Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2316 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи із дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи із дисципліни 

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА» 

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»  усіх форм навчання

 

Львів 2012


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: В.Й. Жежуха, Х.С. Передало, А.В. Тодощук. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2012. – 19 с.


ЗМІСТ 

ВСТУП

4

ЗМІСТ РОБОТИ 

5

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
5
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
8
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
11
ДОДАТКИ
12

 

ВСТУП 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» виконуються студентами галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання. Зазначені методичні рекомендації складені відповідно до затвердженої програми нормативної навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

Під час виконання контрольної роботи студент має продемонструвати:

- знання і розуміння фундаментальних законів та положень окремих складових зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

- вміння логічно та обґрунтовано викладати матеріал;

- вміння шукати статистичний матеріал і працювати із ним;

- вміння аналізувати чинне законодавство із питань зовнішньоекономічної діяльності та знаходити у ньому необхідну інформацію;

- вміння обирати альтернативні варіанти управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Структура методичних рекомендацій відображає основні положення, що стосуються отримання студентами системних знань з об'єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання. Контрольна робота призначена для того, щоб максимально сприяти оволодінню студентами теоретичних знань, отриманих на лекційних заняттях із дисципліни.

Завдання на виконання контрольних робіт видає лектор, який викладає дисципліну «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». При цьому варіант визначається за порядковим номером журналу лектора. Зміна варіанта можлива лише з дозволу викладача. Лектор має право конкретизувати чи змінювати певні умови у завданні до контрольної роботи, а також коригувати її змістове наповнення.

Контрольна робота за своєю структурою така:

1) титульний аркуш (додаток А);

2) зміст роботи;

2) етапи виконання роботи;

3) висновки і пропозиції;

4) список використаних джерел;

5) додатки (за необхідності). 


ЗМІСТ РОБОТИ 

1. Обрання на підставі проведених розрахунків найбільш економічно вигідних варіантів закупівлі товару вітчизняним підприємством.

2. Побудова деталізованої схеми здійснення імпортної операції.

3. Складання тексту зовнішньоекономічного контракту з купівлі-продажу імпортного товару.

4. Аналізування показника зовнішньоекономічної діяльності України.

5. Розкриття сутності одного із напрямків зовнішньоекономічної діяльності та опис його правового регламентування. 

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Студенти згідно отриманого варіанту (додаток Б) обирають вхідні значення для виконання розрахунків і наводять їх у своїй роботі.

2. Студенти ознайомлюються із альтернативними варіантами імпортних операцій вітчизняного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та наводять цей текст вже із заповненими значеннями згідно варіанту у роботі.

3. Студенти складають калькуляцію і розраховують вартість партії товару та ціну однієї пляшки вина місткістю 0,7 л на складі суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за першим та другим варіантами, а також визначають найбільш економічно вигідний варіант закупівлі вина вітчизняним підприємством.

4. Студенти будують деталізовану схему, у якій зображають кожен етап здійснення обраного варіанту імпортної операції.

5. Студенти згідно отриманого варіанту (додаток Б) аналізують одержаний один із показників зовнішньоекономічної діяльності України за щонайменше 10 років.

6. Студенти згідно отриманого варіанту (додаток В) деталізовано розкривають сутність одного із напрямків зовнішньоекономічної діяльності та описують його правове регламентування.

 

Частина 1

Інформація про альтернативні варіанти здійснення імпортної операції 

Український імпортер має потребу в закупівлі партії червоного сухого вина сорту «Каберне» витримки 3 роки іноземного виробництва. Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має два варіанти реалізації зазначеної імпортної операції.

Перший варіант. Підприємство має змогу отримати через торгового посередника пропозицію на поставку A л грузинського червоного вина з винограду сорту «Каберне», розлитого у діжки, вартістю EXW В євро за 1 л. Постачальником є суб’єкт господарювання Російської Федерації, який здійснює витримку вина протягом 3 років з виноматеріалу грузинського походження. Комісійні посередника – С% від загальної вартості партії на умовах EXW. Оплата може бути здійснена у формі документарного інкасо протягом 2 днів після отримання документів банком «ВТБ» (відділення у м. Ростов-на-Дону). Базисні умови поставки – D (для термінів групи F місце поставки студенти обирають довільне із урахуванням специфіки терміну).

