Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2298 Розрахунок часу евакуації під час пожежі

Розрахунок часу евакуації під час пожежі

« Назад

Розрахунок часу евакуації під час пожежі

Мета роботи: уміти розрахувати час евакуації людей у разі виникнення пожежі.

Під час пожежі виникає небезпека для людей - висока температура, понижений вміст кис­ню у повітрі, а також погана видимість через задимлення. Це викликає у людей потребу покинути приміщення. Рух людей у такому разі називається вимушеною евакуацією. Щоб забезпечити можливість евакуації, треба передбачити евакуаційні шляхи. Люди, які є в приміщенні, при вимушеній евакуації повинні покинути його з гарантією повної безпеки, у найкоротший строк, який називається необхідним часом евакуації. Послідовність виконання роботи.

За завданням викладача зробити розрахунок часу евакуації у разі виникнення пожежі.

Необхідні дані для розрахунку часу евакуації

Порядок розрахунку і вихідні дані. Розрахунок часу евакуації починають з визначення розрахункового часу евакуації, який надалі буде нормою і повинен бути меншим чи однаковим з необхідним часом евакуації tнб: tp < tнб

Далі весь розрахунок поділяють на два етапи: розрахунок tp - розрахункового часу евакуації; розрахунок tнб - необхідного часу евакуації.,

Таблиця 13.1. Значення необхідного часу евакуації з приміщень виробничих споруд І, ІІ, ІІІ ступенів вогнетривкості.

Категорія виробництва

Необхідний час евакуації (хв) при об’ємі приміщення (тис. м3)

До 15

30

40

50

60 і більше

А,Б

0,50

0,75

1

1,50

1,75

В

1,25

2

2

2,50

3

Г, Д

Не обмежується

Примimки:

1. Інтенсивність руху людського потоку - це величина в м/хв. Або чол./хв., яка дорівнює добутку щільності і швидкості

2. Табличне значення інтенсивності руху і дверного отвору при густоті потоку 0,9 і більше дорівнює 8,5 м/хв. і встановлено  для дверного|отвору шириною 1,6 і більше, а при дверному отворі, меншому за ширину 1,6 м, інтенсивність руху треба обраховувати за відповідними формулами. 

Перш ніж почати розрахунки, треба одержати у викладача всі необхідні дані, а саме: об'єм приміщення W , м3; кількість евакуйованих   N, чол..; категорію виробництва з пожежної і вибухової небезпеки, схему шляху евакуації; вид приміщення: промислове, допоміжне або громадський будинок; характерні особливості будинку - наявність балконів, трибун тощо; загальну висоту будинку, висоту поверху, площу поверху, ступінь і межу вогнетривкості конструкцій будинку, ширину коридорів, проходів, період року: теплий (+10 °С і вище) або холодний (нижче +10 °С).

Після визначення необхідного часу евакуації треба переконатися, що tр і tн6 задовольняють вимогам формули. Коли виявиться, що розрахунковий час евакуації tр більший за необхідний tн6 , то розрахунковий час приймають як необхідний і виконують перерахунок самого будинку по ширині і довжині шляху евакуації. При цьому треба виходити із вимог максимально допустимої довжини шляху (табл. 13.1; 13.2) залежно від густоти людського потоку. Густота людського потоку визначається як відношення кількості людей, евакуйованих по загальному проходу, до площі цього проходу. 

Таблица 13.3. Поділ виробництв за/категоріями з вибухової та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)

Категорія приміщення

Характеристика речовин і матеріалів, що є у виробництві

А  
Вибухопожежонебезпечне

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші , при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним в такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Б
Вибухопожежонебезпечне

Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28 °С та горючі рідини в такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа.

В
Пожежонебезпечне

Горючі (температура спалаху більше 61°С) та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, речовини та матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться або використовуються, не належать до категорії А та Б.

Г

Негорючі речовини та матеріали Д гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.

Д

Негорючі речовини та матеріали в холодному стані.

