Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2349 Завдання контрольної роботи з Мікроекономіки

Завдання контрольної роботи з Мікроекономіки

« Назад

Завдання контрольної роботи з мікроекономіки

Кожен варіант контрольної роботи містить два теоретичних питання та вісім задач по основних розділах дисципліни.

Оформлення тексту контрольної роботи (Microsoft Word).

Титульний аркуш має відповідати таким вимогам − береги: лівий − не менше 20 мм, верхній − не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, нижній − не менше 20 мм.  Зразок оформлення титульного аркушу знаходиться в Додатку 1.

Оформлення сторінки тексту подано в Додатку 3. Всі сторінки мають бути пронумеровані справа вверху. На першій сторінці номер не ставиться.

Шрифт − Times, розмір тексту − 12, через 1 інтервал. Інтервал між абзацами − 6 пт. Формули подавати у форматі MathType Equation або Microsoft Equation. 

Варіанти контрольної роботи

Варіант

Теоретичні питання

Задачі

Варіант

Теоретичні питання

Задачі

1

1,31

1,31,61,91,121,151,181,211

16

16,46

16,46,76,106,136,166,196,226

2

2,32

2,32,62,92,122,152,182,212

17

17,47

17,47,77,107,137,167,197,227

3

3,33

3,33,63,93,123,153,183,213

18

18,48

18,48,78,108,138,168,198,228

4

4,34

4,34,64,94,124,154,184,214

19

19,49

19,49,79,109,139,169,199,229

5

5,35

5,35,65,95,125,155,185,215

20

20,50

20,50,80,110,140,170,200,230

6

6,36

6,36,66,96,126,156,186,216

21

21,51

21,51,81,111,141,171,201,231

7

7,37

7,37,67,97,127,157,187,217

22

22,52

22,52,82,112,142,172,202,232

8

8,38

8,38,68,98,128,158,188,218

23

23,53

23,53,83,113,143,173,203,233

9

9,39

9,39,69,99,129,159,189,219

24

24,54

24,54,84,114,144,174,204,234

10

10,40

10,40,70,100,130,160,190,220

25

25,55

25,55,85,115,145,175,205,235

11

11,41

11,41,71,101,131,161,191,221

26

26,56

26,56,86,116,146,176,206,236

12

12,42

12,42,72,102,132,162,192,222

27

27,57

27,57,87,117,147,177,207,237

13

13,43

13,43,73,103,133,163,193,223

28

28,58

28,58,88,118,148,178,208,238

14

14,44

14,44,74,104,134,164,194,224

29

29,59

29,59,89,119,149,179,209,239

15

15,45

15,45,75,105,135,165,195,225

30

30,60

30,60,90,120,150,180,210,240

Контрольні роботи надсилаються на перевірку (matushko.a.e@gmail.com) або передаються викладачу у комп’ютерному та паперовому форматі не пізніше як за тиждень до початку установчої сесії.

Кожна позиція контрольної роботи оцінюється у 10 балів.

Задачі

1. 1-60 (1)

 1. Побудуйте криві байдужості для двох абсолютно доповнюючих товарів в пропорції 4:3 і для двох абсолютно взаємозамінних товарів в тій же пропорції 4:3.

 2. Математично побудуйте залежність  граничної норми заміщення від споживаної кількості блага х і блага у (х, у > 0), якщо крива байдужості виражена співвідношенням

 3. Математично побудуйте залежність  граничної норми заміщення від споживаної кількості блага х і блага у (х, у > 0), якщо крива байдужості виражена співвідношенням

 4. Побудуйте залежність граничної норми заміщення від споживаної кількості блага х і блага у (х, у > 0), якщо крива байдужості виражена співвідношенням

 5. Побудуйте залежність  граничної норми заміщення від споживаної кількості блага х і блага у (х, у > 0), якщо крива байдужості виражена співвідношенням

 6. Функція попиту гера Швабе на пиво (х) така: де px – ціна пива, py – ціна смажених ковбасок. Нехай px = 4 грн., py = 5 грн.. Визначте у цій точці значення коефіцієнта прямої еластичності попиту на пиво за ціною.

 7. Функція уподобань щодо споживання компакт-дисків (х) та усіх інших благ (у) для студента:  Ціна компакт-дисків - 5 грн. за диск. Чому дорівнює для студента гранична корисність споживання десятого компакт-диску?

 8. Студент має уподобання щодо проведення часу з друзями - х1 і сидінням на лекціях - х2, що описуються функцією корисності Кобба-Дугласа:  де а, α, β = const и а, α, β > 0, х1,х2>0. Визначте граничну норму заміщення сидіння на лекціях часом, проведеним з друзями (MRS).

 9. Знайдіть неперервну функцію граничної корисності від приросту блага Х, якщо загальна корисність споживання двох благ задана формулою

 10. Студент має уподобання щодо проведення часу з друзями - х і сидінням на лекціях - y, що описуються функцією корисності Кобба-Дугласа: де а, α, β = const и а, α, β > 0, х,y>0. Визначте граничну норму заміщення сидіння на лекціях часом, проведеним з друзями (MRS).

 11. Уподобання споживача щодо пива - х1 й раків - х2 описуються як функція корисності Кобба-Дугласа:  де а, α, β = const и а, α, β > 0, х1,х2>0. Якою є гранична корисність споживача від збільшення споживання пива у товарному наборі за умов незмінної кількості раків?

 12. Споживач має 6 од. блага А та 8 од. блага В. Його функція корисності 

a. За скільки од. блага А споживач погодиться віддати 2 од. блага В?

b. Визначте MRSAB  споживача до й після запропонованого йому обміну благами.

 1. Побудуйте лінію бюджетного обмеження для стільців та комп’ютерів при доході споживача, що дорівнює 1000 динарів в місяць з урахуванням цін: стільці – 2 динари з 1 од., комп’ютери – 10 динарів за 1 од. Як зміститься лінія при зниженні ціни стільців до 1 динару і при зростанні ціни комп’ютерів на 25% Випишіть рівняння обох бюджетних прямих.

 2. Для споживача MRS курячого м’яса на яловичину = 2. Ціна курячого м’яса 1$ за кг, яловичини - 3. Використовуючи граничний аналіз, покажіть, як споживач повинен повести себе, щоб досягнути рівноваги.

 3. Гранична корисність товару X для споживача дорівнює 16 од., а товару Y - 16 од., ціна товару X - 2 грн., товару Y - 3 грн. Чи знаходиться споживач у рівновазі? Споживання якого товару він, скоріше за все, захоче збільшити?

 4. Довести, що якщо функція корисності індивіда має вигляд , а дохід споживача описується рівнянням P1x1+P2x2=I, де Р1 та Р2 – відповідно ціна першого та другого блага, оптимальний обсяг благ, що споживаються, можна знайти за формулами 

 5. Уявіть собі, що ви маєте у своєму розпорядженні 40$ на тиждень і витрачаєте усі гроші на морозиво або естрадні концерти. Ціна морозива 4$ за порцію, а ціна квитка на концерт 10$. Накресліть бюджетні обмеження. Покажіть, як на них вплине зменшення грошей, що є у вашому розпорядженні до 20$, збільшення ціни квитків до 20$. Уявіть, що ви отримали знижку з ціни на морозиво і ціна буде змінюватись зі зміною обсягу, що купується. Ви будете сплачувати 4$ за велику порцію, якщо купуєте дві порції на тиждень і 2$, якщо купуєте більше. Якими будуть ваші бюджетні обмеження?

 6. Оптимальний набір споживача складає 6 од. блага x та 8 од. блага y. Визначте ціни благ, що споживаються, якщо відомо, що дохід споживача дорівнює 240 грош. од. Функція корисності має вигляд: .

 7. Наведена таблиця відображає загальну корисність від споживання піци та Кока-коли. Припустимо, що піца коштує 1,5 грн. за 1 шматочок, а Кока-кола – 3 грн. за пляшку. Якщо у споживача є 30 грн., яка комбінація товарів буде максимізувати його задоволення?

Вихідні дані до задачі 19

Кількість товару

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Задоволення від піци, утилів

47

92

132

166

196

224

251

271

288

303

313

315

312

300

Задоволення від Кока-кола, утилів

111

200

272

336

386

426

452

456

444

408

340

217

92

-17

 1. Якщо Px = 5 грн., Py = 2,5 грн., обчисліть кількість одиниць, яке споживач має придбати, жертвуючи одиницею Х. Який нахил бюджетної лінії?

 2. Уподобання споживача щодо пива - х й раків - y описуються як функція корисності Кобба-Дугласа:   де а, α, β = const и а, α, β > 0, де х – кількість першого блага у споживчій корзині, y – кількість другого блага, х,y>0. Якою є гранична корисність споживача від збільшення споживання пива у товарному наборі за умов незмінної кількості раків.

 3. Лінія бюджетних обмежень споживача має вигляд  З часом ціна товару 1 подвоюється, товару 2 підвищується у 6 разів, а доход збільшується у 4 рази. Запишіть рівняння для нової функції бюджетних обмежень.

 4. Функція корисності індивіда має вигляд  його бюджет складає  а ціни благ    Яку кількість кожного з благ має придбати індивід, що максимізує загальну корисність? Запишіть рівняння кривої байдужості споживача.

 5. Функція корисності споживача -  За бюджетних обмежень він придбав 21 од. блага А за ціною  а залишок коштів витратив на придбання блага В. Визначте величину його бюджету. Скільки одиниць  блага В придбає даний споживач, коли ?

 6. Індивід споживає два блага, X і У, в кількостях x і у відповідно. Його функція корисності: а>0, b>0. Нехай а=10, b=25. Визначити обсяги споживання благ, якщо ціни благ  при доході індивіда I = 200.

 7. Домашнє господарство споживає два блага, X і У, в кількостях x і у; його дохід I=80, а уподобання описуються функцією корисності  Знайдіть обсяг попиту на кожне з благ при цінах благ

 8. Домашнє господарство споживає два блага, X і У, в кількостях x і у; його уподобання описуються функцією корисності  ціни благ дорівнюють  Визначте обсяги попиту на кожне з благ при значеннях доходу I=70; I=15. Надайте характеристику залежності обсягів попиту на кожне з благ від доходу.

 9. Споживач витрачає весь свій дохід на придбання молока і сира. Ціна молока складає 3 грн./кг. Ціна сиру - 20 грн./кг. Бюджетна лінія перетинає осі координат відповідно в точках 30 і 4,5. Чому дорівнює бюджет споживача?

 10. Споживач витрачає весь свій дохід на придбання товарів X і У. Ціна товару X складає 100 грн.. Бюджетна лінія перетинає вісь 0X в точці 15, а вісь 0Y - 30. Побудуйте рівняння лінії бюджетних обмежень споживача. Чому дорівнює ціна товару У?

 11. Уподобання споживача описуються функцією корисності  де x – кількість першого блага, y – кількість другого блага у товарному наборі: x,y ≥ 0. Припустимо, що  I = 1200 грн. на тиждень. Яку кількість товару x і товару y слід купувати споживачу, щоб максимізувати корисність? Припустимо, що ціна товару x зменшилася до 5 грн., тоді як ціна товару y залишилася на тому ж рівні. Розрахуйте, на скільки одиниць зміниться величина попиту споживача на товар x за рахунок ефекту заміщення.

