Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2277 Шкідливі хімічні речовини

Шкідливі хімічні речовини

« Назад

Шкідливі хімічні речовини. 

Гранично-допустимі концентрації (ГДК)

шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Таблиця 1   

 

Назва речовини

Величина

ГДК,

мг/м3

Агрегатний стан

Клас

небезпеки

Особливості дії на організм

1

2

3

4

5

6

1

Пил рослинного і тваринного походження:

а) бавовняна, шерстяна

б) древесна

в) з домішкою діоксида кремнію 8%

 

2

6

4

 

а

а

а

 

IV

IV

IV

 

А, Ф

А, Ф

А, Ф

2

Силикатомісткі пили і силікати:

а) азбест природний і штучний

б) азбестоцемент

в) скляне і мінеральне волокно

 

2

6

4

 

а

а

а

 

IV

IV

IV

 

Ф, К

Ф

Ф

3

Барвник антрахиноновий

5

п

II

 

4

Кремнію діоксид кристалічний

1

а

III

Ф

5

Летучі продукти епоксидних смол

0,5

п

II

А

6

Розчинник 646 (по толуолу)

50

п

III

 

7

Ртуть

0,01

п

I

 

8

Смоли епоксидні:

     ЭД – 5

     Э – 181

 

1

0,2

 

п

п

 

II

II

 

А

А

9

Сополимер вінілхлориду і вінілацетату

10

а

IV

 

 10

Фторопласт – 4

10

а

III

Ф

11

Вуглецю сіроокис

10

п

III

 

12

Чай

3

а

III

 

13

Полімери і сополімери

10

а

IV

 

14

Пропілен

100

п

IV

 

15

Кислота нікотинова

1

а

II

 

16

Ізопрен

40

а

IV

 

17

Формальдегід

0,5

п

II

Г, А

18

Целюлоза

2

п

III

 

19

Сірковуглець

1

а

III

 

20

Озон

0,1

п

I

Г

21

Ацетон

200

п

IV

 

22

Синтетичні миючі засоби

5

а

III

А

23

Діхлоретан

10

п

II

 

24

Свинець і його сполуки

0,01

а

I

 

25

Хлор

1

а

 

Умовні позначення:

п -  пари (гази); а - аерозоль;

Г - речовини з гостроспрямованим механізмом дії, що вимагає автоматичного контролю  за їх вмістом у повітрі;

А - речовини, здатні викликати алергійні захворювання у виробничих умовах;

К - канцерогени;

Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії.

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Таблиця  2

Фактор виробничого

середовища

 

                    Клас умов праці

Допус-

тимий

 

Шкідливий 3

 

Небезпечний

 

 

 

 

 

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Шкідливі речовини

1-2 класів небезпечності

за винятком перерахованих нижче

£ГДК

1,1-3,0

3.1-6.0

6.1-10.0

10.1-20.0

>20.0

Шкідливі речовини

3-4 класів небезпечності

за винятком перерахованих нижче

£ГДК

1,1-3,0

3.1-10.0

>10.0

 

 

Речовини з гостроспрямованим (Г) або подразнювальним (П) механізмом дії

£ГДК

 

1,1-3,0

3.1-6.0

6.1-10.0

> 10*

Алергени (А)

£ГДК

 

1.1-3.0

3.1-10.0

>10.0

 

Канцерогени (К)

£ГДК

1.1-3.0

3.1-6.0

6.1-10.0

>10.0

 

Аерозолі переважно фіброгенної (Ф) дії

£ГДК

1.1-2.0

2.1-5.0

5.1-10.0

>10.0

 

* Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.

Шум 

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні

звуку на робочих місцях у виробничих приміщеннях та на території

підприємств.

Таблиця 3

Вид трудової діяльності,

робоче місце, приміщення і території

Еквівалентні рівні звуку, дБА

1. Творча, наукова, конструювання, проектування, програму-вання, викладання і навчання, робочі місця в проектно-конструкторських бюро, розраховувачів, програмістів обчис-лювальних машин, у лабораторіях теоретичних робіт і обробки даних.