Кількість евакуйованих людей N дорівнює кількості працюючих у найбільш навантажену зміну. Категорію виробництва за пожежо і вибухобезпекою приймають, виходячи з вимог табл. 13.3. Схема шляхів евакуації виконується аналогічно схемі на рис. 13.1. Велична δі на рис. 13.2 - це ширина евакуаційного шляху на δі –й ділянці 

Рис 13.1. Ширина евакуаційного шляху

Таблиця 13.4. Ступінь вогнетривкості споруд: площа поверху між протилежними стінками (за СНиП 2.09.02-85)

Категорія будинку (пожежних відсіків)

Допустима кількість поверхів

Ступінь вогнетривкості будинків

Площа поверху в границях пожежного відсіку, м буд.

Одноповер
хові

багатоповерхові

два  поверхи

три поверхи ,

А і Б

6

І

Без обмежень

А і Б (за виключенням будівель нафтопереробної, газової, хімічної та нафтохімічної промисловості)

6

II

 

Те саме

Те саме

Те саме

1

ІІІа

5200

 

 

А – будинки нафтопереробної, газової, / хімічної та нафто­хімічної промисловості

6

II

 

Без обмежень

 

5200

3500

1

ІІІа

3500

 

 

Б – будинки нафтопереробної, газової, хімічної та нафто­хімічної промисловості

6

II

 

Без обмежень

10400

7800

1

ІІІа

3500

 

 

В

8

І, ІI

Без обмежень

3

ІІІ

5200

3500

гУ 2600

2

ІІІа

25000

10400

 

1

ІІІб

15000

 

 

2*

IVa

2600

2000

 

2

IV

2600

2000

 

1

V

1200

 

 

Г

10

I, II

Без обмежень

3

III

6500

5200

$500

6

ІІІа

Без обмежень

1

ІІІб

20000

 

 

2*

IVa

6500

5200

 

2

IV

3500

2600

 

Д

10

I, II

Без обмежень

3

III

7800

6500

3500

6

ІІІа

Без обмежень

1

ІІІб

25000

 

 

2*

IVa

10400

7800

 

2

IV

3500

2600

 

2

V

2600

1500

-

* При висоті одно- і двоповерхових будівель не більше 18 м (від підлоги першого поверху до низу горизонтальних несучих конструкцій покриття на опорі).

Рис 13.2. Злиття людських потоків

У завданні студенту кількість поверхів і площа окремих поверхів між протилежними стінами повинні відповідати СНиП 2.09.02-85 (табл. 13.4.)

Ступінь та межу вогнестійкості конструкцій будинків треба приймати згідно із ДБН В.1.1.-7-2002 (табл..13.4). Залежно від того, який задається період року, будинку, знаходиться середня площа для горизонтальної проекції f, м2/люд.: дорослої у домашньому одязі - 0,100; дорослої у зимовому одязі - 0,125; підлітка - 0,70.

Визначення розрахункового часу евакуації

Є три етапи евакуації. Перший етап - рух людей до найбільш  віддаленої точки приміщення до евакуаційного виходу з нього. До таких приміщень належать виробничі цехи і майстерні, класи і аудиторії навчальних закладів тощо.

Другий етап – рух людей по евакуаційних виходах з приміщень до виходів на вулицю. Такий рух відбувається по коридорах, проходах і фойє до сходів і по сходах через вестибюль назовні (рис. 13.3).

Третій етап - рух людей від виходу з будинку і розсіювання їх на території підприємства.

Розрахунковий час евакуації (tр, хв.), треба визначати як суму часу руху людського потоку на окремих ділянках шляху за формулою

tр = t1 +t2 +t3 +……+tі 

де t1 - час руху людського потоку на початковій ділянці, хв.; t2…….. tі – час руху людського потоку на кожній з наступних після першої ділянок шляху, хв.

Час руху людського потоку на першій ділянці шляху треба визначати за формулою:

t1= l1/ V1

де     V1 – значення швидкості руху людського потоку по горизонтальному шляху на першій ділянці, визначається за табл.13.2., залежно від щільності D, м/хв 

Щільність людського потоку D на першій ділянці шляху, завдовжки l1 та шириною δ1 , трещ визначати за формулою:

D 1 = (N1 х f)/(l1 х δ1)

де N - кількість людей на першій ділянці, чол.; f - середня площа горизонтальної проекції людини. 