 12. Припустимо, уподобання студента між споживанням кави - х1 і води “Буратино” - х2 описуються функцією корисності  де α, β = const, α > 0, β > 0, х1– кількість стаканчиків кави, х2 – кількість пляшок води “Буратино”. Нехай бюджетне обмеження споживача має вигляд:  де p1 – ціна першого блага, p2 – ціна другого блага, I – доход студента. Визначте функції попиту студента на каву та газовану солодку воду типу “Буратино”.

 13. Щомісячний дохід споживача у 1000 грн. розподіляється між двома товарами: м’ясом та картоплею. Припустимо, що м’ясо (x) коштує 22 грн., а картопля (y) - 5 грн. за кг. Якою є функція бюджетних обмежень споживача? Якщо функція корисності для споживача має вигляд яка споживча корзина максимізуватиме його корисність?

 14. Свій дохід у розпорядженні в розмірі 180 грн. пані Брошкіна витрачає на придбання сиру та сметани. Знайдіть загальний ефект від зміни ціни, ефект доходу та ефект заміщення, якщо вартість сметани зросла з 3 до 6 грн. за 1 кг, а ціна сиру незмінна і становить 5 грн. за 1 кг. Уподобання пані Брошкіної описуються функцією корисності виду:  

 15. Споживач витрачає весь свій дохід на придбання молока і сира. Ціна молока складає 3 грн./кг. Ціна сиру - 20 грн./кг. Бюджетна лінія перетинає осі координат відповідно в точках 30 і 4,5. Чому дорівнює бюджет споживача?

 16. Споживач витрачає весь свій дохід на придбання товарів X і У. Ціна товару X складає 100 грн./ кг. Бюджетна лінія перетинає вісь 0X в точці 15, а вісь 0Y - 30. Побудуйте рівняння лінії бюджетних обмежень споживача. Чому дорівнює ціна товару У?

 17. Крива байдужості задається формулою:  при 0≤х≤14. Споживач максимізує корисність, споживаючи товарний набір (х,y) при х=12 шт. на день. У скільки разів х дорожче y?

 18. Щомісячний дохід споживача у 1000 грн. розподіляється між двома товарами: м’ясом та картоплею. Припустимо, що м’ясо коштує 22 грн., а картопля - 5 грн. за кг. Якою є функція бюджетних обмежень споживача? Якщо функція корисності для споживача має вигляд   яка споживча корзина максимізуватиме його корисність?

 19. Студент восьмого року навчання має квазілінійні уподобання щодо споживання компакт-дисків й усіх інших благ. Його функція попиту на компакт-диски:  На даний момент студент споживає 12 компакт-дисків на місяць за ціною 10 грн. за диск. Нехай компанія “Sting” - виробник компакт-дисків підвищила ціну на них до 14 грн.. Оцініть втрати у споживчому надлишку студента.

 20. Домашнє господарство споживає два блага, X і У, в кількостях x і у; його уподобання описуються функцією корисності  ціни благ дорівнюють pх=16, pу=25. Визначте обсяги попиту на кожне з благ при значеннях доходу I=70; I=15. Надайте характеристику залежності обсягів попиту на кожне з благ від доходу.

 21. Якщо ціни товарів А і В відповідно дорівнюють  функція “дохід–споживання” індивіда  На скільки одиниць індивід збільшить споживання кожного блага, коли його бюджет підвищиться зі 120 до 240 грн.?

 22. Бюджет споживача дорівнює 100 грн. При  його функція “ціни–споживання” відображається формулою  На скільки одиниць споживач скоротить споживання кожного блага, якщо ціна блага В зросте з 1 до 8 грн.?

 23. Попит на чоловічі парасольки описується рівнянням  а пропозиція  Визначте рівноважну ціну та рівноважну кількість парасольок. Зобразіть функції попиту і пропозиції графічно. Якщо уряд встановить податок на продавця у розмірі 2 грн. з кожної парасольки, що станеться з рівноважною ціною та обсягом? Які зміни відбудуться на графіку?

 24. Надання послуг міського електротранспорту з перевезення пасажирів описується функцією Qs = 20P – 10, попит пасажирів на транспортні послуги становить Qd = 50 – 10Р. Визначте аналітично рівноважну ціну і кількість пасажирських перевезень. Якими будуть рівноважна ціна і кількість послуг, якщо уряд надасть виробникам субсидію в розмірі 1,5 грн. на одиницю товару? Визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам мікроавтобусів.

 25. Попит на яблука та їх пропозиція описуються рівнянням:    Чому дорівнює цінова еластичність попиту у точці ринкової рівноваги?

 26. Функцію попиту задано рівнянням  Якою є еластичність попиту у точці, де  

 27. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною  пропозиції  За умови ринкової рівноваги споживається 20 од. блага за ціною 4 грн.. Виведіть функції попиту та пропозиції, припускаючи, що вони лінійні; розрахуйте рівноважні ціну та обсяг продажу після введення потоварного податку, що сплачується виробником, у розмірі 2 грн./шт.

 28. Функція попиту на товар А:  де рА - ціна товару А, рВ - ціна товару В, I - доход споживача. Необхідно визначити еластичність попиту на товар А за його власною ціною, за ціною товару В, за доходом споживача, якщо рА=2 грн., рВ=3 грн., I=2. Встановити характер товарів та пояснити економічний зміст отриманих значень.

 29. В 1997 році на Бразилію припадала приблизно третина світового експорту кави. Коли мороз пошкодив близько 75% врожаю кави Бразилії 1976-77 років, ціна зеленої (не смаженої) кави виросла на 400%. Яка було приблизна еластичність попиту на каву? Поясніть результат.

 30. Дана функція попиту на товар Х:  де Рх та Py - ціни товарів Х та Y. Припустимо  та  Визначте коефіцієнти прямої та перехресної еластичності попиту за ціною. Поясніть результат.

 31. Попит на товар Х залежить від його ціни та ціни його замінника Y:  Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар Х за ціною товару Y при  

 32. Еластичність попиту населення на даний товар за ціною дорівнює – 0,15, за доходом +0,5. У наступному періоді доходи населення збільшаться на 5%, а ціна даного товару зросте на 10%. Як зміниться обсяг попиту на даний товар?

 33. Функція попиту на товар X має вигляд:  Ціна товару X -  10 грн., ціна товару Y – 5 грн. Розрахуйте коефіцієнти прямої й перехресної еластичності попиту за ціною товару X та зробіть висновки.

 34. Домашнє господарство споживає два блага, X і У, в кількостях x і у; його уподобання описуються функцією корисності  ціни благ дорівнюють pх=16, pу=25.  Визначте обсяги попиту на кожне з благ при значеннях доходу I=70; I=15. Надайте характеристику залежності обсягів попиту на кожне з благ від доходу.

 35. Уподобання споживача описуються функцією корисності де x – кількість першого блага, y – кількість другого блага у товарному наборі: x,y ≥ 0. Бюджетне обмеження:  де px – ціна блага x, py – ціна блага y, I – доход споживача за певний період. Знайдіть функцію попиту споживача на товар x та надайте її характеристику: як попит залежить від ціни даного блага, від доходу споживача, а також від ціни другого блага. 

 36. Індивід споживає два блага, X і У, в кількостях x і у відповідно. Функція корисності індивіда:  а > 0, b > 0. Нехай а=10, b=25. Визначте обсяги споживання благ, якщо ціни благ pх=5, pу=2 при доході індивіда та при доході індивіда . Зробіть висновки.

 37. Домашнє господарство споживає два блага, X і У, в кількостях x і у; його дохід I=80, а уподобання описуються функцією корисності  Знайдіть обсяг попиту на кожне з благ при цінах благ pх=9, pу=4.

 38. Споживач з лінійною функцією попиту купує 50 од. товару за ціною р = 4; при цьому його еластичність попиту за ціною  Визначте надлишок споживача.

 39. На ринку є три покупця з наступними функціями попиту:      За якою ціною можна буде продати 30 одиниць товару?

 40. На ринку є три покупця з наступними функціями попиту:      Якщо Р = 16, скільки одиниць товару можна буде продати?

 41. На ринку є три покупця з наступними функціями попиту:      Якою є еластичність попиту за ціною, коли Р = 10? Коли q = 12,5?

2. 61-90

 1. Виробнича функція невеликого цеху, що виготовляє рами для картин, має вигляд: , де q – кількість картин, L – години праці, K – години роботи машин. Припустимо, що в день витрачається 9 годин праці та 9 годин роботи капіталу. Яка максимальна кількість картин, які можна вставити у рами за день? Визначте середній продукт праці за цих умов. Припустимо, що фірма збільшила витрати обох факторів. Як збільшиться випуск? Поясніть ефект масштабу виробництва.

 2. Виробнича функція описується формулою  Плата за використання одиниці капіталу дорівнює 50 грн. на місяць. Заробітна платня складає 100 грн. за одиницю праці. Яким є мінімальний обсяг витрат, що є необхідним для виробництва 20 одиниць продукції?

 3. Виробнича функція описується формулою  Плата за використання одиниці капіталу дорівнює 50 грн. на місяць. Заробітна платня складає 100 грн. за одиницю праці. Якою є за таких умов оптимальна комбінація ресурсів, що використовуються для виробництва 20 одиниць продукції?

 4. Фірма сплачує 200 грн. на день за оренду обладнання і 100 грн. заробітної платні. Окрім того, вона використовує таку кількість праці і капіталу, що їх граничні продукти дорівнюють відповідно 0,5 і 1,0. Чи досягнуто фірмою оптимальне співвідношення факторів виробництва з точки зору максимізації прибутку?

 5. Виробнича функція фірми дорівнює  Ціна капіталу становить 4 тис. грн., а ціна праці – 12 тис. грн. Яку кількість капіталу і праці має мати фірма для випуску 300 тис. одиниць продукції?

 6. Виробничу функцію задано формулою . Робочому сплачують 20 грн. за годину праці, а година використання обладнання досягає 5 грн. Якою є оптимальна комбінація ресурсів для виробництва товарів у кількості 10 одиниць?

 7. Виробнича функція для фермерського господарства виглядає як   де х - обсяг добрив у кг. на 1 га. у - обсяг зібраного врожаю у ц. з га. Яким може бути максимальний врожай та скільки добрив треба буде внести, якщо площа угідь становить 1000 га?

 8. Виробнича функція фірми:  Розрахуйте граничну норму технічної заміни фактором виробництва х фактора виробництва y, якщо х = 5, у = 6.

 9. Виробнича функція фірми має вигляд: , де q - випуск продукції; L - години праці; К – машино-години. Припустимо, що на день витрачається 16 год. праці та 25 машино-годин. Яким є максимальний випуск продукції? Якими є середні продукти праці й капіталу за цих умов? Припустимо, що фірма подвоїла витрати обох факторів. Як збільшився випуск продукції? Якою є віддача від масштабу?

 10. Фірма могла б збільшити випуск, найнявши додаткових робітників. Усі інші фактори виробництва залишаються незмінними. Керівництво знає, що зараз граничний продукт праці складає 10 шт. на год., а середній -  12 шт. на год. зміниться середній продукт праці (зросте, зменшиться чи залишиться на тому ж рівні) за умов збільшення чисельності персоналу?

 11. Припустимо, що в умовах використання двох ресурсів машино-години можна орендувати по 8 грн. за годину, а робітників наймати по ціні 32 грн. за годину. Якою є величина нахилу ізокости? Якою буде гранична норма технічного заміщення капіталу на працю, якщо орендна плата зросла на 50%?

