Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2279 Індивідуальні завдання до виробничої практики для студентів спеціальності Фінанси і кредит, ВКІ

Індивідуальні завдання до виробничої практики для студентів спеціальності Фінанси і кредит, ВКІ

« Назад

Індивідуальні завдання до виробничої практики для

студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і  кредит»

Коледжу економіки і права

Вінницького кооперативного інституту 

Для підприємств: 

 1. Структура управління та організація економічної роботи на підприємстві

 2. Формування прибутку підприємства

 3. Оцінка платоспроможності підприємства

 4. Організація грошових розрахунків на підприємстві

 5. Фінансові показники діяльності підприємства

 6. Організація грошових розрахунків підприємства

 7. Оцінка стану розрахунків з позичальниками, покупцями, банками

 8. Доходи підприємства

 9. Витрати підприємства

 10. Організаційна структура підприємства

 11. Розрахункові операції та поточні зобов’язання підприємства

 12. Оподаткування діяльності підприємства

 13. Форми і методи нарахування заробітної плати

 14. Фінансові результати діяльності підприємства 

Для банківських установ: 

 1. Організація обліково-операційної роботи банківської установи

 2. Структурна будова банківської установи

 3. Порядок відкриття рахунків клієнтів банку

 4. Операції з ведення рахунків клієнтів банку в іноземній валюті

 5. Готівкові кошти і касові операції банку

 6. Безготівкові розрахунки клієнтів банку

 7. Строкові депозити клієнтів банку

 8. Форми та методи нарахування заробітної плати

 9. Кредитування юридичних осіб

 10. Кредитування фізичних осіб

 11. Контроль банку за станом кредитних операцій

 12. Операції банку з платіжними картками

 13. Особливості податкового обліку банків

 14. Аналіз результатів діяльності банку за фінансовою звітністю 

Для бюджетних установ: 

 1. Організаційна структура бюджетної установи

 2. Склад та класифікація доходів бюджетної установи

 3. Персонал підприємства, аналіз його використання і матеріального заохочення

 4. Методика нарахування та виплати заробітної плати працівникам

 5. Виконання бюджету установи

 6. Організація обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів

 7. Кошторис бюджетної установи

 8. Склад та класифікація доходів і видатків бюджетної установи

 9. Склад і класифікація доходів

 10. Склад і класифікація видатків

 11. Аналіз доходів загального та спеціального фондів

 12. Здійснення розрахунків за платежами і податками, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!