Рис. 13.3. Коридори для евакуації людей з приміщень

Значення швидкості людського потоку на наступних ділянках шляху приймається залежно від значення інтенсивності руху людського потоку V по кожній з цих ділянок, які треба визначити, у тому числі і для дверних прорізів за формулою:

qi = qi-1 δi-1/ δ1

де qi, qi-1 -значення інтенсивності руху людського потоку на ділянках шляху, що розглядається, і попередній, м/хв; δi-1, δ1 - ширина розглянутої та попередньої 1-ої ділянок шляху, м

Таблиця 13.5. Межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій за ступенем вогнестійкості будинків (за ДБН В.1.1-7-2002)

Ступінь вогнестійкості будинків

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах) і максимальної межі поширення вогню по них (см)

Стіни

Колони

Сходові площадки, костури, сходи, балки, марші сходових кліток

Перекриття міжповерхові (у т.ч. горищні та над підвалами)

Елементи покриття

Несучі та сходові клітки

самонесучі

Зовнішні ненесучі

Внутрішні ненесучі (перегородки)

Плити, настили, прогони

Балки, ферми, арки, рами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

REI 150 M0

REI 75 M0

E 30 M0

EІ 30 M0

R 150 M0

R60 M0

REI 60 M0

RE З0 М0  

R 30 М0

ІІ

REI 120 M0

REI 60 M0

E 15 M0

El 15 M0

R120 M0

R60 M0

REI 45 M0

RE30 М0  

R30 M0

ІІІ

REI 120 M0

REI 60 M0

Е 15, М0     Е 30, М1

EІ 15 M1

R120 M0

R60 M0

REI 45 M1

не нормується

IІІa

REI 60 M0

REІ30 М0  

E 15 Ml

EІ 15

R15 M0

R60 M0

REI 15 M0

RE 15 М1  

RE 15 М0  

IIІб

REI 60 Ml

REI 30 M1

E 15 М0      E 30, М1

EІ 15 M1

R60 M1

R45 M0

REI 45 M1

RE 15, М0  RE 30 M1

R45 М1

IV

REI 30 M1

REI 15 M1

E 15 M1

EІ 15 M1

R30 M1

R 15 M1

REI 15 M1

не нормується

IVa

REI 30 M1

REI 15 M1

E 15 M2

EІ 15 Ml

R 15 M0

R 15 M0

REI 15 M0

RE15M2

RE15 МО

V

Не нормується

Примітка: 1. Будівельні конструкції класифікують за вогнестійкістю та здатністю поширювати вогонь.

2. Показником вогнестійкості є межа вогнестійкості конструкцій, що визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів конструкції: втрати несучої спроможності (R); втрати цілісності (Е); втрати теплоізолювальної спроможності (І).

3. Показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа поширення вогню (М). За межею поширення вогню будівельні конструкції поділяються на три групи: М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); МІ (М < 25 см - для горизонтальних конструкцій; М < 40 см - для вертикальних і похилих конструкцій); М2 (М > 25 см - для горизонтальних конструкцій; М > 40 см - для вертикальних і похилих конструкцій. 

Значення інтенсивності руху людського потоку на першій ділянці шляху qi = q1  визначають за значенням D, знайденому за формулою (13.1).

Коли значення qi, визначене за формулою, менше або дорівнює значенню qmax, то час руху по ділянках шляху треба приймати за формулою:

ti= li/ Vi 

При цьому значення qmax треба приймати, м/хв: для горизонтального шляху - 16,5; дверних прорізів - 19,6; сходів униз -16; сходів угору - 11.