 12. Виробничу функцію задано формулою  Робочому сплачують 24 грн. за годину праці, а година використання обладнання досягає 8 грн. Якою є оптимальна комбінація ресурсів для виробництва товарів у кількості 60 одиниць? Якою, коли вартість години використання обладнання зросла до 12 грн.?

 13. Виробнича функція описується формулою  За умов якої кількості залученої праці її продуктивність досягає максимального рівня?

 14. Дана виробнича функція: . Величина капіталу фіксована та складає 16 од. Як виглядає функція еластичності обсягів виробництва від зміни використаного капіталу та праці?

 15. Виробнича функція фірми має вигляд: , де q - випуск продукції; L - години праці; К – машино-години. Припустимо, що на день витрачається 16 год. праці та 25 машино-годин. Яким є максимальний випуск продукції? Якими є середні продукти праці й капіталу за цих умов? Припустимо, що фірма подвоїла витрати обох факторів. Як збільшився випуск продукції? Якою є віддача від масштабу?

 16. Виробнича функція фірми має вигляд: , де q - випуск продукції; L - години праці; К – машино-години. Виведіть функцію граничних продуктів праці та капіталу. Якщо на дань витрачається 9 год. праці та 8 машино-годин, якими будуть величини МРL и МРК? Розрахуйте, на скільки, приблизно, відсотків зміниться випуск, якщо витрати капіталу зростуть на 6%, а праці - зменшаться на 4%.

 17. Виробнича функція фірми: . Протягом довгострокового періоду фірма розширилася, подвоївши витрати праці й капіталу. У скільки разів виріс випуск продукції? Як при цьому змінився середній продукт праці та капіталу? Обґрунтуйте відповідь, спираючись на концепцію віддачі від масштабу.

 18. Дана виробнича функція  Якими є середній та граничний продукти праці й капіталу? Чому дорівнює еластичність праці та капіталу у даному виробництві?

 19. Припустимо, що функцію виробництва задано рівнянням  і що ціна капіталу становить 10 грн., а ціна праці – 15 грн.. Якою є еластичність праці і капіталу у стані оптимуму? Якщо фірми прагне збільшити обсяги виробництва, за рахунок збільшення використання якого фактору це краще зробити?

 20. Виробнича функція для фермерського господарства виглядає як  де х - обсяг добрив у кг. на 1 га. у - обсяг зібраного врожаю у ц. з га. Якщо фермер застосовує 10 кг. добрив на га., яким може бути очікуваний врожай? Якою буде еластичність виробництва за цих умов?

 21. Уявіть, що поточна ставка по банківських депозитах становить 20 % річних. Якими будуть річні внутрішні витрати для споживача, якщо він знімає з депозиту $ 6000 для того, щоб купити машину?

 22. Припустимо, що МС = $10 при Q = 5000 одиниць. AVC = $ 20. Що можна сказати про стан справ на підприємстві?

 23. Дана функція загальних витрат фірми: . Розрахуйте граничні витрати та середні витрати фірми при q = 8.

 24. Функція витрат фірми має такий вигляд:  Визначте обсяг виробництва, для якого собівартість продукції буде мінімальною. Якою буде еластичність витрат за умови випуску 12 од. продукції?

 25. Виведіть рівняння для середнього випуску продукції, граничного продукту та еластичності, якщо відома така виробнича функція:  

 26. Функція загальних витрат компанії має вигляд -  Яким буде рівняння функції середніх змінних витрат? За умови якого обсягу фірма припинить виробництво?

 27. Спеціалісти компанії оцінили функцію витрат нового підприємства як: . Розрахуйте рівень виробництва, що забезпечуватиме найнижчу собівартість продукції. Якою має бути ціна для підтримки рівня прибутковості у 25% та випуску продукції у розмірі 15 тис. шт..?

 28. Функція витрат фірми має такий вигляд:  Припустимо, держава встановила правила обов’язкової сертифікації кожної одиниці продукції і це щоразу коштує 1000 грн. Як за нових умов зміниться собівартість продукції, якщо випуск становить 20 од.? 

 29. Технологія виробництва фірми задана виробничою функцією:  Ціна праці , а ціна продукції фірми  Визначте: а) випуск продукції фірми; б) сукупні витрати на випуск; в) середні витрати; г) граничні витрати; д) обсяг попиту фірми на працю.

 30. Технологія виробництва описується функцією: . Припустимо, що  а потрібний обсяг випуску - 400 шт. на день. Яку кількість факторів виробництва слід придбати фірмі, щоб виробляти 400 шт. продукції на день з мінімальними витратами? Якою буде величина цих мінімальних витрат?

3. 91-120

 1. Фірма орендувала завод та обладнання, щоб виробляти картриджі з відеоіграми, які можуть продаватися в необмеженій кількості по 26 грн. за кожен. Наступні показники описують відповідні витрати виробництва.

Вихідні дані до задачі 91

Обсяг виробництва (на день)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальні витрати (на день)

50

55

62

75

96

125

162

203

248

Використовуючи ці дані:

а) намалюйте загальну виручку і витрати на одному графіку;

б) на іншому графіку зобразіть середні сукупні витрати (ATC), криві граничних витрат (MC) та граничної виручки (MR);

в) дайте відповідь, який обсяг виробництва максимізує прибуток?

г) висловіть свою точку зору: чи залишиться виробник у цьому бізнесі? Чому?

 1. Вартість 1 кг цукру – 4 грн. Припустимо, що ринок цукру є досконало конкурентним. Функція витрат однієї фірми описується рівнянням  Який обсяг виробництва буде максимізувати прибуток цієї фірми? Якщо на ринку діє 200 фірм, яка пропозиція цукру на ринку?

 2. Розрахуйте середні постійні, середні змінні витрати і середні загальні витрати виробництва продукції фірми на основі таких даних (за рік): витрати на сировину і матеріали – 150 тис. грн., витрати на освітлення приміщень – 10 тис. грн., транспортні витрати – 20 тис. грн., витрати на оплату управлінського персоналу – 70 тис. грн., витрати на оплату праці виробничих працівників – відрядників – 200 тис. грн., вартість обладнання – 3 млн. грн. (термін служби – 10 років, схема амортизації – пропорційна), оренда приміщення – 10 тис. грн., обсяг випуску – 2,5 млн. шт. на рік. Визначте обсяг прибутку, що отримується підприємством, якщо ціна одиниці продукції – 500 грн.

 3. Функція витрат фірми  Визначте функції змінних витрат, постійних витрат, середніх змінних витрат, середніх постійних витрат, середніх загальних і граничних витрат.

 4. Короткострокові загальні витрати конкурентної фірми описуються формулою:  Визначте, за якого рівня ринкової ціни конкурентна фірма припинить виробництво в короткостроковому періоді.

 5. В галузі діє 10 фірм. Граничні витрати кожної описуються рівнянням:  Функція попиту в галузі описується рівнянням  Знайдіть, який обсяг буде вироблятися на ринку і якою буде ціна одиниці товару.

 6. Фірма “Цемент” є відносно дрібним виробником цементу. Функція витрат фірми має наступний вигляд:   де Q – обсяг цементу у мішках по 50 кг. Ринкова ціна цементу дорівнює 10 грн. Визначте для фірми:

a) обсяг виробництва, що відповідає максимальному прибутку;

b) максимальний загальний прибуток

c) собівартість одного мішка цементу за умов обсягу, що максимізує прибуток;

d) якою буде ціна мішка цементу та обсяг виробництва фірми у тривалій рівновазі, якщо її витрати не будуть змінюватися;

e) чи буде доцільним продовжувати діяльність на цьому ринку, якщо ціна складатиме 7 грн., і скільки прибутку втратить фірма проти його максимального обсягу.

 1. Фірма, що максимізує прибуток, діє на досконало конкурентному ринку і виробляє q одиниць продукції на місяць. Нехай держава обкладає дану фірму паушальним податком (lump sum tax) у розмірі Т. Як це вплине на обсяг випуску фірми - q? Примітка: паушальним називається податок, який стягується як фіксована величина за певний період часу (наприклад, 1000 грн. в місяць) незалежно від обсягу виробництва.

 2. Фірма, що максимізує прибуток, діє на досконало конкурентному ринку і виробляє q одиниць продукції в місяць. Держава вводить кількісний податок на продукцію фірми з податковою ставкою t. Це означає, що фірма повинна перераховувати до державного бюджету t грн. з кожної проданої одиниці продукції. Як це вплине на обсяг випуску фірми - q?

 3. Фірма “Навіки разом” являється виробником стандартного будівельного клею. Її обсяги виробництва доволі незначні. Аналітики розрахували функцію витрат, що має вигляд:  де q – обсяг клею у мішках по 25 кг. Ринкова ціна мішка клею становить 81 грн. Визначте для фірми:

a) обсяг виробництва та виручку, що відповідають максимальному прибутку;

b) максимально можливий прибуток, що його може отримати фірма;

c) як зміняться можливості фірми отримувати прибуток, якщо її фіксовані витрати зростуть на 10%.

 1. При зміні ціни продукції з 1,5 грн. до 1 грн. за штуку обсяг ринкової пропозиції зменшився з 240 тис. штук до 190 тис. штук за певний період часу. Розрахуйте коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною. Еластичною або не еластичною є пропозиція продукції? 

 2. Функція залежності витрат (ТС) від обсягу випуску (q) для фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції, в короткостроковому періоді описується формулою:  Визначте обсяг випуску, що максимізує прибуток фірми, і саму величину прибутку, якщо ціна одиниці  продукції дорівнює 46 грн.

 3. Функція загальних витрат фірми має наступний вигляд:  Визначте обсяги виробництва за умов мінімальної собівартості, мінімальних граничних витрат. Визначте еластичність витрат, коли

 4. У короткостроковому періоді функція залежності загальних витрат від обсягу випуску (q) для фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції, описується формулою:  Визначте:

d) пропозицію даної фірми в короткостроковому періоді.

e) мінімальну ціну, за якої фірма одержуватиме економічний прибуток.

У короткостроковому періоді функції залежності загальних витрат (ТС) від обсягу випуску (q) для фірми працюючої в умовах досконалої конкуренції, описується формулою  Ринкова ціна одиниці продукції складає 20 грн. Визначте:

a) об'єм випуску, що максимізує прибуток фірми і величину її виграшу (надлишку виробника) за умов даного випуску.

b) величину прибутку фірми при даному обсязі випуску.  

 1. У короткостроковому періоді функція залежності загальних витрат від обсягу випуску (q) для фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції, описується формулою:  Якщо ринкова ціна на продукцію буде більше нуля, але така, що фірма зазнає збитків, коли даній фірмі в короткостроковому періоді слід припинити виробничі операції? 

 2. Постійні витрати фірми, що працює на досконало конкурентному ринку, дорівнюють FC=30, змінні витрати  де q - обсяг випуску. Ринкова ціна на її продукцію складає p=10. Знайдіть, як змінився максимальний прибуток фірми, якщо держава почала стягувати з кожної одиниці продукції кількісний податок у розмірі 5 грн..

 3. На ринку сировини для виготовлення мінеральних добрив представлено фірму “Супер фосфат і Син”. Вона являється в цілому дрібним виробником. Витрати фірми описуються функцією:  де q – обсяг добрив у поліпропіленових по 20 кг. Ринкова ціна за один такий мішок становить 10,6 грн. Визначте для фірми собівартість одного мішка добрив за умов обсягу, що максимізує прибуток.

