Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2272 Лабораторна робота №3 на тему Вимоги предметної області, Вимоги користувача

Лабораторна робота №3 на тему Вимоги предметної області, Вимоги користувача

« Назад

Лабораторна робота № 3

Тема: Вимоги предметної області. Вимоги користувача

Ціль: ознайомиться з вимогами предметної області. Навчиться розробляти вимоги предметної області (Облік студентів, автоматизована система керування, (АСК) роботи бібліотеки, АСК роботи бухгалтерії, АСК роботи складу, АСК навчального плану, АСК обліку кадрів). Ознайомиться з користувальницькими вимогами. Навчиться розробляти користувальницькі вимоги (Облік студентів, автоматизована система керування, (АСК) роботи бібліотеки, АСК роботи бухгалтерії, АСК роботи складу, АСК навчального плану, АСК обліку кадрів). 

Теоретичні відомості

Вимоги предметної області

Ці вимоги відображають умови, у яких буде експлуатуватися програмна система. Вони можуть бути представлені у вигляді нових функціональних вимог, у вигляді обмежень на вже сформульовані функціональні вимоги або у вигляді вказівок, як система повинна виконувати обчислення. Ці вимоги дуже важливі, оскільки відображають ту предметну область, де буде використовуватися дана система. Невиконання вимог предметної області може привести до виходу системи з ладу.

Як приклад розглянемо вимоги до бібліотечної системи

1.Стандартний користувальницький інтерфейс, що надає доступ до всіх бібліотечних баз даних, повинен ґрунтуватися на стандарті Z39.50.

2.Для забезпечення авторських прав деякі документи повинні бути вилучені із системи відразу після одержання. Для цього, залежно від бажання користувача, ці документи можуть бути роздруковані або на локальному системному сервері, або на мережному принтері.

Перша вимога є обмеженням на системну функціональну вимогу. Воно вказує, що користувальницький інтерфейс до баз даних повинен бути реалізований відповідно до відповідного бібліотечного стандарту. Друга вимога є зовнішнім і спрямовано на виконання закону про авторські права, застосовуваного до бібліотечних матеріалів. Із цієї вимоги випливає, що система повинна мати засіб "видалити_на_друк", застосовуване автоматично для деяких типів бібліотечних документів.

Далі наведений приклад вимоги предметної області, що вказує, як повинні виконуватися обчислення. Воно взято зі специфікації системи автоматичного гальмування поїзда. Ця система повинна автоматично зупиняти поїзд на червоний сигнал семафора. Дана вимога вказує спосіб обчислення швидкості поїзда при гальмуванні. Тут використана термінологія, застосовувана при розрахунках швидкостей поїзда. Щоб розібратися в ній, необхідні відповідні знання про системи керування поїздами і їхніми характеристиками.

Приклад вимог предметної області

Гальмування поїзда обчислюється по формулі

Dпоїзд = Dкерування + Dградієнт,

де Dградієнт дорівнює 9.81 м*з2 * градієнт, що компенсує,/альфа. Значення 9.81 м*с2/альфа відомо для всіх типів поїздів.

Наведений приклад показує основну проблему, пов'язану з вимогами предметної області. Вимоги цього типу використовують мову й позначення, властиві даної предметної області, що утрудняє їхнє розуміння розроблювачами ПЗ. Внаслідок цієї вимоги предметної області не завжди виконуються так, як мається на увазі замовниками програмної системи.

Користувальницькі вимоги

Користувальницькі вимоги до системи повинні описувати функціональні й нефункціональні системні вимоги так, щоб вони були зрозумілі навіть користувачеві, що не має спеціальних технічних знань. Ці вимоги повинні визначати тільки зовнішнє поводження системи, уникаючи по можливості визначення структурних характеристик системи. Користувальницькі вимоги повинні бути написані природною мовою з використанням простих таблиць, а також наочних і зрозумілих діаграм.

Разом з тим при описі вимог природною мовою можуть виникнути різні проблеми.

1. Відсутність чіткості викладу. Іноді нелегко викласти яку-небудь думку природною мовою чітко й недвозначно, не зробивши при цьому текст багатослівним і важким для читання.

2. Змішання вимог. У користувальницьких вимогах відсутнє чіткий поділ на функціональні й нефункціональні вимоги, на системні цілі й проектну інформацію.

3. Об'єднання вимог. Кілька різних вимог до системи можуть описуватися як єдина користувальницька вимога.

Як ілюстрацію до описаних проблем розглянемо вимогу до середовища програмування мовою Ada, представлене далі. Ця вимога містить опис як загального плану, так і деталізоване. З інформації, що втримується в описі загального плану, слідує що засоби керування конфігурацією є складовою частиною інтерфейсу APSE, у той час як з більше деталізованого опису випливає, що засобу керування конфігурацією повинні надавати доступ до об'єктів, що входять до складу груп, без вказівки їхніх повних імен. Цю інформацію краще помістити в специфікацію системних вимог.

Вимога до бази даних для середовища програмування Ada

База даних повинна підтримувати генерацію й керування конфігурацією об'єктів; у базі даних згруповані об'єкти можуть виступати у вигляді окремих об'єктів. Засіб керування конфігурацією повинне надати можливість доступу до об'єктів, що входять до складу груп, за допомогою їхніх неповних імен.

У документі, що містить вимоги до системи, бажано відокремлювати користувальницькі вимоги від більше деталізованих системних вимог. Інакше непідготовлений читач користувальницьких вимог може "потонути" у технічних подробицях, розуміння яких вимагає певних професійних знань. Приклад змішання різних вимог представляє вимогу до CASE-засобу для редагування схем структур програмних систем. У цій вимозі мова йде про можливість відображення або приховання сітки, що допомагає користувачеві точно позиціонувати структурні елементи схеми.