 

 

50

2. Висококваліфікована робота, що вимагає зосередженості, адміністративно-управлінська діяльність, вимірювальні й аналітичні роботи в лабораторії; робочі місця у  кімнатах конст-рукторських приміщень.

 

60

3. Робота, що виконується з часто одержуваними вказівками й акустичними сигналами, робота, що вимагає постійного слухового контролю, операторська робота за точним графіком з інструкцією, диспетчерська робота; робочі місця в приміщеннях диспетчерської служби, кабінетах і приміщеннях спостереження і дистанційного керування з мовним зв'язком по телефону, машинописних бюро, на ділянках точної зборки, на телефонних і телеграфних станціях, у приміщеннях майстрів, у залах обробки інформації на ЕОМ.

 

 

 

65

4. Робота, що вимагає зосередженості, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження і дистанційного спостереженнями  за виробничими циклами; робочі місця за пультами в кабінетах спостереження і дистанційного керування без мовного зв'язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з гучним устаткуванням, з гучним устаткуванням у приміщеннях для розміщення гучного устаткування ЕОМ.

 

 

 

75

5. Виконання усіх видів робіт (за винятком перерахованих у

п.1-4) на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях  і на території підприємств.

 

80

6. Палати лікарень і санаторіїв, операційні лікарень.

25

7. Житлові кімнати квартир, житлові приміщення будинків відпочинку і пансіонатів, спальні приміщення в дитячих дошкільних установах і школах-інтернатах.

 

30

8. Кабінети лікарів лікарень, санаторіїв, поліклінік, глядацькі зали концертних залів, номера готелів, житлові кімнати в гуртожитках.

 

35

9. Території лікарень, санаторіїв, що  прилягають до будинку.

35

10. Території безпосередньо прилягаючі до житлових будинків (у 2м від огороджуючих конструкцій), площадки відпочинку мікрорайонів, площадки дитячих дошкільних установ, ділянки шкіл.

 

45

Продовження таблиці 3

11. Класні приміщення, аудиторії шкіл і інших навчальних закладів, конференц-зали, читальні зали, глядацькі зали театрів, клубів, кінотеатрів, зали судових засідань і нарад.

 

40

12. Робочі приміщення управлінь, робочі приміщення конструкторських, проектних організацій, науково-дослідних інститутів.

 

50

13. Зали кафе, ресторанів, їдалень, фойє театрів і кінотеатрів.

55

14. Торгові зали магазинів, спортивні зали, пасажирські зали вокзалів і аеропортів, приймальні пункти підприємств побутового обслуговування.

 

60

 Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації,

інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях

Таблиця 4

Фактор виробничого

середовища

 

 

Клас умов праці

 

 

Допустимий

 

Шкідливий 3

 

Небезпечний

 

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Шум, дБА екв.

£ГДР

до 85

86-95

96-105

106-115

>115

Вібрація локальна (вібро-швидкість), дБекв.

£ГДР

до 115

116-118

119-121

122-124

>124

Вібрація загальна (вібро-швидкість вісь Z), дБекв.

£ГДР

до 113

114-119

120-125

126-131

>131

Інфразвук екв., дБ Лін

£ГДР

до 5*

6-10

11-15

16-20

>20

Ультразвук повітряний, дБ

£ГДР

до 10**

11-20

21-30

31-40

>40

* Перевищення на дБ.
** Перевищення в одній октавній смузі частот на дБ. 

Ультразвук 

Санітарні норми ультразвуку

Таблиця 5  

Середньогеометричні частоти

третьооктавних смуг, кГц

Рівень звукового тиску,

дБ

12,5

16,0

20,0

25,0

31,5-100,0

80

90

100

105

110

  

Інфразвук 

Гігієнічні норми інфразвуку

Таблиця 6

Середньогеометричні  частоти октавних смуг, Гц.

Загальний рівень звукового тиску, дБ Лін

2

4

8

16

31,5

110

Рівні звукового тиску, дБ.

