Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2281 Загальні вимоги до написання звітної документації з курсу Фінанси і кредит, ВКІ

Загальні вимоги до написання звітної документації з курсу Фінанси і кредит, ВКІ

« Назад

Загальні вимоги до написання звітної документації 

Звіт про виконання програми практики, індивідуального завдання та щоденник оформляються відповідно до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) до текстових документів.

Тексти звітної документації можна виконувати від руки чітким розбірливим почерком або з допомогою комп'ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу формату А4, залишаючи поля тексту таких розмірів:

  • ліве - не менше 20 мм;

  • праве - не менше 10 мм;

  • верхнє та нижнє - не менше 20 мм;

  • поля не обводяться; 

та дотримуються таких вимог:

  • шрифт - Times New Roman;

  • розмір шрифту - 14 пт;

  • відстань між рядками - 1,3-1,5 інтервалу;

  • розташування - книжне;

  • мінімальна висота друкованого шрифту - 1,8 мм.

Кожна сторінка друкованого звіту має містити приблизно 1800 знаків (28-30 рядків по 62-65 знаків у кожному рядку, враховуючи знаки пунктуації та пробіли між словами).

Якщо роботу друкують, шрифт має бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності.

Об'єм роботи має бути 30-35 аркушів рукописного тексту і відповідно 20-25 аркушів комп'ютерного набору.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою звіту є титульна, яку включають до загальної нумерації сторінок, але її не нумерують, а на наступних сторінках номер без крапки в кінці проставляють у правому верхньому куті.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів звіту підлягають нумерації на загальних засадах. Нумерація звіту повинна бути наскрізною.

Кожну структурну частину роботи потрібно розпочати з нової сторінки, крім підрозділів та пунктів у межах розділу.

Заголовки структурних частин: зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки друкуються великими літерами симетрично до тексту без крапки.

Розділи та підрозділи повинні мати найменування. Найменування розділів розташовують посередині сторінки і пишуть (друкують) великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами, крім першої великої, з абзацного відступу без крапки в кінці.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами, номер підрозділу складається із номеру розділу і підпорядкового номеру підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, 1.1, 1.2, і т.д. Після номеру підрозділу крапка не ставиться. Відстань між найменуваннями розділу і подальшим текстом повинна бути:

при рукописному способі - 20 мм;

при комп'ютерному наборі - два рядки.

Текст звітної документації має бути пов'язаний із практичними матеріалами бази практики. При цьому робляться посилання на відповідні додатки, які містяться у звіті.

Не допускається дослівне переписування матеріалів з підручників, навчальних посібників, конспектів та джерел.

Не можна скорочувати слова, крім загальноприйнятих у друкованих виданнях.

Якість та правильність оформлення звіту створює відповідне враження, яке суттєво позначається на загальній оцінці. Змістовна, але неохайно оформлена звітна документація не може претендувати на високу оцінку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!