Приклад користувальницької вимоги

Для точного позиціонування структурних елементів схеми користувач може відобразити на екрані сітку, параметри якої можуть задаватися (у сантиметрах або дюймах) за допомогою спеціальної опції на панелі керування. За замовчуванням сітка не відображається. Сітка може бути виведена на екран або схована в будь-який момент сесії редагування, також будь-який момент є можливість переходу із сантиметрів на дюйми й назад. Крок сітки повинен підганятися під розмір схеми.

У цій вимозі переплітається не менше трьох різних вимог.

1. Концептуальна функціональна вимога: система редагування повинна мати у своєму розпорядженні можливість відображення сітки. Це основна причина появи даної вимоги.

2. Нефункціональна вимога, що дає докладну інформацію про те, у яких одиницях буде вимірятися крок сітки (сантиметри або дюйми).

3. Нефункціональна користувальницька вимога, що ставиться до інтерфейсу: як користувач може відобразити або сховати сітку.

Описана вимога містить і іншу інформацію, зокрема необхідну для ініціалізації системи. У вимозі сказано, що за замовчуванням сітка відключена. Разом з тим нічого не сказано про те, які одиниці виміру обрані за замовчуванням. Далі сказано, що користувач може перемикатися між сантиметрами й дюймами, але не сказано, що він може змінювати крок сітки.

Коли користувальницька вимога містить так багато інформації, це ускладнює його розуміння й обмежує свободу розроблювача в пошуку рішення задачі, поставленої у вимозі. Користувальницькі вимоги повинні просто описувати основні можливості системи. Далі показане переписана користувальницька вимога, де  сфокусовано увагу тільки на самому засобі відображення сітки без деталізації його властивостей.

Опис засобу відображення сітки

Засіб відображення сітки

Редактор повинен мати засіб виводу на екран сітки, що складається з паралельних горизонтальних і вертикальних ліній і повинна відображатися у вигляді фону на екрані редактора. Сітка - пасивний елемент, що полегшує вирівнювання користувачем структурних елементів схем.

Обґрунтування. Сітка повинна допомогти користувачеві створити акуратну схему із правильно розміщеними елементами. Хоча активна сітка (така, у якій елементи "прив’язуються" до вузлів сітки) також може бути корисної, вона не забезпечує точного позиціонування елементів. Користувач визначить положення елементів схеми краще, ніж це зробить автоматизований засіб.

Специфікація: Эклипс/АРМ/Засоби/DE/FS.

Зверніть увагу на обґрунтування вимоги. Воно допомагає розроблювачам зрозуміти, чому ця вимога включена в специфікацію й у якому ступені воно може змінитися в майбутньому. Наприклад, в обґрунтуванні вимоги на засіб відображення сітки сказано, що також може бути корисної активна сітка, де елементи схеми автоматично "прив’язуються" до вузлів сітки. Однак тут перевага свідомо віддана пасивній сітці. Якщо надалі виникне необхідність внести зміни в дану вимогу, то із цього обґрунтування буде видно, що варіант пасивної сітки обраний навмисно, а не з'явився на етапі реалізації системи.

Наступний приклад вимоги, що також ставиться до системи редагування схеми структури ПЗ. Це деталізована специфікація системної функції. У цьому випадку вимога включає список дій, які повинен виконати користувач для реалізації даної функції; іноді необхідно записати подібну послідовність дій, оскільки деякі функції повинні виконуватися тільки строго певним способом. Інформація про те, як реалізується дана функція, у цій вимозі відсутня.

Щоб звести до мінімуму неясності при написанні користувальницьких вимог, я рекомендую дотримуватися наведених нижче правил.

1. Розробіть стандартну форму для запису користувальницьких вимог і неухильно її дотримуйтеся. Стандартна форма запису зменшує неясності у формулюванні вимог і дозволяє легко їх перевірити. Я рекомендую включати у форму запису вимоги не тільки саме його формулювання, але його обґрунтування й посилання на більше деталізовану специфікацію вимог.

2. Робіть розходження між обов'язковими й описовими вимогами. Тут обов'язковою вимогою є наявність засобу додавання нових структурних елементів, описовим - опис послідовності дій користувача. Описова вимога не є абсолютно необхідною для реалізації даної користувальницької вимоги й при необхідності може бути змінено.

3. Використовуйте різні накреслення шрифту (напівжирне й курсив) для виділення ключових частин вимоги.

4. Уникайте по можливості комп'ютерного жаргону. Це не виключає використання технічних термінів тієї предметної області, для якої розробляється програмне забезпечення.

Завдання:

Визначити вимоги предметної області та вимоги користувача до системи, що відповідає вашому варіанту.

Варіанти:

 1. Інформаційна система ВНЗ

 2. Інформаційна система торгової організації

 3. Інформаційна система медицинських організацій міста

 4. Інформаційна система автопідприємства міста

 5. Інформаційна система проектної організації

 6. Інформаційна система авіабудівельного підприємства

 7. Інформаційна система військового округу

 8. Інформаційна система будівельної організації

 9. Інформаційна система бібліотечного фонду міста

 10. Інформаційна система спортивних організацій міста

 11. Інформаційна система автомобілебудівельного підприємства

 12. Інформаційна система готельного підприємства

 13. Інформаційна система магазину автозапчастин

 14. Інформаційна система аптеки

 15. Інформаційна система туристичного клубу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!