Вартість транспортування вина від виробника до місця призначення згідно базової умови поставки – E євро, в т.ч. до кордону України (якщо потрібно для базової умови поставки) – F% від загальної вартості транспортування (якщо місце поставки знаходиться поза межами митної території України згідно базової умови поставки, у такому випадку Е слід трактувати як вартість транспортування до складу підприємства, а F – як частку витрат до пункту перетину митного кордону України від місця поставки згідно базових умов). Страхові платежі за угодою  страхування передбачені до території України у розмірі G% до вартості EXW, а по території України (якщо цього вимагає базова умова поставки) – H% до вартості EXW (якщо місце поставки знаходиться поза межами митної території України згідно базової умови поставки – варто враховувати вище вказану примітку). Загальні витрати щодо митного очищення в Росії – I євро, а в Україні – згідно Митного тарифу України та інших норм чинного законодавства. Інші витрати, включаючи процедуру отримання сертифікату якості, витрати транзиту тощо, складуть J євро.

Другий варіант. Болгарський посередник пропонує партію в A л червоного сухого вина з винограду сорту «Каберне» іспанського походження.

Вартість вина, розлитого у діжки, становить на умовах EXW – K євро за 1 л. Витримка його здійснювалася в Болгарії. Комісійні посередника – 1,5%. Оплата у формі документарного інкасо може бути здійснена протягом 5 днів після отримання документів банком «RBS» (відділення у м. Софія). Базисні умови поставки – D.

Вартість транспортування вина від виробника до місця призначення згідно базової умови поставки – M євро, в т.ч. до кордону України (якщо потрібно для базової умови поставки) – N% від загальної вартості транспортування (якщо місце поставки знаходиться поза межами митної території України згідно базової умови поставки, у такому випадку М слід трактувати як вартість транспортування до складу підприємства, а N – як частку витрат до пункту перетину митного кордону України від місця поставки згідно базових умов). Страхові платежі за угодою страхування передбачені до території України у розмірі O% до вартості EXW, а по території України (якщо цього вимагає базова умова поставки) – P% до вартості EXW (якщо місце поставки знаходиться поза межами митної території України згідно базової умови поставки – варто враховувати вище вказану примітку) (якщо місце поставки знаходиться поза межами митної території України згідно базової умови поставки – варто враховувати вище вказану примітку). Загальні витрати щодо митного очищення в Болгарії – Q євро, а в Україні – згідно Митного тарифу України та інших норм чинного законодавства. Інші витрати, включаючи процедуру отримання сертифікату якості, витрати транзиту тощо, складуть R євро. 

Крім цього, імпортер до складу своїх майбутніх витрат включає витрати на зберігання готової продукції на власному складі (склад підприємства знаходиться в м. Київ) та на підготовку товару до продажу, які у цьому випадку складають S тис. євро.

Природні втрати вина на складі, орієнтовно, можуть становити T л. Крім того, розлив вина у пляшки по 0,7 л, маркування та упаковка у коробки по 6 пляшок потребує додаткових витрат у розмірі U євро. У ході цього процесу виникають втрати в середньому розмірі V% від загальної кількості.

Величина прибутку, яку включає в ціну суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності - W%.

Завдання 

1. Складіть калькуляцію і розрахуйте вартість партії товару та ціну однієї пляшки вина місткістю 0,7 л на складі суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за першим і другим варіантами, а також визначте найбільш економічно вигідний варіант закупівлі вина вітчизняним підприємством.   