 4. Фірма “С-тара” відносно невеликими партіями постачає на ринок дошки для тари. Ринкова ціна пакету дощок становить 10,5 грн. Функція витрат має вигляд:  де q – обсяг дощок у пакеті. Визначте для фірми, чи буде доцільним продовжувати діяльність на цьому ринку, якщо ціна складатиме 7 грн., і скільки прибутку втратить фірма проти його максимального обсягу.

 5. Фірма “Залежність” є відносно дрібним виробником спирту. Функція витрат фірми має наступний вигляд: ,  де Q – обсяг продукції у бідонах по 36 л. Ринкова ціна спирту дорівнює 45 грн. за бідон, якою буде ціна бідону спирту та обсяг виробництва фірми, що максимізує прибуток.

 6. Функція витрат фірми: Фірма може продати будь-яку кількість продукції за ціною 40 грн. за штуку. Фактично фірма випускає й продає 8 од. продукції. Розрахуйте прибуток фірми. Чи є даний випуск оптимальним? Який випуск дасть фірмі максимум прибутку?

 7. Функція загальних витрат фірми -  Як у нетривалому періоді виглядає функція пропозиції? Скільки товару буде представлено фірмою на ринок, якщо ціна товару становить  60 грн.?

 8. Фірма є відносно дрібним виробником. Функція витрат фірми має наступний вигляд:   де Q – обсяг продукції. Ринкова ціна р= 10 грн. Визначте для фірми обсяг виробництва, що відповідає максимальному прибутку; максимальний загальний прибуток та  чи буде доцільним продовжувати діяльність на цьому ринку, якщо ціна складатиме 6 грн., і скільки прибутку втратить фірма проти його максимального обсягу.

 9. Функція загальних витрат фірми -  Фірма працює на рівні мінімальної собівартості продукції. Ринкова ціна складає 60 грн. за од. продукції. На скільки треба змінити обсяг виробництва для отримання максимального прибутку?

 10. Постійні витрати фірми, що працює на досконало конкурентному ринку, дорівнюють FC=80, змінні витрати , де q – обсяг випуску. Знайдіть максимальний прибуток фірми, якщо відомо, що ринкова ціна на її продукцію p=45.

 11. Фірма, що максимізує прибуток, діє на досконало конкурентному ринку і виробляє q одиниць продукції в місяць. Нехай держава вводить податок на прибуток, де t - податкова ставка. Так, наприклад якщо t = 0,5, то половину свого прибутку фірма повинна перерахувати до державного бюджету. Як це вплине на обсяг випуску фірми?

 12. Постійні витрати фірми, що працює на досконало конкурентному ринку, дорівнюють FC=30, змінні витрати  де q - обсяг випуску. Ринкова ціна на її продукцію складає p=10. Знайдіть, як змінився максимальний прибуток фірми, якщо держава почала стягувати з кожної одиниці продукції кількісний податок у розмірі 5 грн..

 13. Припустимо, що в галузі з досконалою конкуренцією працює 100 ідентичних фірм. Кожна фірма має функції короткострокових загальних витрат  де у - об'єм виробництва кожної фірми. Визначте в короткостроковому періоді функцію галузевої пропозиції  де р - ціна одиниці продукції.

 14. Фірма “Залежність” є відносно дрібним виробником спирту. Функція витрат фірми має наступний вигляд: ,  де Q – обсяг продукції у бідонах по 36 л. Ринкова ціна спирту дорівнює 45 грн. за бідон, якою буде ціна бідону спирту та обсяг виробництва фірми, що максимізує прибуток; рівень виробництва, для якого собівартість буде мінімальною.

 15. Постійні витрати фірми, що працює на досконало конкурентному ринку, дорівнюють FC=80, змінні витрати  де q – обсяг випуску. Знайдіть максимальний прибуток фірми, якщо відомо, що ринкова ціна її продукції p=10.

3. 121-180 (2)

 1. Функція загальних витрат монополіста  Функція попиту на продукцію монополіста:   Якщо монополіст випускає 20 одиниць продукції на місяць, то чому дорівнює його загальний дохід та прибуток у даному випадку? Як зміниться загальний дохід та прибуток, якщо монополіст максимізує прибуток?

 2. Фірма-монополіст, що постачає послуги таксі, використовує цінову дискримінацію третього роду – для бізнес-класу функція попиту описується рівнянням:, для звичайних пасажирів функція попиту має вигляд:  Знайдіть обсяг та ціну, за якою монополіст максимізує прибуток на кожному сегменті, якщо його граничні витрати постійні і дорівнюють 3.

 3. Монопольна компанія „Квітка Буковини” має таку функцію витрат:  Функція попиту на її продукцію описується рівнянням . Визначте ціну, яка максимізує прибуток компанії, обсяг виробництва та показник Лернера.

 4. Функція попиту на книгу становить  у дол. за шт. Граничні витрати видавництва . Гонорар автора – 20% загальної виручки. Яке рішення щодо обсягу видання прийме видавник? Що буде очікувати автор?

 5. Монополіст працює на вітчизняному ринку, що захищений законом проти зарубіжних конкурентів. Рівняння попиту на його продукцію  . Фірма також може продавати на більш конкурентному світовому ринку, де р=80. Граничні витрати складають , де Q=qd+qe. Знайдіть обсяг виробництва монополіста та його розподіл між різними ринками.

 6. Фірма монополіст, що максимізує прибуток, стикається з функцією ринкового попиту: , де р - ціна одиниці продукції. Постійні витрати монополіста складають 10, а функція його змінних витрат. Який об'єм продукції слід виробляти монополісту? Яку ціну на свою продукцію він повинен встановити? Яка при цьому буде величина прибутку монополіста?

 7. Функція витрат монополіста:  Функція ринкового попиту має вигляд :  яким є прибуток монополіста?

 8. Компанія “Чорне море” виробляє жіночі прикраси з черепашок і діє на ринку монополістичної конкуренції. Гранична виручка компанії -  а її граничні витрати у тривалому періоді -   Мінімальний рівень тривалих середніх витрат LRAC=11. Яким у компанії буде надлишок виробничих потужностей, що не використовуються?

 9. Фірма монополіст, що максимізує прибуток, стикається з функцією ринкового попиту: , де р - ціна одиниці продукції. Постійні витрати монополіста складають 10, а функція його змінних витрат   Припустимо, що держава вводить кількісний податок на монополіста у розмірі 20 грн. на одиницю продукції. Визначте параметри рівноваги і прибуток монополіста після введення кількісного податку.

 10. Припустимо, що на ринку, де діє фірма монополіст, величина попиту на її продукцію (q) залежить не тільки від ціни продукції (р), але також і від витрат фірми на рекламу, яку ми позначимо x (ден. од). Ця специфічна функція попиту має вигляд:  Функція витрат фірми задається рівнянням .

a) Припустимо, що монополіст не здійснює рекламну діяльність (x = 0). Яким є об'єм випуску, що в цьому випадку максимізує прибуток? Якими є ціна і прибуток монополіста?

b) Припустимо тепер, що монополіст вирішив зробити рекламу своєї продукції. У якому випадку, максимізувавши прибуток, він повинен визначити ще і оптимальний рівень витрат на рекламу. Визначте величину витрат на рекламу, об'єм випуску, ціну і максимальний прибуток монополіста.

 1. Фірма-монополіст виробляє продукцію за постійних середніх граничних витратах:  Функція ринкового попиту – , де p – ціна одиниці продукції, q – обсяг продажу. Якими будуть обсяг випуску й ціна, що максимізують прибуток монополіста? Проілюструйте на графіку параметри монопольної рівноваги.

 2. Попит на продукцію монополіста рівний  Граничні витрати –  Яку суму монополіст готовий заплатити за інновацію, що знижує граничні витрати до рівня ?

 3. Попит на продукцію монополіста  Граничні витрати –Яку суму монополіст готовий заплатити за інновацію, що знижує граничні витрати до рівня 0,2?

 4. Споживач має функцію попиту  Граничні витрати монополії постійні:  Які угоди може запропонувати споживачу монопольна фірма, щоб отримати весь надлишок (ідеальна цінова дискримінація)? Для кожного запропонованого варіанту знайдіть усі параметри, що його характеризують.

 5. Монополіст продає на двох незалежних ринках, де еластичність попиту постійна і складає ε1, на одному, ε2 на іншому. Граничні витрати – постійні. Які ціни встановляться на цих двох ринках? Якщо  і  яким є оптимальний обсяг випуску монополіста?

 6. Постійні витрати виробництва фірми складають 100 тис. грн, а її питомі витрати на оплату праці становлять 600 грн., на оплату матеріалів й палива - 400 грн. За ціною у 3 тис.грн. споживачі не куплять продукцію, що випускаються цим підприємством, але при кожному зниженні ціни на 10 грн. обсяг продажів збільшується на 1000 шт. Підрахуйте граничні витрати і граничний дохід фірми, а також визначте її монопольні ціну і обсяг виробництва.

 7. Попит на товар у місті описується рівнянням  де р – ціна у тис. грн, qd  обсяг товару, тис. шт. В умовах вільної конкуренції і постійної віддачі від масштабу середні витрати типової фірми складають 200 тис. грн. Фірма “Алігатор” обіцяє значно понизити витрати випуску товару, якщо їй буде надано монопольне право продажу даного виробу у місті. При цьому випуск монополіста буде на 25% нижче за випуск на конкурентному ринку. Яку економію на витратах (на одиницю продукції) повинна забезпечити фірма “Алігатор”, щоб мерія міста, метою якої є максимізація суспільного добробуту, прийняла пропозицію фірми?

 8. Галузевий попит, функція якого має вигляд  де q – обсяг виробництва, шт.; p – ціна, грн., задовольняється 30 підприємствами, сукупні витрати на виробництво кожного з них можуть бути представлені рівнянням  Визначте абсолютну величину зміни прибутку кожного підприємства внаслідок входження в галузь ще 5-ти аналогічних підприємств. Зробіть відповідні висновки.

 9. Фірма “Чаклун” розробила для студентів шапку-невидимку. Через високу якість та специфічні можливості, що вона відкриває для споживачів, продукція користується значним попитом, хоча ще ніхто не бачив, як вона діє. Спочатку конкуренція на ринку була відсутня. Функції попиту та витрат становили:  та Скільки шапок-невидимок та за якою ціною фірма продаватиме у тривалій перспективі, коли на ринку з’явиться достатньо замінників?

 10. Фірма працює на ринку монополістичної конкуренції. Її функція витрат в короткостроковому періоді має вигляд:  де q - об'єм випуску фірми за певний період часу. Функція попиту на продукцію даної фірми представлена таким чином:  де p - ціна одиниці продукції. Припустимо, що дана фірма прагне до максимізації прибутку.

а. Визначте об'єм випуску, ціну і прибуток фірми в умовах короткострокової рівноваги.

в. Визначте ступінь монопольної влади фірми, використовуючи індекс Лернера.  

 1. Фірма, що діє в умовах монополістичної конкуренції, має функцію загальної виручки , де q - об'єм виробленої і проданої фірмою продукції. Прибуток фірми максимізується при об'ємі продажу 20 одиниць на день. Визначте ступінь монопольної влади фірми, використовуючи індекс Лернера.