105

105

105

105

102

 

Вібрація 

1 - транспортна вібрація, що впливає на операторів рухливих машин і транспортних засобів при їхньому русі по місцевості і дорогам (у тому числі при їхньому будівництві);

2 - транспортно-технологічна вібрація, що впливає на операторів машин з обмеженим переміщенням тільки по спеціально підготовлених поверхнях виробничих приміщень, промислових площадок і гірських виробок;

3 - технологічна вібрація, що впливає на операторів стаціонарних машин або передається на робочі місця, що не мають джерел вібрації.

Вібрації категорії 3 мають три підвиди:

3а - вібрації робочих місць у приміщеннях із джерелами вібрацій (наприклад оператори молотів, пресів, верстатів і стендів);

3б - вібрації робочих місць у приміщеннях без джерел вібрацій (наприклад вібрації робочих місць працівників ВТК (відділу технічного контролю), розмітників і т.п.);

3в - вібрації робочих місць у приміщеннях адміністративно - управлінських і для розумової праці (наприклад, у кабінетах, у приміщеннях ОЦ (обчислювального центру), КБ (конструкторського бюро), лабораторій і т.п.). 

Нормовані рівні віброшвидкості (дБ)

Таблиця 7

 

1

2

4

8

16

31.5

63

125

250

500

1000

Локальна вібрація

-

-

-

115

109

109

109

109

109

109

109

Технологічна вібрація у виробничих приміщеннях –

-

108

99

93

92

92

92

-

-

-

-

Технологічна вібрація у виробничих приміщеннях без вібруючого обладнання –

-

100

91

85

84

84

84

-

-

-

-

Технологічна вібрація в приміщеннях для розумової праці –

-

91

82

75

75

75

75

-

-

-

-

Транспортно-технологічна вібрація – 2

-

117

108

102

101

101

101

-

-

-

-

  

Електромагнітне випромінювання 

Відповідно НАОП 0.03-3.16-86 напруженість ЕМП у діапазоні частот 60кГц-300МГц на робочих місцях персоналу протягом робочого дня не повинна перевищувати встановлених гранично-допустимих рівнів (ГДР):

- по електричній складовій:

для частот від 60кГц до 3МГц     -   50 В/м;

для частот від 3МГц до 30МГц    -  20 В/м;

для частот від 30МГц до 50МГц   - 10 В/м;

для частот від 50МГц до 300МГц - 5 В/м. 

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань

(перевищення ГДР, разів)

Таблиця 8

Фактор виробничого середовища

Клас умов праці

Допустимий

Шкідливий 3

Небез-печ­ний

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

1

2

3

4

5

6

7

Постійне магнітне поле

£ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10

 

Електростатичне поле

£ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10

 

Електромагнітні

випромінювання

радіочастотного

діапазону: 0,01-3 МГц

£ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10

 

3-30 МГц

£ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-10,0

>10

 

30-300 МГц

£ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-8,0

8,1-10,0

>10

300 МГц-300 ГГц

£ГДК

1,1-3,0

3,1-5,0

5,1-8,0

8,1-10,0

>10

 

Електростатичне поле 

Гранично допустима напруженість ЕП на робочому місці обслуговуючого персоналу не повинна перевищувати:

при впливі до 1 год - 60 кВ/м

при впливі від 1 год до 9 год 

де t - час (від 1 до 9 годин), на протязі якого робітник може знаходитись під впливом електростатичного поля. 

Постійне магнітне поле 

Згідно документа: “Предельно допустимые нормы воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и материалами” №1742-77 напруженість ПМП на робочому місці не повинна перевищувати 8кА/м. 

Мікроклімат у приміщенні 

Постійне робоче місце – місце, на якому робітник знаходиться більшу частину свого робочого часу (більш 50% чи більш 2 години безперервно); при роботі в різних пунктах - уся робоча зона.

Непостійне робоче місце - місце перебування робітника менш 50% свого робочого часу або менш 2 годин безперервного  перебування.

Теплий період року - період із середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище 100С.

Холодний період року – період із середньодобовою температурою зовнішнього повітря -100С і нижче.

