Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2292 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 на тему Природне освітлення, Нормування, Розрахунок, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 на тему Природне освітлення, Нормування, Розрахунок, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

Кафедра охорони праці 

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи №7

"Природне освітлення. Нормування. Розрахунок"

Для студентів денної форми навчання  всіх спеціальностей з курсу «Основи охорони праці»

Затверджено на засіданні

кафедри охорони праці

Протокол № від  2009 р 

Львів 2009 р. 

 

1. Теоретичні відомості

Природне освітлення – це освітлення приміщень світлом неба (прямим і відбитим), яке проходить крізь світлові прорізи в зовнішніх огороджуючих конструкціях

Приміщення з постійним перебуванням людей повинно мати, як правило, природне освітлення (в окремих випадках, визначених ДБН допускається проектування приміщень без природнього освітлення). Природне освітлення (ПО)поділяється на: бокове (одно - або двостороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, що здійснюється через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване – це поєднання верхнього та бокового освітлення.

Природне освітлення має важливе фізіолого - гігієнічне значення для працівників. Воно сприятливо впливає на органи зору, стимулює фізіологічні процеси, підвищує обмін речовин та покращує розвиток організму в цілому . Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб. ПО по відношенню до штучного не вимагає затрат на експлуатацію.

Природне освітлення має такі недоліки:

- змінюється протягом доби та року, в різну погоду;

- нерівномірно розподіляється по площі приміщень;

- за незадовільної його організації може спричинити засліплення органів зору.

На рівень освітленості приміщення впливають такі чинники: світловий клімат, площа та орієнтація світлових отворів; ступінь чистоти скла у світло­вих отворах; колір стін та стелі приміщення; глибина приміщення; наявність предметів, що заступають вікно як із середини так і ззовні приміщення.

Оскільки природне освітлення непостійне впродовж дня, кількісна його оцінка проводиться за відносним показником – коефіцієнтом природної освітленості(КПО):

де  - освітленість в даній точці заданої площини (робочому місці) всередині приміщення;

- освітлення ззовні приміщення на цій же горизонтальній площині світлом повністю відкритого небосхилу.

Фактичний КПО визначають відношенням заміряної освітленості на робо­чому місці у виробничому приміщенні  до одночасної освітленості зовні приміщення  у горизонтальній площині при відкритому небосхилі (щоб ніщо не затінювало фотоелемент люксметра) і дифузному світлі (сонце закрите хмарою)

За умовну робочу поверхню приймається горизонтальна поверхня на висоті 0,8 м від підлоги

Нормоване значення КПО визначається за формулою

 eн = е0 x m

де е0– нормоване значення КПО, яке задається „Державними будівельними нормами” (ДБН В.2.5.28-2006) в залежності від розряду виконуваних робіт. В основу визначення КПО також покладено розмір об’єкта розпізнавання ;

ДБН встановлюють 8 розрядів зорової роботи:

І – найвищої точності при мінімальному еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення менше 0,15 мм

ІІ – дуже високої точності (мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення від 0,15 до 0,30 мм)

ІІІ – високої точності (мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення від 0,30 до 0,50 мм)

ІV середньої точності (мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення від 0,5 до 1,00 мм)

V малої точності (мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення від 1,0 до 5 мм)

VІ – груба (мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення більше 5 мм)

VIІ – робота з матеріалами, які світяться (мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення більше 5 мм)

VIIІ – загальне спостереження за ходом процесу (незалежно від мінімальн. еквівалент. розмір об'єкта розрізнення, фону та контрасту)

– коефіцієнт світлового клімату, який враховує особливості світлового клімату. Світловий клімат – сукупність умов природного освітлення і даній місцевості (освітленість на горизонтальній та різноорієнтованих вертикальних поверхнях, створювана прямим і розсіяним світлом сонця, тривалість сонячного сяйва і альбедо підстилаючої поверхні) за період понад 10 років; 

Для бокового освітлення КПО»0,5-3,5% , а для верхнього та комбінованого КПО»1,0-10%.

Мінімальне значення КПО нормується у виробничих приміщеннях в то­чці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного перерізу приміщення і умовної робочої поверхні (при двосторонньому боковому, верх­ньому та комбінованому освітленні) або в точці перетину умовної робочої поверхні та вертикальної площини перерізу на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів.

У виробничих приміщеннях із зоровою роботою І-ІІІ розрядів слід використовувати суміщене освітлення, хоча допускається застосовувати верхнє природне освітлення при нормованих значеннях КПО відповідно 10 % для І розряду, 7% – для ІІ розряду і 5% для ІІІ.

Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових отворів (вікон, ліхтарів) у відповідності нормованих значень КПО.