 2. Ринок маркетингових послуг у містечку є дуополією. Причому криві реакції обох фірм описуються такими рівняннями: 

Знайдіть графічно та аналітично, як ринок буде розподілений між цими виробниками. Скільки послуг кожен з них надаватиме?

 1. Дано функції попиту двох ринків    Існують дві фірми (а та b), що мають середні витрати  і стандартний об'єм продажів  Кожна з фірм може працювати на будь-якому ринку, в т.ч. обидва на одному. При розділі ринку ціна призначається відповідно до попиту на сумарний стандартний об'єм продажів.

Побудуйте матрицю прибутків/збитків фірми а для різних варіантів дії фірми а і b. Розв’яжіть її. Покажіть відсутність рівноважного рішення за багатоходових припущень щодо дій конкуруючої фірми.

 1. Компанія „Чорне море” виробляє жіночі прикраси з ракушок і діє на ринку монополістичної конкуренції. Гранична виручка компанії  а її граничні витрати в довгостроковому періоді становлять  Мінімальний рівень довгострокових середніх витрат  Яким у компанії буде надлишок виробничих потужностей, що не використовуються?

 2. У галузі діють дві фірми (a i b), які конкурують по Бертрану (зберігаються усі передумови моделі дуополії Бертрана). Функція ринкового попиту:  де р – ринкова ціна. Граничні витрати у обох форм постійні й дорівнюють 13. Визначте ціну, випуск кожної з фірм  та їх прибуток у ситуації рівноваги по Бертрану.

 3. Припустимо, що у в галузі існують лише дві фірми (1 і 2), які конкурують по Курно (зберігаються усі передумови моделі дуополії Курно). Зворотна функція ринкового попиту має вигляд:  Функції загальних витрат фірм відповідно  Якщо фірми діють відповідно до моделі Курно і максимізують свої прибутки, то при введенні державою паушального податку на виробника у розмірі 1 грн., наскільки зміниться прибуток першої фірми?

 4. Припустимо, що у в галузі існують лише дві фірми (1 і 2), які конкурують по моделі цінового лідерства (зберігаються усі передумови моделі дуополії цінового лідерства) Зворотна функція ринкового попиту має вигляд:  Функції загальних витрат фірм (лідера та послідовника) відповідно  Якщо форми діють відповідно до моделі цінового лідерства і максимізують свої прибутки, то при введенні державою кількісного податку на виробника за ставкою 2 грн., якою буде ціна товару?

 5. Фірми А й В є єдиними продавцями побутової техніки. Попит на техніку фірм відповідно  Через відмінності у технології та організації діяльності витрати фірм розрізняються та їх функції становлять відповідно 

а) Визначте ціну й обсяг виробництва, за яких фірми максимізують прибуток.

б) Чи принесе їм вигоду таємна угода?

 1. В галузі діє чотири фірми з обсягами випуску відповідно 12%, 15%, 22% та 35%. Інша частка ринку забезпечується випуском великої кількості малих фірм, частка кожної з яких має не більше 0,5% продажу. Визначте ступінь монополізації ринку.

 2. Функція витрат товаровиробника становить TC = Q + 2Q2. Функція попиту P = 10 – Q. Визначте індекс Лернера, якщо товаровиробник максимізує прибуток.

 3. Припустимо, що з результатів дослідження видно, що монополістична влада комп’ютерної компанії призводить до 20%-го зростання ціни у порівнянні з конкурентною ціною. В результаті продажу комп’ютерів на 30% нижче конкурентного рівня. Якщо поточна ціна складає 1,0 тис. дол. за комп’ютер і продається 50 тис. штук на рік, обчисліть соціальну ціну монополії на ринку.

 4. Обчисліть показник Лернера, якщо граничні витрати монополіста постійні й дорівнюють с, а функція попиту на його продукцію має вигляд:     Параметри мають бути такими, щоб існувала рівновага. Как зміниться монопольна ціна, якщо його продукція обкладається податком з кожної одиниці за ставкою t .

 5. Функція попиту на продукцію монополіста  Граничні витрати дорівнюють 0,5. Держава призначає податок на одиницю блага за ставкою t, що сплачується монополістом. Яку ставку податку встановить держава у випадку, коли її мета - максимізація суспільного добробуту? Максимізація податкових надходжень?

 6. Функція попиту на певне благо має вигляд  На цьому ринку присутній єдиний торгівельний посередник, який власне й продає товар споживачам, та монопольний виробник цього блага. Обидва максимізують свій прибуток, причому посередник не може вплинути на ціну виробника. Витрати на виробництво одиниці блага дорівнюють 2. Побудуйте модель, що описує дану економічну ситуацію. Які ціни будуть призначені виробником та посередником? Знайдіть чисті втрати добробуту. Порівняйте ці втрати з тими, що несло б суспільство у випадку, коли б сам виробник продавав товар кінцевому споживачеві.

 7. Фірма працює на ринку монополістичної конкуренції. Її функція витрат в короткостроковому періоді має вигляд:  де q - об'єм випуску фірми за певний період часу. Функція попиту на продукцію даної фірми представлена таким чином:  де p - ціна одиниці продукції. Припустимо, що дана фірма прагне до максимізації прибутку. Визначте ступінь монопольної влади фірми, використовуючи індекс Лернера.

 8. Якщо попит споживачів виглядає як  на ринку цього товару присутній монопольний виробник, витрати якого на одиницю продукції дорівнюють с, та n посередників-перепродавців (перший перепродає другому, другий третьому і т.д.). Знайдіть ціну, що встановлює кожна фірма, та обсяг продаж.

 9. Фірма, функція витрат якої  є монополістом на внутрішньому ринку та продає на ньому свою продукцію за ціною  У той же час, вона має доступ на конкурентний зовнішній ринок, де ціна дорівнює 10. Арбітраж між ринками неможливий. Знайдіть показник Лернера для внутрішнього й зовнішньо ринків.

 10. Фірма-монополіст виробляє продукцію за постійних середніх граничних витратах:  Функція ринкового попиту – , де p – ціна одиниці продукції, q – обсяг продажу.

a) Якщо б даний ринок не був би монопольним, а був би ринком досконалої конкуренції та крива граничних витрат була б кривою пропозиції галузі, то якими у цьому випадку були б рівноважна ціна й обсяг продаж? Покажіть дану ситуацію на графіку. Порівняйте параметри рівноваги на ринках монополії та досконалої конкуренції.

b) Визначте величину виграшу споживачів на конкурентному ринку.

c) Визначте втрату суспільного добробуту на монопольному ринку.

 1. Зворотна функція ринкового попиту має вигляд:  де a,b = const та a,b>0; q – кількість товару, p – ціна за од.; q,p>0.

a) Нехай на даному ринку працює фірма-монополіст. Її функція витрат –  Визначте обсяг випуску й ціну, що максимізують прибуток монополіста, за умови с=const>0.

b) Припустимо, що держава вводить кількісний податок на монополію у розмірі t грн. з кожної проданої одиниці продукції. Наскільки в результаті цього зросте ціна на даному ринку?

c) Тепер припустимо, що це не монопольний, а досконало конкурентний ринок, на якому діють абсолютно ідентичні фірми, кожна з яких має граничні витрати – с. Визначте рівноважні ціну і об'єм випуску на даному ринку.

 1. Зворотна функція ринкового попиту має вигляд:  де a,b = const та a,b>0; q – кількість товару, p – ціна за од.; q,p>0. На даному ринку працює фірма-монополіст. Її функція витрат –  Нехай держава вводить кількісний податок на фірми, що працюють на даному ринку, у розмірі t грн. з кожної проданої одиниці продукції. Наскільки в результаті цього зросте ціна на досконало конкурентному ринку?

 2. Ринковий попит на ковбасу описується рівнянням  де pd - ціна (у тис. грн.), qd - обсяг попиту (у тонах). Ковбасу у місті виробляє тільки один завод, причому сукупні витрати –  Місцеві органи влади вводять податок на продажі монополіста у розмірі 10 тис. грн. на одну тонну. Яким чином цей захід відобразиться на добробуті жителів міста і прибутку монополіста? 

 3. Попит на ринку, контрольованому монополістом, описується рівнянням  де pd - ціна, qd - обcяг попиту. Загальні витрати фірми-монополіста описуються рівнянням  Яку цінову стелю повинна встановити держава, щоб максимізувати добробут суспільства? 

 4. Галузевий попит представлено функцією:  У галузі працюють 6 фірм-конкурентів з однаковими витратами:  де  qi – обсяг випуску однієї фірми; для інших фірм вхід у галузь неможливий. Власник однієї з фірм умовив чотирьох інших віддати йому свій бізнес, зобов’язавшись виплачувати їм суму, що на 1/9 перевищує прибуток, який вони отримують від діяльності.

a) Наскільки більше прибутку після виплат буде залишатися у власника-монополіста порівняно з тим, що він отримував як конкурент?

b) Якою є ціна, що встановиться у тривалому періоді, якщо за незмінних витрат виробництва галузь стане відкритою?

c) Скільки фірм працюватиме у відкритій галузі?    

 1. За умови лінійної функції попиту монополія отримує максимум прибутку, коли продає 12 од. продукції за ціною 40 грн.. Функція сукупних витрат монополії 

a) На скільки зростуть сумарні надлишки виробників й споживачів, якщо за тих же витрат продукція буде продаватися в умовах досконалої конкуренції?

b) На скільки знизиться ціна монополії, якщо за кожну продану одиницю продукції їй доплачуватимуть 5 грн.?

c) На скільки з урахуванням дотації зросте чистий дохід монополії?

 1. Функція попиту на продукцію природної монополії:  функція сукупних витрат:

a) Визначте суму дотації монополії, щоб вона могла працювати беззбитково за директивною ціною  

b) Наскільки меншим був би випуск монополії без державного регулювання ціни?

c) Яку мінімальну директивну ціну можна встановити, щоб монополія могла працювати беззбитково без дотації?

 1. В галузі діє чотири фірми з обсягами випуску відповідно 12%, 15%, 22% та 35%. Інша частка ринку забезпечується випуском великої кількості малих фірм, частка кожної з яких має не більше 0,5% продажу. Визначте ступінь монополізації ринку.

 2. Функція витрат товаровиробника становить TC = Q + 2Q2. Функція попиту P = 10 – Q. Визначте індекс Лернера, якщо товаровиробник максимізує прибуток.

 3. Припустимо, що з результатів дослідження видно, що монополістична влада комп’ютерної компанії призводить до 20%-го зростання ціни у порівнянні з конкурентною ціною. В результаті продажу комп’ютерів на 30% нижче конкурентного рівня. Якщо поточна ціна складає 1,0 тис. дол. за комп’ютер і продається 50 тис. штук на рік, обчисліть соціальну ціну монополії на ринку.

 4. Обчисліть показник Лернера, якщо граничні витрати монополіста постійні й дорівнюють с, а функція попиту на його продукцію має вигляд:     Параметри мають буть такими, щоб існувала рівновага. Как зміниться монопольна ціна, якщо його продукція обкладається податком з кожної одиниці за ставкою t .

 5. Функція попиту на продукцію монополіста  Граничні витрати дорівнюють 0,5. Держава призначає податок на одиницю блага за ставкою t, що сплачується монополістом. Яку ставку податку встановить держава у випадку, коли її мета - максимізація суспільного добробуту? Максимізація податкових надходжень?