Легка фізична робота (категорія I) - робота з витратою 120 ккал/год - категорія (робота сидячи без фізичної напруги);  робота з витратою 120-150 ккал/год - категорія (робота сидячи, стоячи чи пов’язана з ходьбою, що супроводжується деякою фізичною напругою).

Фізичні роботи середньої важкості з витратою енергії 150-200 ккал/год - категорія IIа (ходьба з перенесенням ваги до 1 кг чи сидячи з переміщенням цих вантажів); витратою енергії 200-250 ккал/ч. Робота IIб (ходьба з перенесенням ваги до 10 кг).

Важкі фізичні роботи (категорія III) - робота з витратою більш 250 ккал/год (ходьба з перенесенням ваги більш 10 кг). 

Нормовані величини температури, відносній вологості і швидкості

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Таблиця 9

Період року

Категорія

роботи

Температура, °С

Відносна

вологість, %

Швидкість руху повітря,  м/с

 

Опт.

Допустима

Опт.

Опт.

Допуст.

 

Верхня межа

Нижня межа

 

п.р.м.

н. р.м.

п.р.м.

н. р.м.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Холод-ний

22-24

25

26

21

18

40-60

 

0,1

£ 0,1

 

21-23

24

25

20

17

0,1

£ 0,2

 

IIа

18-20

23

24

17

15

0,2

£ 0,3

 

IIб

17-19

21

23

15

13

0,2

£ 0,4

 

III

16-18

19

20

13

12

0,3

£ 0,5

 

 

Теплий

23-25

28

30

22

20

40-60

 

0,1

0,1-0,2

 

22-24

28

30

21

19

0,2

0,1-0,3

 

IIа

21-23

27

29

18

17

0,3

0,2-0,4

 

IIб

20-22

27

29

16

15

0,3

0,2-0,5

 

III

18-20

26

28

15

13

0,4

0,2-0,6

Примітка: п.р.м. – постійне робоче місце, н.р.м. – непостійне робоче місце.

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Таблиця 10

Показник

Клас умов праці

Температура повітря, °С

(нижня межа)

Опти­мальний

 

1

Допустимий

 

2

Шкідливий 3

Категорія

Робіт

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

3.1

3.2

3.3

3.4

Іа

 

За СН

За СН

28,1-31,0

31,1-34,0

34,1-37,0

37,1-40,0

Іб

28,1-31,0

31,1-34,0

34,1-37,0

37,1-40,0

ІIа

27,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

36,1-39,0

ІIб

27,1-30,0

30,1-33,0

33,1-36,0

36,1-39,0

ІІІ

26,1-29,0

29,1-32,0

32,1-35,0

35,1-38,0

Швидкість руху

повітря, м/с

Нижче максим. допустимих значень

Відносна вологість повітря, %

61-70

71-85

86-100

-

 

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих

приміщень у холодну пору року

Таблиця 11

Показник

Клас умов праці

Температура повітря, °С

(нижня межа)

Опти­мальний

 

1

Допустимий

 

2

Шкідливий 3

Категорія

робіт

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

3.1

3.2

3.3

3.4

Іа

 

За СН

За СН

18,1-20,0

16,1-18,0

14,1-16,0

12,0-14,0

Іб

17,1-19,0

15,1-17,0

13,1-15,0

11,0-13,0

ІIа

14,1-16,0

12,1-14,0

10,1-12,0

8,0-10,0

ІIб

13,1-15,0

11,1-13,0

9,1-11,0

7,0-9,0

ІІІ

12,1-14,0

10,1-12,0

8,1-10,0

6,0-8,0

Швидкість руху повітря, м/с

Вимоги відсутні

Відносна вологість повітря, %

Див. примітку

Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бу­ти збільшена на 0,2 °С.

Виробниче освітлення

Норми освітлення (Таблиця 12)

Ступінь точності зорової праці

Найм. розмір обєкта розріз-нення, мм

Зорова

праця

Контраст відмін-ності

об'єкта з фоном

Харак-теристика фона

Освітленість

Розряд

Під-розряд

Штучне

Природнє

Сумісне

Комб

Загал.

