Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2376 Лабораторна робота №1 на тему Парна лінійна регресія

Лабораторна робота №1 на тему Парна лінійна регресія

« Назад

Лабораторна робота №1 на тему Парна лінійна регресія

Потрібно:

1) навести графічне зображення залежності між показниками, зв’язок яких досліджується (1 бал);

2) знайти статистичні оцінки  для параметрів  парної лінійної функції регресії  (2 бали);

3) знайти коефіцієнт детермінації та кореляції економетричної моделі, охарактеризувати рівень адекватності моделі (2 бали);

4) перевірити статистичну значущість коефіцієнтів детермінації та кореляції (1 бал);

5) із надійністю  = 0,95 обчислити прогноз середнього значення залежної змінної та навести зображення довірчого інтервалу для теоретичної лінійної парної регресії (3 бали);

6) використовуючи засоби Excel, обрати найкращий вид економетричної моделі, що описує зв’язок між показниками (1 бал).

1. Залежність між ростом Y (м) та вагою дітей Х (кг) приведені в таблиці:

Зріст в м Y=yi

0,62

0,58

0,64

0,65

0,67

0,68

0,695

0,699

Вага в кг X=xi

0,531

0,524

0,541

0,55

0,559

0,62

0,632

0,672

 

0,71

0,715

0,725

0,781

0,79

0,795

0,8

0,81

0,85

0,86

0,682

0,689

0,692

0,694

0,698

0,69

0,71

0,72

0,725

0,73

 

2. Залежність врожайності цукрових буряків Y (ц/га) від кількості внесених в грунт поживних речовин Х (кг/га) наведені в таблиці:

Y=yi

369

380

370

395

420

412

436

420

X=xi

83

92

112

132

144

154

162

189

 

425

427

450

468

490

500

510

515

200

210

220

235

240

250

255

270

3. Із старшого класу навздогад вибраної середньої школи було відібрано групу учнів. Дані про їх середньорічні оцінки з математики та решти дисциплін в балах наведено в таблиці:

Бали з решти дисциплін Y=yi

45

25

48

52

54

51

59

Бали з математики X=xi

30

35

31

38

41

48

50

 

60

62

69

72

78

76

80

82

85

81

90

93

55

51

58

60

59

65

73

78

71

79

80

81

4. Конденсатор було заряджено до повної напруги U0 в певний момент часу t, після цього він починає розряджатися. Залежність напруги Y від часу розрядки Х приведені в таблиці: 

Y=yi

100

85

70

65

60

55

X=xi

0

1

2

3

4

5

 

50

45

40

35

30

25

22

20

6

7

8

9

10

11

12

13

5. Залежність врожайності пшениці Y (ц/га) від глибини зволоження Х (см) приведені в таблиці:

Y=yi

10

12

14

16

18

20

22

24

26

X=xi

0

5

8

10

12

14

16

18

20

 

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

6. Товарообіг Y та сума витрат Х, які досліджувалися в 20-ти магазинах, приведені в таблиці:

Y=yi

480

510

530

540

555

564

570

575

580

X=xi

30

25

31

32

38

41

40

46

49

 

585

590

596

605

618

625

635

640

650

660

54

58

60

64

75

78

82

83

85

90

7. Результати вимірів чутливості Y відеоканалу та звукового каналу Х приведені в таблиці:

Y=yi

240

200

190

180

170

160

150

140

130

X=xi

170

180

200

230

240

250

280

300

310

 

120

110

100

90

80

70

65

60

55

50

45

320

330

350

380

400

410

420

430

440

450

460

8. Величина зносу різця Y (мм) від часу роботи Х (год) приведена в таблиці:

Y=yi

30

29,1

28,4

28,1

28,0

27,7

27,5

27,2

X=xi

6

7

8

9

10

11

12

13

 

27,0

26,8

26,5

26,3

26,1

25,7

25,3

24,3

24,1

24,0

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9. Залежність кров’яного тиску Y людини від довжини руки Х приведені в таблиці:

Y=yi

115

116

117

118

119

120

121

122

X=xi (см)

62,1

61,1

61

60,5

60

59

58,5

58

 

123

124

125

126

127

128

129

130

135

150

57,5

56,5

56

55,5

55

54,5

54

53,5

53

52,5

10. Залежність пружності Y сталевих болтів від вмісту в них нікелю Х, приведені в таблиці:

Y=yi

35,4

35

35,8

36,2

36,7

36,9

37,3

37,8

X=xi

2,2

2,35

2,42

2,58

2,65

2,69

2,74

2,88

 

38,2

39,1

40,5

42,4

43,8

45,6

46,9

48,5

49,4

50

2,91

2,95

2,99

3,0

3,11

3,21

3,29

3,34

3,44

3,5

11. Результати порівняння нового методу газового аналізу із старим приведені в таблиці:

Новий метод виміру в

умовних одиницях Y=yi

2,88

2,91

2,92

2,96

3,01

3,11

Старий метод виміру X=xi

2,07

2,12

2,11

2,58

2,89

2,92

 

3,21

3,25

3,32

3,36

3,42

3,46

3,58

3,88

4,12

3,01

3,12

3,21

3,29

3,31

3,35

3,41

3,48

3,81

12. Річна продуктивність праці в розрахунку на одного робітника Y і енергомісткість праці Х на підприємствах однієї галузі приведені в таблиці: 

13. Залежність кількості масла Y в грамах, що споживає щоденно певна особа від заробітної плати за місяць Х в гривнях приведені в таблиці:

14. Залежність ваги монети в млгр. Y від часу її обігу в роках Х приведені в таблиці:

15. Залежність відсоткового вмісту кремнію Y в чавуні від температури шлаку Х приведені в таблиці:

16. Залежність врожайності Y (ц/га) пшениці від кількості внесених добрив Х (кг/га) приведені в таблиці:

17. Залежність міцності волокна хлопку в умовних одиницях Y від його товщини Х (мкр) приведено в таблиці:

18. Залежність граничного навантаження на болт Y в умовних одиницях від його твердості Х в умовних одиницях приведено в таблиці:

19. Вплив температури Y в °С середовища на добовий хід хронометра Х приведено в таблиці:

20. Залежність відсоткової місткості свинцю Y в руді від відсоткової місткості Х срібла приведена в таблиці:

21. Залежність числа гризунів Y, які загинули від отрути при концентрації Х, що використовували проти них, наведені в таблиці:

22. Залежність кількості споживання масла на добу певною категорією пенсіонерів Х (грам) від розміру Y (грн) отриманої місячної пенсії приведено в таблиці:

23. Залежність місткості у відсотках срібла в руді від місткості у відсотках свинцю наведені в таблиці:

24. Залежність відсоткової місткості кремнію від температури наведені в таблиці:

25. Залежність міцності волокна бавовни Х (в умовних одиницях) від граничного навантаження Y (гр) наведено в таблиці:

26. Залежність собівартості від вирощеного врожаю соняху наведено в таблиці:

27. Залежність врожайності цукрових буряків Y (ц/га) від кількості внесених в грунт поживних речовин Х (кг/га) наведені в таблиці:

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!