Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2282 Курсова робота з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови на тему Розробка програми розрахунку податків, Університет КРОК

Курсова робота з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови на тему Розробка програми розрахунку податків, Університет КРОК

« Назад

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Основи програмування та алгоритмічні мови”

на тему: 

Розробка програми розрахунку податків

 

Студента  2  курсу   групи  ОПСІК - 14к 

Керівник курсової роботи : 

Доцент   (посада керівника)

Броян Р.Г.   Міловідов Ю.О. 

 

Київ-2016

 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 

Циклова комісія  з комп’ютерних наук

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування»

Спеціальність «Обслуговування програмних систем і комплексів»

Курс 2.   Група ОПСІК-1/14к.   Семестр 5

Завдання

на курсову роботу студента

Брояна Романа Гочайовича

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи: «Розробка програми розрахунку податків»

2. Строк здачі студентом закінченої роботи  « 08.04 » 2016р.

3. Вихідні дані до роботи: Структура має містити наступні поля:

- прізвище та ініціали;

- посада;

- рік прийому на роботу;

- зарплатня;

- функція, яка повертає значення надбавки до зарплатні відносно стажу: від 5 до 10 років –5%, від 10 до 15 років – 10%, більше ніж 15 років – 20%;

- функція, яка повертає значення прибуткового податку 13% від зарплатні.

Створення динамічного масиву об'єктів Worker, розмірність якого дорівнює кількості рядків у файлі;

читання з файлу in.txt даних у масив структур  Worker;

вивід  на дисплей і у файл відомість по зарплаті, що містить прізвище, нарахована сума, що утримана та сума к видачі. Записи мають бути впорядковані по алфавіту.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

4.1. титульний аркуш;

4.2. завдання на курсову;

4.3. анотацію;

4.4. зміст;

4.5. введення;

4.6. зміст та результати виконання роботи, які містять:

4.6.1. уточнення постановки завдання;

4.6.2. математична модель та метод розв’язання задачі;

4.6.3. перелік та призначення режимів та структура діалогу;

4.6.4. характеристику та структури даних з якими працює програма;

4.6.5. опис програми;

4.7. заключення;

4.8. список використаних джерел;

4.9. додатки. 

5. Дата видачі завдання  « 20.12 » 2015р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


п/п

Назва етапів курсової роботи

Термін

виконання

етапів роботи

Підписи

керівника,

студента

1.

Отримання теми розрахунково-графічної роботи

20.12.15

 

2.

Узгодження постановки задачі з керівником

22.12.15

 

3.

Пошук та вивчення літератури з питань курсової роботи

18.01.16

 

4.

Розробка сценарію роботи програми

30.01.16

 

6.

Узгодження сценарію з керівником

05.02.16

 

5.

Розробка алгоритму рішення задачі

12.02.16

 

6.

Узгодження алгоритму з керівником

15.02.16

 

7.

Узгодження з керівником інтерфейсу користувача

20.02.16

 

8.

Розробка інформаційного забезпечення

01.03.16

 

9.

Розробка програмного забезпечення

05.03.16

 

10.

Налагодження розрахункової частини програми

10.03.16

 

11.

Розробка та налагодження інтерфейсної частини програми

15.03.16

 

12.

Узгодження з керівником набору тестів для контрольного
прикладу

20.03.16

 

13.

Тестування програми

25.03.16

 

14.

Підготовка пояснювальної записки

01.04.16

 

15.

Здача курсової (розрахунково-графічної) роботи на
перевірку

03.04.16

 

16.

Захист

08.04.16

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!