Коли значення q, знайдене за формулою, більше qmax тоді ширину di даної i-ї  ділянки шляху треба збільшити на таку величину, щоб виконувалась умова:

qi qmax 

Таблиця 13.6.  Відстань від найвіддаленішого місця до найближчого евакуаційного виходу із приміщень назовні (за СНиП 2.09.02-85)

Об'єм приміщення, тис. м3

Категорія приміщення

Ступінь вогнетривкості споруд

Відстань, м, при густоті людського потоку у загальному проході, чол/м2

до 1

більше 1 до 3

більше 3 до 5

до 15

А, Б

I, II, IІІa

40

25

15

В

I, II, III, IІІa ІІІб, IV
 V

100
70
50

60
40
30

40
30
20

30

А, Б

I, II, IІІa

60

35

25

В

I, II, III, IІІa ІІІб, IV

145
100

85
60

60
40

40

А, Б

I, II, IІІa

80

50

35

В

I, II, ІІІ, IІІa ІІІб, IV

160
110

95

65

65
45

50

А, Б

I, II, IІІa

120

70

50

В

I, II, ІІІ, IІІa

180

105

75

60 та більше

А, Б

І, ІІ, IІІa

140

85

60

60

В

I, II, III, IІІa

200

110

85

80 та більше

В

І, ІІ, III, IІІa

240

140

100

Незалежно від об'єму

Г, Д

І, ІІ, III, IІІa

не обмежується

ІІІб, IV
V

160                          120                          

95
70

65
50

При неможливості виконання цієї умови, інтенсивність і швидкість руху людського потоку по цій ділянці шляху визначається за табл. 13.2 при значенні щільності D > 0,9.

При злитті на початку ділянки і двох і більше людських потоків інтенсивність руху визначається за формулою:

qi = qi-1 δi-1)/ δі

де qi-1 - інтенсивність руху людських потоків, злитих на початку ділянки, м/хв; δi-1 - ширина ділянки шляху до злиття, м; δі - ширина розглядуваної ділянки шляху, м

Таблиця 13.7. Відстань по коридору від дверей найбільш віддаленого приміщення площею не більше 100 м2 до виходу назовні або у найближчу сходову кліт|ку (за СНіП 2.09.02-85) 

Розташування входу

Категорія приміщення

Ступінь вогнетривкості

Вихід по коридору, м, до виходу при густоті потоку, чол./м2

до 2

Більше 2 до 3

Більше 3 до 4

Більше 4 до 5

Між двома виходами назовні або сходовими клітками

А, Б

І, II, ІІІа

60

50

40

35

В

І, ІІ, ІІІ, ІІІа
ІІІб, ІV
V

120
85
60

95
65
50

80
55
40

65
45
35

Г, Д

І, ІІ, ІІІ, ІІІа
ІІІб, ІV
V

180
125
90

140
100
70

120
85
60

100
70
50

У тупиковий коридор

незалежно від категорії

І, ІІ, ІІІ, ІІІа
ІІІб, ІV
V

30
20
15

25
15
10

20
15
10

15
10
8

Коли значення qi, визначене за формулою, більше за qмакс тоді ширину даної ділянки шляху після злиття потоків треба збільшити. У цьому разі час руху по ділянці визначається за формулою.

Визначивши таким чином час руху на кожній ділянці шляху евакуації за формулою, визначають розрахунковий час евакуації tр.

Визначення необхідного часу евакуації

Необхідний час евакуації людей tнб з приміщень виробничих будинків І, II, III ступенів вогнестійкості приймається залежно від категорії виробничих приміщень за вибуховою, вибухо- та пожежною небезпекою і їх об'ємом з табл. 13.1.

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ.
ЗМІСТ ПЛАНУ ЕВАКУАЦІЇ

Для забезпечення організованого руху людей в умовах вимушеної евакуації розробляють план евакуації людей переважно для громадських будинків.

Рекомендуються мати такий план і для виробничих будинків з масовим перебуванням людей. Він містить заходи, які забезпечують своєчасне оповіщення про пожежу чи аварію; виведення всіх людей з приміщення найкоротшими та безпечними шляхами; спокій і порядок при русі; порядок та послідовність евакуації майна та гасіння пожежі первинними засобами. План евакуації складається з двох частин - текстової (інструкції) та графічної. В інструкції подаються обов'язки осіб, які здійснюють евакуацію, порядок виконання обов'язків. У графічній частині показані маршрут руху та відповідні пояснення до них.

