Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2384 Завдання до виїзного практичного заняття Виробництво-Склад

Завдання до виїзного практичного заняття Виробництво-Склад

« Назад

Завдання до виїзного практичного заняття Виробництво-Склад 

1. Описати структуру компанії і визначити суб'єкти логістичних операцій.

2. Дати характеристику логістичних операцій компанії:

за масштабами розроблюваних проблем

за рівнем управління(процеси зовнішньої та внутрішньої логістики)

за характером господарської діяльності

3. Визначити наявні елементи (прояви): 

вхідної логістики (постачання)           

- комерційної логістики (запасів)

вихідної логістики (розподільча)           

інформаційної логістики

транспортної логістики

4. Побудувати  схему матеріальних потоків виробничо-комерційної діяльності компанії:

на етапі забезпечення виробничих процесів

на етапі виробництва

на етапі розподілу і збуту

5. Визначити та охарактеризувати фактори прямого впливу на логістичні операції компанії:

обсяг (маса), час і форми постачань

форма виробництва

технології виконання логістичних операцій

рівня механізації й автоматизації робіт

вид транспортних засобів

відстань транспортування та інші фактори

вид продукції, її призначення

стану інфраструктури суб'єкта господарювання

стратегії підприємства

системи з управління логістичними процесами і процесами виробництва

6. Дати характеристику логістичним процесам з позиції:

планомірності

оперативності 

економічності 

централізації

технологічності

7. Визначити види попиту, що формується на різних стадіях логістичних операцій:

самостійний 

пов'язаний

8. Характеристика системи управління запасами: визначити технологічні системиуправління запасами, що використовуються на підприємстві та види наявних запасів(внутрішніх та зовнішніх)

9. Характеристика складу:

за видом виконуваних функцій

за товарною специфікацією

за технічною будовою

за розміром приміщень

за транспортними умовами

за конструктивними особливостями

10. Визначити  тип складу: A, B+, B, C, D ? Обґрунтувати своє рішення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!