2. Побудуйте схему, у якій зобразіть кожен етап здійснення обраної імпортної операції, починаючи від дослідження закордонного ринку та пошуку партнера, і закінчуючи виконанням усіх імпортних формальностей, пов’язаних із ввезенням товару і підписанням актів приймання-здавання. Побудова графічна схема повинна бути деталізованою і охоплювати кожну ланку майбутньої зовнішньоторговельної операції, в т. ч. укладення угод і співпрацю із рекламними агенціями, посередниками, транспортними організаціями, митно-брокерськими посередниками, органами нетарифного регулювання, митними постами, банківськими та страховими організаціями, торгово-промисловою палатою тощо. Відтак, кожен із цих суб’єктів повинен бути відображений у побудованій схемі. Окрім того, при побудові послідовності слід враховувати базову умову поставки, що задана варіантом, а також форму розрахунків. 

3. Складіть текст зовнішньоекономічного контракту на купівлю зазначеного вище вина відповідної кількості, вартості, на вказаних умовах поставки тощо. 

Частина 2 

У другій частині роботи студенти повинні проаналізувати один із показників зовнішньоекономічної діяльності України за щонайменше 10 років. Інформацію для аналізування слід брати із офіційної статистики України. Одержані результати аналізування слід представляти графічно або у табличній формі із наступним текстовим наведенням висновків, виокремленням чинників, які вплинули на зміну цього показника, його економічним трактуванням і виявленням наслідків його впливу на економічну ситуації в Україні тощо. Окрім того, слід вказати заходи, які доцільно реалізувати на різних рівнях управління для покращення аналізованого показника зовнішньоекономічної діяльності. 

Частина 3 

У третій частині роботи студенти згідно триманого варіанту деталізовано розкривають сутність одного із напрямків зовнішньоекономічної діяльності та описують його правове регламентування в Україні.

Структура цієї частини контрольної роботи повинна бути чіткою, логічною і має включати зміст, вступ, основну частину (два-три розділи, що розкривають зміст теми, в т.ч. один із розділів, що присвячений проблемам правового регламентування зазначеної сфери в Україні), висновки і додатки за необхідності.

Вимоги щодо структури та змістового наповнення окремих скла­дових частин частини 3 контрольної роботи подано у табл. 1. Варто зауважити, що кількість опрацьованих літературних джерел під час виконання цієї частини контрольної роботи повинна становити не менше 10, в т.ч. не менше 3 за рік, у якому виконується контрольна робота. На кожне із зазначених літературних джерел повинно бути зроблене посилання із вказанням сторінок, на які посилається студент. Кількість опрацьованих нормативно-правових актів (законів, положень, інструкцій, методик, розпоряджень тощо) повинна становити також не менше 10 із урахуванням і зазначенням найновіших змін та доповнень. Усі літературні джерела і нормативно-правові акти повинні бути вказані у списку використаних джерел.

Таблиця 1

Орієнтовне змістове наповнення частини 3 контрольної роботи

Структурні частини

Зміст структурних частин

ВСТУП

- актуальність теми;

- предмет дослідження, об'єкт дослідження;

- мета та завдання

РОЗДІЛ 1. Назва розділу (1-3 пункти)

- сутність, видова характеристика, короткий історичний огляд розвитку проблеми в межах обраної теми та загальна характеристика предмету дослідження і його особливостей

 

РОЗДІЛ 2. Назва розділу

(1 -3 пункти)

- сучасні тенденції розвитку процесу, виду зовнішньоекономічної діяльності, технології тощо

РОЗДІЛ 3. Назва розділу

(1 -3 пункти)

- правове регламентування предмету дослідження в Україні

ВИСНОВКИ

- стислий виклад результатів проведеного дослідження

 

ДОДАТКИ

- доповнюючий та ілюстративний матеріал: об'ємні таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо

 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Робота виконується, за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210´297 мм). Розмір шрифта не регламентується, рекомендується при комп’ютерному наборі використовувати гарнітуру Times New Roman.  На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи – «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» – друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включаються у загальну нумерацію. Сторінки з додатками і списком літератури включаються у наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляється у правому верхньому кутку сторінки без будь яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад ”2.1.”(перший підрозділ (параграф) другого розділу). Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад, “2.1.3.” (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Номери підрозділів і пунктів ставляться на їх початку, номер пункту – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу.

