Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2265 Магістерська підготовка студентів на основі базової вищої освіти, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

Магістерська підготовка студентів на основі базової вищої освіти, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет ветеринарної медицини 

 

МАГІСТРАТУРА

на факультету ветеринарної медицини у 2014-2015 н.р. 

(Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» -

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»)

 

Київ – 2015

 

5. Магістерська підготовка студентів на основі базової вищої освіти (термін навчання 2 роки) (табл. 2, 3) 

Таблиця 2

Бюджет часу для підготовки студентів магістратури денної форми навчання на основі базової вищої освіти

№ п/п

Види діяльності, тижні

Семестри

1

2

3

4

1

Теоретичне навчання

17

17

19

11

2

Екзаменаційна сесія

1

3

1

-

3

Навчальна практика

-

2

-

-

4

Виробнича практика за (програмами)

-

-

-

6

5

Підготовка магістерських робіт до захисту

-

-

-

3

6

Захист магістерських робіт

 

 

 

3

7

Канікули

4

8

2

-

Таблиця 3

Структура навчального плану для студентів магістратури денної форми навчання на основі базової вищої освіти

п/п

Складові програми

Обсяги кредитів ЕСТS

I. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (ОБОВ’ЯЗКОВИХ), ЗГІДНО ВИМОГ МОН УКРАЇНИ

 1.  

Іноземна мова у професійній діяльності (1 семестр, залік)

4

 1.  

Інформаційні технології у ветеринарній медицині (1 семестр, залік)

5

 1.  

Філософія науки та інноваційного розвитку (1 семестр, залік)

4

 1.  

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина (1 семестр, екзамен)

5

 1.  

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право  (1 семестр, екзамен)

5

 1.  

Методологія наукових досліджень (1 семестр, залік)

5

 1.  

Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт (1 семестр, залік) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))

 

 1.  

Організація служби ветеринарної медицини (1 семестр, екзамен) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))

 

 1.  

Військова епізоотологія (1 семестр, екзамен) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))

 

 1.  

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин (2 семестр, екзамен)

5

 1.  

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин (2 семестр, екзамен)

5

 1.  

Хірургічні хвороби з анестезіологією (2 семестр, екзамен)

5

 1.  

Спеціальна епізоотологія (2 семестр, екзамен)

5

 1.  

Глобальна паразитологія (2 семестр, екзамен)

5

 1.  

Державна ветеринарно-санітарна експертиза (2 семестр, залік)

5

 1.  

Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт (2 семестр, залік) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))

 

 1.  

Військова ветеринарна радіологія і токсикологія (2 семестр, залік) (магістерська програма Ветеринарне забезпечення військ (сил))

 

II. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ НУБІП УКРАЇНИ

 1.  

Магістерські програми виробничої спеціалізації

(3 семестр, екзамени)

37

 1.  

Магістерські програми виробничої спеціалізації

(3 семестр, екзамени)

 

III. Дисципліни за вибором студента

 1.  

Спеціалізація до магістерської програми

(4 семестр, екзамени)

11

ІV. Державна атестація:

 

Виробнича практика

6

 

Підготовка і захист магістерської роботи

3

 

6. Магістерська підготовка студентів на базі повної вищої освіти (денна форма навчання) (табл. 4, 5) 

Таблиця 4

Бюджет часу для підготовки студентів магістратури денної форми навчання на базі повної вищої освіти

№ п/п

Види діяльності, тижні

Семестри

1

2

1

Теоретичне навчання

15

17

2

Екзаменаційна сесія

2

2

3

Виробнича практика за (програмами)

-

5

4

Підготовка магістерських робіт до захисту

-

2

5

Захист магістерських робіт

-

1

6

Канікули

2

-

Таблиця 5

Структура навчального плану для студентів магістратури денної форми навчання на базі повної вищої освіти

п/п

Складові програми

Обсяги кредитів ЕСТS

I. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (ОБОВ’ЯЗКОВИХ), ЗГІДНО ВИМОГ МОН УКРАЇНИ

 1.  

Методи наукових досліджень (1 семестр, залік)

3

 1.  

Іноземна мова у професійній діяльності (нормативна складова) (1 семестр, залік)

3

 1.  

Незаразні хвороби тварин (1 семестр, іспит)

9

 1.  

Заразні хвороби тварин (1 семестр, іспит)

9

II. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДЛЯ ВСІХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НУБІП України

 1.  

Філософія науки та інноваційного розвитку (1 семестр, залік)

1,5

 1.  

Інформаційні технології у ветеринарній медицині (1 семестр, залік)

1,5

III. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

 1.  

Клінічна фармакологія; Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва; (2 семестр, залік)

171,5

IV. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА (МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ)

 1.  

Магістерські програми виробничої спеціалізації

(2 семестр, іспит): Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів; Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека харчових продуктів і кормів.

16,5

 1.  

Спеціалізація до магістерської програми

7

V. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ:

 1.  

Виробнича практика

5

 1.  

Підготовка і захист магістерської роботи

3

 

7. Магістерська підготовка студентів на базі повної вищої освіти (заочна форма навчання) (табл.6, 7) 

Таблиця 6

Бюджет часу для підготовки студентів магістратури заочної форми навчання зарахованих на базі повної вищої освіти

№ п/п

Види діяльності, тижні

Семестри

1

2

3

1

Теоретичне навчання

3

3

2

2

Магістерська практика за напрямком кафедр

0

0

5

3

Підготовка магістерських робіт

0

0

16

4

Захист магістерських робіт

0

0

1

Таблиця 7

Структура навчального плану для студентів магістратури заочної форми навчання на базі повної вищої освіти

п/п

Складові програми

Обсяги кредитів ЕСТS

I. Перелік нормативних дисциплін (обов’язкових), згідно вимог МОН України

 1.  

Методи наукових досліджень (1 сесія, залік)

3

 1.  

Іноземна мова у професійній діяльності (нормативна складова) (1 сесія, залік)

3

 1.  

Незаразні хвороби тварин (1 сесія, іспит)

9

 1.  

Заразні хвороби тварин (1 сесія, іспит)

9

II. Перелік дисциплін обов’язкових для всіх студентів магістратури НУБіП України

 1.  

Філософія науки та інноваційного розвитку

(1 сесія , залік)

1,5

 1.  

Інформаційні технології у ветеринарній медицині

(1 сесія р, залік)

1,5

III. Перелік дисциплін за вибором студента

 1.  

Клінічна фармакологія; Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва; (2 семестр, залік)

1,5

IV. Дисципліни за вибором студента (магістерські програми)

 1.  

Магістерські програми виробничої спеціалізації

(2 сесія, іспит):

Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів; Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека харчових продуктів і кормів; Ветеринарна фармація.

16,5

 1.  

Спеціалізація

7

V. Державна атестація:

 1.  

Виробнича практика

5

 1.  

Підготовка і захист магістерської роботи

3


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!