 6. Уявіть, що природна монополія має постійні витрати в обсязі 30 грн. та стабільні граничні витрати в обсязі 2 грн. Попит на продукцію представлено нижче:

Вихідні дані до задачі 171

Ціна, за од.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Обсяг попиту, од. в день

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

За цих умов:

a) Яку ціну і який обсяг виробництва буде встановлювати монополіст, який не піддається державному регулюванню?

b) За якого обсягу виробництва та ціни буде здійснюватися регулювання з метою отримання прибутків, вдвічі більших, ніж за умов конкуренції?

c) За якого обсягу виробництва та ціни буде здійснюватися регулювання, що зводить економічний прибуток до нуля?

d) Проілюструйте свої відповіді графічно.

 1. Функція попиту на певне благо має вигляд  На цьому ринку присутній єдиний торгівельний посередник, який власне й продає товар споживачам, та монопольний виробник цього блага. Обидва максимізують свій прибуток, причому посередник не може вплинути на ціну виробника. Витрати на виробництво одиниці блага дорівнюють 2. Побудуйте модель, що описує дану економічну ситуацію. Які ціни будуть призначені виробником та посередником? Знайдіть чисті втрати добробуту. Порівняйте ці втрати з тими, що несло б суспільство у випадку, коли б сам виробник продавав товар кінцевому споживачеві.

 2. Фірма працює на ринку монополістичної конкуренції. Її функція витрат в короткостроковому періоді має вигляд:  де q - об'єм випуску фірми за певний період часу. Функція попиту на продукцію даної фірми представлена таким чином:  де p - ціна одиниці продукції. Припустимо, що дана фірма прагне до максимізації прибутку. Визначте ступінь монопольної влади фірми, використовуючи індекс Лернера.

 3. Якщо попит споживачів виглядає як  на ринку цього товара присутній монопольний виробник, витрати якого на одиницю продукції дорівнюють с, та n посередників-перепродавців (перший перепродає другому, другий третьому і т.д.). Знайдіть ціну, що встановлює кожна фірма, та обсяг продаж.

 4. Фірма, функція витрат якої  є монополістом на внутрішньому ринку та продає на ньому свою продукцію за ціною  У той же час, вона має доступ на конкурентний зовнішній ринок, де ціна дорівнює 10. Арбітраж між ринками неможливий. Знайдіть показник Лернера для внутрішнього й зовнішньо ринків.

 5. Фірма-монополіст виробляє продукцію за постійних середніх граничних витратах:  Функція ринкового попиту – , де p – ціна одиниці продукції, q – обсяг продажу.

a) Якщо б даний ринок не був би монопольним, а був би ринком досконалої конкуренції та крива граничних витрат була б кривою пропозиції галузі, то якими у цьому випадку були б рівноважна ціна й обсяг продаж? Покажіть дану ситуацію на графіку. Порівняйте параметри рівноваги на ринках монополії та досконалої конкуренції.

b) Визначте величину виграшу споживачів на конкурентному ринку.

c) Визначте втрату суспільного добробуту на монопольному ринку.

 1. Ринковий попит на ковбасу описується рівнянням  де pd - ціна (у тис. грн.), qd - обсяг попиту (у тонах). Ковбасу у місті виробляє тільки один завод, причому сукупні витрати –  Місцеві органи влади вводять податок на продажі монополіста у розмірі 10 тис. грн на одну тонну. Яким чином цей захід відобразиться на добробуті жителів міста і прибутку монополіста? 

 2. Попит на ринку, контрольованому монополістом, описується рівнянням  де pd - ціна, qd - обcяг попиту. Загальні витрати фірми-монополіста описуються рівнянням  Яку цінову стелю повинна встановити держава, щоб максимізувати добробут суспільства? 

 3. Галузевий попит представлено функцією:  У галузі працюють 6 фірм-конкурентів з однаковими витратами:  де  qi – обсяг випуску однієї фірми; для інших фірм вхід у галузь неможливий. Власник однієї з фірм умовив чотирьох інших віддати йому свій бізнес, зобов’язавшись виплачувати їм суму, що на 1/9 перевищує прибуток, який вони отримують від діяльності.

a) Наскільки більше прибутку після виплат буде залишатися у власника-монополіста порівняно з тим, що він отримував як конкурент?

b) Якою є ціна, що встановиться у тривалому періоді, якщо за незмінних витрат виробництва галузь стане відкритою?

c) Скільки фірм працюватиме у відкритій галузі?    

 1. За умови лінійної функції попиту монополія отримує максимум прибутку, коли продає 12 од. продукції за ціною 40 грн.. Функція сукупних витрат монополії 

a) На скільки зростуть сумарні надлишки виробників й споживачів, якщо за тих же витрат продукція буде продаватися в умовах досконалої конкуренції?

b На скільки знизиться ціна монополії, якщо за кожну продану одиницю продукції їй доплачуватимуть 5 грн.?

c) На скільки з урахуванням дотації зросте чистий дохід монополії?

4. 181-210

 1. Споживач отримує кредит в розмірі С терміном на Т років під річну процентну ставку r. Погашати кредит він повинен шляхом рівномірних щорічних внесків. Визначте величину щорічного внеску. Виконати розрахунок при С = 10 тис. грн., r = 15 % на рік, Т = 5 років.

 2. Газета виходить щоденно, крім вихідних та святкових днів − всього 300 номерів на рік. Один номер коштує 2 грн. Розглядаючи передплату на газету як кредит, що надається передплатником видавництву, і приймаючи процентну ставку, що рівна 20 % на рік, визначити розмір передплати: а) на рік; б) на півроку.

 3. Пропозиція землі: (акрів землі). Попит залізничної компанії на землю:  Попит фермера на землю:  Визначте: а) ціну землі, якщо власник вирішить продати ділянку; b) щорічну плату при здачі землі в оренду, якщо ставка банківського відсотка дорівнює 5% річних; c) земельну ренту, якщо щорічна амортизація дорівнює 0,5 тис. грн., а вкладений капітал − 10 тис. грн.

 4. Пропозиція землі: (акрів землі). Попит фермерів на землю:  Збільшення попиту на продукти харчування збільшило попит на землю до  Визначте, наскільки зросла земельна рента, якщо ставка банківського відсотка зменшилася з 10% річних до 5% річних, а плата за вкладений капітал і відрахування на амортизацію не змінилися.

 5. У результаті осушення болота площа земель, придатних для будівництва житлових будинків, збільшилася в два рази. Будівельна компанія купує землю під забудову житлових будинків і здачі квартир в найом. Попит будівельної  компанії:  Пропозиція землі абсолютно нееластична. Будівельна компанія одержує нульовий економічний прибуток. Визначте, при яких умовах орендна плата для квартиронаймачів збільшиться і чи буде прибуток, одержуваний будівельною компанією від здачі побудованого житла в найом, земельною рентою.

 6. Власник першої ділянки землі згодний продати її за 20 тис. грн. Власник іншої ділянки землі згодний продати її за 10 тис. грн. Визначте, чому дорівнює щорічна диференціальна рента, якщо ставка банківського відсотка дорівнює 10%, а плата за вкладений капітал і відрахування на амортизацію на обох ділянках землі однакові.

 7. У галузі пропозицію праці формують 100 робочих с однаковими функціями корисності  де М - сума грошей, що представляє усі споживчі блага; L - кількість годин праці; попит на працю пред’являють 20 фірм, які виробляють продукцію за технологією, яка відображається функцією  та продають її за ціною P=6 грн. Скільки годин буде працювати кожний робочий?

 8. Банк нараховує 10% за рік по депозитах. Треба визначити обсяг заощаджень для трьох індивідів (А; В; С), які отримують однакові доходи у поточному та майбутньому періодах (І0=120; І1=150), але мають різні уподобання відносно поточних (С0) та майбутніх (С1) благ:

 9. Продається цілісний майновий комплекс – хлібопекарня. Протягом п’яти найближчих років вона може забезпечити наступний потік чистих річних доходів: 160; 150; 140; 130; 120 тис. грн. Яку максимальну ціну варто заплатити за хлібопекарню, якщо відомо, що за цей період середня ставка по депозитах  становитиме 16%.

 10. Функція корисності індивіда  де М - сума грошей, що представляє усі споживчі блага; f - вільний час. За вирахуванням сну індивід має у розпорядженні 16,5 год. На добу. Отже , а . Який вплив на його рішення матимуть ефекти заміни й доходу?

 11. Уподобання індивіда щодо поточних (С0) й майбутніх (С1) благ відображаються двоперіодною функцією корисності  Його дохід у поточному періоді I0=120, а у наступному I1=150. Визначте обсяги його заощаджень у поточному періоді та обсяги споживання в обох періодах за ставки проценту k=20%.

 12. Фірма працює на конкурентному ринку де ціна одиниці продукції дорівнює $2. Припустимо, що виробнича функція фірми у нетривалому періоді має вираз    де L - обсяг використання праці на годину. Скільки праці буде споживати фірма, якщо заробітну платню буде встановлено на рівні $8 на годину?

 13. Припустимо, що функція загального продукту фірми становить  Продукт продається за ціною Р=80 грн., а робочому сплачують w=4 грн. на день. Який обсяг вироблятимуть робочі, коли оптимальна їх кількість буде найнята?

 14. Виробнича функція фірми  Визначте об’єм попиту фірми на працю, якщо вона є досконалим конкурентом на ринку продукту за умови Р=9 грн. та на ринку праці, де w=6 грн.;

 15. Виробнича функція фірми  Визначте об’єм попиту фірми на працю, якщо вона є монополістом на ринку продукту, попит на який представлено функцією  а ціна праці w=6 грн.

 16. Попит на працю у галузі задано кривою , де L - кількість найнятих, а w - погодинна заробітна платня. Крива пропозиції - . Яку економічну ренту одержують робітники, що наймаються?

 17. Припустимо, що виробнича функція фірми у нетривалому періоді має вираз , де L - обсяг використання праці на годину. Фірма працює на конкурентному ринку де ціна одиниці продукції дорівнює $2. Скільки праці буде споживати фірма, якщо заробітну платню буде встановлено на рівні $10 на годину?

 18. Припустимо, що функція загального продукту фірми становить  Продукт продається за ціною Р=60 грн., а робочому сплачують w=4 грн. на день. Який обсяг вироблятимуть робочі, коли оптимальна їх кількість буде найнята?

 19. Нехай відома виробнича функція  Якщо кожна одиниця фактора коштує 5 грн., а кожна одиниця готової продукції продаватиметься по 2 грн. скільки одиниць фактора виробництва має бути використано?

 20. Припустимо, що функція загального продукту фірми становить  Функція попиту на продукцію фірми описується рівнянням . За кожну годину роботи працівникам сплачують 4 грн. (w=4 грн.). Скільки робочих годин забезпечать оптимальний випуск?

 21. Продукт фірми продається по 2 грн. Обсяг виробництва у залежності від кількості працівників подано у таблиці. Скільки робочих найматиме фірма, якщо ставка оплати праці – 27,95? Чому саме стільки?

Вихідні дані до задачі 201

L

1

2

3

4

5

6

TP

17

31

43

53

60

65

 1. Фірма може реалізувати 17 одиниць продукту по 2,2 грн., але вона має зменшувати ціну кожного разу на 0,05 грн., щоб реалізувати граничний продукт кожного наступного робітника. Обсяг виробництва у залежності від кількості працівників подано у таблиці. Скільки робочих найме фірма, якщо ставка оплати праці – 19,95 грн.? Чому саме стільки?