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, які нумеруються наскрізно арабськими цифрами. При посиланні на рисунок перший раз необхідно вписувати його повний номер, наприклад, ”(рис. 12)”. Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом “дивись”, наприклад “(див. рис. 12)”. Рисунки мають розташовуватись одразу після посилання на них у тексті. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком.

Таблиці у роботі нумеруються наскрізно. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад “(табл. 6)”. Під словом “Таблиця” розміщується заголовок таблиці симетрично до форми таблиці. Слово “Таблиця” і заголовок починаються з великої букви. Назва не підкреслюється.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на даній сторінці немає місця, то їх необхідно розташувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою.

При переносі таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова “Продовження табл.” із зазначенням її номера, наприклад “Продовження табл. 6”.

Заголовки граф таблиці пишуться з великої букви, підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова “Те ж”, а далі - лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують наскрізно. Номер формули пишеться біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули (якщо формула велика, то на рівні нижнього рядка формули до якої він відноситься) в круглих дужках, наприклад (1). Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів наводиться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючи зі слова “де”, двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи числового коефіцієнта подається з нового рядка. Розмірність одного і того ж параметра у межах роботи має бути однаковою. При посиланні у тексті на формулу, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад, ”У формулі (1)”.

Рівняння і формули виділяються з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові чи пояснювальні дані, то пишеться слово “Примітка” чи “Примітки”. Якщо приміток на одному аркуші в одному пункті чи підпункті декілька, то після слова “Примітки” ставиться двокрапку і примітки нумеруються. Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставиться крапка.

У роботі необхідно робити посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при розробці проблеми, задачі, розгляді питання та ін. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись у тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовуються відомості із джерел документальної інформації чи з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дається посилання. Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад “ …у працях [2-5, 8]…” чи [17, с. 20-25].

При посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у самій роботі автора, відповідно вказується: порядковий номер ілюстрації (наприклад, “рис. 5”; номер таблиці (наприклад, “…в табл. 12”); порядковий номер формули (наприклад, “…у формулі (2)”. При повторних посилання на ілюстрації та таблиці треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад, “див. рис. 4”.

До списку використаної літератури включаються усі використані джерела, які розташовуються за алфавітом або у порядку посилань на них у тексті. Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова ”та інші”. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назви тільки двох міст: Київ (К.), Москва (М.).

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова “сер”. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, с.32-39.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. – М.: Дашков и К, 2009. – 304 с.

 2. Арабян М.С. Международные конвенции и соглашения по внешнеэкономической деятельности / М.С. Арабян, И.Г. Николаева. – М.: Экономистъ, 2009. – 1152 с.

 3. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.

 4. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А.Баринов. – М.: Форум, 2009. – 192 с.

 5. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Н.Г. Георгіаді, Х.С. Передало, С.В. Князь. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 236 с.

 6. Єрмаченко В. Є. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / B.C. Єрмаченко, СВ. Лабунська, О.Г. Маляревська та ін.; Харк. нац. екон. ун-т. – X.: ІНЖЕК, 2010. – 479 с.

 7. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Козик, Л.А. Нанкова, Я.С. Карп'як та ін. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри,2004. – 607 с.

 8. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: навч. посібник / С.П. Коломацька. – К.: ВД «Професіонал», 2011. – 288 с.

 9. Маховикова Г.А. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Эксмо, 2009. – 319 с.

 10. Мазаракі A.A. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія / A.A. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: КНТЕУ, 2010. – 470 с.

 11. Пономарьова Н. В. Митно-тарифне регулювання: навч. посіб. / Н.В. Пономарьова, Т.В. Столяр, О.В. Павленко та ін.; МОН України; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – X.: ХНАДУ, 2010. – 199с.

