднаних для досягнення будь-якої мети, вирішення задач на основі принципів розподілу праці, розподілу обов'язків та ієрархічної структури.

1.1.2.1 Класифікація організацій. Класифікація організацій як об’єктів управління (ОУ), виходячи із сутності системного підходу, може бути проведена за принципами, які зазначені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Класифікація організацій

Принцип класифікації

Тип організації

1

2

Принцип побудови і функціонування організацій

Формальні

Неформальні

Принцип належності до форми власності

Державні

Муніципальні

Приватні

Суспільні

Інші

За належністю до організаційно-правової форми

Товари-ства

Повне товариство

Товариство на вірі

Товари-ство

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю

Акціонерне товариство (закрите, відкрите)

Залежне товариство

Дочірнє товариство

Підприємства

Кооперативи

Установи

Союзи (спілки)

Асоціації

Об'єднання

Продовження таблиці 1.2

1

2

У залежності від виду діяльності

Комерційні

Виробничі

Некомерційні

За належністю до галузі

Промислові

Сільськогосподарські

Фінансово-кредитні

Торговельні

Будівельні

Транспортні

Науково-дослідні

Медичні

Туристичні

За  масштабами діяльності

Національні

Спільні підприємства

Транснаціональні

Будь-яка організація, незалежно від її конкретного призначення, може бути описана за допомогою ряду характеристик, серед яких основними є:

- цільове призначення;

- правова і нормативна основа;

- ресурси;

- процеси;

- структура;

- розподіл праці й розподіл ролей;

- зовнішнє середовище (система соціальних, політичних, технологічних, економічних зв'язків і відносин).

1.1.2.2 Місія і стратегічні цілі організації.

Однією з головних задач керування є визначення місії та встановлення цілі (заради досягнення якої формується, функціонує і розвивається організація), призначення організації, необхідності й корисності її для навколишнього середовища, суспільства в цілому.

Місія – це чітке формулювання призначення організації, ствердження того, для чого і за якою причиною вона існує.

В місії повинні бути відображені такі аспекті: сфера діяльності організації, тобто який продукт (або послуга) пропонується покупцям або клієнтам, на якому ринку вона працює і реалізує свій продукт (послугу); цільові орієнтири організації, які відображають, до чого вона йде, вирішення яких задач є визначальним в її діяльності в перспективі; цінності або принципи, які є основними в її діяльності; які технології в галузі виробництва та управління використовує організація, в чому її сила і можливості успішного здійснення діяльності в довгостроковій перспективі; імідж, який є у організації.

Як приклад можна привести формулювання місії компанії «Форд» – це надання людям дешевого транспорту. У ній чітко позначена галузь діяльності компанії – транспорт, споживачі продукції – люди, а також орієнтація на широке коло споживачів. Таке формулювання місії здатне вплинути на стратегію і тактику компанії, а також на суспільну підтримку її діяльності.

Приклади іншого підходу до формулювання місії як філософії компанії приведені в таблицях 1.3 і 1.4. У першій з них у центрі уваги знаходиться якість – поняття, що розкривається із самих різних сторін, даючи уявлення про компанію, її продукцію, стиль керівництва і менеджменту, характер роботи і відносин між людьми. 

Таблиця 1.3 – Приклади філософії організації

Номер

Місія (як філософія) організації

1

Досягнення високої майстерності – у досягненні нашої мети, у виробництві продукції, у наданні послуг, професійній майстерності, у стилі життя

2

Мета – стати високотехнологічною компанією (забезпечити прибуток, що гарантує високий відсоток на вкладені активи)

3

Професійний менеджмент, повна довіра людям, підтримка творчості й обґрунтованого ризику

4

Прийняття управлінських рішень менеджерами всіх рівнів при чітко визначених повноваженнях і відповідальності

5

Чесність і відкритість, робота в єдиній команді, вільний обмін інформацією

6

Ми хочемо, щоб люди мали можливість сказати, що наша компанія – це чудове місце для роботи, і що вона підтримує і визнає індивідуальні досягнення

Як приклад у таблиці 1.4 приведена місія акціонерного товариства відкритого типу (АТВТ) «Кировский завод», сформульована вищим керівництвом як філософія його функціонування і розвитку. 

