Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2280 Календарно - тематичний план виробничої практики з курсу Фінанси і кредит, ВКІ

Календарно - тематичний план виробничої практики з курсу Фінанси і кредит, ВКІ

« Назад

УКООПСПІЛКА

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

                                                  

Календарно - тематичний план

виробничої практики студентів  ІІІ курсу, групи ФК – 131,132

спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

(для банківських установ)

№ теми

Назви теми

Кількість днів

Місце практики

1

Ознайомлення зі структурою діяльності банку. Організація обліково-операційної роботи

1

Фінансовий відділ

2

Готівкові кошти і касові операції банку

1

Фінансовий відділ

3

Порядок відкриття рахунків клієнтів банку

1

Фінансовий відділ

4

Строкові депозити клієнтів банку

2

Фінансовий відділ

5

Операції банку з платіжними картками

2

Фінансовий відділ

6

Безготівкові розрахунки клієнтів банку

1

Фінансовий відділ

7

Кредитування юридичних осіб

2

Фінансовий відділ

8

Кредитування фізичних осіб

2

Фінансовий відділ

9

Контроль банку за станом кредитних операцій

1

Фінансовий відділ

10

Операції з ведення рахунків клієнтів банку в іноземній валюті

1

Фінансовий відділ

11

Оформлення та облік торговельних і неторговельних операцій в іноземній валюті. Обмінні валютні операції

1

Фінансовий відділ

12

Внутрішньогосподарські операції банку

1

Фінансовий відділ

13

Аналіз результатів діяльності банку за фінансовою звітністю

2

Фінансовий відділ

14

Особливості податкового обліку банків

1

Фінансовий відділ

15

Підведення підсумків результатів практики

1

Фінансовий відділ

Разом

20

 

 

УКООПСПІЛКА

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

                                         

Календарно - тематичний план

виробничої практики студентів  ІІІ курсу, групи ФК - 111

спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

(для підприємств)

№ теми

Назви теми

Кількість днів

Місце практики

1

Вивчення показників роботи та організації бухгалтерського обліку підприємства

1

Фінансовий відділ

2

Організація грошових розрахунків, розрахункових операцій та поточних зобов’язань

2

Фінансовий відділ

3

Організація руху матеріальних цінностей

2

Фінансовий відділ

4

Форми і методи нарахування заробітної плати на підприємстві

1

Фінансовий відділ

5

Формування власного капіталу та забезпечення зобов’язань

1

Фінансовий відділ

6

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

1

Фінансовий відділ

7

Класифікація витрат підприємства за видами діяльності

1

Фінансовий відділ

8

Формування доходів підприємства

2

Фінансовий відділ

9

Фінансові результати діяльності підприємства

2

Фінансовий відділ

10

Оподаткування підприємств і податковий облік

1

Фінансовий відділ

11

Фінансова звітність

1

Фінансовий відділ

12

Визначення фінансового стану підприємства

2

Фінансовий відділ

13

Фінансове планування та прогнозування на підприємстві

2

Фінансовий відділ

14

Підведення підсумків результатів практики

1

Фінансовий відділ

Разом

20

 

 

УКООПСПІЛКА

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

                                  

Календарно - тематичний план

виробничої практики студентів  ІІІ курсу, групи ФК - 111

спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

(для бюджетних організацій) 

№ теми

Назви теми

Кількість днів

Місце практики

1

Ознайомлення з організаційною структурою установи

2

Фінансовий відділ

2

Кошторис бюджетної установи

1

Фінансовий відділ

3

Склад і класифікація доходів

2

Фінансовий відділ

4

Склад і класифікація видатків

2

Фінансовий відділ

5

Аналіз доходів загального та спеціального фондів

2

Фінансовий відділ

6

Здійснення розрахунків за платежами і податками, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

2

Фінансовий відділ

7

Форми і методи нарахування заробітної плати в установах 

2

Фінансовий відділ

8

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

2

Фінансовий відділ

9

Фінансова звітність

2

Фінансовий відділ

10

Фінансове планування та прогнозування

2

Фінансовий відділ

11

Підведення підсумків результатів практики

1

Фінансовий відділ

Разом

20

 

  

УКООПСПІЛКА

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

                                            

Календарно - тематичний план

виробничої практики студентів  ІІІ курсу, групи ФК - 111

спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

(для Податкової адміністрації) 

№ теми

Назви теми

Кількість днів

Місце практики

1

Ознайомлення з організаційною структурою установи

2

Фінансовий відділ

2

Кошторис бюджетної установи

2

Фінансовий відділ

3

Склад і класифікація доходів

3

Фінансовий відділ

4

Склад і класифікація видатків

3

Фінансовий відділ

5

Порядок прийняття та обробки звітності підприємств щодо податків

3

Фінансовий відділ

6

Фінансовий контроль в системі ДПА

3

Фінансовий відділ

7

Звітність установ ДПА  

3

Фінансовий відділ

8

Підведення підсумків результатів практики

1

Фінансовий відділ

Разом

20

 

 

УКООПСПІЛКА

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

                                          

Календарно - тематичний план

виробничої практики студентів  ІІІ курсу, групи ФК - 111

спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

(для Пенсійного фонду) 

№ теми

Назви теми

Кількість днів

Місце практики

1

Ознайомлення з організаційною структурою установи

2

Фінансовий відділ

2

Кошторис бюджетної установи

2

Фінансовий відділ

3

Склад і класифікація доходів

3

Фінансовий відділ

4

Склад і класифікація видатків

3

Фінансовий відділ

5

Порядок прийняття та обробки звітності підприємств про соціальні внески

3

Фінансовий відділ

6

Фінансовий контроль в системі Пенсійного фонду

3

Фінансовий відділ

7

Звітність установ Пенсійного фонду

3

Фінансовий відділ

8

Підведення підсумків результатів практики

1

Фінансовий відділ

Разом

20

 

 

УКООПСПІЛКА

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ 

                                                   

Календарно - тематичний план

виробничої практики студентів  ІІІ курсу, групи ФК - 111

спеціальність: 5.03050801 Фінанси і кредит

(для Казначейства)

№ теми

Назви теми

Кількість днів

Місце практики

1

Ознайомлення з організаційною структурою установи

2

Фінансовий відділ

2

Кошторис бюджетної установи

2

Фінансовий відділ

3

Склад і класифікація доходів

3

Фінансовий відділ

4

Склад і класифікація видатків

3

Фінансовий відділ

5

Порядок обслуговування казначейських рахунків

3

Фінансовий відділ

6

Фінансовий контроль в системі Казначейства

3

Фінансовий відділ

7

Звітність про рух бюджетних коштів

3

Фінансовий відділ

8

Підведення підсумків результатів практики

1

Фінансовий відділ

Разом

20

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!