Площа вікон при боковому освітленні визначається за допомогою наступного співвідношення:,

Площа вікон при верхньому освітленні визначається за допомогою наступного співвідношення 

де Sв – площа світлових отворів (вікон чи ліхтарів), які є в зовнішніх стінах освітлюваного приміщення ;

 – площа підлоги приміщення, ;

 – нормоване значення КПО для заданого світлового клімату;

 – коефіцієнт запасу; (таблиця 2 методичних вказівок до лаб роботи № 7)

 – коефіцієнт світлової характеристики вікон за табл. 1;

 – коефіцієнт, що враховує затінення вікон будівлями, що стоять навпроти за табл. 2;

 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО завдяки світлу відбитому від поверхонь фасадів протилежних до приміщення будинків та поверхневого шару, що прилягає до будівлі. Середньозважений коефіцієнт відбивання в розрахунках приймається 0,2;

 – загальний коефіцієнт світлопропускання вікна, який дорівнює

де  – коефіцієнт пропускання світла матеріалом за табл. 3

 – коефіцієнт, який враховує втрати світла в оправі світлового отвору за табл. 3;

 – коефіцієнт, який враховує втрати в несучих конструкціях за табл. 3(при бічному освітленні );;

 – коефіцієнт, який враховує втрати в сонцезахисних пристроях за табл. 4;

 – коефіцієнт, який враховує втрати в захисній сітці, .

 — світлова характеристика ліхтаря або світлового отвору в площині покриття, визначувана за табл. 6 і 7

 — коефіцієнт, що враховує тип ліхтаря, визначуваний по табл. 6

Необхідна кількість вікон nв = Sв / S1, де S1 – площа одного вікна. 

Порядок виконання розрахункової роботи

1. За розрядом зорової роботи визначити нормоване значення КПО  е0

2. За місцевістю визначити коефіцієнт світлового клімату mі обчислити КПО   eн

3. Розрахувати площу вікон при боковому або верхньому освітленні при значеннях коефіцієнтів з умов завдання і таблиць

4. Визначити площу вікна і необхідну кількість вікон (ліхтарів)

Таблиця 2-1 – Значення коефіцієнта , що враховує затінювання вікон протистоячими будівлями залежно від відношення відстані між даною і протистоячою будівлею Р до висоти розташування карнизу протистоячої будівлі над підвіконням даного вікна Н Зд 

 Р/НЗд

КЗД

0,5

1

1.5

2

3 і більше

1.7

1,4

1,2

1,1

1

  Таблиця 3 – Значення коефіцієнтів , і

Вид світлопропускаючого матеріалу

Значе-ння

Вид палітурки

Значе-ння

Несучі конструкції покриттів

Значе-ння

Скло віконне листове:

одинарне

подвійне

потрійне

Стекло вітринне завтовшки 6 — 8 мм

Скло листове армоване

Скло листове візерунчасте

Стекло листове із спеціаль ними властивостями:

сонцезахисне

контрастне

Органічне скло:

прозоре

молочне

Порожнисті скляні блоки:

світлорозсіюючі

світлопрозорі

Склопакети

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0,8

0,75

0,8

 

0,6

0,65

 

 

0,65

0,75

 

0,9

0,6

 

0,5

0,55

 0,8

 

 

 

Палітурки для вікон і ліхтарів промислових будівель:

а) дерев'яні:

одинарні

спарені

подвійні роздільні

б) сталеві:

одинарні, що відкриваються

одинарні глухі

подвійні, що відкриваються

подвійні глухі

Палітурки для вікон житлових. громадських і допоміжних будівель:

а) дерев'яні: одинарні

спарені подвійні роздільні з потрійним склінням

б) металеві:

одинарні

спарені

подвійні роздільні

з потрійним склінням

Склозалізобетонні панелі з порожнистими скляними блоками при товщині шва:

20 мм і менш

більше 20 мм

 

 

 

0,75

0,7

0,6

 

0,75

0,9

0,6

0,8

 

 

 

 0,8

0,75

 

 

 0,65

 0,5

0,9

0,85

 

 

 

0,8

0,7

Сталеві ферми

Залізобетонні й дерев'яні ферми і арки

Балки й рами суцільні при висоті перетину:

50 см і більше

менше 50 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0,8

 

 

 

0,8

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Значення коефіцієнтів  і для профільного скла і конструкцій з нього приймати відповідно до “Вказівок з проектування, монтажу і експлуатації конструкцій з профільного скла”.