Вихідні дані до задачі 202

L

1

2

3

4

5

6

TP

17

31

43

53

60

65

 1. Виробнича функція фірми  Визначте об’єм попиту фірми на працю, якщо вона є монополістом на ринку свого продукту, попит на який  представлено функцією  та  єдиним покупцем праці, пропозиція якої  

 2. Попит на продукцію фірми, що максимізує прибуток,  а технологія виробництва описується функцією  Фірма є єдиним покупцем праці, пропозиція якої представлена функцією  Скільки праці буде використовувати фірма за умови ринкового встановлення заробітної платні та її мінімальному рівні

 3. Фермер має обмежені ресурси землі і капіталу. Його загальний продукт - 24 для першого найнятого робітника; 32 коли він наймає двох; 37 коли наймаються три і 40 - для чотирьох найнятих робітників. Продукт продається за $3 за одиницю, а ставка заробітної платні - $13 на одного робітника. Як багато робітників найме фермер?

 4. Власник кафе хотів би найняти допоміжний персонал. Його попит на працю має вигляд L=10-0,2w, де L - кількість найнятих, а w - погодинна заробітна платня. На об’яву, зроблену у місцевій пресі відгукнулося 7 осіб. Двоє з них готові працювати за платню не менш ніж $40 за годину, двоє - не менш ніж за $20 і один - від $15 за годину, а двоє – просто за $10. Скільки робочих буде найняти власником кафе і яка буде призначена

 5. Виробнича функція фірми  Визначте об’єм попиту фірми на працю, якщо вона є досконалим конкурентом на ринку свого продукту за ціні Р=9 грн., та єдиним покупцем праці, пропозиція якої  

 6. Технологія фірми задана функцією   Вона закуповує фактори виробництва за фіксованими цінами . Попит на продукцію фірми представлено функцією  Як виглядатимуть функції попиту фірми на фактори виробництва у тривалому періоді?

 7. Якщо фермер не застосовує добрива, він може збирати 25 центнерів кукурудзи з гектару. Відомо, що граничний продукт добрив дорівнює , де  qB - обсяг добрив, що використані. Ціна кукурудзи - $4 за центнер. Якою буде крива попиту фермера на добрива?

 8. Уподобання індивіда відносно двох благ та вільного часу відображаються функцією корисності  де F – вільний час, що дорівнює різниці між календарною тривалістю доби (24 год.) та робочим часом:  Визначте обсяги попиту індивіда на кожне благо та його обсяг пропозиції праці, коли ціна праці w=10 грн., а ціни благ  

5. 211-240

 1. Випускник ЧДУ ім. П.Могили має можливість отримати роботу з оплатою від 10 до 20 грн. за годину в звичайний робочий час з 9 до 18 год. Інших можливостей отримати роботу він не має. Яка альтернативна вартість однієї години вільного часу в інтервалі з 8 вечора до 8 ранку?

За прийнятих умов задачі альтернативна вартість однієї години вільного часу випускника в інтервалі з 8 вечора до 8 ранку дорівнює 0, оскільки одна година дозвілля не може бути заміненою годиною праці.

 1. Професор економіки витрачає на пошук необхідних продуктів харчування – якісних і дешевих – 30 год. на місяць. Якби він купував товари спонтанно, то витрачав би на 25% більше коштів. Професор може працювати 8 годин щодня, а в місяці 30 днів. При окладі 5000 грн. на місяць, який він отримує у будь-якому випадку і можливості заробляти додатково на годину 40 грн. він вважає трату часу на пошук продуктів раціональною. Купівлю будь-яких продуктів без попереднього пошуку наш професор вважає нераціональною. Знайдіть мінімальну вартість „продуктової корзини” професора в режимі економії.

Отже, професор є раціональним споживачем, який мінімізує вартість споживчої корзини. Протягом робочого дня за кожну годину праці професор отримує 20,83 грн. Крім того, він може заробити додатково, працюючи поза межами встановленого робочого дня, ще 45 грн. на годину. Якщо припустити, що професор не може витрачати час за основною роботою на пошук продуктів харчування, то альтернативна вартість кожної з 30 годин, коли він шукає якісні й дешеві продукти харчування становить  45 грн. 

 1. Припустимо, в економіці виробляється лише 2 товари – скрипки та стереосистеми. Використовуючи інформацію в таблиці:

а) намалюйте криву виробничих можливостей;

б) порахуйте і проілюструйте на графіку альтернативні витрати виробництва першої стереосистеми;

в) які витрати на виготовлення другої стереосистеми? Чи відрізняються результати?

г) яка точка на кривій є найбільш бажана? Як її знайти?

д) що відбудеться з кривою виробничих можливостей, якщо кількість використаних факторів зросте? Проілюструйте.

Вихідні дані до задачі 213

Варіант

Скрипки

Стереосистеми

А

10

0

Б

9

1

В

7

2

Г

4

3

Д

0

4

 1. Побудуйте криву виробничих можливостей за такою інформацією. Максимальне виробництво масла в країні Споживанії складає 135 т. При збільшенні кількості гармат з 0 до 30 для виробництва кожних 10 гармат доведеться пожертвувати зниженням виробництва масла на 15 т. Подальше збільшення виробництва гармат з 30 до 60 призведе до збільшення альтернативної вартості до 2 т за гармату. І, нарешті, останні гармати будуть обходитися по 3 т масла за гармату.

 2. Як зміниться виручка від реалізації товарів усіма фірмами конкурентного ринку, якщо ціна рівноваги зросте з 10 до 15 грн.., а крива попиту описується рівнянням

 3. Якою є еластичність пропозиції за ціною якщо крива пропозиції описується рівнянням  

 4. Власник концертної зали прагне отримати максимальну виручку від продажу білетів на концерт популярного рок співака. Попит на концерт описується рівнянням  де Q – кількість білетів, у десятках штук; р – ціна одного білета, грн. Яку ціну встановить власник концертної зали та яку виручку він отримає?

 5. Визначте економічний прибуток підприємця, котрий, вклав у виробництво 100 тис. грн. власних заощаджень, щороку отримує від реалізації продукції 120 тис. грн.. При цьому річні бухгалтерські витрати складають 80 тис. грн., а ставка проценту по вкладах становить  10%.

 6. Визначте, чи вигідно безробітному, соціальна допомога, що може складати 20 тис. грн. на рік, або відкриття власного бізнесу, якщо держава надає безвідсотковий кредит у 100 тис. грн. на 5 років. Виручка від реалізації продукції може складати 150 тис. грн. на рік. Річні бухгалтерські витрати – 100 тис. грн., податок на прибуток - 25%, кредит погашається з прибутку.

 7.  Функція попиту на товар А має вигляд  функция пропозиції А -  За яких цін на товари А і Б попит і пропозиція будуть збалансовані на рівні Q=20 шт.

 8. Припустимо, що крива попиту на оренду квартир має вигляд  Яку ціну встановив би монополіст, коли б у нього було у розпорядженні 60 квартир? Скільки квартир він би здав у оренду? Яку ціну він би встановив, якщо б мав 40 квартир? Скільки квартир він би здав?

 9. Попит на продукцію фірми характеризується як  Визначте обсяг випуску, за умов якого виручка від продажу буде максимальною.

 10. Розглянемо ринки: землі під будівництво, ринок будівельних робіт, ринок будматеріалів, ринок вторинного житла. Припустимо, що земля під вторинним житлом невід’ємна від ринку житла, і не пов'язана з першим ринком. Задані короткострокові криві попиту і пропозиції на усіх ринках. Припустимо також, що мало місце скорочення пропозиції землі під будівництво. Покажіть графічно:

а. як на це прореагують інші ринки у короткостроковому періоді.

b. реакцію у наступному періоді початкового ринку на зміни, що відбулися на одному із зв'язаних ринків у результаті первинного скорочення пропозиції землі (зворотний зв'язок).

с. процес подальшого пристосування ринків у довгостроковому періоді (друге наближення, третє наближення та остаточна загальна рівновага)

 1. Виробнича функція Робінзона:  Його функція корисності  Знайдіть оптимальний обсяг використання праці, випуск та максимальну корисність.

 2. Робінзон виробляє 2 продукти - x і y. Його межа виробничих можливостей  а функція корисності  Знайти оптимальну структуру випуску і максимальну корисність.

 3. Робінзон виробляє 2 продукти - x і y. Його межа виробничих можливостей  а функція корисності  Знайти оптимальну структуру випуску і максимальну корисність.

 4. Індивід А та індивід В ділять між собою 20 одиниць блага X та 30 одиниць блага Y. Функції корисності індивідів:  Знайдіть координати будь-яких трьох точок контрактної кривої в скриньці Еджворта.

 5. Припустимо золото (G) і срібло (S) є замінниками, тому що обидва слугують як засіб проти інфляції. Припустимо також, що пропозиція у короткостроковому періоді фіксована  попит на золото і срібло надано наступними рівняннями: 

a. Якими є ціни рівноваги золота і срібла?

b. Припустіть нове відкриття золотих копалень та відповідне зростання кількості, що постачається на 85 одиниць. Як це відкриття впливатиме на ціни золота і срібла?

 1. Власник фруктового саду отримує вигоду з бджіл, тому що кожен вулик обпилює близько одного акра яблунь. Власник фруктового саду не платить нічого за цей сервіс, однак бджоли летять до фруктового саду без того, що йому доводиться що-небудь для цього зробити. Зараз немає достатньої кількості бджіл, щоб повністю обпилювати фруктовий сад, і власник фруктового саду повинен завершити запилення штучними засобами вартістю 10 дол. за акр дерев. Граничні витрати бджоляра  де q – кількість вуликів. У кожному здобувається меду на 20 дол.

a. Скільки вуликів бджоляр утримуватиме?

b. Чи є це економічно ефективна кількість вуликів?

c. Які зміни приводили б до більш ефективного результату?

 1. Склад співтовариства складається з трьох груп населення. Їх криві попиту на громадське телебачення в годинах програмування, T, надані відповідно 

Припустимо, що громадське телебачення є чистим суспільним товаром, який може вироблятися за постійних граничних витратах у 200 дол. за годину.

a. Яким є ефективна кількість годин громадського телебачення?

b. Скільки громадського телебачення забезпечував би конкурентний приватний ринок?

 1. Перший індивід виробив 120 од. блага А, другий – 200 од. блага В.  Уподобання індивідів щодо даних благ відображаються функціями корисності:

Індивіди домовилися про розподіл блага А порівну.

a. Скільки блага В має отримати перший індивід для досягнення оптимального за Парето розподілу благ?

b. За якою ціною блага А ринок забезпечує оптимальний за Парето розподіл, якщо ?

 1. Для виробництва двох благ А і В у розпорядженні є 240 од. праці та 160 од.  капіталу. Технології виробництва представлено  функціями

При виробництві блага А використовується 16 од. капіталу, а при виробництві блага В – 144 од.  Скільки одиниць праці має бути у галузі А, щоб забезпечити у виробництві ефективність за Парето?

 1. Уподобання двох споживачів щодо благ А і В представлено функціями корисності:

 Перший споживач має 30 од. блага А, другий – 120 од. блага B.  Перший споживач хоче отримати від другого 30 од. блага B у обмін на певну кількість блага А при  Яку максимальну ціну блага А він може встановити?