Верх.

Бок.

Верх.

Бок.

лк

КПО, енІІІ %

КПО, енІІІ %

 

Найвища

 

 

менше 0,15

I

 

а

б

 

в

 

 

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий
Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

5000

4000

4000

2500

2500

2500

1500

1500

1500

1500

1250

1250

750

750

750

400

400

400

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

2

Дуже висока

0,15-0,3

II

а

б

 

в

 

 

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий
Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

4000

3000

3000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1250

750

750

500

500

500

300

300

300

 

 

 

 

7

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

4,2

 

 

 

 

1,5

Висока

0,3-0,5

III

а

б

 

в

 

 

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий
Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

2000

1000

1000

750

750

750

400

400

400

500

300

300

300

300

300

200

200

200

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1,2

Середня

0,5-1

IV

а

б

 

в

 

 

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Середній

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий
Середній

Світлий

Середній

750

500

500

400

400

400

300

300

200

200

200

200

200

150

 

 

 

4

 

 

 

1,5

 

 

 

2,4

 

 

 

0,9

Мала

1-5

V

а

б

 

в

 

 

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий
Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

300

200

200

-

 

 

-

 

 

200

150

150

150

150

150

100

100

100

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

0,6

 

Дуже

мала

Більш 5

VI

-

Незалежно від хар-тик фону і контрасту об'єкта з фоном

-

150

2

0,5

1,2

0,3

Розрахувати нормований КПО для четвертого світлового пояса (Україна) за формулою: 

m = 0,9 – коефіцієнт світлового клімату для IV світлового поясу;

C = 0,6 – 0,95 – коефіцієнт сонячності клімату. Залежить від орієнтації віконних отворів за сторонами горизонту (приймається усереднений).

Фон – це поверхня, на якій розглядається найменший об’єкт розрізнення. У залежності від коефіцієнта відбиття поверхні  ρ (див. табл. 13) фон може бути світлим (ρ > 0,4),  середнім (ρ = 0,2-0,4), темним (ρ < 0,2).

Контраст може бути великим (наприклад, між білим і чорним, темно-синім і білим), середнім (наприклад, між сірим і білим, світло-сірим і чорним) і малим (наприклад, між темно-червоним і чорним, світло-блакитним і білим). 

Коефіцієнти відбиття світла поверхнями різного кольору.

Таблиця 13

Колір

 

Коефіцієнт

ρ

Колір

Коефіцієнт

ρ

Білий

Світло-жовтий

Світло-бежевий

Світло-голубий

Світло-зелений

Бежевий

0,9

0,75

0,69

0,45

0,42

0,38

Жовто-коричневий

Коричневий

Темно-зелений

Темно-сірий

Темно-червоний

Темно-синій

Чорний

0,25

0,23

0,16

0,15

0,1

0,1

0,04

  

Класи умов праці залежно від параметрів

світлового середовища виробничих приміщень

Таблиця 14

Фактор виробничого

середовища

Клас умов праці

Допустимий

2

Шкідливий 3

1 ступінь

3.1

2 ступінь

3.2

Природне освітлення (КПО,%)

Норма

Недостатньо

Відсутнє

Освітленість робочої

поверхні (Е, лк)

Норма

0,5 Ен - Ен

<0,5 Ен

 

Іонізуюче випромінювання 

Класи умов праці при дії іонізуючих випромінювань

Таблиця 15

Річна ефективна

Доза Е

Клас умов праці

 

Опти-мальний

1

Допустимий

2

Шкідливий 3

 

Небезпечний

4

 

 

 

 

1 ступінь

3.1

2 ступінь

3.2

3 ступінь

3.3

4 ступінь

3.4

Ефективна доза на рік,

мЗв • рік-1

Е<1,0

1,0<Е£2,0

2,0<Е£10,0

10,0<Е£14

14,0<Е£20

10<Е£50

Е>50

 

Оцінка важкості праці 

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

Таблиця 16

п/п

Показники важкості

трудового процесу

Клас умов праці

Оптимальний

(легке фізичне навантаження)