Таблиця4Значення коефіцієнта

Сонцезахисні пристрої, вироби і матеріали

 

Коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях,

1. Регульовані жалюзі , що збираються в штори (міжскляні, внутрішні, зовнішні)

2. Стаціонарні жалюзі й екрани із захисним кутом не більше 45° при розташуванні пластин жалюзі або екранів під кутом 90° до площини вікна:

горизонтальні

вертикальні

3. Горизонтальні козирки:

із захисним кутом не більше 30°

із захисним кутом від 1°5 до 45° (багатосхідчасті)

1

 

 

 

 

0,65

0,67

 

0,8

0,9 – 0,6

Таблиця 5 Значення   коефіцієнта      

Відношення висоти приміщення, що приймається від умовної робочої поверхні до нижньої грані скління Нф, до ширини прольоту l1

Значення коефіцієнта

Середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін і підлоги

 

 

 

Кількість прольотів

1

2

3 і більше

1

2

3 і більше

 

 

1

 

2

3 і більше

2

1

0,75

0,5

0,25

1,7

1,5

1,45

1,4

1,35

1,5

1,4

1,35

 1,3

1,25

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,6

1,4

1,35

1,3

1,25

1,4

1.3

1,25

1,2

1.15

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,4

1,3

1,25

1,2

1,5

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,05

1,05

1.05

1,05

1,05

Таблиця    6 – Значення коефіцієнта Кф 

Тип ліхтаря

Значення  коефіцієнта

Світлові отвори в площині покриття, стрічкові

Світлові отвори в площині покриття, штучні

Ліхтарі з похилим двостороннім засклінням (трапецієвидні)

Ліхтарі з вертикальним двостороннім засклінням (прямокутні)

Ліхтарі з одностороннім похилим засклінням (шеди)

Ліхтарі з одностороннім вертикальним засклінням (шеди)

1

1,1

1,15

 

1,2

1,3

1,4

Таблиця    7Значення   світлової   характеристики   ліхтарів   (прямокутних, трапецевидних і шед) 

Тип ліхтарів

Кількість прольотів

Значення світлової характеристики ліхтарів

 

 

Відношення довжини приміщення  до ширини прольоту 

 

 

від 1  до 2

від 2 до 4

більше 4

 

 

Відношення висоти приміщення H до ширини прольоту

 

 

 

від 0,2 до 0.4

від 0,4

до 0,7

від 0,7 до 1

від 0,2

до 0,4

від 0,4 до 0,7

від 0.7 до 1

від 0,2 до 0,4

від 0,4

до 0,7

від 0,7 до 1

З вертикальним двостороннім засклінням (прямокутні, М-образні)

1

2

 3 і більше

5,8

5,2

4,8

9,4

7,5

6,7

16

12,8 11.4

4,6

4

3,8

6,8

5,1

4,5

10,5

7,8

6,9

4.4

3,7

3,4

6,4

6.4

4

9,1

6,5

5,6

З похилим двостороннім склінням

1

2

 3 і більше

3,5

3.2

3

5.2

4,4

4

5,2

5,3

 4,7

2,8

2,5

2,35

3,8

3

 2,7

4.7 4,1 3,7

2.7

 2,3

 2,1

3.6 2,7 2,4

4,1

3,4

3

З вертикальним одностороннім склінням (шеди)

1

2

 3 і більше

6,4

 6,1

 5

10,5

8

 6.5

15,2

11

8,2

5,1 4.7 4

7,6

5,5

4,3

10

6,6

5

4,9

4,35

 3.6

7,1

5 3,8

8,5

5,5

 4,1

З похилим одностороннім склінням (шеди)

1

2

 3 і більше

3,8

3

2,7

4,55

4,3

3,7

6,8

5,7

 5,1

2,9 2,3 2.2

3,4

2.9

 2,5

4,5

3,5

 3.1

2,5

2,1

5 2

3,2

2,65

2,25

3,9

2,9

2,5

Стандартні розміри віконних блоків та їх позначення

 

Ширина, мм

Висота, мм

570

720

870

1170

1320

1470

1770

2070

2370

2670

580

6-6

6-7

6-9

6-12

6-13

6-15

-

-

-

-

860

9-6

9-7

9-9

9-12

9-13

9-15

-

-

-

-

1160

12-6

12-7

12-9

12-12

12-13

12-15

12-18

12-21

12-24

12-27

1320

13-6

13-7

13-9

13-12

13-13

13-15

13-18

13-21

13-24

13-27

1460

15-6

15-7

15-9

15-12

15-13

15-15

15-18

15-21

15-24

15-27

1760

-

18-7

18-9

18-12

18-13

18-15

18-18

18-21

18-24

18-27

2060

-

21-7

21-9

21-12

21-13

21-15

21-18

21-21

21-24

21-27

2175

-

22-7

22-9

22-12

22-13

22-15

22-18

-

-

-

2375

-

24-7

24-9

24-12

24-13

24-15

24-18

-

-

-

2755

-

-

28-9

28-12

28-13

28-15

28-18

-

-

-

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!