Для складання плану евакуації призначають спеціальну особу чи створюють комісію (для великих об'єктів). До складу комісії входять голова пожежно-технічної комісії, заступник директора (завідувач) з адміністративно-господарської частини та начальник охорони об'єкта або начальник добровільної пожежної дружини.

Комісія чи спеціально призначена особа вивчає планування будинку, щоб з'ясувати можливі схеми руху людей при евакуації, а також шляхи для їх порятунку. Планування вивчають простим оглядом будинку, а на складних об'єктах - шляхом вивчення проектних матеріалів та розрахунків процесу евакуації.

При огляді будинку усувають всі порушення правил стану шляхів евакуації та евакуаційних виходів. Одночасно вивчають наявні акти та приписи протипожежних оглядів, щоб усунути порушення правил пожежної безпеки на шляхах евакуації. При відсутності розрахунку евакуації для театрів комісія робить його сама або запрошує спеціаліста. На основі вивчення планування, проектних та розрахункових матеріалів складають маршрути руху людей з різних приміщень.

Виходячи з конкретних маршрутів руху, комісія призначає відповідальних за безпечну евакуацію людей , оповіщення про пожежу та зустріч пожежної командни, а також за евакуацію майна та гасіння пожежі первинними засобами

При встановленні порядку евакуації майна комісія уточнює місці збереження документації та пожежонебезпечних матеріалів, а також діючі та запасні в'їзди на територію установи для проїзду пожежних автомобілів.

Керівник затверджує план евакуації і оголошує наказ по установі про вступ його в дію. Потім призначають термін вивчення і практичного опрацювання цього плану зі співробітниками установи. Вивчення плану полягає в загальному ознайомленні з ним, вивченні особами відповідальними за евакуацію, їх обов'язків; порядку виконання цих обов'язків, практичних навичок на умовній пожежі.

План евакуації складається у двох примірниках: один з них вивішують у приміщенні, інший зберігають у справі.

Конщоль за вивченням плану евакуації навчанням персоналу покладається на керівника установи. Для обліку проведених занять та перевірки стану шляхів евакуації корисно завести спеціальний журнал. Практичне відпрацювання плану евакуації проводився особою, яка призначається адміністрацією установи.

Керівник установи зобов'язаний по мірі зміни обставин своєчасно вносити корективи у план евакуації, замінюючи працівників, які звільнилися з установи, новими. При коректуванні плану керівник повинен ознайомити новоприбулих співробітників з їх обов'язками за планом евакуації під розписку. 

 Зміст інструкції до плану евакуації

На початку інструкції вказують особу, яка відповідає за евакуацію людей та майна; його місцезнаходження в умовах можливої пожежі при аварії та спосіб оголошення початку евакуації.

Звичайно рішення про евакуацію приймає керівник об'єкта, а за його відсутності _ заступник чи керівник;.пожежної охорони об'єкта. У випадку прямої загрози рішення про евакуацію приймає будь-яка особа адміністрації об'єкта.

Велике значення має спосіб оголошення евакуації. Навіть за наявності системи евакуаційних виходів та шляхів, які відповідають усім вимогам безпеки, відсутність розпорядження та правильного оголошення про початок евакуації можуть призвести до згубних наслідків. Відомі випадки, коли засобами психологічної дії вдавалося зупинити паніку і забезпечити організований вихід людей при пожежах у театрах. Відомі й інші випадки, коли фактично ніякої загрози для життя людей не було, однак вигук «Пожежа!» викликав паніку з людськими жертвами. Як правило, оголошення про евакуацію має робити офіційна особа. У плані евакуації має бути підкреслено, хто оголошує необхідність евакуації і що має бути оголошено. Не слід завжди говорити про правдиву причину евакуації, краще пояснити її технічною несправністю. При оголошенні про пожежу та організацію руху людей можливе використання радіотрансляційної мережі обєкта.

В інструкції до плану евакуації подасться обов'язки осіб адміністративного персоналу, які забезпечують спокійний та організований рух людей, спосіб оповіщення про пожежу, а також порядок евакуації майна.