Допустимий

(середнє

фізичне навантаження)

Шкідливий (важка праця)

1 ступінь

 

2 ступінь

 

3 ступінь

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Фізичне динамічне навантаження, в одиницях механічної роботи за зміну, кг-м

1.1

При регіональному навантаженні (з переважаючою участю м'язів рук та плечового

поясу) при переміщенні

вантажу на відстань до 1 м:

для чоловіків

для жінок

до 2500

до 1500

до 5000

до 3000

до 7000

до 4000

до 9000

до 5500

> 9000

> 5500

1.2

При загальному навантаженні

(за участю м'язів рук, ніг):

при переміщенні вантажу

на відстань від 1 до 5 м:

для чоловіків

для жінок

до 12 500

до 14 000

до 46 000

до 28 000

до 70 000

до 40 000

до 90 000

до 55 000

> 90 000

> 55 000

2

Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг:

2.1

Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину):

для чоловіків

для жінок

до 15

до 5

до 30

до 10

> 30

> 10

 

 

2.2

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни:

для чоловіків

для жінок

до 5

до 3

до 15

до 7

до 30

>7

>30

 

2.3

Сумарна маса вантажів, що

переміщуються протягом зміни: з робочої поверхні

для чоловіків

для жінок

з підлоги

для чоловіків

для жінок

-

-

 

-

-

до 870

до 350

 

до 435

до 175

>870

>350

 

>435

>175

 

 

3

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)

3.1

При локальному навантаженні

(за участю м'язів кистей та

пальців рук)

до 20000

до 40000

до 60000

>60000

 

3.2

При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового пояса)

до 10000

до 20000

до 30000

>30000

 

4

Статичне навантаження: тільки для чоловіків; для жінок слід приймати значення, на 40% нижчі від вказаних.

Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кгс

однією рукою

двома руками

за участю м'язів корпуса та ніг

 

 

 

 

до 18000

до 36000

до 43000

 

 

 

 

до 36000

до 70000

до 100000

 

 

 

 

до 70000

до 140000

до 200000

 

 

 

 

>70000

> 140000

>200000

 

5

Робоча поза

вільна

зручна

поза (зміна

пози

«сидячи-

стоячи» за бажанням

робітника)

Періодичне

перебуван-

ня в незручній, фіксованій

позі

(неможли-

вість зміни

взаємороз-

ташування

різних

частин тіла

відносно

одна одної)

до 25%

часу зміни

Періодичне

перебуван-

ня в незручній фіксованій позі до 50% часу зміни;

перебуван-

ня у виму-

шеній позі

(навпочіп-

ки, на

колінах

та ін.) до

25% часу

зміни

Перебуван-ня в незручній,

фіксованій

позі більше

50% часу

зміни; пе-ребуван-

ня у виму-

шеній позі

(на колі-нах, навпо-

чіпки та ін.) більше

25% часу

зміни

 

6

Нахили корпуса

(кількість за зміну)

до 50 разів

Вимушені нахили

більше 30°,

51-100

разів

Вимушені нахили

більше 30°,

101-300

разів

Вимушені нахили

більше

30°,

300

разів

 

7

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км

до 4

до 10

до 15

>15

 

  

Оцінка напруженості праці 

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

Таблиця 17

N

Показники напруженості

трудового процесу

Клас умов праці

 

Оптимальний

(напруженість

праці легкого

ступеня)

1

Допустимий

(напруженість

праці середнього ступеня)

2

Шкідливий (напружена праця)

3

1 ступінь

3.1

2 ступінь

3.2

1

2

3

4

5

6

1

Інтелектуальні навантаження

1.1

Зміст роботи

 

Рішення простих альтернативних завдань згідно з

інструкцією

Рішення склад-

них завдань з

вибором за

відомим

алгоритмом (робота по серії інструкцій)

Евристична

(творча) діяльність, що

вимагає вирішення складних завдань

при відсутності алгоритму

1.2

Сприймання сигналів

(інформації) та їх оцінка

Сприймання

сигналів, але

немає

потреби в

корекції дії

Сприймання

сигналів з

наступною

корекцією дій

та операцій

Сприймання

сигналів з

наступним

співставленням

фактичних зна-чень параметрів з їх номінальними значеннями.

