Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2393 Вимоги щодо написання письмової роботи, Статті для реферування

Вимоги щодо написання письмової роботи, Статті для реферування

« Назад

Статті для реферування (обрати одну з переліку) 

  1. Плохій С. Розділена церква // Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – Київ, 2006. – С. 119-135. 

  2. Лепявко С.А. Аналоги українського козацтва у західному світі // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 102-115. 

  3. Єкельчик С. Тіло і національний міт: до картини українського національного відродження ХІХ ст. // Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. – Київ, 2010. – С. 19-49. 

  4. Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Грицак Я. Страсті за націоналізмом: Історичні есеї. – Київ, 2004. – С. 90-112. 

Вимоги щодо написання письмової роботи 

Письмова робота (4-6 сторінок) має складатись із трьох обов’язкових частин – вступу, основної частини і висновків. У вступі студенти мають дати визначення мети написання даної роботи автором. В основній частині студенти своїми словами переказують короткий зміст статті, зауважують на основних проблемах, що їх підняв автор, звертають увагу на те, як автор побудував свої аргументи, чим їх підкріпив, оцінюють, чи вдалось авторові переконати у своїй точці зору, які питання лишилися не розкритими. У висновках необхідно підсумувати сказане у письмовій роботі.

Студент зобов’язаний уникати плагіату.

З «Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування у навчальному процесі НаУКМА» (19.06.2009) 

Плагіат карається тим, що робота буде оцінена у нуль балів без права переписування. Окрім того, відповідно до «Положення», студент може отримати дисциплінарне покарання, включно з позбавленням диплома НаУКМА.

Для того, щоб уникнути плагіату, необхідно або повністю перефразувати оригінальний текст (вживаючи свої слова, реструктуруючи речення), або взяти незмінений текст у лапки. І в першому, і в другому випадку у кінці має бути зноска, яка містить посилання на джерело даного тексту. Зноску слід ставити після лапок і перед крапкою (комою, іншим розділовим знаком).

Посилання може бути двох видів – в самому тексті (це особливо зручно, коли робота пишеться від руки) або винесена вниз сторінки чи в кінець тексту. В першому випадку посилання має наступний вигляд: [2; 34], де перша цифра – це позиція цитованої праці у списку використаної літератури і друга – номер сторінки, на якій міститься цитований текст.

В другому випадку посилання має вигляд зноски внизу сторінки (робиться за допомогою функції „Вставка” – „Ссылка” – „Сноска” у програмі Microsoft Word). Зазначення сторінки є обов’язковим, окрім випадків, коли дається посилання на цілу книгу.

Наприклад, студент(ка) посилається на сторінку 68 з книги Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2005. У списку літератури книга стоїть під номером 3. Якщо посилання робиться за першим зразком, то посилання буде наступним: [3; 68]. Якщо за другим зразком, то у кінці цитованого фрагменту ставиться зноска над рядком і внизу сторінки міститиметься посилання:

1 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2005. – С. 68.

Посилання на статті у журналах робиться наступним чином:

Ворончук І. Про коефіцієнт диму на Волині в другій половині XVI – середині XVII  ст. // Український археографічний щорічник. Вип. 3-4. – Київ, 1999. – С. 212-229.

Посилання на розділ книги:

Крикун М. Передмова // Селянський рух на Україні. 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – Київ, 1993. – С. 5-21.

У випадку повторного цитування кілька разів поспіль однієї і тієї ж праці повну назву роботи повторювати не слід, обмежуючись стандартним скороченням, наприклад:

1 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2005. – С. 68.

2 Там само. – С. 73.

Посилання на Інтернет-ресурс:

Сторониче: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сторониче [останній перегляд: 10.01.2011]

Посилання використовуються також при цитуванні автора, працю якого студент(ка) реферує.

Цитати звичайно охоплюють влучні словосполучення, вирази автора, рідше від одного до кількох речень. Робота не має складатися виключно з цитат автора статті, з’єднаних між собою короткими коментарями студента/студентки.

Список літератури організується в алфавітному порядку і нумерується.

Формат. Робота подається у надрукованому вигляді, студенти набирають текст 12 кеглем через півтора інтервали, поля мають бути вирівняні, текст поділений на абзаци.

Підстави зняття балів за роботу (максимум – 10):

1. Плагіат: знімається 10 балів, без права переписування.

2. Студент(ка) на 4-6 сторінок висловив(ла) тільки свої міркування щодо проблеми, якій присвятив своє дослідження автор, але не проаналізував(ла) саму роботу автора: 6 балів.

3. Неналежне оформлення роботи (недотримання формату): 1 бал.

4. Неналежне оформлення бібліографії і посилань: 1 бал.

5. Грамотність: Додатково звертається увага на грамотність студентів. Якщо у тексті міститься велика кількість орфографічних і стилістичних помилок, за це знімається 2 бали. 

Термін подачі роботи. Письмова робота здається викладачу до 3 грудня включно. Після 16 години 3 груня роботи не приймаються.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!