У плані евакуації вказані дії та обов'язки осіб обслуговуючого персоналу з гасіння пожежі первинними засобами Особи, які призначені для цієї мети, мають бути добре навчені правилам користування засобами гасіння пожеж, знати місця, де вони знаходяться, і діяти рішуче та швидко. У приміщеної, яке горить, якщо в ньому є газова мережа, необхідно якнайшвидше виключити газ.

 Графічна частина плану евакуації

Ця частина плану являє собою план приміщень із зазначеними маршрутами руху евакуації людей (їх слід складати в масштабі 1 : 100 або 1 : 200). План будинку можна викреслювати в одну лінію. Напрям руху евакуаційних потоків позначають кольоровими стрілками. Для будинків складної конфігурації з різними комплексами приміщень креслиться кілька планів евакуації, для багатоповерхових будинків - плани евакуації по поверхах із зазначенням маршрутів руху. При різному плануванні поверхів плани евакуації складаються окремо для кожного поверху. Для поверхів, які мають однакову планіровку, складають один план із зазначенням поверхів, яких він стосується. На планах  позначають приміщення (палата, аудиторія, балкон першого ярусу, коридор та ін.) цифрами або буквами. Нумерують також всі евакуаційні виходи та сходи. Це дозволяє просто позначити схеми руху. На плані евакуації показують двері у відкритому вигляді. При цьому важливо, щоб вони відкривалися по ходу руху. В іншому випадку необхідно перевісити двері по ходу руху людського потоку вбік виходу назовні. Якщо кремі евакуаційні виходи в нормальних умовах закриті, на плані пройом показують закритим і позначають місце збереження ключів. Іноді ключі від зовнішніх дверей зберігають у ящиках, які прикріплені до зовнішньої стіни поряд з виходом. У цьому випадку на плані  евакуації позначається розміщення ящика з написом «Ящик з ключами від зовнішніх дверей» (див. рис 13.4). 

Рис. 13.4. Графічна частина плану евакуації,

Маршрут руху: І, 2, 3 і 4 класи, а також відвідувачі учительської і буфету виходять через рекреації у вестибюль, а звідти через вихід № 1 назовні. 5, 6, 7-й класи, а також відвідувачі кабінету лікаря виходять у зал, а звідти на сходи № 3, спускаються вниз і по виходу № 3 виходять назовні. 8, 9 і І0-й класи а також відвідувачі лабораторії і лаборантських виходять у зал, а звідти на сходи № 2, спускаються вниз і по виходу № 2 виходять назовні.

План евакуації склали:_____________________— /Дата/

Експлікація приміщень: 1 - вестибюль; 2 - рекреація; 3 - класи; 4- лабораторія; 5 - лаборантські; 6- зал; 7 – бібліотека; 8- приміщення для зберігання спортивного інвентаря; 9 - учительська; 10 - кабінет лікаря; 11 - буфет; 12 - кубова; 13 - канцелярія; 14 - кабінет директора; 15 – туалети ; 16 - квартира сторожа. Місце збору - спортивний майданчик у дворі школи не ближче 30 м від стін будівлі. 

При наявності іншого евакуаційного виходу на зовнішніх пожежних сходах його позначають у плані написом: «Запасний евакуаційний вихід». У пояснювальній записці до плану евакуації зазначають, у яких випадках треба користуватися цим виходом. Напрям руху при наявності інших евакуаційних виходів позначають по основних шляхах евакуації.

Контрольні питання

1. Яка послідовність розрахунку часу евакуації?

2. Наведіть категорії приміщень.

3. Який порядок розробки та впровадження плану евакуації?

4. Вимоги до графічної частини схеми евакуації.

Теми рефератів

1. Вимоги до внутрішнього планування будівель з позиції обмежень поширення пожеж.

2. Основи розрахунку протипожежних відсіків.

3. Конструктивно-планувальні рішення щодо шляхів евакуації

4 Розрахунок часу евакуації з застосуванням ПЕОМ. 

* У практичній роботі використані матеріали Д.А. Бутка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!