Заключна оцінка фактичних

значень параметрів

Сприймання

сигналів з

наступною

комплексною

оцінкою взає-

мопов'язаних

параметрів.

Комплексна

оцінка всієї

виробничої

діяльності

1.3

Ступінь складності завдання

Обробка та

виконання

завдання

Обробка, виконання

завдання та його перевірка

Обробка і

контроль за

виконанням

завдання

Контроль та

попередня

робота з

розподілу

завдань іншим особам

1.4

Характер виконуваної роботи

Робота за

індивідуальним планом

Робота за

встановленим

графіком з

можливим його коригуванням по ходу діяльності

Робота в умовах дефіциту часу

Робота в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною відповідальністю за кінцевий результат

Продовження таблиці 17

2

Сенсорні навантаження

2.1

Тривалість зосередженого спостереження (в % від часу зміни)

до 25

26-50

21-75

>75

2.2

Щільність сигналів (світлових,

звукових та інших) та повідомлень в середньому за

1 годину роботи

до 75

75-175

176-300

>300

2.3

Кількість виробничих об'єктів

одночасного спостереження

до 5

6-10

11-25

>25

2.4

Навантаження на зоровий аналізатор

 

2.4.1

Розмір об'єкта розрізнення

(при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше, ніж 0,5м), мм при тривалості

зосередженого

спостереження  

(% часу зміни)

>5

5,0-1,1

більше 50 %

часу

 

1,0-0,3

до 50 % часу

 

менше 0,3

до 25 % часу

1,0-0,3

більше 50%

часу

 

менше 0,3

25-50% часу

менше 0,3

більше 50%

часу

2.4.2

Робота з оптичними приладами

(мікроскопи, лупи та ін.) при тривалості зосередженого

спостереження

(% часу зміни)

25

26-50

51-75

>75

2.4.3

Спостереження за екранами

відеотерміналів (годин на зміну)

до 2

2-3

3-4

>4

2.5

Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів)

Розбірливість

слів та сигналів від 100% до 90%

Розбірливість

слів та сигналів від 90% до 70%

Розбірливість

слів та сигналів

від 70% до 50%

Розбірливість

слів та сигналів менше, ніж 50%

Продовження таблиці 17

1

2

3

4

5

6

3

Емоційне навантаження

3.1

Ступінь відповідальності.

Значущість помилки

Несе відпові-

дальність за

виконання

окремих

елементів

завдання.

Вимагає

додаткових

зусиль у роботі з боку працівника

Несе відпові-

дальність за

функціональну якість

допоміжних

робіт (завдань).

Вимагає

додаткових

зусиль з боку

керівництва

(бригадира,

майстра та ін.)

Несе відпові-

дальність за

функціональну

якість основної

роботи (завдан-ня). Вимагає виправлень за рахунок додаткових

зусиль всього

колективу

(групи, бригади та ін.)

Несе відпові-

дальність за

функціональну

якість кінцевої

продукції, ро-боти (завдан-ня). Викликає

ушкодження

обладнання,

зупинку техно-

логічного

процесу та виникає можливість

небезпеки для

життя

3.2

Ступінь ризику для власного життя

Виключений

-

-

Можливий

3.3

Ступінь ризику за безпеку інших осіб

Виключений

-

-

Можливий

4

Монотонність навантажень

4.1

Кількість елементів (прийомів),

необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово.

