Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2395 Задачі з дисципліни Економіка праці і СТВ

Задачі з дисципліни Економіка праці і СТВ

« Назад

Задачі з дисципліни «Економіка праці і СТВ» для студентів заочної форми навчання (2015 р.) 

N –номер прізвища студента у списку групи

1. Підривник рудника відпрацював 22 зміни. Денна тарифна ставка 89+N грн. План роботи становить 500 тонн на місяць. Відомо, що підривник в день виконував роботу обсягом 30 тонн. Норма витрат вибухової речовини – 100 грамів на тонну. За місяць він використав 64 кг. За виконання плану передбачається премія у розмірі 10%, а за кожний відсоток перевиконання – премія по 1,5% заробітної плати. Крім того, виплачується премія у розмірі 40% вартості заощаджених матеріалів. Розрахувати загальну суму заробітку працівника та питому вагу тарифу у його зарплаті, якщо вартість 1 кг вибухової речовини – 1000 грн. 

2. Розрахувати місячну заробітну плату інженера. Згідно умовам контракту, інженеру встановлено оклад 3100+N грн. Він відпрацював всі дні місяця згідно графіку (22 робочі дні по 8 годин). За своєчасний і якісний пуск виробничих потужностей за умовами контракту передбачена премія в розмірі 20% окладу. 10 робочих днів інженер працював безпосередньо у цеху, де всім робітникам умовами контракту передбачена доплата за шкідливі умови праці у розмірі 12%. Два робочих дня інженер працював без допомоги помічника-техніка, оклад якого 2120 грн. на місяць. 

3. Робочий-відрядник IІІ розряду (4,0 грн. за деталь) виготовив за 8 годинну робочу зміну 33 деталі при нормі часу 15 хвилин на одну деталь. Робота тарифікується за IV розрядом (4,5 грн.) Визначити відсоток виконання норм виробітки, відрядну ЗП та питому вагу тарифу у відрядному заробітку. 

4. Використовуються такі тарифні ставки працівників: 1217+N; 1250+N; 1300+N; 1370+N; 1410+N грн. Визначити порозрядні тарифні коефіцієнти, їх абсолютне і відносне зростання та діапазон тарифної сітки. 

5. Заробітна плата працівника становить 1628+N грн. Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб якщо: а) працівник не відноситься до категорії осіб, які мають право на податкову соціальну пільгу в підвищеному розмірі; б) працівник утримує дитину-інваліда  ІІ групи у віці до 18 років;  в) працівник є Героєм України. 

6. Працівник Коваленко В.В. є студентом вузу денної (очної) форми навчання, стипендію з бюджету не отримує. У вільний від навчання час, працює  на підприємстві (0,5 ставки). Підприємство-роботодавець самостійно виплачує йому стипендію в сумі 430+N грн. в місяць. За серпень 2015 р. працівнику нараховано:

- заробітна плата в сумі 1120 грн.;

- стипендія  в сумі 430+N грн.

Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, внески працівника на пенсійне і соціальне  страхування - ЄСВ (єдиний соціальний внесок). 

7. Працівник Величко С.О. є студентом вузу заочної форми навчання, трудова книжка зберігається на підприємстві. За червень 2015 р. працівнику нарахована заробітна плата в сумі 1680+N грн.  Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, внески працівника на пенсійне і соціальне страхування (ЄСВ). 

8. Працівник Савченко П.Т. є аспірантом денної (очної) форми навчання і отримує стипендію з бюджету. Трудова книжка працівника зберігається у вузі. Окрім того, працює на підприємстві. Підриємство-роботодавець за вересень-листопад 2015 р. нарахувало заробітну плату:

- вересень – 1400+N грн.;

- жовтень – 1425+N грн.;

- листопад  – 1980 грн.

Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, внески працівника на пенсійне і соціальне страхування  (ЄСВ) для кожного місяця.

Додаткові задачі 

  1. Підприємство випускає однорідну продукцію, що продається за постійною ціною 10 за одиницю. Для виробництва використовується тільки робоча сила. При кількості зайнятих від 500 до 2500 гранична продуктивність праці (MPL) у фізичному виразі задана співвідношенням: MPL=-0,01L+50. Фірма стикається з такою кривою пропозиції праці: W=0,1L+200, для L>500. Знайти рівноважний рівень заробітної плати та кількість працюючих для ринку чистої конкуренції та монопольного ринку. Розрахуйте втрати суспільства та працівників через монополізацію ринку. 
  1. Фірма стикається з кривою пропозиції праці, що задана функцією: L=1000w. Функція попиту на працю з боку фірми: L=5000-500w. Знайти рівноважний рівень заробітної плати та кількість працюючих для монопсонного ринку. В якій точці досягається конкурентна рівновага? Розрахуйте втрати суспільства та працівників через монопсонізацію ринку. 
  1. Конкурентна фірма може купувати будь-яку кількість праці і капіталу за постійними цінами w =$10 і r =$40. В таблиці наведено комбінації праці (L) і капіталу (K), кожна з яких дозволяє виробити 20 одиниць продукції. Відомі також  відповідні цим комбінаціям граничні продукти праці і капіталу в фізичному вираженні (MPK і MPL):  

K

L

MPK

MPL

100

1

0,05

5,00

50

2

0,10

2,50

25

4

0,20

1,25

20

5

0,25

1,00

10

10

0,50

0,50

5

20

1,00

0,25

4

25

1,25

0,20

2

50

2,50

0,10

1

100

5,00

0,05

Якщо фірма бажає виробити 20 одиниць продукції з мінімальними витратами, яку комбінацію K-L слід обрати? Яку частку в сумі витрат складуть витрати на працю? 

  1. Функція корисності індивіда має вигляд: U=Cl2, де С – обсяг споживання товарів та послуг у фізичному виразі, l – години відпочинку. Відомо, що ставка заробітної плати дорівнює $10 на годину, р=$5, нетрудовий дохід Y0=$60. Скільки годин буде працювати людина? Якщо його нетрудовий дохід збільшиться на 30$ на добу, як зміниться його рішення? Який ефект буде домінувати? Якщо замість попереднього йому вдвічі збільшать заробітну плату – 20$ на добу, скільки він вирішить працювати? Який ефект при цьому буде домінувати? 
  1. Функція корисності індивіда має вигляд: U=Cl, де С – обсяг споживання товарів та послуг у фізичному виразі, l – години відпочинку. Відомо, що ставка заробітної плати дорівнює $10 на годину, р=$5, нетрудовий дохід (Y0)– відсутній, отже, людина змушена працювати. Якою має бути величина нетрудового доходу, щоб людина могла взагалі не працювати?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!