Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2290 Розрахункова робота за курсом Соціальне моделювання та прогнозування

Розрахункова робота за курсом Соціальне моделювання та прогнозування

« Назад

Розрахункова робота 

за курсом "Соціальне моделювання та прогнозування"

 1. Вибрати варіант вихідних даних (відповідно до порядкового номеру за алфавітним списком студентів групи).

 2. Для отриманого фрагменту часового ряду () знайти найкращу модель методом крокової регресії.

 3. Використовуючи найкращу модель, розрахувати прогнозні значення елементів ряду   методами:

 • гармонічних вагових коефіцієнтів;

 • авторегресивних моделей.

 1. Проаналізувати отримані результати.

 2. Результати розрахункової роботи повинні бути представлені у друкованому вигляді та на дискеті.

Рекомендована література

 1. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. -М.: Экономика, 1989.

 2. Тюрин Ю.И., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере/ Под ред. В.Э. Фигурнова  - М.: ИНФРА-М, 1998. - 528 с.

 3. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетріка: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 494 с.

 4. Кендэл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981.

 5. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика, - Москва.: Высшая школа, 1991.

 6. Колемаев В.А., Калинина В.Н. . Теория вероятностей и математическая статистика, - Москва.: ИНФРА-М, 1997.

 7. Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. - Москва.: Статистика, 1993.

 8. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. -Москва.: Статистика, 1979.

 9. Згуровский М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа. -  Киев.: Наукова думка, 1997.

 10. Дж. Форрестер. Мировая динамика. - Москва.: Наука, 1978.

 11. Зеленский К.Х., Игнатенко В.Н., Коц А.П. Компьютерные методы прикладной математики. - Киев.: Дизайн-В, 1999.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!