>10

9-6

5-3

<3

4.2

Тривалість (сек) виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються

>100

100-25

24-10

<10

5.1

Змінність роботи

Однозмінна

робота (без

нічної зміни)

Двозмінна

робота (без

нічної зміни)

Тризмінна

робота (робота у нічну зміну)

Нерегулярна

змінність з

роботою в нічний час

 

Загальна оцінка напруженості трудового процесу

(на основі обліку кількості показників напруженості)

Таблиця18

Клас умов праці

 

Загальна оцінка напруженості трудового

процесу - клас умов праці за напруженістю

Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня)

1

Допустимий (напруженість праці середнього ступеня)

2

Шкідливий (напружена праця)

3

1 ступінь

3.1

2 ступінь

3.2

3 ступінь

3.3

<10

>6

-

-

-

2

1 та 2кл. £ 10

-

>6

-

-

3.1

1 та 2кл. = 10

 

5

1

-

3.1

1 та 2кл. = 10

 

4

2

-

3.1

1 та 2кл. = 10

 

3

3

-

3.1

1 та 2кл. = 10

 

2

4

-

3.1

1 та 2кл. = 10

 

1

5

-

3.1

1,2,3.1кл. = 10

-

6

-

3.2

1,2, 3.1кл.< 9

-

>7

-

3.3

Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється за найвищим класом та ступенем шкідливості. 

Гігієнічна оцінка умов праці.

Необхідно, аналізуючи пункти з 1 по 11 заповненої «Карти умов праці», вибрати ФВС, по якому було встановлено найвищу ступінь шкідливості і вказати цю ступінь. При наявності двох і більше шкідливих і небезпечних виробничих факторів гігієнічна оцінка здійснюється на одну ступінь вище. 

Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця.

1. Оцінка технічного рівня робочого міс­ця проводиться шляхом аналізу:

 • відповідності технологічного процесу, бу­дівель і споруд - проектам, обладнання – нормативно - технічній  документації, а також характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;

 • технологічної оснащеності робочого міс­ця (наявність технологічної оснастки та інс­трументу, контрольно-вимірювальних прила­дів та їх технічного стану, забезпеченості робочого місця підйомно–транспортними за­собами);

 • відповідність технологічного процесу, обладнання, оснастки, інструменту і засобів контролю вимогам стандартів  безпеки та нормам охорони праці;

 • впливу технологічного процесу, що відбу­вається на інших робочих місцях.

2. При оцінці організаційного рівня ро­бочого місця аналізується:

 • раціональність планування (відповідність площі, яка зайнята робочим місцем, нормам технологічного проектування та раціональ­ного розміщення обладнання і оснастки), а також відповідність його стандартам безпе­ки, санітарним нормам та правилам;

 • забезпеченість працюючих спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального і ко­лективного захисту та їх відповідність стан­дартам безпеки праці і встановленим нор­мам,

 • організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів.

Необхідно визначити 2-3 фактора, по яких було встановлено найвищі ступені шкідливості і вказати, які технічні та організаційні проблеми (тобто, що не відповідає вимогам безпеки та нормам охорони праці) існують на даному робочому місці. 

 Атестація робочого місця.

Робоче місце з умов праці оцінюється з урахуванням впливу всіх факторів вироб­ничого середовища і трудового процесу на працюючих, передбачених гігієнічною класи­фікацією праці (розділ 1 Карти), сукупних факторів технічного і організаційного рівня умов праці (розділ II Карти), ступеня ризику пошкодження здоров'я. 

Рекомендації щодо покращення умов праці.

Вказати які заходи необхідно вжити для поліпшення умов праці на даному робочому місці. 

Пільги і компенсації.

Визначити, чи має право на пенсію на пільгових умовах людина, працююча на даному робочому місці. Якщо так, то треба  вказати за яким списком.

1.Право на пенсію по старості на пільгових умовах підтверджується при наявності на робочому місці шкідливих  небезпечних виробничих факторів ІІІ класу умов і характеру праці:

За списком №1:

 1. Не менше двох факторів 3 ступеня відхилення від норм або

 2. Одного фактора 3 ступеню і трьох факторів 1 чи 2 ступеня відхилення від норм або

 3. Чотирьох факторів 2 ступеня відхилення від норм або

 4. Наявність в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

 5. Одного фактора 3 ступеню відхилення від норм або

 6. Трьох факторів 1,2 ступеня відхилення від норм або

 7. Чотирьох факторів 1 ступеня відхилення від норм.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!