 1. Уподобання двох споживачів щодо благ А і В представлено функціями корисності:

Перший споживач має 150 од. блага А, другий – 120 од. блага B.  Перший споживач хоче отримати від другого 60 од. блага B у обмін на певну кількість блага А при  Визначте бюджет (цінність благ) першого споживача після обміну. 

 1. У економіці за досконалої конкуренції виробляються два блага. Технології представлено функціями  та  при  Функція суспільної корисності має вигляд  Якщо ціну блага А прийняти за одиницю, чому має дорівнювати ціна блага В, щоб ринок підтримував оптимальність за Парето у економіці?

 2. У економіці за досконалої конкуренції виробляються два блага. Технології представлено виробничими функціями нетривалого періоду:  та . З сукупної кількості ресурсу праці  у даний момент виробництвом блага А споживається 80 од., а виробництвом блага В – 20 од. праці. Яка кількість праці перейде з однієї галузі до іншої, якщо споживчі уподобання відображаються функцією корисності ?

 3. Готовність абітурієнтів платити за навчання у вузах відображається функцією  де р – сума оплати; n – число абітурієнтів, тис. осіб. Гранична суспільна корисність вищої освіти, якщо її виразити у грошах відображається функцією  Сукупні витрати вузів на підготовку фахівців задано функцією  Визначте:

a. величину зовнішнього ефекту підготовки одного фахівці з вищою освітою;

b. число студентів, що відповідає максимуму суспільної корисності.

 1. Попит Робінзона на деревину (w) описується рівнянням  та П’ятниці -   Функції граничних витрат відповідно становлять  та .

a. Знайдіть такі ціни, які призведуть до ефективності обсягів виробництва і споживання.

b. Що станеться, якщо дискримінаційні ціни не можуть бути встановлені?

 1. Опитування показало, що готовність мешканців трьох будинків платити за озеленення їх спільного двору відображається наступними функціями:

де pi – максимальна сума грошей, яку згодні заплатити мешканці i-го будинку за q-те  дерево; q – кількість посаджених дерев. Сукупні витрати на озеленення визначаються за формулою  Визначте:

a. оптимальну кількість дерев у дворі трьох будинків;

b. оптимальну суму витрат на посадку одного дерева.  

 1. Попит на напої у жерстяних банках відображається функцією   Сукупні витрати фірми на випуск напоїв відповідають функції   а залежність витрат на прибирання міського сміття від кількості куплених напоїв відображається функцією  Наскільки випуск напоїв перевищує суспільний оптимум, коли витрати на прибирання сміття фінансує муніципалітет?

Теоретичні питання

 1. Корисність блага. Ординалістська та кардиналістська теорії поведінки споживача: сутність та принципи визначення.

 2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і параметри виробничої функції, види продуктів підприємства, їх взаємозв’язок. Витрати виробництва. Види прибутку: бухгалтерський та економічний.

 3. Покажіть, що висхідний (позитивний) нахил кривої „дохід-споживання” для товару Х передбачає, що витрати на товар Х зменшуються при зменшенні його ціни. (Обсяг закупівель товару Х наноситься на горизонтальну вісь, а дохід, витрачений на інші блага – на вертикальну).

 4. Яким чином можна отримати криву попиту з аналізу кривих байдужості?

 5. Поясніть поняття „товари Гіффена”. Наведіть приклади.

 6. Що таке виграш споживача? Наведіть приклади.

 7. Поясніть, чому вигода споживача завжди менше, ніж гранична корисність товару? Покажіть, як збільшення ціни зменшує загальну вигоду споживача, а зменшення ціни – збільшує. Поясніть, чому споживачі не отримують дану вигоду, купуючи останню одиницю товару?

 8. Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія “дохід-споживання”. Нахил лінії як свідчення відношення споживача до благ. Поняття “повноцінних” і “неповноцінних” благ. Крива Енгеля. Функції Торнквіста.

 9. Очікування виробників відносно майбутнього зниження цін на товар.

 10. Перехресна еластичність попиту.

 11. Надлишок споживача у пояснення функції попиту.

 12. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції

 13. Ефект заміщення та ефект доходу. Одно- та різноспрямований вплив ефектів (за Слуцьким, за Хіксом). Парадокс Гіффена. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.

 14. Характер зміни витрат виробництва в коротко- та довгостроковому періоді.

 15. Попит і пропонування: закони, функції, взаємодія. Ринкова рівновага. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Сталість і динамічність ринкової рівноваги.

 16. Попит та пропонування капіталу. Аналіз інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень доходності, прибу­ток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

 17. Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Еластичність випуску.

 18. Чи залежить середній, граничний та загальний продукти праці від кількості капіталу, що використовується фірмою?

 19. Намалюйте карту ізоквант для родючої землі та праці, яка використовується для вирощування пшениці. Впевнитеся, що розумієте форму ізоквант.

 20. Чому закон спадної віддачі діє тільки у короткостроковому періоді?

 21. Поясніть, чому середній продукт праці продовжує зростати після проходження точки зменшення граничної продуктивності?

 22. Наведіть приклад ситуації, в якій граничний продукт міг би бути від’ємним. Стала б фірма колись використовувати працю з від’ємним граничним продуктом?

 23. Уявіть, що МРL=2 стільці на місяць, а АРL=1,5. Що буде відбуватися з АРL, якщо додатковий стілець буде вироблено?

 24. Уявіть, що МР від даної кількості комп’ютерного часу, використаного для розробки форми (бланка) страхування життя перевищує МР часу для друку рекламних листів. Що менеджер страхової компанії повинен робити, щоб максимізувати обсяг нових полісів, що продаються щомісяця?

 25. Уявіть, що фірма виробляє на одному з заводів столи та стільці. Вона має фіксовану кількість годин праці та машино-годин на день. Покажіть, що якщо MRTSKL = 5 для стільців і 10 для столів, фірма може підвищити щоденне виробництво стільців без зменшення виробництва столів. Поясніть, як саме.

 26. Модель “чистої монополії”, її ознаки та характеристики. Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Вибір монополістом ціни й об­сягу виробництва. Пропонування монополіста та особливості його формування. Визначення монопольної ціни. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді.

 27. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки: концептуальні засади. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі.

 28. Чому фірми бажають входити в прибуткову галузь, навіть знаючи, що із зростанням їх кількості, зросте конкуренція і зменшуються прибутки?

 29. Чому виробники не бажають виробляти обсяги, що відповідають точці найнижчих середніх витрат? За яких обставин вони змінять свою думку?

 30. Які галузі можуть бути охарактеризовані, як високо конкурентні? Чи можете Ви визначити будь-які бар’єри при входженні в ці галузі?

 31. Покажіть, як введення мінімально дозволеного рівня цін на сільгосппродукцію, що знаходиться вище цін конкурентної рівноваги, вплине на ринок в короткостроковому періоді. Прослідкуйте довготривалий результат від субсидій.

 32. Довготривала крива пропозиції відповідає точкам як на довготривалій кривій граничних витрат, так і на довготривалій кривій середніх витрат. Нехай в довгостроковому плані P=LRMC, але P>LRAC. Що відбудеться на ринку?

 33. Припустимо, що у фірми є деяка кількість заводів різного розміру, і всі вони дають однаковий прибуток при ціні рівноваги в довгостроковому плані. Як це відобразиться на формі довгострокової кривої середніх витрат фірми?

 34. Стратегія поведінки конкурентної фірми за визначених витрат виробництва та варіаціях ринкових цін на її продукцію.

 35. Порівняльний аналіз ефективності та суспільної корисності ринкових форм (ситуацій): досконала конкуренція та монополія.

 36. Праця як фактор виробництва: попит і пропонування, рівновага. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.

 37. Пропорційна варіація факторів виробництва. Віддача від масштабу виробництва: види, ефекти. Оптимум виробника. Ізокоста. Рів­новага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна інтерпретація.

 38. Порівняльний аналіз ефективності та суспільної корисності ринкових форм (ситуацій): досконала та монополістична конкуренція.

 39. Порівняльний аналіз ефективності та суспільної корисності ринкових форм (ситуацій): досконала конкуренція та олігополія.

 40. Еластичність попиту і пропонування: концепція, визначення, види, фактори впливу. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної елас­тичності.

 41. Ознаки та різновиди олігополії. Еволюція олігополістичних угод та суспільні втрати від них.

 42. Ринок праці і його основні характеристики в мікроекономічних теоріях.

 43. Гранична продуктивність ресурсу, виміряна за виручкою.

 44. Економічна рента на ринках ресурсів.

 45. Капітал, як фактор виробництва.

 46. Майбутня і теперішня вартість капіталу.

 47. Монопольна сила на ринку ресурсів.

 48. Фірми з монопсонічною силою на ринку ресурсів.

 49. Двостороння монополія на ринку ресурсів.

 50. Поясніть, як впливає встановлення обов’язкових відрахувань до пенсійного фонду та фонду соціального страхування на рішення фірми щодо найму робітників (графічно або аналітично).

 51. Припустимо, що профспілка капітанів дальнього плавання гарантує усім, хто використовує працівників такої кваліфікації, що вони зможуть наймати скільки треба за ціною 15 грн. на годину. Ця ставка є вищою, ніж ставка конкурентної рівноваги. Попит на перевезення вантажів на суднах зростає. Покажіть вплив цього на кількість найнятих капітанів.

 52. Якими шляхами профспілки можуть впливати на зарплату? Зобразіть графічно ефект на ринку праці від впливу профспілок.

 53. Чому існує дискримінація у зарплаті? Чи будуть відповіді відрізнятися в різних країнах?

 54. Чому в розвинутих країнах професорам з комп’ютерних технологій сплачують більше, ніж професорам англійської мови та літератури?

 55. В місті існує декілька підприємств, що виробляють однакову продукцію. Вони узгоджують свою діяльність на ринку. Як вони діють на ринку праці – як олігопсоністи чи монопсоністи? Покажіть графічно рівновагу на цьому ринку праці, якщо пропозиція праці представлена великою кількістю працівників.

 56. Діаграма Еджворта.

 57. Трансакційні витрати в економіці.

 58. Інтерналізація зовнішніх ефектів.

 59. Як визначається оптимум Парето? Який його головний критерій?

 60. В чому принципова різниця функцій добробуту Бентама, Роулза та Бергсона-Семюелсона?

Навчальна література

 1. Сучасна мікроекономіка: Навчальний посібник // Верланов Ю.Ю., Ципліцька О.О. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2007.

 2. Мікроекономіка: тести, задачі, аналітичні дослідження. Навчальний посібник // Верланов Ю.Ю., Верланов О.Ю., Казарезов А.Я., Ципліцька О.О. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, - 2009.

 3. Ватаманюк О.З. Мікроекономіка. Навчальний посібник. — Львів: „Інтелект-Захід“, 2004. — 176 с.

 4. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

 5. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

 6. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум / Навчальний посібник. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 332 с.

 7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 572 с.

 8. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. – 646 с.

 9. Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч.1. Мікроекономіка: Навч. посіб./ О.І.Пономаренко, М.О.Перестюк, В.М.Бурим.- К.: Вища школа, 2004.- 262с.: іл.

 10. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – Київ: Лібра, 1998.

 11. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навч. посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2004. - 280 с.

 12. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки / Підручник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 714 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!