Таблиця 1.4 – Філософія АТВТ «Кировский завод»

Найважливіші напрямки діяльності

 

Принципи роботи

1

2

Виробництво

Шляхом цілеспрямованого вдосконалювання продукції (товарів, послуг), розширення її номенклатури, підтримки необхідного рівня випуску в максимально можливій мірі відповідати потребам ринку

Капітал

Постійно і гнучко перебудовувати, підвищувати ефективність використання акціонерного капіталу, збільшувати прибутковість акцій

Продовження таблиці 1.4

1

2

Співробітництво

З повагою відноситися до ділових партнерів і працювати з ними, розширювати сфери ділових взаємовідносин

Персонал

Бути уважними і чуйними до запитів і нестатків персоналу, сприяти росту віддачі праці

Зовнішня обстановка

Усіляко сприяти формуванню стабільного в економічному і соціальному плані, екологічно безпечного зовнішнього середовища

Характеристика призначення організації в узагальненому виді включає:

- запропоновані послуги;

- місце і роль у системі ринкових відносин;

- мету організації (виживання, зростання, прибутковість);

- технологію (процеси, інновації);

- філософію (базові погляди, цінності, мотивації);

- внутрішню концепцію (сильні сторони, ступінь конкурентоздатності, фактори виживання);

- зовнішній образ, імідж (відповідальність перед партнерами, споживачами, суспільством у цілому).

Здійснюючи свою місію (призначення), організація домагається досягнення визначеної мети – виживання, росту, прибутковості. Місія не повинна залежати від поточного стану організації, форм і методів її роботи, тому що в цілому вона виражає спрямованість у майбутнє, показуючи, на що будуть направлятися зусилля, і які цінності будуть при цьому пріоритетними. Тому в місії не прийнято вказувати, як головну мету, одержання прибутку, незважаючи на те, що прибуткова робота є найважливішим чинником життєдіяльності комерційної організації. Але прибуток як місія може істотно обмежити спектр розглянутих організацією шляхів і напрямків розвитку й у кінцевому рахунку приведе до неефективної роботи. Ці рекомендації враховані у формулюваннях деяких вітчизняних організацій, приведених у таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 – Приклади формулювання місії організації

Організація

Місія

1

2

Комерційний банк

Сприяння становленню і розвитку середнього і малого бізнесу шляхом надання широкого спектра банківських послуг, високої якості обслуговування клієнтів і ефективного розвитку з урахуванням інтересів акціонерів, клієнтів і співробітників

Ювелірно-художня фірма

Виробництво і реалізація виробів з дорогоцінних металів і каменів, доступних широкому колу споживачів з різним статком

 Продовження таблиці 1.5

1

2

Державне підприємство, дослідно-конструкторське бюро

Наша діяльність спрямована на збереження і розвиток науково-технічного потенціалу, підтримку високого рівня розробок, створення нових робочих місць і культури виробництва, що зберігає і захищає навколишнє середовище

Компанія, що робить устаткування для офісів

Наша мета – це вирішення ваших проблем. Ми допомагаємо вирішувати адміністративні, наукові й людські проблеми, створюючи комфорт і піклуючись про умови вашої праці

Інвестиційна компанія

Ми готові інвестувати капітал у будь-яку галузь, що працює прибутково і має потенціал подальшого росту, спрямованого на збільшення національного багатства

1.1.2.3 Ціль організації.

Місія утворить фундамент для встановлення цілей організації в цілому, її підрозділів і функціональних підсистем (маркетинг, виробництво, керування персоналом, керування фінансами, менеджмент і т.ін.), кожна з який ставить і реалізує свою ціль, що логічно випливають із загальної цілі підприємства.

Ціль – це конкретизація місії організації у формі, доступній для керування процесом її реалізації.

Для визначення цілі характерні такі риси і властивості:

- чітка орієнтація на визначений інтервал часу;

- конкретність і вимірність;

- несуперечність і погодженість з іншими цілями і ресурсами;

- адресність і здатність контролю.