 12. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Е.Ф. Прокушев. – М.: Дашков и К, 2011. – 500 с.

 13. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – М.: Магистр, 2008. – 592 с.

 14. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов. – 6-е изд. – М.: Academia, 2009. – 304 с.

 15. Мазаракі А.А Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у системі факторів економічного зростання / A.A. Мазаракі, Т.М Мельник, Л.П. Кудирко та ін.; за заг. ред. А.А.Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 630 с.

 16. Хамініч С.Ю. Митно-тарифне регулювання в умовах інтеграції України до світового господарства: монографія / С.Ю. Хамініч; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2008. –210с. 


ДОДАТОК А

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

із дисципліни 

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Варіант №_____  

 

Львів 2012 

 

Додаток В

Варіанти для виконання 3 частини контрольної роботи

№ варіанту

Питання, які слід висвітлити

№ варіанту

Питання, які слід висвітлити

1

2

3

4

1

Кредитування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

31

Структура і зміст зовнішньоекономічного контракту

2

Ліцензування у сфері у сфері зовнішньоекономічної діяльності

32

Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності

3

Квотування зовнішньоекономічних операцій

33

Особливості міжнародної логістики

4

Факторингові операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності

34

Діяльність транспортно-експедиторських підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності

5

Критерії визначення країни походження товару

35

Запобігання та протидія контрабанді у сфері зовнішньоекономічної діяльності

6

Порядок відкриття і функціонування митних ліцензійних складів

36

Особливості відкриття та експлуатації митного складу

7

Використання акредитивної форми розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

37

Особливості ведення митно-брокерської діяльності

8

Використання інкасової форми розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

38

Особливості переміщення через митний кордон України товарів дипломатичними установами

9

Використання банківського переказу у сфері зовнішньоекономічної діяльності

39

Особливості франчайзингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності

10

Особливості здійснення міжнародних перевезень

40

Особливості торгівлі ліцензіями у сфері зовнішньоекономічної діяльності

11

Особливості здійснення міжнародних лізингових операцій

41

Проведення митних експертиз у сфері зовнішньоекономічної діяльності

12

Особливості здійснення зовнішньоекономічних операцій на давальницькій сировині

42

Декларування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

13

Особливості здійснення бартерних зовнішньоекономічних операцій

43

Спільне підприємництво у сфері зовнішньоекономічної діяльності

14

Особливості інжинірингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності

44

Особливості консалтингових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності

15

Особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності на території вільних економічних зон

45

Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

16

Особливості реінжинірингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності

46

Визначення країни походження товару

17

Особливості надання транспортних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності

47

Особливості справляння митних платежів

 18

Проблеми покращення інвестиційного клімату у сфері зовнішньоекономічної діяльності

48

Сучасні товарні стратегії зовнішньоекономічної діяльності

19

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

49

Технології здійснення зовнішньоекономічних операцій

Продовження додатку В

1

2

3

4

20

Особливості страхування зовнішньоекономічної діяльності

50

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

21

Відповідальність за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

51

Види та порядок оформлення міжнародної транспортної документації

22

Сутність та класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності

52

Митний контроль та митне оформлення товарів

23

Методи страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності

53

Міжнародні нормативно-правові акти як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

24

Сутність та види посередницької діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності

54

Діяльність підприємств із іноземним капіталом

25

Регулювання посередницьких операцій в Україні

55

Операції зустрічної торгівлі

26

Цінові знижки і надбавки у сфері зовнішньоекономічної діяльності

56

Особливості переміщення через митний кордон України об’єктів інтелектуальної власності

27

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

57

Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

28

Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі

58

Види зовнішньоекономічної діяльності та їхнє правове регулювання

29

Особливості здійснення міжнародних розрахунків у безготівковій формі

59

Види мит у сфері зовнішньоекономічної діяльності

30

Особливості здійснення міжнародних розрахунків у готівковій формі

60

Оцінювання ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!