Як правило, організації ставлять і реалізують не одну ціль, що потрібні для їхнього функціонування і розвитку. Поряд із стратегічними цілями і задачами їм необхідно реалізувати величезну кількість поточних і оперативних цілей. Крім економічних цілей перед ними стають соціальні, організаційні, наукові й технічні задачі. Поряд з регулярно повторюваними, традиційними проблемами вони повинні приймати рішення в непередбачених ситуаціях. Один з можливих варіантів класифікації цілей, представлений у таблиці 1.6, дозволяє конкретизувати задачу формування цілі і використовувати відповідні механізми і методи, напрацьовані для різних груп цілей. 

Таблиця 1.6 – Класифікація цілей організації

Критерії класифікації

Групи цілей

Період установлення

Стратегічні

Тактичні

Оперативні

Зміст

Економічні

Організаційні

Наукові

Соціальні

Технічні

Політичні

Продовження таблиці 1.6

Критерії класифікації

Групи цілей

Структурні

Маркетингові

Інноваційні

Кадрові

Виробничі

Фінансові

Адміністративні

Середовище

Внутрішні

Зовнішні

Пріоритетність

Особливо пріоритетні

Пріоритетні

Інші

Вимірність

Кількісні

Якісні

Повторюваність

Постійні

(повторювані)

Разові

Ієрархія

Мети організацій

Мети підрозділів

Стадії життєвого циклу об'єкта

Проектування і створення об'єкта

Зрілість об'єкта

Завершення життєвого циклу об'єкта

1.1.2.4 Структура організації.

Кількість рівнів декомпозиції системи залежить від масштабів і складності поставлених цілей, від прийнятої в організації структури, від ієрархічності побудови її керування.

Структура організації встановлює перелік підрозділів організації з вказівкою окремих елементів зовнішнього оточення.

У багатьох випадках організація розглядається як об'єкт, що має упорядковану внутрішню структуру. У ній сполучаються різноманітні зв'язки (фізичні, технологічні, економічні, правові тощо).

Всі організації побудовані на основі ієрархічного принципу. Істотною рисою організації є також горизонтальний розподіл праці, що дозволяє спеціалізувати діяльність співробітників.

Незалежно від типу і масштабів діяльності організація повинна бути упорядкована.

Існує ряд загальних принципів, які необхідно враховувати будь-якій організації в процесі своєї діяльності:

- визначення і деталізація цілей;

- визначення прийомів, способів діяльності, що сприяють досягненню цих цілей;

- доручення різних задач індивідуумам (розподіл праці) і об'єднання їх у робочі групи;

- координація, узгодження різних видів діяльності, доручених кожній групі;

- забезпечення єдності цілей;

- встановлення ефективного контролю. 

1.1.3 Порядок виконання роботи 

Описати організацію як об'єкт управління, висвітлюючи наступні питання:

- назва організації;

- спеціалізація;

- розміри;

- стисла історія розвитку;

- місія і цільове призначення;

- правова і нормативна основа;

- ресурси;

- процеси;

- структура;

- розподіл праці і розподіл ролей;

- зовнішнє середовище (соціальні, економічні зв'язки і відносини). 

1.1.4 Звіт про роботу 

Опис організації необхідно формувати відповідно до переліку питань, розглянутих у розділі «Порядок виконання роботи».

Оформлення звіту з практичного заняття необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 [1]. 

1.1.5 Контрольні запитання і завдання 

 1. Що являє собою організація?

 2. На основі якого принципу побудовані будь-які організації?

 3. За якими ознаками проводиться класифікація організацій?

 4. Що таке місія організації? Розкрийте суть цього поняття.

 5. Наведіть приклади місії як філософії організації.

 6. Що є елементами в організаційній структурі підприємства?

 7. Що є зв'язками в організаційній структурі підприємства?

 8. Що таке ціль організації?

 9. За якими критеріями класифікують ціль організації?

 10. Надайте приклади стратегічних і тактичних цілей організації.

 11. Який вплив робить зміна форм власності на організаційну структуру?

 12. Як зовнішнє середовище організації впливає на її структуру, ступінь централізації та децентралізації управління?

 13. Які фактори визначають чисельність персоналу в організації?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!